Filmweb
 
 

Supervoksen

Supervoksen handler om 3 jenter som blir inspirerte av samfunnsfagsundervisningen om overgangsritualer til å lage sine egne overgangsritualer. De tre jentene lager en spå full av utfordringer til hverandre, og presser hverandre mildt til å forsøke å gjennomføre oppgavene. Oppgavene er av forskjellig karakter, og «skal helst ha noe med sex å gjøre». Alle oppgavene krever at jentene tester ut sine egne følelsesmessige grenser. De krever dessuten mot – eller dumdristighet, alt etter hvordan man ser på det. Og til sist krever de at jentene tør å bli kjente med seg selv og sin egen identitet.

RELEVANS FOR LÆREPLANENE

I de nye læreplanene i Samfunnsfag skal elevene i ungdomsskolen kunne «drøfte forholdet mellom kjærleik og seksualitet i lys av kulturelle normer», og elevene i videregående skole skal kunne «definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg» og «forklare kvifor kjønnsroller varierer mellom samfunn og kulturar og diskutere kvifor kjønnsrollene endrar seg over tid». Filmen Supervoksen er egnet til å diskutere kjærlighet og seksualitet, normer og sosialisering, og endrede kjønnsroller.
1. KJÆRLIGHET OG SEKSUALITET

De tre jentene i filmen – Rebekka, Claudia og Sofie – har tydelig forskjellige seksuelle identiteter. Rebekka som tydeligvis har liten erfaring med forhold til gutter, men likevel opptrer tøft og pågående, får de to mest seksuelt ufordrende oppgavene: I første oppgave skal hun skal opptre som hore, og i den neste skal «hun suge pikken til en gutt».

Claudia er tilsynelatende den motsatte typen, og har fått dårlig rykte fordi hun er så lett på tråden. Hennes oppgaver er heller av typen å bryte sitt eget mønster: Hun skal kline med en jevnaldrende nerd, i stedet for de tøffe, eldre guttene – og hun skal kline med en jente.

Sofie er også annerledes på sin måte. Hun er innadvendt og forsiktig. Hennes oppgaver passer henneegentlig ganske bra: Hun skal kysse en jente og fortelle noen at hun elsker ham/henne. Hun er den eneste som klarer oppgavene sine 100 %.

Diskuter forholdet mellom jentenes identitet og oppgavene de får. Vær bevisst på at dette er en film, og at det er en fortellermessig og moralsk grunn til at jentene får de oppgavene som de får. Her er noen spørsmål som dere kan besvare:

a) Hvordan vil dere karakterisere hver enkelt jente i sin allminnelighet, f.eks. som venninne?

b) Hvordan vil dere karakterisere hver enkelt jentes seksuelle identitet?

c) Hvordan er jentenes seksuelle selvforståelse i begynnelsen av filmen?

d) Hvordan forandrer denne selvforståelsen seg?

e) Konkretiser den spesielle utfordringen hver av jentene får av oppgavene? (Hva er det de må overvinne i seg selv for å prøve å gjennomføre oppgavene – hva er det de lærer av erfaringene med oppgavene?)

f) Eksperiment: Hvis jentene byttet oppgaver, hvordan ville de ha løst dem? Skriv gjerne en kort tekst der dere beskriver selve situasjonen som ville oppstått. Forsøk deretter å gi en forklaring på hvorfor utfallet ble som det ble, dvs. hva var det med jentene som gjorde at det ble slik? Og forklar til sist moralen i deres egne små historier. Husk det er lov å bruke humor og overdrivelser!

g) Hvordan er forholdet mellom seksualitet og kjærlighet for de tre jentene? Diskuter med utgangspunkt i en sammenligning av de tre jentene om seksualitet og kjærlighet hører sammen!

h) Hva slags forståelse vil dere si at de tre forskjellige jentene har av kjærligheten? Hva er din forståelse av kjærlighet?

2. SOSIALISERING

Hovedmotivasjonen, i alle fall for initiativtakeren Rebekka, for utfordringene er at hun er lei av å bli behandlet som et barn. Gjennom dette ritualet ønsker hun å forvandles til en voksen. Diskuter forholdet mellom barn, ungdom og voksne i dagens norske samfunn.

Her er noen spørsmål som dere kan ta utgangspunkt i:

a) Foreldrene til Rebekka synes å veksle mellom å behandle Rebekka som barn og som voksen. Kan du gi noen eksempler på dette?

b) Vi hører ofte «ikke behandle meg som et barn!» eller «jeg krever å bli behandlet som en voksen!» Men ingen sier «Behandle meg som en ungdom!» Hvorfor er det sånn? Diskuter hvordan foreldre ville oppført seg dersom de behandlet barna sine som ungdommer.

c) Filmen heter «Supervoksen». Hva menes med denne tittelen? Tittelen kan sikkert forstås både alvorlig og ironisk. Hva er den alvorlige betydningen av «supervoksen», og hva er den ironiske?

d) Ungdomstiden er kanskje aller mest karakterisert av at ungdommene etteraper de som er eldre. Straks man er litt over 20, synes mye av dette fenomenet å opphøre, men i tiden 13-19 er det nettopp evnen til å være eldre enn man er, som avgjør om man er «kul» og «in». Stemmer dette? Hvorfor er det i så fall sånn? Hva ville alternativet være? Er det noen som lever «alternativt» på denne måten, ved at de holder fast ved å være akkurat så gammel som man er (dersom det er mulig)?Hvordan går det med dem i «gjengen»?

e) Filmen begynner med at læreren forteller en gjespende forsamling elever om overgangsritualer, som skal markere overgangen fra barn til voksen. Kjenner dere noen slike overgangsritualer – norske, fortidige, utenlandske, eksotiske?

f) Hva er det som markerer at noen er blitt voksne, synes dere? Skriv gjerne en novelle om noen som opplever at de plutselig er blitt voksen, evt. ikke klarte å bli det.
3. KJØNNSROLLER

Filmen Supervoksen er i seg selv et eksempel på endrede kjønnsrollemønstre. Det har helt siden den første ungdomsbølgen på tidlig 60-tall vært mange filmer om gutter som tester ut sin egen seksualitet og finner fram til identiteten sin. Med noen få unntak er det først på sent 90-tall at det begynte å komme filmer og tv-serier (Sex og singelliv er et godt eksempel) om jenter som testet ut det samme. I dag er det til og med kanskje vanligere med jentefilmer enn guttefilmer.

a) Hvilke filmer med slik tematikk kjenner dere? Hva vil dere si at de handler om? Er det noen moral i disse filmene? Hva synes dere om moralen i dem? Hva er moralen i Supervoksen?

b) Vil dere si at Supervoksen er en film for jenter mer enn for gutter?

c) Hvilke grunner kan det være til at det lages så mange filmer om jenter og seksualitet i dag enn tidligere?

d) Del klassen i jenter og gutter og la dem skrive ned på lapper hva de tror om det andre kjønns seksualitet, og hva de mener er det viktigste for sitt eget kjønns seksualitet. F.eks. «Sex for gutter betyr .... sex for jenter betyr ...» Les lappene høyt i klassen. Klistre dem på en tavle også!

MEDIEKUNNSKAP

I markedsføringen av Supervoksen fokuseres det gjerne på det «sexy» innholdet i filmen. Distributøren av filmen skriver f.eks. på kinoportalen «Filmweb »: «De utfordrer hverandre på de mest ubeskrivelige handlinger, (gjerne seksuelle) som de må gjennomføre for å kunne kalle seg voksen. Supervoksen er en råsterk film om tre tøffe jenter som virkelig utfordrer grensene, både egne og andres.»

Dette filmstudiearket har fokusert på at utfordringene jentene får egentlig er «knep» filmskaperne bruker for å fortelle historier om personer som forandrer seg ved å bli bedre kjent med seg selv. Markedsførerne fokuserer på selve utfordringene. De kaller dem «ubeskrivelige» (Et triks for å få oss til å tenke: Hva kan det være? Klarer du å se det for deg? Ikke det?

Jeg må se den filmen!) og bruker begrepet «grenser», som om jentene går over noen allmenne, og ikke bare personlige, grenser og gjør noe et menneske ikke kan vedstå seg. Hvis du går over en grense, vil du ikke bli bedre kjent med deg selv, men sannsynligvis tape deg selv på en måte.

a) Synes dere at «ubeskrivelig» og «grenser» er ord som beskriver utfordringene godt? Hvorfor tror dere markedsførerne bruker dem? Skriv deres egen «objektive» omtale av filmen. Skriv deretter en omtale som dere tror vil få flest mulig til å se filmen.

Forklar deretter forskjellen på dem, og hvorfor dere tror at den siste omtalen vil få flere til å se filmen.

b) Sex spiller en stor rolle i mange former for markedsføring. Kjenner dere noen gode eksempler på dette? Hvorfor brukes sex på denne måten, tror dere?

c) Ta en titt på traileren til filmen. Du kan se den f.eks. på http://www.filmweb.no/trailere/article106665.ece Sammenlign måten sex brukes på i traileren i forhold til innholdet av sex i filmen. Synes dere traileren gir et riktig innblikk i hva filmen handler om?

d) Spiller filmen i seg selv på nysgjerrigheten/fascinasjonen vår av sex? Diskuter og gi eksempler.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Terje Naalsund
Fag: Samfunnsfag , Mediefag , Norsk
Tema:Individ/gruppe, Likestilling/kjønnsroller, Tenår/skole og seksualitet
 

Fakta

Originaltittel:Supervoksen
Regi:Christina Rosendahl
Roller:Emma Leth, Cathrine Bjørn, Amalie Lindegård, Sebastian Jessen
Manus:Mette Heeno
Genre:Drama
Nasjonalitet:Danmark
Språk:Dansk
Produsent:Thomas Heinesen
Produksjonsselskap:Nordisk
Musikk:Vagn Luv
Lengde:1 t. 29 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2006
Aldersgrense:11 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen