Filmweb
 
 

Love + Hate

Love+Hate er en film om rasisme. Den forteller om fire ungdommer som vokser opp i en forstad til London der miljøet er preget av rasisme og fremmedfrykt.

I sentrum for filmen står en britisk-pakistansk familie, der to av barna, Naseema (17 år) og Yousif (ca 20 år), innleder forhold til britiske ungdommer.

Filmen begynner med Naseemas første dag på jobben i en tapetforretning. Der treffer hun de to britiske ungdommene, Michelle og Adam. Adam vil ikke snakke med henne, og ber sjefen om å kvitte seg med henne. Michelle tar derimot vennlig i mot henne, og de blir snart gode kollegaer som også tilbringer litt tid sammen etter jobb.

Yousif jobber på fabrikk og eier en sportsbil. Om kveldene kjører han rundt og plukker opp britiske ungjenter. En kveld treffer han Michelle, som henger ute på gata på jakt etter eventyr. De innleder et seksuelt forhold som går over til å bli et nært kjærlighetsforhold. Men de holder det skjult for andre. Faren til Michelle jobber på samme sted som Yousif, og de er langt fra bestevenner. Faren liker dessuten ikke at Michelle går på byen sent om kvelden i utfordrende klær.

Samtalene med Michelle får Naseema til å bli nysgjerrig på gutter. Hun har aldri snakket med en gutt utenfor familien, og Michelle hjelper henne med klesinnkjøp og oppfordrer henne til å flørte med Adam. Snart er Adam og Naseema forelsket i hverandre. Adam har en storebror og en mor som begge er rasister, og kameratflokken hans morer seg ofte med å plage pakistanerne. Det er helt uaktuelt for ham å være interessert i en pakistaner-jente, men snart kan han ikke la være. Han og Naseema begynner å møtes i smug.

Da Yousif skjønner dette, prøver han å få Naseema fra å treffe Adam. I følge ham bringer hun skam over familien, og når hun påpeker at han er mye mer frimodig enn henne, påstår han at «gutter kan gjøre som de vil!». Men etter en samtale med søstera, Azara, som tar Naseemas parti og anklager Yousif for dobbeltmoral, går han i seg selv og tenker grundig gjennom hvem han er og hva han vil.

I mellomtiden har faren deres, som kjører taxi, blitt banket opp av Adams bror. Yousif forsøker å hevne faren, og Naseema tror at Adam er en rasist som har utnyttet henne med overlegg.

Yousif forsøker å forandre seg og slår opp med Michelle. Da faren hennes får vite om forholdet, kaller han henne for «ei hore» og neste dag på jobben banker han opp Yousif.

Adam får overbevist Naseema om at han virkelig elsker henne. De bestemmer seg for å reise bort fra forstaden og de umulige, rasistiske forholdene der.

FILMEN I LÆREPLANENE

I de nye læreplanene for samfunnsfag står det at etter 10. årstrinn skal elevene kunne «drøfte menneskeverd, rasisme og diskriminering i eit historisk og nåtidig perspektiv » og «forklare kva haldningar og fordommer er og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn»

I 1. og 2. klasse på videregående skole, allmennfag, skal elevene kunne «beskrive hovudtrekk ved kulturen til nokre minoritetar i Noreg og drøfte utfordringar i fleirkulturelle samfunn» og «forklare kvifor fordommer oppstår og diskutere korleis framandfrykt og rasisme kan motarbeidast».

I L97 står det i læreplanen for KRL i 9. klasse at elevene «skal få øvelse i å drøfte etiske spørsmål knyttet til motsetninger mellom raser og minoritetsgrupper i vår egen tid, rasisme i Norge»

I 2. klasse på videregående skole, allmennfag, skal elevene «gjennom kunnskap om nære og fjerne kulturer kunne motarbeide fremmedfrykt og rasisme»

Filmen Love+Hate er en god fabel om rasisme, og den kan være et godt grunnlag for å diskutere disse problemstillingene. Nedenfor er en serie oppgaver som kan benyttes i den forbindelse.

OPPGAVER

1) RASISME

Den norske forskeren Asle Høgmo presenterer i boka «Fremmed i det norske hus» (Ad Notam Gyldendal 1998) innvandreres erfaringer med rasisme i Norge. Det er spesielt fire funn han presenterer i denne boka:

1) Han forteller at alle ikke-vestlige innvandrere opplever rasisme i Norge. For å beskytte seg selv mot dårlige opplevelser, utvikler de strategier for å unngå situasjoner der de kan bli utsatt for rasisme. På grunn av disse «unnvikende» strategiene til innvandrerne, minsker antallet rasistiske hendelser i samfunnet. Men de rasistiske verdiene blir dermed ikke utfordret.

2) Et annet hovedfunn i undersøkelsen hans, er at nordmenn særlig oppfører seg rasistisk når de føler seg underlegne de «fremmede». Denne underlegenheten kan oppstå av forskjellige årsaker – det kan gjelde statussymboler som at den «fremmede» har bedre jobb, mer penger, eller mer hell med sjekkingen sin ute på byen enn oss. Men den kan også komme til syne i situasjoner der «den fremmede» står foran oss i butikkkøen, eller der nordmenn i tjenesteyrker må gi service til innvandrere.

3) Det tredje hovedfunnet hans er at nordmenn i stor grad oppfatter landet og samfunnet som «vårt». Dette henger kanskje sammen med den sterke nasjonalfølelsen i Norge og dyrkelsen av den norske naturen. En konsekvens av dette er at vi i liten grad viser oss dyktige til å bevege oss inn i miljøer der innvandrerne er i flertall og vi føler oss fremmede. Da oppfatter mange nordmenn det som om innvandrerne har tatt landet «vårt», nærmiljøet «vårt», eller jobbene «våre».

4) Han forteller at mannlige innvandrere opplever oftere å bli diskriminert på en aggressiv måte enn innvandrerkvinner, og at det særlig er norske menn som står bak aggresjonen.

a) Diskuter om det finnes scener i filmen som tar opp noen av disse 4 punktene.

b) Diskuter om filmen gir dere inntrykk av at det er forskjell på britisk og norsk rasisme.

c) Presenter og diskuter de forskjellige holdningene personene i filmen har til personer som kommer fra en annen kultur.

d) Diskuter hvorfor mannlige innvandrere oftere blir utsatt for aggressiv diskriminering enn kvinnelige innvandrere.

e) Diskuter om det finnes noen gode begrunnelser for rasisme.

f) Diskuter hvordan rasisme kan motarbeides.

2) EGNE OPPLEVELSER

Skriv ned to korte selvopplevde hendelser der du enten ble utsatt for diskriminering/rasisme eller der du selv oppførte deg rasistisk. La læreren deretter lese opp tekstene (eller enkelte av dem) og diskuter opplevelsene i fellesskap i klassen.

3) KULTUR- OG KVINNEKAMP

a) Filmen presenterer tre forskjellige syn på kvinnerollen gjennom britiske Michelle og de to innvandrersøstrene Naseema og Azara. Hvordan vil du karakterisere forskjellen på dem?

b) Diskuter om Yousif, da han gransker sitt eget liv og vender om, ender opp med et annerledes og bedre kvinnesyn enn han hadde i begynnelsen av filmen.

c) Yousif advarer Naseema om at flukten hennes med Adam vil føre til at familien bryter kontakten med henne. Diskuter hva som er grunnen til at familien vil gjøre dette?

d) I Norge diskuteres det hvordan man skal unngå «arrangerte ekteskap der det brukes tvang». Blant annet er det foreslått å innføre en grense på 21 år «ved familiegjenforening ved ekteskap med en person utenfor EU/EØS-området». Diskuter hvilke konsekvenser arrangerte ekteskap kan ha? Hva mener dere kan gjøres for å unngå «tvangsekteskap»?

LITTERATUR FOR VIDERE LESNING

Asle Høgmo, «Fremmed i det norske hus. Innvandreres møte med bygdesamfunn, småby og storby», Ad Notam Gyldendal 1998. Sissel Østberg, «Religion og hverdagsliv blant unge norsk-pakistanere», Universitetsforlaget 2003. Hadia Tajik (red), «Svart på hvitt. 13 unge mennesker med minoritetsbakgrunn skriver om sin hverdag», Tiden 2001.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Terje Naalsund
Fag: Samfunnsfag , Religion, livssyn og etikk , Engelsk
Tema:Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller
 

Fakta

Originaltittel:Love + Hate
Regi:Dominic Savage
Roller:Liam Boyle, Samina Awan, Tom Hudson, Nichola Burley, Wasim Zakir, Dean Andrews
Manus:Dominic Savage
Genre:Drama
Nasjonalitet:Irland / Storbritannia
Språk:Engelsk
Produsent:Neris Thomas
Produksjonsselskap:Ruby Films
Lengde:1 t. 22 min.
Distribusjon:Exposed
Produksjonsår:2005
Aldersgrense:11 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen