Filmweb
 
 

Burma VJ

Filmomtale

Med håndholdte kameraer fanger videoreportere hva som skjer i Burma under de omfattende demonstrasjonene som preget landet i 2007. Etter en innføring i bakgrunnen, med fokus på et stort opprør i 1988, følger vi hva som skjedde i dagene der burmesiske munker og studenter tok til gatene for å protestere mot det undertrykkende militærregimet. De modige videoreporterne utsetter seg for stor fare, og kan når som helst arresteres for å filme. Midt i de mest intense konfliktene mellom demonstranter og ordensmakt fanges utrolige bilder av mennesker som ofrer liv og helse for frihet. De håndholdte kameraene gir en overveldende umiddelbarhet og bildene av masser som protesterer med sine liv på spill er voldsomme og engasjerende. Kameramennene er først aktivister, så filmskapere. Noen klipp er iscenesatte for å vise rammene rundt hendelsene. Bildene i filmen ble smuglet ut til den Oslo-baserte tv-kanalen Democratic Voice of Burma (DVB), og nådde fort ut til store deler av verden.
Burmesisk bakgrunn

Det er strid om navnet på det største landet på fastlandet i Sørøst-Asia. I 1989 endret militærjuntaen navnet fra Burma til Myanmar, men det varierer hvorvidt ulike medier og land anerkjenner endringen. Begge navnene viser til den største folkegruppen i landet: burmanerne. Landet var en britisk koloni fra 1886 til 1948, og navneendringen var et ledd i å distansere seg fra kolonimakten. Fra 1948 av hadde Burma en demokratisk periode, og i 1961 ble regjeringspartiets U Thant FNs første ikke-vestlige generalsekretær. I 1962 styrtet militæret regjeringen. De støttet seg på en blanding av marxisme og buddhisme, og beveget seg fort mot et totalitært samfunn. Etniske minoriteter ble forfulgt fra starten av militærdiktaturet. Indere emigrerte i hopetall etter kuppet og over hundre tusen av Karen-folket har siden blitt drevet fra sine hjem. Studentprotester har mange ganger blitt slått hardt og voldelig ned på. I 1988 brøt det ut omfattende demonstrasjoner for demokrati. I regimets reaksjoner ble 3000 mennesker drept. I 1990 ble det holdt valg, hvor Det nasjonale demokratiske forbund, partiet til fredsprisvinner Aung San Suu Kyi fikk flertallet av stemmene, men juntaen var snar med å annullere valget. Det skulle gå nesten tjue år før så store protester igjen fant sted, slik BURMA VJ viser. Etter at 2007-opprøret hadde blitt slått ned ble landet rammet av en ødeleggende orkan – den største naturkatastrofen i burmesisk historie – før det i 2008 ble holdt en folkeavstemning om ny grunnlov. Aung San Suu Kyi, som har sittet i husarrest i tretten av de siste nitten årene, ble nylig dømt til atten måneders fengsel for å ha huset en utlending, noe som sies å være et brudd på husarresten. Hun skal slippe ut rett etter et valg juntaen har annonsert. Militærets systematiske bruk av voldtekt og sexslaver gjør situasjonen for kvinner spesielt prekær. Ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen er 800 000 mennesker ofre for tvangsarbeid i Burma. Det finnes en rekke små opposisjonelle partier og organisasjoner, men deres aktiviteter blir nøye overvåket, og mange av dem har blitt forbudte. Burma regnes som et av de mest undertrykkende regimene i verden. Fra å være en rik koloni har Burma falt i dyp fattigdom. Økonomien har tradisjonelt dreid seg mye om ris, olje og tømmer, men Burma har nå utviklet seg til å bli verdens nest største eksportør av opium. Folket lever i dyp fattigdom, og landet hemmes av å være et av de aller mest korrupte i verden.
Tema og innhold

I Burma er det veldig risikabelt å ytre kritiske meninger mot styresmaktene, og menneskers muligheter til å påvirke politikken i landet er minimal. Likevel viser BURMA VJ at noen tør å ta til orde for endring, og filmens hovedpersoner prøver gjennom ulike arenaer å påvirke sin vanskelige situasjon. Ofte er det helt konkrete hendelser som fører til at omfattende protester oppstår. Materielle forhold påvirker folks vilje til å opponere mot sine ledere. Hvorvidt man kan sette mat på bordet til sin familie kan være utslagsgivende for hvorvidt man er villig til å risikere noe i møte med et undertrykkende regime. I begynnelsen av BURMA VJ tar man opp økonomiske forhold som en kilde til frustrasjon. Burma har tydelig lidd under feilslåtte økonomiske politikker, men regimet skylder på økonomiske sanksjoner fra rike vestlige land. Den informasjonen som spres via offentlige kanaler i Burma er ekstremt ensidig. Vesten portretteres som fienden. Opposisjonen anklages gjerne for å drives fra utlandet, noe som faktisk stemmer om DVB, som drives av eksilburmesere i Oslo. Kanalen sender signaler inn i Burma for å motsi propagandaen fra militærjuntaen. Når uavhengig profesjonell journalistikk ikke lar seg gjøre blir det ekstra viktig at amatører tar penn eller kamera fatt. At uutdannede utfører journalistikk kalles borgerjournalistikk, og kan ha en viktig demokratisk funksjon. Burmesiske styresmakters nasjonalistiske holdning kan ses i lys av historien til landet, spesielt som motsvar til kolonitiden. Nasjonalismen har hatt alvorlige følger for minoriteter i Burma, og har ikke fungert inkluderende. Dette står i kontrast til det tankegodset styresmaktene hevder å støtte seg på. Deres såkalte ”Burmesisk vei sosialisme”, er nemlig en ideologi som kombinerer sosialisme med buddhisme. Et annet tankekors er at Karl Marx, kommunismens far, sa at religion var opium til folket. Burma er spesielt, og i BURMA VJ hører vi at munkene i Burma nyter stor respekt og velger å bruke sin posisjon politisk. Burmesiske forhold danner altså grunnlag for diskusjoner på en rekke plan.
Oppgaver og spørsmål til diskusjon

Diskuter hvordan dere selv ville reagert i slike situasjoner som BURMA VJ viser. Ville du satt livet på spill for frihet?

Diskuter demonstrasjoner som demokratisk virkemiddel. Trekk gjerne paralleller til Norge.

Hvilke muligheter gir ny digital teknologi for ytringer i land med undertrykkende regimer?

Kan du nevne andre land der jounalistikk er farlig? Hvor dør det flest journalister?

Diskuter begrepet borgerjournalistikk. Kan fenomenet ha ulemper? Hvilke fordeler har det? Har noen i klassen drevet borgerjournalistikk? Er det vanlig i Norge?

Hvilke menneskerettigheter brytes i Burma?

Hva kjennetegner et demokrati?

Hva kan aktivisme innebære?

Hva er sosiale medier? Kan sosiale medier ha en demokratisk funksjon?

Hva utløste protestene i Burma? Hvilke var de bakenforliggende årsakene?

Hvilken rolle har religionen i de burmesiske protestene?

Ser du likheter mellom det BURMA VJ beskriver og årets hendelser i Iran?

Hva er en militærjunta?

Hva er en politisk fange?

Aung San Suu Kyi vant Raftoprisen i 1990 og Nobels fredspris i 1991. Hva er historiene til disse prisene? Diskuter eventuelle kontroversielle tildelinger.

Hva er forskjellen på Burma og Myanmar?

Hvordan har militærregimet kommet til makten?

Hvorfor har de greid å holde på makten så lenge?

Hvilken rolle har Burmas rolle som britisk koloni hatt for Burmas utvikling?

Hva ligger i begrepet Vesten?


 

Filmstudieark

Forfatter:Håkon Tveit
Fag: Religion, livssyn og etikk , Mediekunnskap , Samfunnsfag
Tema:Konflikt/krig og menneskerettigheter, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Burma VJ
Regi:Anders Østergaard
Manus:Jan Krogsgård, Anders Østergaard
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Norge / Danmark
Språk:Engelsk
Produsent:Lise Lense-Møller, Fredrik Gertten, Margarete Jangård og Torstein Nybø
Produksjonsselskap:Magic Hour Films, WG Film og Mediamente
Musikk:Conny Malmqvist
Lengde:1 t. 29 min.
Distribusjon:Tour de Force
Produksjonsår:2008
Aldersgrense:11 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen