Filmweb
 
 

Lek på ramme alvor


Anbefalt bruk i skolenJenter i 11-13-årsalderen vil lett kunn ekjenne seg igjen i filmens karakterer og intriger, og forholdet dem imellom bør være velegnet for diskusjoner om klassens miljø generelt, kanskje spesielt i 5., 6. og 7. klasse.
Aktuelle temaer: Klassemiljøet/ sosiale relasjoner, sannhet/ løgn, mobbing/ utestengning,
vennskap, pubertet/ tenåringsjenters kultur.

HandlingenHistorien utspilles i storbyen. Sommerferien er over, og Nora skal begynne i 7. klasse. Hun er 12 år, og befinner seg i det ømtålelige grenselandet mellom barn og tenåring. Hun vil gjerne være sammen med de kuleste jentene (Fanny og Sabina), samtidig som hun ikke klarer å avvise Karin. Karin, som er litt uformelig og overbeskyttes av sine godt voksne foreldre, stenges ute av de sterkeste jentene. Nora lider valgets kvaler, og trekkes etterhvert inn i en sirkel av intriger og hemmeligheter. Og i kulissene holder de voksne på med sitt...

Dette er ingen film med mye action og store dramatiske konfrontasjoner, men med skildringer av lett gjenkjennelige situasjoner som kan oppleves ille nok for dem det gjelder.

"Sanning eller konsekvens"


Dette er en lek som spilles flere ganger i løpet av filmen.
I Norge vil mange kjenne igjen den samme leken som "Nødt eller sant". Den kan også minne om flasketuten peker på, i det poenget er at man skal velge mellom "sanning/sant" eller "konsekvens/nødt". Velger man sistnevnte, må man utføre en "ordre" lest opp av en av de andre.

TIL DISKUSJONNora og de andre jentene


 • I klassen til Nora er det Fanny og Sabina som er de mest populære jentene, mens Karin er hakkekyllingen. Hvilken rolle har Nora? Hvordan vil du beskrive personen Nora?
 • Hvilket forhold har Nora til Fanny og Sabina? Hva må hun ofre for å få være sammen med dem? Hvordan behandler de Nora?
 • "Kan man mislike en person som man også synes synd på?", spør Nora moren sin. Hva mener hun med dette spørsmålet? Hva synes Nora egentlig om Karin, tror du?
 • Hvorfor gir Nora Karin den svarte BH'n?
 • I et vennskapsforhold er det vanlig at en deler noen felles interesser. Hvorfor interesserer Karin seg for Noras hund? Hvilket forhold har Fanny og Sabina til hunden? Hva betyr oftest en hund i en familiesammenheng? Hvorfor tror du regissøren har valgt å bringe hunden inn i fortellingen?

Det sosiale spillet


 • Filmen begynner med at kameraet følger en hvit strek på en grusbane. Dette er en opptegning på en fotballbane. En ball farer inn i bildet, og vi ser et jentelag spille en fotballkamp. Hvordan får regissøren fram at det ikke er fotballkampen i seg selv, men de innbyrdes motsetningene mellom noen av jentene, som er viktig i filmen? Hva får vi vite om filmens innhold i anslaget (åpningsscenen)?
  Forklar hvordan fotballspillet brukes som symbol på filmens egentlige tema.

 • På fotballbanen finnes det regler for hvordan spillet skal foregå, og en dommer (i filmen læreren) som setter grenser for hvordan spillerne skal oppføre seg mot hverandre. Hvem bestemmer reglene og setter de moralske grensene når ungdommene møtes utenfor fotballbanen (i skolegården, i gata osv.)? Hvordan er dette i ditt eget miljø?

 • Når en skal spille en fotballkamp, får spillerne utdelt ulike roller, som innebærer forskjellige oppgaver på banen. Finnes slike rollefordelinger i en vanlig klasse eller ungdomsgjeng? Hvordan oppstår i såfall slike rollefigurer?

Mobbing


 • Ofte tar det en stund før man oppdager at noen i klassen blir mobbet. Hvilke former for mobbing finner vi i filmen "Lek på ramme alvor"? Gi eks. på tilfeller av indirekte mobbing, utfrysing, sosial isolering og direkte angrep.
 • Er det noen forskjell på gutters og jenters mobbe-metoder?
 • Karin har delvis valgt å stå alene, og hun ønsker egentlig å være annerledes - men uten å bli behandlet dårlig av den grunn. Hvor har Karin fått sin styrke fra? Finnes det noe i filmen som forklarer hvorfor Karin bli mobbet? Hvordan er hun merket av oppveksten?
 • Hva har gjort Fanny og Sabina til "mobbere"? Finnes det noen enkelt forklaring på at noen blir "mobbere" og andre blir "mobbe-ofre"?


  Oslo, høsten -98
  Mia Lindrup


 

Filmstudieark

Forfatter:Mia Lindrup
Klassetrinn: [5. - 7. trinn]
Fag: Religion, livssyn og etikk
Tema:Mobbing, Tenår/skole og seksualitet
 

Fakta

Originaltittel:Sanning eller konsekvens
Regi:Christina Olofson
Roller:Tone Edfeldt, Anna Gabrielsson, Alexandra Dahlström, Emelina Lindberg-Filippopoulou, Carina Lidbom, Suzanne Reuter
Manus:Annika Thor
Genre:DRAMA, FAMILIEFILM, UNGDOMSFILM
Nasjonalitet:Sverige
Språk:Svensk
Produksjonsselskap:CO. Film AB/Sandrew Film AB/duR-film/SFI
Lengde:1t.17m.
Distribusjon:Sandrew Metronome
Produksjonsår:1997
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen