Filmweb
 
 

99% Ærlig

Dokumentarfilmen følger fire ungdommer i hip hopgruppa Minoritet1. De spiller inn nye sanger, og filmen viser forbindelsene mellom sangene deres og livene deres. Ved hjelp av rappinga setter de ord på tilværelsen for seg selv og andre minoritetsungdommer. Medlemmene i gruppa fremstår som sterke, samfunnsbevisste personligheter.

Hvem er jeg?

Til å følge etter mine spor Hvem er jeg?

Til å følge etter det jeg tror Hvem er jeg?

Til å følge etter mine ord

(Fra ”Vekk meg opp”)

FORARBEID

For å få et bedre inntrykk av filmen på forhånd, kan læreren/elevene se på traileren til filmen:

http://www.youtube.com/watch?v=1KgwYHh-M00&feature=related

På You Tube finner dere også flere videoer av gruppa. Hvis dere vil bruke filmen som utgangspunkt for å jobbe med analyse og skriving av egne rap-tekster, er det lurt å gjennomgå litt om retorikk først.

AKTIVITETER

Jobbe med tekstanalyse, skrive egne rap-tekster, snakke om det å være ung, flerkulturell og det å skape mening med tilværelsen.

ETTER Å HA SETT FILMEN

En god metode for å ta utgangspunkt i elevenes egen opplevelse av filmen, er å la alle elevene etterpå skrive ned to spørsmål som filmen gjorde dem opptatte av eller oppmerksomme på. Når vi ser en film eller leser en bok, stiller vi oss hele tiden spørsmål for å forstå det som skjer. Dessuten hender det at filmen berører temaer som opptar oss på et mer eksistensielt nivå, også. Slike eksistensielle spørsmål kan være: ”Hva skal jeg bli?”, ”Hvem er jeg?”, ”Hvordan kan jeg bli kjent med andre mennesker?”, ”Hvordan skal jeg få foreldrene mine til å forstå meg?” osv. La elevene lese opp spørsmålene sine og skriv i alle fall ett av dem opp på tavla. Dermed får dere en meny med spørsmål som dere kan ta utgangspunkt i for samtaler eller andre refleksjonsoppgaver i klassen.

HVA HANDLER FILMEN OM?

Filmen portretterer fire medlemmer av Minoritet1. Selve gruppa Minoritet1 bestod av flere medlemmer, men bare fire av dem ville være med i dokumentaren. Nå har Emir og Assad dannet en egen gruppe som de kaller Emire og Lillebror. Ved siden av fortsetter de med Minoritet1, men nå under navnet Forente minoriteter. Dokumentaren bygger på tv-dokumentarserien ”Glatte gater”, som ble vist på NRK høsten 2007. I filmen portretteres de fire gruppemedlemmene som fire forskjellige, tydelige individer: De fire er Assad som har pakistansk bakgrunn, Emir som har flyktet fra Bosnia, Haji som har irakisk bakgrunn og Amina som har foreldre fra Uganda.

ASSAD

Assad er først og fremst fremstilt som musikeren, som sitter i studio og mikser opptakene. Han er oppvokst i Oslo og glad i Oslo, og føler på at familien har forventninger til ham som han ikke vil innfri: Han vil ikke ha noen respektabel jobb – han vil lage musikk. Han livnærer seg som ungdomsarbeider og taxisjåfør.

Jeg elsker fattern, jeg vet han også elsker

Men jeg ser han i øya, jeg er ikke sønnen han ønsker

Ønsker en politimann, advokat, eller (…)

I dine øyne fattern: Jeg ble en idiot

Jeg ble ikke særlig klok, jeg fiksa ikke noe stort

Du ba meg lese boka og jeg leste Guds bok

Du var første generasjon, og jeg kunne ikke noe sånt

Men slapp av fattern, jeg ha’kke gjort noe dumt,

Det her er hip hop og jeg vet du synes det er dritt

Seksten år gammel, musikk ble en del av livet mitt

(Fra ”Sønn”: http://www.youtube.com/watch?v=SoVFgRJVx2k&feature=related )

EMIR

Emir er rapperen. Han har en egen teknikk for å produsere nye raptekster, der han kaster seg ut i rytmen og gradvis former teksten ved å improvisere seg fram og gjenta den til den er fullstendig. Han trenger ikke penn og papir, for han husker alt i hodet. Forholdet hans til hjemlandet er prega av oppbrudd; han flyktet til Norge sammen med mora. Besteforeldrene bor i Bosnia, der også faren ligger begravd. I filmen understreker han betydningen av den første gangen han innså at han var en flyktning.

Åtte år gammel og liker der jeg bor

- Ser opp og får øye på min mor

- Hun sier: ”Et kvarter på deg… pakk alt du kan”

- Etter det var jeg kjent som en flyktning, mann!

(Fra ”Hvor er mitt hjem”)

HAJI

Haji er den ansvarsfulle. Han ønsker at tekstene de skriver, skal være ærlige og handle om hvordan livet virkelig er. Han tar ansvar for familien sin og skaper også en atmosfære av alvor og betydning i diskusjonene med de andre i gruppa. Da Emir drar for å se på farens grav, er det Haji som er med ham og hjelper ham med å be en bønn for faren.

Drømmer om en verden der ingen trenger å sulte ingen trenger å lide,

jeg må bare si det når jeg først er i gang drømmer om Palestina og Midtøsten som et ekte land

barn i Afrika som ikke lengter etter vann

(Fra ”Vekk meg opp”)

AMINA

Amina er sangeren. Hun er yngre enn de andre og går på musikklinja på Foss videregående. Hun er et sangtalent, og forsøker å bygge opp en egen karriere. På låtene til Minoritet1 står hun for koringen. I filmen er hun er mest opptatt av hvordan den ugandisk-norske bakgrunnen hennes kan anses som en fordel. Blant annet har det gjort at hun er i stand til å snakke fem språk, i tillegg til at hun spiller både gitar og piano.

Årene langs gata; blikk brenner meg i ryggen

de blikka som dømmer og følger meg som skygger
OPPGAVE: Å SKAPE MENING

Ved å skrive rap-tekster og drive med musikk, formidler deltakerne i Minoritet1 erfaringer fra livene sine. Rap-tekstene og rytmen i musikken bidrar til å strukturere tankene deres. Resultatet blir at de skaper mening, både for seg selv og for mange som hører på tekstene deres og kjenner seg igjen. Et godt eksempel på dette ser vi i filmen. Emir har skrevet en sterk tekst om seg selv. Den heter ”Hvor er mitt hjem?”. Denne teksten treffer Haji så inderlig at han ber pent om å få synge refrenget når de skal spille den inn. Men på den andre siden er Assad uinteressert i teksten. Han vet hvor hjemmet hans er, og vil ikke late som noe annet.

1) Hvilket inntrykk har du fått av de fire personene i filmen?

2) Hva sier ordet ”mening” deg? Diskuter med andre i klassen

3) Hvilken betydning har populærkultur som musikk, litteratur, film, dataspill osv. for hvordan du skaper mening i livet ditt?

4) Hva betyr mest for din egen meningsskaping: Andre mennesker eller populærkulturen? Kan du gi eksempler?

5) Det er mange som mener at det å være skapende er en forutsetning for å finne mening med livet. Er du enig i det? Diskuter med andre i klassen.

OPPGAVE: Å JOBBE MED SPRÅKET SITT

I begynnelsen av filmen diskuterer gruppa klisjéer. Haji vil gjerne skrive tekster uten hip hop-klisjéer, men blir selv kritisert for å bruke mange klisjéer når han skriver hva han selv tenker og føler. Da forsvarer han seg med at dette ikke er klisjéer, men det språket han bruker for å uttrykke følelsene og tankene sine akkurat nå.

1) Hva mener du med ordet ”klisjé”?

2) Slå opp i en ordbok eller leksikon. Hva betyr ordet opprinnelig?

3) Hva er positivt og negativt med klisjéer når vi kommuniserer?

4) Hva slags klisjéer finner du i hip hop-tekster og videoer, mener du?

5a ) Hvilke klisjéer bruker du når du snakker og skriver? Forsøk å komme på minst tre. Hvis det er vanskelig, kan du spørre en annen om hjelp. Andre legger ofte bedre merke til språket vi bruker enn vi gjør selv.

5b ) Hva kan du si i stedet for disse tre klisjéene?
OPPGAVE: Å JOBBE MED SPRÅKET SITT

Minoritet 1 synger på noe de kaller Norsk 2. Det er den norsken som flerspråklige elever får opplæring i på skolen. De kan ikke norsk prikkfritt, men er isteden i stand til å utvide språket med mange uttrykk fra innvandrerkulturen. Noen kaller dette språket for kebabnorsk.

Forsker Jan Sverre Knudsen ved Universitet i Oslo har fordypet seg i Minoritet1s sang ”Glatte gater”, som inneholder mye kebab-norsk. Han har laget en pdf med bakgrunnsinformasjon om hvordan Minoritet1 lager musikken og tekstene sine. Her er teksten til sangen ”Glatte gater” gjengitt med en ordliste for alle uttrykkene på Kebab-norsk og en analyse av selve sangen. Pdf’en finner du HER.

1) Les gjennom teksten til ”Glatte gater” og strek under alle ord som er på kebab-norsk. Hva betyr ordene, tror du? Skriv ned dine forslag til oversettelser og sammenlign etterpå med ”fasiten” til Jan Sverre Knudsen.

2) Les gjennom teksten til ”Glatte gater” og deretter gjerne analysen til Jan Sverre Knudsen. En raptekst er en retorisk tekst som inneholder kjente elementer fra talekunsten:

* Den tar opp og diskuterer et tema. I retorikken kalles dette for ”logos”.

* Den bygger opp et bilde av den som rapper. I retorikken kalles dette for ”ethos”.

* Den spiller på tilskuernes verdier og følelser. I retorikken kalles dette for ”pathos”.

- Gå gjennom teksten linje for linje og forsøk å avgjøre om den enkelte verselinja bygger opp logos, ethos eller pathos i teksten. Hva er det mest av?

3) Retoriske tekster kan velge mellom to strategier. Enten vil de overtale oss, eller så vil de overbevise oss.

a) Hva er forskjellen på å overtale og overbevise?

b) Hva kjennetegner bruken av ”logos”, ”pathos” og ”ethos” i en tekst når teksten vil overtale leseren/lytteren?

c) Hva kjennetegner bruken av ”logos”, ”pathos” og ”ethos” i en tekst når teksten vil overbevise leseren/lytteren?

d) Hva vil du si at ”Glatte gater” forsøker å gjøre? Overbevise eller overtale? Begrunn svaret ditt.

OPPGAVE: Å SKRIVE EGNE TEKSTER

Hva drømmer du om? Lytt til Minoritet1s sang ”Vekk meg opp” på You Tube:

http://www.youtube.com/watch?v=YqXsww57tKg&feature=related

Det er en sang om hva gutta i Minoritet1 drømmer om, og om forskjellen mellom drøm og virkelighet.

1) Hva drømmer dere om? Skriv deres egne rappelinjer om hva dere drømmer om, og hva dere tenker om drømmene deres.

Hvis noen av elevene ønsker å skrive teksten til musikk, kan de for eksempel forsøke seg på å rappe til denne rytmen (beats) som kan spilles av fra NRKs nettside ”Urørt”:

http://www11.nrk.no/urort/Artist/DTMStudiosHipHopBeats/default.aspx

Mer om hvordan Minoritet1 skriver tekstene sine finner du i rapporten til Jan Sverre Knudsen (se over). Mer om hvordan man kan jobbe med rap-tekster i skolen finner du her:

http://www.skolenettet.no/nyUpload/Moduler/Gi_rom_for_lesing/RappereOgsaaPoeter.pdf


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Terje Naalsund
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Musikk , Samfunnsfag
Tema:Individ/gruppe, Kulturmøter/-konflikter, Kunst
 

Fakta

Originaltittel:99% ærlig
Regi:Rune Denstad Langlo
Roller:Amina Sewali, Haji Saleenm, Assad Arif, Emir Mulasmanovic
Manus:Khalid Maimouni
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Norge
Språk:Norsk
Produsent:Rune Denstad Langlo og Sigve Endresen
Produksjonsselskap:Motlys AS
Lengde:1 t. 14 min.
Distribusjon:Sandrew Metronome
Produksjonsår:2008
Aldersgrense:7 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen