Filmweb
 
 

Yatzy

Daggi (Dag Ivar) er et fosterbarn på 15 år. Han bærer på en mørk historie og mange tunge tanker. Han blir sendt til et nytt fosterhjem, etter at det forrige brant opp. Etter hvert forstår vi også at Dennis, fosterbroren hans, sannsynligvis omkom i brannen.

Daggi blir sendt til ei lita bygd nær svenskegrensa. Der er kulturhuset nedlagt, og ungdommene har lite å engasjere seg i. Det er mye festing og drikking av øl og hjemmebrent. Daggi er og blir en outsider, ingen er særlig interessert i å bli kjent med ham, utenom Gloria. Gloria er ikke som de andre. Hun snakker ikke dialekt og har piercing i leppa. Utenfor skolen oppsøker Gloria Daggi og vil ha kontakt med ham. På skolen er hun avvisende, noe som forvirrer Daggi. Daggis beste "venn" er et videokamera. Han filmer det han ser og observerer, og han spoler tilbake tapen for å se på gamle opptak - som er både gode og vonde minner. På det nye stedet får Daggi en ny liten fosterbror som heter Gustav. Gustav er snill og vil spille Yatzi. "I det spillet kan alle vinne", sier Gustav. Men Daggi taper og han reagerer med å være slem mot Gustav.

Gloria og Daggi blir etter hvert litt kjærester og de kjører rundt på scooteren til Gloria. Etter et mislykket samleie med Gloria, og en slåsskamp hvor Daggi blir rundbanket, stikker han til Oslo og oppsøker den brannherjede leiligheten. Der gjenopplever han de siste timene han var der før han ble sendt til det nye fosterhjemmet. Det viser seg at Dennis, den forrige fosterbroren, var ondskapsfull og undertrykkende mot Daggi - og pleide å stenge Daggi inne i et klesskap. Den siste gangen Daggi satt i skapet satte han fyr på klærne inni klesskapet og Dennis slapp ham ikke ut. Ved et nødskrik kom Daggi likevel seg ut av skapet og leiligheten. Men stengte han Dennis inne før han dro? Dette svarer ikke filmen direkte på, men Daggi reiser tilbake til fosterhjemmet på bygda, og gir seg selv en ny start i livet.
NORSK

Filmen er basert på en bok av Harald Rosenløw-Eeg, som kom ut i 2004. En oppgave kan være å lese boka og sammenligne bok og film og analysere de ulike valgene som filmregissøren har fokusert på.

1) Diskutere boka og filmens ulike virkemidler - med virkemidler menes her at der boka beskriver med ord, må filmen bruke visuelle og auditive virkemidler for å få frem samme mening eller stemning som boken formidler.

2) Hvor er filmhandlingens hovedfokus - hvilke handlinger er trukket fram framfor andre handlinger i filmen - i forhold til bokas handling?

3) Hvordan er karakterene skildret i boka (utseende, klær osv)?

4) Hvordan er karakterene i filmen skildret - og hva er annerledes i filmen?

5) Hva er de største forskjellene mellom boka og filmen?

6) La elevene skrive en kort anmeldelse av filmen og la de begrunne hvorfor de mener at filmen er bedre enn boka eller omvendt.
MEDIKUNNSKAP

Filmspråk:

Filmens språk er observerende og betraktende og kan på mange vis likne litt på dokumentarfilmens måte å fortelle på. Dialogen mellom karakterene er lavmælt og virker spontan - ikke innlært. Dette er med på å forsterke realismen i filmen.

1) Diskuter hvorfor filmskaperen har valgt denne realistiske, dokumentariske stilen?

2) Får dette filmen til å virke mer troverdig?

3) Er det scener i filmen som bryter med denne stilen? Og i tilfelle hvor i filmen skjer dette?

Filmfortellingen:

Filmen har det man kaller flere fortellerplan: En ytre rammehistorie og en indre subjektiv historie.

1) Forsøk å gjenfortelle den ytre rammehistorien i kronologisk rekkefølge.

2) Forsøk å sette ord på den indre, subjektive historien - den som gjenspeiler Daggis "opplevelser" av det tunge og vonde han bærer på.

3) Forsøk å sette ord på hvorfor filmskaperen har laget to fortellingsunivers i filmen?

4) Hvordan beskriver filmen på en glitrende måte hvor forsømt Daggi har vært i oppveksten? (Stikkord: Han har faktisk aldri lært å sykle).
SAMFUNNSFAG

Filmen skisserer opp mange tunge og kompliserte tema. Mye av følelsene Daggi sliter med henger sammen med at han har vært utsatt for omsorgssvikt, undertrykking, muligens også seksuelle overgrep og avvisning.

Å være fosterbarn:

1) Hva vil det si å være et fosterbarn? Hva er forskjellene mellom adoptivbarn og fosterbarn? Bruk internett og finn ut av hvordan fosterhjemsordningen i Norge er organisert.

2) Hva slags kvalifikasjoner må voksne ha for å bli godkjente som fosterforeldre?

3) Hvor lenge "er" man fosterbarn - hvor gammel må man være før man betraktes som voksen?

4) Kan man velge selv om man vil bo på institusjon (barnehjem /ungdomshjem) eller fosterhjem?
PSYKOLOGI/ETIKK

Innefor psykologien snakker man om traumatisering og ettervirkninger av dette. Dette kan være en innfallsvinkel til å snakke om Daggis reaksjoner og handlinger.

1) Finn ut hvordan traumer beskrives innenfor psykologien. Bruk gjerne denne lenken for å finne ut mer om dette: www.psykologi.uio.no eller www.traumepsykologi. no

2) Les mer om traumepsykologi og prøv å finne ut hva slags traumer Daggi sliter med. Hva gjør de med ham?

3) Hvordan reagerer han på nærhet (sex og vennskapet med Gloria)?

4) Hvordan reagerer han på vennlighet (fra Gustav og fostermor og -far)?

5) Hvorfor "gjenskaper" Daggi situasjoner som han selv har vært usatt for?

6) Hva skjer med Daggi etter at han har oppsøkt den utbrente leiligheten?

7) Finn ut om Daggis reaksjon er troverdig i forhold til hva psykologer sier om terapeutiske handlinger. (Kontakt skolepsykologen og spør!).


 

Filmstudieark

Forfatter:Ingrid Dokka
Fag: Norsk , Mediekunnskap
Tema:Helse og rus, Litteratur på film, Mobbing, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet
 

Fakta

Originaltittel:Yatzy
Regi:Katja Eyde Jacobsen
Roller:Kastriot "Kastri" Kastrati , Hanna Maria Khalid , Fredrik Thorjussen
Manus:Harald Rosenløw Eeg etter sin egen bok med samme navn.
Genre:Spenning
Nasjonalitet:Norge
Språk:Norsk
Produsent:Karin Julsrud
Produksjonsselskap:4 1/2
Lengde:1 t. 22 min.
Distribusjon:Nordisk Filmdistribusjon
Produksjonsår:2008
Aldersgrense:11 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen