Filmweb
 
 

Broen til Terabithia

Broen til Terabithia er en filmatisering av Katherine Paterson sin bok som utkom i 1978. Hun skrev boka etter at sønnen hennes hadde en traumatisk opplevelse. Filmskaperen har søkt å bygge et tid- og stedløst uttrykk, slik at flest mulig skal kunne identifisere seg med roller og handling i filmen.

I filmen møter vi Jess, som ikke har det særlig bra på skolen, og hjemme er det søstrene og pliktene som er det viktigste. En dag kommer ei ny jente i klassen. Hun heter Leslie og løper fortere enn alle, til og med enn Jess. De to blir venner, og sammen skaper de fantasiverdenen Terabithia hvor de, som dronning og konge løser problemene de opplever på skolen.

Filmens temaer er oppvekst, vennskap, fantasi og savn, og gjennom arbeid med filmen vil LK-06 sin vektlegging av sosial og kulturell kompetanse være mål som først og fremst tilfredsstilles, mer enn faglige kompetansemål. LK-06 fokuserer på viktigheten av et inkluderende sosialt fellesskap, anerkjennelse, respekt, samhandling, problem- og konflikthåndtering, dialogog meningsbrytning, kulturforståelse, selvinnsikt, identitet og toleranse.

Kompetansemålene (7.trinn) innenfor Samfunnskunnskap sier at elevene blant annet skal kunne “Beskrive roller i sin eigen kvardag og undersøkje kva forventningar som knyter seg til desse rollene […] gjere greie for kva eit samfunn er, og reflektere over kvifor menneske søkjer saman i samfunn.”

FORARBEID

Å lese boka i klassen kan være en god måte å forberede elevene på. Gjennom lesingen kan elevene og læreren snakke om hvordan fortellinger skaper bilder i fantasien, og slik berøres et hovedtema i både boka og filmen. Man kan også snakke om hvordan man visualiserer og illustrerer tekst.

ETTER FILMEN

Filmens temaer er knyttet i hverandre, gjennom opplevelsene Jess og Leslie deler. Derfor kan en fri samtale være hensiktsmessig innfallsvinkel, for på den måten å avklare hva elevene først og fremst har merket seg. Fordi filmen er veldig fokusert på relasjonen mellom Jess og Leslie, vil det være naturlig at mange av elevene vil uttale seg om emnet, da identifikasjonsmulighetene i filmen er mange. Det er da viktig at elevene får slippe til med sine opplevelser av filmen før lærer går løs på spørsmålene til filmen.
SPØRSMÅL TIL FILMEN

OPPVEKST

a) Hvordan har Jess det hjemme? Trives han, har han noen lekekamerater, hva liker han/liker han ikke å gjøre?

b) Hva slags forhold har han til søstrene sine? Hvordan er det å være den eneste jenta eller gutten, i en stor søskenflokk?

c) Hvilke forventninger har faren til ham? Hva er forventninger, hvilke forventninger har elevene til hverandre, hvilke forventninger har elevenes foreldre til dem, og elevene til foreldrene?

d) Hva slags forhold har han til faren sin?

e) Hva ønsker Jess av faren sin?

f) Hva slags forhold har Jess til musikklæreren sin, og hvorfor? Har han et annerledes forhold til henne, enn til kontaktlæreren sin?

g) Hva betyr det å være annerledes? Her kan det være naturlig å snakke om normal/unormal, vanlig/uvanlig, majoritet/minoritet, med referanser til elevene i klassen, mennesker i en by eller et land.

h) Er det viktig å kunne være annerledes, eller å være lik de andre, og hvorfor?

i) Hva slags forhold har May Belle til Jess og Leslie?

j) Hvordan ser vi at May Belle er glad i broren sin? Her kan man komme inn på hva søskenkjærlighet er.

k) Hvilke problem har Jess, og hvordan løses dette?

Jess er ensom og har et litt vanskelig forhold til faren sin. Her, og under neste spørsmål, er det naturlig også å komme inn på hvordan enkeltpersoners problemer fungerer som drivkraft for handling og narrasjon.

l) Hva er May Belle sitt problem, og hvordan løses dette? May Belle synes at storebroren er superkul, men hun blir ikke akseptert som hans venn.

VENNSKAP

a) Hvorfor viser Leslie interesse for Jess? Hvordan viser man interesse for andre?

b) Hvem er den første som sier noe hyggelig til Jess, den første som roser ham? Hva gjør dette med ham?

Dette er med referanse til Leslie, da hun roser Jess.

c) Hvordan blir man venner? Hva er en venn og hvordan holder man på en venn?

d) Hva bygger vennskapet til Leslie og Jess på? Her kan man snakke videre om hvordan man møter nye venner, hva man har til felles, hvordan man sammen kan utvikle det man har felles, etc.

e) Hva skjer med Jess når han er blitt venner med Leslie?

Endres vi – inni eller utenpå – når vi møter nye venner? Hvordan og hvorfor?

f) Hva er ”gutteting” og hva er ”jenteting”? Er det greit at gutter gjør ”jenteting” og at jenter gjør ”gutteting”?

Her kan det snakkes om kjønn og preferanser, roller, tradisjoner, leketøy, klær, interesser.

g) Hvordan løser man konflikter? Hva er en konflikt, kan man være i konflikt med seg selv, hvordan oppstår konflikter, hvordan oppleves konflikter, etc

h) Hva er mobbing, og hva kan man gjøre med det?

i) Hva synes du om måten Jess og Leslie løser problemet med Janice? Er det snilt gjort, er det rettferdig gjort, er det dårlig gjort?

j) Endrer Janice seg? Hvorfor? Kan slemme mennesker bli snille, og omvendt? Er det slik at noen er slemme og andre snille, er det slik at noen gjør snille/slemme ting, eller er det slik at noen ting oppleves som snilt eller slemt av andre?

FANTASI

a) Hvordan kan tekst skape bilder? Referanse til Leslies høytlesning i klassen.

b) Hva er lek? Her kan klassen definere lek.

c) Hva er fantasi? Definisjon står nedenfor. Hvordan kan man forklare hva fantasi er, til noen som ikke vet hva det er?

d) Er lek og fantasi viktig? Viktig for hvem, når?

e) Hvordan kan du bygge en god historie? Hvilke ingredienser bør en god historie ha?

f) Hva er inspirasjon? Definisjon står nedenfor.

Hvordan kan man forklare hva inspirasjon er, til noen som ikke vet hva det er?

g) Hvordan kan man få inspirasjon? Kan man få det av andre, av seg selv, av gjenstander, musikk, bilder, historier, etc.

h) Hva er tro? Hva betyr det å tro på noe?

i) Hvem er det hjelpsomme trollet et symbol på (det som kommer med nøklene)?

j) Hva betyr å ha et åpent sinn?

k) Er det viktig å ha et åpent sinn?

l) Hvilke symboler brukes i filmen, hva symboliserer de, hvem skaper symbolene og hvorfor? Her er poenget å komme inn på de ulike fantasivesenene, broen, gjenstander de finner i skogen etc. Samtaler om symboler, sammenligninger og metaforer kan komme inn her, i tillegg til å snakke om hvordan symboler er en del av språket og kulturen, hvordan elevene bruker symboler når de forteller om noe som har skjedd eller maner fram en historie


 

Filmstudieark

Forfatter:Jostein Alberti-Espenes
Fag: Norsk , Samfunnsfag
Tema:Eventyr/fantasy, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Bridge to Terabithia
Regi:Gabor Csupo
Roller:Josh Hutcherson, AnnaSophia Robb, Zooey Deschanel, Robert Patrick m.fl.
Manus:Jeff Stockwell, David Paterson
Genre:Eventyr / Familiefilm
Nasjonalitet:USA
Språk:Engelsk
Produsent:Lauren Levine, Hal Lieberman, David Paterson
Produksjonsselskap:Hal Lieberman Company, Lauren Levine Productions Inc., Walden Media, Walt Disney Pictures
Musikk:Aaron Zigman
Lengde:1 t. 35 min.
Distribusjon:Scanbox
Produksjonsår:2007
Aldersgrense:7 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen