Filmweb
 
 

Bennys video


"HVEM HAR SKYLDA FOR VOLDEN?"
I filmtittelen har regissør Michael Haneke antydet en forklaring på hvorfor det går så galt med Benny og hans familie. Gutten ser for mye video. Men er det så enkelt?
Haneke har selv uttalt at fryktet at hans film skulle bli redusert til bare å være et innlegg i en mediedebatt om ungdoms TV-vaner. For ham handler Bennys video vel så mye om moderne familieliv og byliv som TV-liv.
Hva er høne og hva er egg? Ser Benny så mye video fordi menneskene rundt ham er kalde og sterile? Eller er han selv moralsk skadet fordi så mange av hans verdier hentes fra en medievirkelighet?
Det er en lang tradisjon å debattere hvordan vold i billedmediene påvirker ungdom. Én - og i dag akterutseilt - teori er at volden i mediene faktisk er sunn. Seeren kan leve ut sin agresjon via bildene. Man "tømmer seg". Dette er katharsis-teorien, etter det greske ordet for renselse.
Andre teorier er nok nærmere virkeligheten, fordi vi i dag - i en viss grad - kan dokumentere at store mengder av medievold fremmer aggressivitet. Stimulans-teorien går ut på at voldsinnslagene stimulerer til følelsesmessige opphisselse og dermed utløser aggressiv atferd. Imitasjons-teorien går ut på at man lærer av og etterligner medievolden. De amerikanske actionfilmene forteller gang på gang at vold er naturlig løsning i så vel små som store konflikter.
Effektforskninge er i det siste blitt mer opptatt av at virkningene er selektive. Mye av oppmerksomheten er flyttet fra selve medievolden til mottakeren. Medievoldens effekter handler om de sammenhenger mottakeren lever i. Det handler i stor grad om personlige og miljømessige egenskaper hos brukeren. Brukere med gode psykologiske ressurser og med et godt moralsk nettverk rundt seg kan "tåle" endel vold, miste interessen for den eller endog oppfatte den som en erfaring til antivoldelige handlinger. Personer uten klare holdninger rundt seg vil lettere kunne gjøre medievirkeligheten og mediemoralen til sin egen virkelighet og til sin egen moral. Og dermed blir det flytende grenser for hva som er lovlig på TV og i livet ellers. Fiksjon og virkelighet flyter over i hverandre. Benny er et godt eksempel på at mediene er hans primærvirkelighet, fordi hans foreldre følelsesmessig engasjerer seg lite i ham.

 • Hva slags vold i film og TV er farlig? Finnes det medievold som er "mindre farlig"?
 • Diskuter voldens "alminneliggjøring" i dagens medier?
 • Etter at denne filmen hadde premiere i Østerrike, var det flere anmeldere som kommenterte at den var en film om skyld og tildekking av skyld. På reisen til Egypt besøker Benny og moren bl.a. en kristen kirke og egyptiske templer. Diskuter fenomenet skyld i Bennys video i forhold til hva dere vet om Østerrikes situasjon under andre verdenskrig.
 • Filmen har en såkalt åpen slutt. Vi får ingen forklaring på hvorfor Benny anmeldte sine foreldre til politiet. Hva tror dere var grunnen?

  ØYETS KULTUR
  Forskjellige kulturer gir forskjellig status til menneskenes sanser. I noen kulturer har lukt og hørsel hatt like stor rang som synet. Forskjellige samfunn har svært forskjellig forhold til fysisk nærhet. I vektlegging av den fysiske kontakten er det kanskje også forskjeller mellom kjønnene. Men alt i alt: i moderne tid i Vesten har det vært en stadig oppvurdering av øyet og synssansen. For oss er øyet adelen blant sansene. Nesen behøves nå mer til å bære briller enn til å fornemme lukter. Øyet står for innsikt, oversikt, klarsyn og refleksjon. Øyet er det intellektuelles sans: det sorterer. Men det er også avstandens sans. Man ser uklart på svært nært hold.

 • Diskuter hvilke konsekvenser det får når vi i så stor grad forholder oss til hverandre som mennesker via blikk, øye og det visuelle. Vi ser TV, reklameplakater, dataskjermer og får stadig mer bilder i blader og aviser. Diskuter dette i forhold til begrepene nærhet og kontakt, og til begrepene selvbilde og kroppsbilde.

  "ET MORALSK SYREBAD" - FILMSPRÅK
  Bennys video er en sterk film. Hva er en "sterk" film? Hvordan lager man en sterk film, i betydningen moralsk engasjerende eller moralsk rystende? Bennys video er et svært godt eksempel på at "sterk" ikke er det samme som bruk av effekter. Filmen er ren og asketisk. I bruk av effekter er den lavmælt, og dens filmspråk er preget av enkelhet. Presentasjonen av menneskene er distansert og det vi kan kalle ikke-psykologiserende. Det blir brukt mer tid på å vise frem enn å forklare Bennys handlinger. Filmen knytter seg an til en europeisk filmtradisjon "hvor enkelhet er det aller vanskeligste". En grunn til at denne filmen er så rystende er kanskje at den gjennom sin enkelhet overlater mye til oss. De moralske valgene blir våre, fordi filmen selv ikke serverer dem ferdigtygd til oss.

 • Hva er filmspråk?
 • Ta utgangspunkt i konkrete scener fra Bennys video og prøv å analysere hvilken filmspråklige grep regissøren benytter for å engasjere oss.
 • Diskuter utsagnet: "Enhver kamerainnstilling er et moralsk valg." Diskuter det spesielt med tanke på scenografien i filmen. Scenografi er filmskaperens bruk av innredning, rom og natur: interiør og eksteriør. Hvordan bruker regissøren Michael Haneke scenografien til å fortelle om familiens liv?


 

Filmstudieark

Forfatter:Finn Skårderud
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Mediefag , Norsk , Samfunnsfag
Tema:Individ/gruppe, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn
 

Fakta

Forfatter:Finn Skårderud
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen