Filmweb
 
 

Brennende blomster

OM FILMEN
Pubertet og gryende seksualitet er stikkordet til filmen "Brennende blomster".
Hovedpersonen Herman er 15 år, skolegutt om dagen og blomsterbud om kvelden. Blomsterbudjobben gir gode lommepenger til skolefester og nye LP-er av Beatles. I jobben møter Herman en moden kvinne, den tidligere trapesartisten Rosa Stern. Hun skal ha en enkel rød rose. Rosa lever et stille liv bak nedrullede gardiner. Herman blir bedt inn og blir ofte sittende å høre henne fortelle om sitt tidligere liv. Han føler etterhvert en erotisk dragning mot Rosa og passer på at den siste blomsterpakken på budruten er den som skal til Rosa. Besøkene blir en besettelse, dagens trivialiteter på skolen og hjemme er ikke lenger så spennende. Herman gjennomgår en forandring i møtet med Rosa Stern.

FORSLAG TIL SPØRSMÅL OG PROBLEMSTILLINGER
Handling:
 • Hva handler filmen om? Hva er filmens tema?
 • Hvorfor heter filmen "Brennende blomster"?
 • Hvordan får vi vite at filmen viser ungdom i 1960-årene?
 • Hvordan reagerte du på filmens slutt- overraskende eller forventet slutt?
 • Hvordan reagerte du som ung på filmen? Kjente du deg igjen?
 • Hvilken scene gjorde mest inntrykk på deg? Hvorfor?
 • Hvilke holdninger mener du filmen som helhet gir uttrykk for?

  Miljø:
 • Hvordan kan du beskrive bydelen Herman bor i?
 • Hvordan er miljøet beskrevet, ekte eller pyntet på?
 • Hvordan er Rosa Sterns leilighet? Understreker den eller er den kontrast til personen Rosa?

  Personene:
 • Hva slags forandring gjennomgår Herman i løpet av filmen?
 • HVordan kan du beskrive moren og faren til Herman og forholdet mellom familiemedlemmene?
 • Hvordan tror du Hermans klassekamerater Willy og Unni reagerer på Hermans forandring?
 • Hvilket inntrykk gjorde Rosa Stern på deg?
 • Hvordan er hun skildret? Er hun troverdig?
 • Hvordan utvikler forholdet mellom Rosa og Herman seg?
 • Tror du Rosa har hatt besøk av unggutter før Herman - eller er han den første? Begrunn svaret.
 • Hvordan vil du karakterisere Rosa Stern før sluttscenen? Forandrer slutten ditt bilde av henne?
 • Hvilke holdninger gir personene i filmen uttrykk for?(f.eks. med henblikk på kjønnsroller og holdning til sex?)

  Litt filmanalyse:
 • Hva slags musikk blir spilt?
 • Hvordan veksler musikktypene?
 • Hva slags lyd blir brukt når Herman klarer å hoppe over "hesten" i gymsalen? Hvorfor blir denne lyden brukt? Hvorfor klarer Herman å hoppe over?
 • Finn eksempler på reallyd og effektlyd!
 • Hvordan er fargene brukt inne hos Rosa? Er de naturlige?
 • Hos Rosa er noen bilder fotografert som speilbilder. Hvorfor?
 • Hvordan er klippingen, klipperytmen i filmen?
 • Hvordan viser klippingen/montasjen kontrasten mellom Hermans skole/hjemmemiljø og besøkene hos Rosa?
 • Hvorfor får vi se Rosa snu seg tre ganger fra speilet mot Herman? Hva kan vi kalle denne typen klipping?
 • Synes du noen av scenene i filmen er gode som film betraktet? Hvilke(n) og hvorfor synes du det?
 • Lag en filmanmeldelse av filmen. Vurder både filmens innhold og form.

  DISKUSJONSTEMAER MED UTGANGSPUNKT I FILMEN:
 • Ungdom og sex.
 • Fra barn til voksen.
 • Forholdet mellom unge og forledre.
 • Ungdom i 60-åra og i dag - forskjeller og likheter!


 

Filmstudieark

Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Norsk
Tema:Litteratur på film, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet
 

Fakta

 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen