Filmweb
 
 

Ti kniver i hjertet

OM FILMEN:


Handlingen finner sted i Oslo på 60-tallet. Vi møter Otto Olsen idet skoleferien står for døren, og vi blir kjent med en gutt som prøver å leve opp til det tøffe gutteidealet som rår i venneflokken, der han ikke får riktig innpass. Han er ikke god nok til en plass på fotballaget, han kommer ofte til kort i konkurranse med de andre. Otto får et nytt ideal denne sommeren, den mystiske og selvsikre Frank. Mens alle andre drar på ferie, må Otto holde seg hjemme i gården, for i flyttebyrået, der faren jobber, er det mest å gjøre om sommeren. Men Frank sørger for at denne sommeren blir annerledes. De to opplever sjokkerende ting sammen, og Frank vikler seg etterhvert også inn i Ottos familieliv på en skjebnesvanger måte. I tillegg rammer en stor ulykke faren.Otto, som til nå har vært en tilskuer til livet, blir nå nødt til å handle aktivt.

MÅLGRUPPE:


Anbefales for ungdomstrinnet og videregående skole. Jo eldre elever, dess bedre kan de lodde dybdene i filmen.

TEMA:


Tilhørighet, kjønnsidentitet/mannskultur, vennskap.

OM FILMSKAPERNE:


Med denne filmen debuterer Marius Holst som spillefilmregissør, 29 år gammel. Han har tidligere regissert over 20 reklamefilmer, mange av dem prisbelønte, og han var regiassistent under innspillingen av Telegrafisten. Mest kjent er han for sin eksamensfilm, kortfilmen Besøkstid, som har høstet stor anerkjennelse i inn- og utland.

Manusforfatteren Lars Saabye Christensen har her skrevet om sin egen bok Gutten som ville være en av gutta til filmmanus. Forandringene som er gjort, er så store at forfatteren regner dette som et originalmanus. Et par av episodene i filmen gjenkjenner vi fra romanen Beatles, som kom i 1984. Tidligere er hans roman Herman filmatisert (1990) av Erik Gustavson, som også har laget fire lyrikkvideoer over Saabye Christensens dikt "Gutta", "Soiré", "Ensom" og "Bønn". Alle nevnte filmatiseringer handler om unge gutter i 60-åras Oslo.

OPPGAVER TIL FILMEN:


Begynn med å oppsummere hovedtrekkene i filmen i fellesskap. Gå gjennom karakterene, navnene deres og relasjonene mellom menneskene. Sannsynligvis vil mange sitte igjen med ubesvarte spørsmål som man bør drøfte.
Man kan ta utgangspunkt i følgende spørsmål:
 • Åpningsscenen. Hva forteller den om Otto? Gir den et riktig bilde av han?
 • Plukk fram episoder i filmen som karakteriserer Otto.
 • Hvordan tolker du scenen der Otto kaster steinen på dommeren?
 • Hva slags person er Frank? Hvorfor er vi som vi er? Nevn scener der Frank røper ulike sider ved sin personlighet. Er han bare tøff? Lag et portrett av Frank (gjerne skriftlig).
 • Hvilke forskjellige historier fortelles i filmen ? (Ottos, Franks, fars, mors..)
 • Hvilken betydning for filmens handling har episodene med den druknede jenta/rotta / pianostemmeren?
 • Vil du si at dette er en realistisk film? Begrunn svaret.
 • Hvordan vil du beskrive miljøet i leiegården, på godt og vondt?
 • Gutte- og mannskulturen dominerer de miljøene Otto kjenner. Hvordan gir den seg utslag? Gi eksempler på "maskuline rekvisitter". Hvor står Otto, Frank, far, Bulken, Greger, Wiik og gjengen i dette bildet?
 • Hvordan framstilles jenter/kvinner i filmen?
 • På hvilke måter har Otto forandret seg når sommeren er over?
 • Hvordan tolker du slutten på filmen? Hva synes du om at filmskaperne lar filmen slutte slik?
 • Drøft disse to utsagnene som Frank kommer med: "Ikke tru på alt du ser" og "Du må aldri synes synd på fatter'n din"

  Temaer som kan diskuteres grundigere med utgangspunkt i filmen: Å være redd/å tilhøre fellesskapet/å ha hemmeligheter/å skjule sannheten for å skåne noen/å måtte gi fra seg et barn/å leve opp til forventninger/å bli voksen/å ta valg.

For elever i videregående skole


ENIG? Drøft disse sitatene fra anmeldelsene:
 • "...vi befinner oss på trygg avstand fra norsk films vante klisjeer."
 • "Helheten holder, den holder svært godt"
 • "Filmen fungerer ikke først og fremst dramatisk, eller fortellende, men poetisk." (Arbeiderbladet)
 • "...Frank. Han er sterk, sikker og dyster, alt Otto ikke er,blir også en symbolfigur, et bilde på de mørke muligheter i Otto selv." (Dagbladet)

  Fra manusforfatteren:
 • "...filmen (har) blitt en film for voksne"/"...en mørk og lavmælt film for voksne".

SKRIFTLIG OPPGAVE: LAG EN FILMANMELDELSE.OPPGAVER TIL DET FILMATISKE:


 • Hva mener du er filmens tema?
 • Kan tittelen knyttes til filmens tema?
 • Reflekter over åpnings- og sluttsekvensen i filmen, hvordan skal disse forstås?
 • Symboler: Hvordan skal pianoet oppfattes? Andre symboler?
 • Lydsiden: Otto er fåmælt, hvordan synes du dialogen fungerte? Hvordan passet musikken inn? Er "Lyckliga gatan" en tilfeldig valgt melodi? Enkelte scener er helt uten lyd. Hvilke? Hvorfor?
 • Kamera: Mye bruk av nærbilder, virkning ? Gi eksempler på bruk av a) subjektivt kamera b) panoreringer.
 • Lys. Gi eksempler på scener der lysbruken understreker det mystiske med Frank
 • Klipperytmen, filmspråket. På hvilken måte fortelles historien(e)?
 • Effektbruk/spesielle virkemidler. Hva er hensikten?


  August 1994, Hilde Justdal, Oslo


 

Filmstudieark

Forfatter:Hilde Justdal
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Norsk
Tema:Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Hilde Justdal
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen