Filmweb
 
 

Bobbys krig

OM FILMEN


Oslo 1941 - en okkupert by med blendingsgardiner, luftvernsirener, tilfluktsrom, rasjoneringskort og svartebørs.
I denne vanskelige tiden skal Bobby (12 år) overleve sammen med sin far, Robert Lund. Robert er jazzmusiker, en gang lovende, men nå avdanket og alkoholisert. Uten jobb og penger må han skaffe det meste av det de trenger på tvilsomme måter. Rundt Bobby spinner faren et nett av fantastiske løgner om sine tidligere heltemodige bedrifter. Bobby lever i en fantasiverden som i løpet av filmen revner når virkeligheten blir for hard og faren ikke lenger greier å leve på livsløgnen. Det blir Bobbys voksende styrke og kjærlighet til faren som gir et slags håp når de har mistet alt.

TILKNYTNING TIL FAG/EMNER I SKOLEN
Bobbys krig er en intens, men lavmælt film som ikke må snakkes i hjel før visning. Her kan det være bedre å ta vare opplevelsen enn å gjøre den til et omfattende undervisningsopplegg.

TIL SAMTALE OM FILMEN
Hvordan åpner filmen og hvordan slutter den?
Hva har skjedd i mellomtiden?
Hvordan vil du beskrive Bobby?
Hvordan vil du beskrive faren?
Hvordan var forholdet mellom Bobby og faren?
Filmens tittel - hva var "Bobbys krig"?
Hva er filmens tema?
Hva skjer med Bobby i løpet av filmen?
Hva synes du om avslutningen på filmen?
Hva tror du vil skje med Bobby?
Hvilket inntrykk får du av Oslo i 1941?
Kan du si noe om stemningen i filmen?
Hvilken holdning har filmen til de ulike personene vi møter?
Hvilke scener husker du best?
Hva gjorde inntrykk på deg i disse scenene?

TIL VIDERE FILMANALYSE
Filmen kan knyttes til viktig filmhistorisk periode - den italienske neo-realismen. Den inspirerte mange filmskapere, og ga filmen en ny realisme, et nytt innhold og en ny stil. Den "skjulte" virkeligheten skulle fram, virkeligheten for vanlige folk, tingene slik de var. Menneskene presenteres i sine omgivelser, i et miljø hvor alle tingene, detaljene er viktige. Ofte er barn sentrale i neo-realistiske filmer. Den italienske neo-realismen førte til en annen oppfatning av filmestetikk og stil. Her er kamerabevegelse, klipperytme, bildeutsnitt og lys viktige stikkord.
Mer om denne retningen:
Gunnar Iversen: Den italienske neorealismen - en introduksjon, Norsk Filmklubbforbund, Oslo 1987

Gjennom å jobbe konkret med forholdet mellom tema og stil(innhold og form) kan denne filmen øke både filmforståelse og filmopplevelse.

Gå inn på:
  • hva vi faktisk ser - personene, miljøet, rekvisittene, omgivelsene osv...
  • hvilken form dette presenteres i - kamerabevegelser, billedutsnitt, klipperytme, farger, lys osv...
  • hva hører vi?
  • hvordan er filmen bygget opp?
  • Vurder valget av virkemidler; hvilken rolle spiller stilen for innholdet?


 

Filmstudieark

Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn]
Fag: Samfunnsfag , Norsk
Tema:Historie, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn
 

Fakta

 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen