Filmweb
 
 

Vegas

Det er sensommer i Bergen. Thomas må flytte til ”gråsonen”, et omplasseringshjem for unge som av ulike grunner ikke har noe sted å bo. Her treffer han Marianne og Terje. Mariannes mor bor tilsynelatende i Vegas, der hun jobber på et kasino. Terje har mistet sin mor i Danmark. Mora til Thomas har en kjæreste som slår, men hun klarer ikke å be ham dra. Hun lar Thomas og lillebroren gå isteden.

Vegas er en film om voksnes svik mot barn og unge, eller barn og unge som blir sviktet av voksne. Av og til svik som de voksne selv ikke forstår. Filmen har ikke mange lyspunkter, men kan gi oss viktige innspill til å forstå hvorfor både voksne og barn i faser i livet er sårbare og trenger noen som er der for dem og som ser dem og hva slags behov de har for å kunne fungere i livet.

I denne filmen står vennskapet mellom Marianne, Terje og Thomas i sentrum. Alle er veldig ulike, men har en gjensidig forståelse overfor hverandre om at de trenger hverandre. Alle tre leter etter et hjem, og på ulike måter gjennom filmens historie, finner de ett.

MEDIEKUNNSKAP

Før filmen: Del klassen opp i grupper som får i oppgave om å studere hver sin karakter fra begynnelse til slutt. Gruppene studerer vekselvis Marianne, Thomas og Terje. Filmen er bygget opp med ulike presentasjoner av disse karakterene, som raskt setter resten av filmen i et perspektiv. Hver gruppe kan ha disse spørsmålene foran seg:

MARIANNE:

Hvordan presenteres Marianne?

Stikkord: Utseende, Måte å snakke på, Klær

Hva slags inntrykk får vi av hennes personlighet?

Stikkord: Kynisk? Hensynsløs? Sårbar?

TERJE:

Hva er det egentlig som skjer mellom Terje og moren på Danskebåten?

Stikkord: Vær oppmerksom på handlingen, der moren setter seg på rekkverket.

Hvordan bygges denne scenen opp og hvordan endrer rytmen i klippingen seg og bruk av lyd?

Hva skjer mellom Terje og faren hans etter hendelsen på Danskebåten, og hvordan uttrykker filmen dette visuelt?

THOMAS:

I starten av filmen er vi hjemme hos Thomas hvor moren og kjæresten hennes krangler.

Hvordan skildres denne scenen med tanke på bilde, klipp og lyd?

Hva slags karaktertrekk hos Thomas blir synlige gjennom denne scenen?

Hva kan vi si er Thomas sitt ”hovedprosjekt”?

Stikkord: forholdet til lillebroren, forholdet til mor, bevare hjemmet

Sluttoppgaver: La eventuelt gruppene legge fram sine observasjoner i plenum.

SAMFUNNSFAG

Dette er tre historier om unge som på ulike måter blir utsatt for grov omsorgssvikt av sine foreldre eller nære personer.
MARIANNE:

Marianne representerer ungdommen som aldri har hatt noen, og blitt sendt fra fosterhjem til fosterhjem. Hun har en familierelasjon, som er søsteren til moren. Det viser seg at moren til Marianne ikke jobber på et kasino i Vegas, men er junkie i en park, som hun sier det mot slutten av filmen. Det kan være interessant å stille disse spørsmålene:

1) Hva slags egenskaper må voksne ha som skal hjelpe barn og unge som ikke har noe hjem?

2) På hvilken måte blir Mariannes onkel en voksenperson som svikter? Når i filmen går han over grensene – og hvorfor tillater han seg dette?

3) Diskuter om Marianne selv er med på å flytte disse grensene – og hvorfor bruker hun kropp og seksualitet for å oppnå det hun ”ønsker”?

4) Hva er det Marianne egentlig ønsker – og hvorfor kan hun ikke selv sette egne grenser?

5) Hvorfor reagerer Marianne med vold når hun blir truet?

6) Blir Marianne en morder? Kan Marianne selv ta ansvaret for det hun har gjort – eller hvem er de egentlige ansvarlige?

7) Hvordan vil det gå med Marianne videre i livet? Vil hun klare seg – og hva skal til for at hun skal klare seg bra?
THOMAS

Thomas vokser opp med en ung, enslig mor som har en voldelig kjæreste. Han har også en lillebror som han forsøker å beskytte. Det kommer klart fram at det viktigste for Thomas er å ha et hjem. Etter at moren er blitt banket opp av kjæresten sin, tar hun ham tilbake og lar barna bli omplassert i fosterhjem og omplasseringshjem.

1) Hva er grunnen til at Thomas sin mor lar barna gå, og beholder sin voldelige kjæreste?

2) Hvorfor slår Thomas sin mor?

3) Hva tenker vi om Thomas etter denne hendelsen?

4) Hvorfor slår noen menn (og kvinner) kjærester, koner (menn) og barn?

Stikkord: Den sosial arven. Rollemodeller
TERJE:

Det kommer tidlig frem at faren til Terje klandrer Terje for morens dødsfall – selv om det var en ulykke. Dette sies ikke klart i filmen før på slutten, men ligger under som en anklage gjennom hele filmen.

1) Hvordan skildres ”fraværet” av faren til Terje?

2) Hva skjer de gangene Terje oppsøker faren i huset?

3) Hva slags inntrykk får vi av Terje sitt hjem? Hvordan ser det ut der?

4) Er han fra en velstående familie?

5) Er Terjes sosiale tilhørighet preget av at familien har hatt lite motgang i livet? Hvordan tenker man at såkalte ”vellykkede” mennesker som aldri har ”kjent på livet” takler sorg og motgang?

6) Hvorfor reagerer Terje med ”å bli en katt” rett etter morens ulykke?

7) Hva blir konsekvensene av Terjes ”katteoppførsel”?

8) Hva kan voksne gjøre, som er i dyp sorg, når de har ansvaret for barn?

9) Hvordan reagerer Terje når faren sier at han ikke kan ha Terje rundt seg, fordi han tenker at det var Terje sin skyld at moren døde?

10) Hvorfor begår Terje selvmord?
BARNEVERN

1) Forsøk å finne ut av hvordan barnevernet er organisert og opprinnelsen til barnevernet i Norge.

2) Hvilke omstendigheter må til før barnevernet griper inn i familier og fjerner barna fra hjemmet?

3) Er barnevernet et tilbud for de som trenger hjelp – eller er det en tvang?

4) Diskuter mytene omkring barnevernet:

- Tar barna fra foreldre med tvang

- Får aldri se mor og far igjen

- Får aldri se barna sine igjen

- Blir plassert i fosterhjem med slemme, udyktige voksne

- Bryr seg egentlig ikke om barna

- Barnevernsbarn går det dårlig med videre i livet

Til slutt kan man samtale om hva som kunne vært gjort annerledes for de tre unge i filmen Vegas.

1) Hva kunne vært gjort for Terje og faren hans rett etter morens dødsfall?

2) Hvordan kunne moren til Thomas bli hjulpet, slik at hun kunne komme seg vekk fra den voldelige kjæresten og tatt vare på barna sine?

3) Hvordan kunne Marianne fått den støtten hun trengte?

4) Hva er det viktigste unge trenger når de er i krise?

5) Hva betydde vennskapet som Thomas, Marianne og Terje utviklet?

6) Hvordan kunne man tenke seg det hadde gått med dem uten dette vennskapet?


 

Filmstudieark

Forfatter:Ingrid Dokka
Fag: Mediekunnskap , Samfunnsfag
Tema:Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Vegas
Regi:Gunnar Vikene
Roller:Anders Baasmo Christiansen, Helge Jordal, Kyrre Haugen Sydness, Karoline Stemre, Jørgen Hausberg Nilsen, Sindre Kvalvåg Jacobsen
Manus:Gunnar Vikene, medforfatter: Torun Lian
Genre:Drama
Nasjonalitet:Norge
Språk:Norsk
Produsent:Tanya Nanette Badendyck, Silje H. Eik, Maria Ekerhovd
Produksjonsselskap:Cinenord, Kong Film
Musikk:Ginge
Lengde:1 t. 58 min.
Distribusjon:SF Norge
Produksjonsår:2009
Aldersgrense:11 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen