Filmweb
 
 

Barnetyven

Om filmen
Rosetta og Luciano bor hos moren sin i Milano. Faren har forlatt dem for lenge siden da de bodde på Sicilia. Med fortvilelse ser niårige Luciano at moren driver elleveårige Rosetta ut i prostitusjon. Politiet arresterer moren, og barna skal sendes til Bologna på barnehjem. To politimenn(karabinierer) skal følge dem, den ene stikker av, mens den pliktoppfyllende Antonio tar seg av de uvillige og frustrerte barna. Barnehjemmet vil ikke ha den prostituerte Rosetta og henviser barna til hjemstedet Sicilia. Antonio synes synd på dem og tar dem med til søsteren sin og gir dem også en dag på stranden for at de skal få oppleve litt glede. Langsomt slipper de to barna tak i sin skepsis overfor voksne og klynger seg til Antonio, den første voksne som har vist dem litt omsorg. Men Antonio 1s av politiet med tap av arbeid og arrestasjon for kidnapping. Han har brukt for lang tid på vei til barnehjemmet. Lille Luciano har likevel et lite håp for framtiden: Kanskje det er en fotballbane på hjemmet han kommer til?

Sosialfag, sosialkunnskap, psykologi
Filmen åpner med at Luciano ser og ser på moren sin. Hvorledes tolker du blikket? Inneholder det fortvilelse, eller forakt, fordi moren mottar penger for å prostituere Rosetta?
Rosetta virker i begynnelsen av filmen voksen for sin alder. Hun provoserer sine omgivelser og prøver å rømme. Hvorledes virker seksuelle overgrep på barn? Hva vet du om behandlingstilbud for barn som har vært utsatt for slike overgrep?
De siste årene har det blitt stor åpenhet og sterk mediafokusering på seksuelle overgrep mot barn. Diskuter om dette er positivt eller om det kan skape redsel og mistenksomhet. I konfirmasjonsselskapet blir Rosetta det elleveårige barnet hun egentlig er, og gleder seg over normalt samvær med jevnaldrende. Hva synes du om scenen der en av gjestene avslører Rosettas historie? Er voksne virkelig så ubarmhjertige og uforstående overfor barn?
Luciano får astmaanfall, han vil verken spise eller snakke. Hva tror du gjør at han reagerer slik? Hvordan er forholdet mellom de to søsknene?
Antonio gjennomgår en utvikling i forholdet til de to barna. Hvorledes vil du skildre den?
Hvordan vil du tolke slutten på filmen?

Samfunnslære, samfunnskunnskap
Regissøren fikk ideen til filmen da han leste i en avis om en åtteåring som ble drevet ut i prostitusjon. Filmen er ment som en kritikk av italienske samfunnsforhold. Hvordan gjenspeiles det italienske samfunnet i filmen? Hva vet du om de halvmilitære karabinierene?
I Norge griper barnevernet inn i tilfeller med overgrep og omsorgssvikt overfor barn. Hva vet du om hvorledes barnevernet arbeider? I en del tilfeller blir barn plassert i fosterhjem. Hva synes du om det?
I Norge har vi også et barneombud. Hva slags oppgaver har barneombudet?
Tror du hendelsene i filmen kunne ha skjedd i Norge? Hvordan synes du vi tar vare på barn i vårt samfunn?

Filmkunnskap
Filmregissøren Gianni Amelio debuterte som spillefilmregissør i 1970. Hans internasjonale gjennombrudd kom med filmen Åpne dører i 1990. Barnetyven har fått juryens spesialpris i Cannes i 1992 og Felixprisen 1992 for beste europeiske film og var også innstilt til Oscar i 1993. Filmen har blitt sammenlignet med Vittorio de Sicas neorealistiske filmer. Hva er likheten?
Fortellermåten i Barnetyven er langsom og dvelende. Hvorfor tror du filmskaperen har valgt en slik form? Hva synes du fenget mest med filmen?
Tittel Il ladri di bambini vekker assosiasjoner til et ab hovedverkenei den italienske neorealismen. Hvilken film siktes det til, og hva handler den om? Hold et klasseforedrag om neorealismen. Gunnar Iversens hefte Den italienske neorealismen - en introduksjon (Norsk Filmklubbforbund 1987) gir en god bakgrunn sammen med andre oversiktsverk i filmhistorie.
Unge menn innkalt som karabinierer avtjener en form for verneplikt. En norsk film handler også om en ung mann på militærtjeneste som forlater tjenesten for å ta seg av vanskeligstilte barn. Filmen heter Vaktpostene(1965) og er laget av Arne Skouen. Beskriv innholdet i filmen og undersøk Arne Skouens forhold til neorealismen.


 

Filmstudieark

Forfatter:Bitten Linge
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Mediefag , Fremmedspråk , Religion, livssyn og etikk , Samfunnsfag
Tema:Konflikt/krig og menneskerettigheter, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Tenår/skole og seksualitet
 

Fakta

Forfatter:Bitten Linge
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen