Filmweb
 
 

Aldri mer 13

MÅLGRUPPE:


Filmen passer opplevelsesmessig best for aldersgruppen 12-15 år, men kan også med utbytte sees av yngre elever (fra 10 år). Passer for begge kjønn, selv om historien er sett fra et jenteperspektiv.

TILKNYTNING TIL FAG:


Livssyn, kristendom, norsk og samfunnsfag.

OM FILMEN:


13 år gamle Rikke kommer på skolen og oppdager at det sitter en fremmed jente på plassen hennes. En helt ny jente, Bea, er tildelt hennes pult, uten at noen har spurt henne. Rikke føler at hun taper ansikt foran hele klassen og misliker den nye jenta fra første stund. Bea blir en trussel for Rikke, som svarer med å utfordre henne. Det utvikler seg en intens maktkamp mellom jentene, og etter diverse utfordringer ender det med at de nesten tenner på skolen. Den skremmende og farefulle opplevelsen binder dem sammen, og et nært vennskap utvikler seg. Men hele tida føler Rikke at Bea forsøker å skjule noe viktig for henne....

FILMENS TEMA:


Filmen skildrer følelsesmessig uro hos jenter i 13-14 års alderen.Dette er for de fleste en slitsom tid med store høyder og dype fall. Filmen tar for seg begrepet vennskap med alt det innebærer---lojalitet, svik, løgn og halvsannheter, skuffelser, samhørighet og betroelser, men kanskje aller viktigst det å tilhøre et fellesskap.
Filmen skildrer også de fjerne voksne som på en måte tilhører et annet univers, og den berører også i noen grad temaet omsorgssvikt.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER TIL FILMENS INNHOLD:


( Enkelte mulige svar er antydet i parentes etter spørsmålet.)
 • Tror du jenter og gutter reagerer forskjellig på filmen, og eventuelt hvorfor? Har jenter og gutter behov for fortrolighet på samme måte? Gi eksempler med utgangspunkt i scener fra filmen.
 • Hvilke kvaliteter bør en god venn ha?
 • Hva innebærer det å kunne stole på noen? Når Bea i filmen innrømmer at hun løy om å ha
  bodd i Spania , unnskylder hun seg med at "det bare ble sånn". Hvilke konsekvenser får denne løgnen for henne?
 • Diskuter filmens tema. Hvilket budskap tror du regissøren prøver å formidle?
 • Det er ganske mye krangling i familien. På hvilke måter fungerer dette troverdig/mindre troverdig? Gi eksempler fra scener i filmen. Hva er de vanligste årsakene til konflikt mellom foreldre og barn i "tenåringsfamilien"? Hvorfor blir det komisk når storesøster Ninni hyler til mor: "Du tenker bare på deg selv!"
 • Når det brygger opp til konflikter i hjemmet ifører far seg treningstøy og styrter ut for å sykle lengst og fortest mulig, mens mor setter seg godt til rette foranTV'en. Hvorfor tror du foreldre kan ha behov for å avreagere på slike "sære" måter? Hvorfor tror du så mange voksne er redde for å ta en konflikt med barna sine?
 • Hva forbinder du med følgende voksenutsagn: "Se på meg når jeg snakker til deg!"
 • De to mødrene i filmen er nokså forskjellig framstilt. Pek på ulikheter og eventuelle likheter. En voksenperson i filmen er ikke karikert. Hvem er dette? (Mor til Bea). Denne personen fungerer nærmest som et bindeledd mellom de to jentene. Hvordan?


FILMKUNNSKAP:


 • Regissøren har valgt en realistisk fortellerstil gjennom hele filmen. Diskuter hvorvidt hun har lyktes med dette. I hvilke scener fungerer det best, og hvor syns du eventuelt at dette filmgrepet ikke virker etter hensiken?
 • Elementene miljø, personer og hendelser er grunnsteinene i enhver fortelling på film.Diskuter hvordan disse faktorene belyser hverandre gjensidig i Aldri mer 13. Ville du ha forandret på noe i miljøskildringen, i så fall, på hvilken måte? Hva er troverdig og gir deg en følelse av gjenkjenning, hva er eventuelt for karikert? (overdrevet). Begrunn svaret og pek på konkrete scener og personer i filmen.
 • Beskriv hovedpersonen Rikke. Hvilke karaktertrekk har hun og sammenlign med jentefigurer i amerikanske TV-serier du kjenner til. På hvilke måter er Rikke annerledes?
 • Hvilke filmatiske virkemidler har regissøren benyttet for å illustrere maktkampen mellom
  de to jentene?( Stikkord: kanonball, sykling, brannen, gym.garderoben....) Hvordan er vendepunktet i maktkampen skildret?
 • Bruk av lyd er et viktig filmatisk virkemiddel som i høy grad styrer vår opplevelse av bildene.
  Lag en liste over de ulike lydeffektene som blir brukt i filmen og diskuter virkningen av dem i
  i konkrete scener.
 • En films tittel er aldri tilfeldig valgt. Hvilke assosiasjoner og forventninger får du til tittelen
  Aldri mer 13, og blir disse innfridd hos deg? Diskutér. Finn forslag til andre titler.
 • I åpningssekvensen er både kameravinkel og bildeutsnitt benyttet på en måte som gir fart og driv til fortellingen. Hvordan? Diskutér filmens anslag ( begynnelse ).
 • Symboler er ofte konkreter som er sterkt assosiasjonsskapende og som peker på noe utenfor seg selv. Et eksempel er skjerfet til Bea som blir ødelagt i brannen. "Fått det av moren min", sier hun og vi skjønner at dette er viktig for henne. Skjerfet kan sees som et symbol på det skjøre forholdet mellom mor og datter. Finn andre symboler i filmen og diskuter hvorvidt de kan knyttes til filmens tema ( eks.: lykkekastanjettene, ilden i brannscenen, skinnjakka fra Boot...)
 • Nevn minst tre scener der du mener regissøren har brukt humor som filmatisk virkemiddel.

  Andre filmer ( og bøker ) som omhandler tidlig pubertet : Frida med hjerte i hånden, Høyere enn himmelen og Markus og Diana. Hasses dagbok er en film fra Norsk filminstitutt om omsorgssvikt.


 

Filmstudieark

Forfatter:Sikka Molland
Klassetrinn: [8. - 9. trinn]
Fag: Norsk , Religion, livssyn og etikk , Samfunnsfag
Tema:Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Sikka Molland
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen