Filmweb
 
 

Arriettas hemmelige verden

Litt om handlingen i filmen

Under gulvet i et stort hus i en vakker hage bor småfolket, kalt Lånerne. De lever et enkelt liv og låner ting som menneskene ikke merker forsvinner (som oftest). Det kan være litt sukker i form av en sukkerbit, noen kjeks, litt såpe, noen spikre osv.

Lånerne har alltid sagt at blir de oppdaget av menneskene, så må de flytte. Arrietta på 14 år er av småfolket, og er både eventyrlysten og nysgjerrig av seg. Det tar ikke lang tid før hun blir oppdaget av det hjertesyke barnebarnet til husets eier. De utvikler et vennskap som får stor betydning for dem begge. Men lånerne vil snart støte på vansker da flere av menneskene etter hvert også oppdager dem.
Klassearbeid før filmen

Det vil være opp til den enkelte lærer å avgjøre hvor mye kjennskap elevene skal få til filmen og dets innhold før man ser den. Filmen er basert på en serie bøker av den kjente engelske forfatteren Mary Norton som har gitt ut Lånerne (1952), Lånerne flytter ut (1982), Lånerne til sjøs (1983) og Lånerne til værs (1983).

Det vil alltid være interessant å sammenligne bøkene med filmen, spesielt med tanke på at animasjonsfilmen er produsert i Japan mens bøkene er skrevet i England.

Boken (bøkene) kan enten leses høyt i klassen for de mindre elevene eller leses selv av eldre barn som del av et leseprosjekt. Om man gjør dette før eller etter filmen kommer an på hvilke kunnskaper man vil elevene skal ha om innholdet på forhånd.
Be elevene merke seg

- Miljøet som filmens personer beveger seg i

- Detaljene hos småfolket

- Oppbygningen av historien (innledning, hoveddel, avslutning)

Klassearbeid etter filmen

Ta en kort oppsummering i klassen om filmens innhold og hvilke personer(karakterer) som var med før elevene arbeider med spørsmålene nedenfor. Filmen kan brukes som bakteppe for temaer både i norsk, natur- og samfunnsfag på ulike nivåer.

Om Arrietta

• Når skjer det første møtet mellom gutten og Arrietta?

• Hvordan utvikler dette bekjentskapet seg utover i filmen?

• Har gutten og Arrietta noe til felles?

• Arrietta lever i en verden full av farer. Hvilke farer truer for den lille jenta og hennes familie?

• Hva tror du Arrietta er mest redd for?

• Hvordan vil du beskrive de ulike personlighetene i familien til småfolket? Bruk så mange adjektiver du kan.

• Er familien til Arrietta typisk for hvordan en familie fungerer i dag. Hva er likt og hva er ulikt?
Om filmfortellingen

• Hva er filmens budskap? ( Hva tror du de som har laget filmen vil fortelle oss?)

• Hvilke virkemidler blir brukt for å gjøre filmen spennende?

• Kan du nevne noen filmer eller historier du har hørt tidligere som har likhetstrekk med denne filmen?

• Hvilken filmsjanger er "Ariettas hemmelige verden"?

• Prøv å beskrive hvordan filmskaperne bygger opp historien. Gjør dette bl.a ved å si noen ord om anslaget (innledning), hoveddel og avslutningen.

• Hvis du har lest en eller flere bøker om Lånerne, hva vil du si skiller filmen fra bøkene, og hva synes du var felles?

• Hvilke virkemidler kan man bruke i film og ikke i bøker?

Mangfold som diskusjonstema i klassen

• Gutten (Josh) snakker om at han tror småfolket vil bli utryddet.

• Hva vil det si at noe blir utryddet?

Mange arter i vår verden står i fare for å bli utryddet eller har allerede forsvunnet. Det moderne menneskets levemåte må ofte ta en del av skylden for dette.

• På hvilken måte påvirker vår måte å leve på andre arters eksistens?

• Hvordan prøver Arriettas familie å beskytte seg mot å bli utryddet?

• Hvorfor kan man si at mennesket levde mer bærekraftig (miljøvennlig) for hundre år siden enn nå?

• Hvis du sammenligner en familie av i dag med en familie for over hundre år siden, hvilke av disse familiene ligner Arriettas familie på, og hvorfor?
Forslag til praktisk oppgave i gruppe

Arrietta var veldig interessert i å samle blomster som hun tok med fra hagen og inn til rommet sitt. I tillegg kom hun også ofte i kontakt med mange ulike insekter og dyr

• Hvis det er mulighet for å kunne gå ut på våren eller tidlig høst, så kan elevene lage en insektsfelle. De insektene og småkrypene som de da fanger kan de ved hjelp av lærer og bøker identifisere, navnsette og ta bilder av. Dette kan de samle i en liten bok som de kaller Naturens mangfold - insekter og småkryp

• De kan også plukke blomster og urter, og identifisere og navnsette før de presser dem og lager et lite hefte. Heftet kan de kalle Naturens mangfold - et utvalg blomster og urter.

Far til Arrietta er kreativ og finner løsninger på hvordan han skal ta seg frem i ”neskenes” (menneskenes) verden. Kan du skrive ned minst fire ulike måter han kommer seg opp og frem på. Hvilke ting har han brukt som du kjenner fra andre sammenhenger, men som her blir brukt på en annerledes måte?

En øvelse i kreativitet

• Elevene tar med seg ulike småting til skolen. Det kan være alt fra skruer, spikre, folie, plast, gamle lyspærer, papir, kartonger m.m. Gjerne rene ting som ligger i søppelkurven. Limpistoler, hyssing, skrutrekkere og kraftig tape bør læreren legge ved. Oppgaven blir å bruke sin fantasi og kreative evne til å utnytte dette på en fornuftig måte. Elevene kan lage en ”robot”, et redskap eller finne andre måter å utnytte ”søppelet” på. Utlys gjerne en konkurranse og la det gå sport i å ha den mest kreative anvendelsen.


 

Filmstudieark

Forfatter:Beate Henriksen
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Naturfag
Tema:Miljøvern og naturvitenskap, Oppvekst/familie
 

Fakta

Originaltittel:Kari-gurashi no Arietti
Regi:Hiromasa Yonebayashi
Roller:Agnes Fasting, Kari Simonsen, Unn Vibeke Hol, Magnus Nielsen, Julian H. Mæhlen, Gisken Armand, Fredrik S. Paasche
Manus:Hayao Miyazaki
Genre:Animasjon / Familiefilm
Nasjonalitet:Japan
Språk:norsk
Produksjonsselskap:Studio Ghibli
Lengde:1 t. 34 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2011
Aldersgrense:6 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen