Filmweb
 
 

USA mot AL-ARIAN

USA mot Al-Arian er en dokumentarfilm om en muslim som blir anklaget for terrorisme. Den norske filmskaperen Line Halvorsen har i to år fulgt familien til Sami Al-Arian, som i 2005 ble anklaget for å ha støttet terrorisme av amerikanske myndigheter. Filmen følger rettsaken mot ham, sett gjennom kona og de fem barnas øyne.

SENTRALE TEMAER I LÆREPLANEN

USA mot Al-Arian er en film som tar opp sentrale emner i læreplanen for samfunnsfag og historie i videregående skole. Sami Al-Arian er Palestina-aktivist, og det at han anklages for å ha støttet terrorisme av myndighetene i USA, tydeliggjør sammenhengen mellom ”kampen mot terrorisme” og Israel-Palestinakonflikten. Samtidig knytter filmen dette opp mot temaer som ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Dette filmstudiearket inneholder litt bakgrunnsinformasjon om saken og en rekke oppgaver. Oppgavene er delt i tre, avhengig av hvor grundig klassen vil gå inn i sakskomplekset. Først er det oppgaver knyttet til selve filmen, deretter forslag til videre diskusjoner, og til slutt forslag til ytterligere fordypning, der det er oppgitt nettsider som kan gi mer informasjon.

BAKGRUNN

USA mot Al-Arian er en film om prosessen mot universitetsprofessoren Sami Al-Arian, som på 1980- og 1990-tallet var blant USAs mest aktive Palestina-sympatisører. Han har grunnlagt og ledet flere islamske organisasjoner i USA, og var imam i sin lokale moske. Han har møtt både Bill Clinton og George Bush i forbindelse med sin virksomhet.

På tidlig 1990-tall begynte FBI å overvåke ham, sannsynligvis på grunn av at han var i kontakt med medlemmer av den palestinske gruppen Islamsk Hellig Krig. Denne bevegelsen har siden 1995 vært ansvarlig for flere selvmordsbomber i Israel, og har som mål å utbre islam og erstatte staten Israel med en islamsk nasjon. Bevegelsen er vedtatt å være en terror- organisasjon av både USA og EU.

I 2003 ble Al-Arian arrestert og anklaget for å være ”leder av Islamsk Hellig Krig i USA”, og for å ha ”finansiert, berømmet og assistert terrorhandlinger”. Han satt fengslet i 2 1/2 år i påvente av en rettssak. Rettssaken mot ham varte i 6 måneder og endte med at Al-Arian ikke ble funnet skyldig på et eneste punkt. Fordi juryen ikke kom til enighet på alle punktene, ble han likevel ikke løslatt og myndighetene truet med å gå til ny sak. Til slutt gikk Al-Arian med på et forlik med myndighetene hvor han innrømmet å ha hjulpet enkeltpersoner som var tilknyttet Islamsk Hellig Krig. Han ble dømt til maksimumstraffen på 57 måneder og påfølgende deportasjon ut av USA, til tross for at aktoratet anbefalte dommeren å gi ham minimumsstraff.

Det er likevel usikkert når Al-Arian slipper ut av fengsel. Siden 22. januar 2007 har han sultestreiket i protest mot myndighetenes behandling av ham. I avtalen med retten ble han fritatt for å samarbeide ytterligere med myndighetene, men nå er han likevel blitt innkalt som vitne i en annen sak. Det at han nekter å vitne, har ført til at dommeren truer ham med ytterligere 18 måneders fengsel. Al-Arian forteller også at han blir trakassert i fengslene som han stadig flyttes til og fra.

OPPGAVER

Diskuter først filmen. Sentrale spørsmål kan være:

1) Hva handler den om?

2) Hvordan appellerer den til tilskueren – og hva slags følelser sitter du igjen med etterpå?

3) Hva har Sami Al-Arian gjort, slik som du oppfatter det etter å ha sett filmen?

4) Hvilke kilder bruker filmen til å fortelle om hva Sami Al-Arian har gjort?

5) Synes du filmen tar parti i saken?

6) Hvilke spørsmål sitter du igjen med etter å ha sett filmen?

Sentrale spørsmål som kan diskuteres videre, er:

7) Hvilken sammenheng er det mellom kampen mot terrorisme og Israel-Palestina-konflikten?

8) Hva synes dere om måten Al-Arian har kjempet for Palestina på?

9) Hvilke midler synes dere det er tillatt å ta i bruk for å delta i Israel-Palestina-konflikten?

10) Hvilke midler synes dere det er tillatt å ta i bruk av myndighetene i bekjempelsen av terror?

11) Hvordan vil du definere ”terrorist”, og hva slags handlinger mener du kan dømmes som terrorist-virksomhet?

12) Er Al-Arian en terrorist?

13) Finnes det grenser for ytringsfriheten med tanke på å bekjempe terror?

14) Hvilke innskrenkninger i dine rettigheter og frie utfoldelse kan du godta som en følge av bekjempelsen av terrorisme?

Sentale saksfelt som kan undersøkes nøyere (for eksempel gjennom prosjektarbeid) og presenteres for klassen, er:

Terrorisme

15) Hva er bakgrunnen for ”Kampen mot terrorisme”? Et ok utgangspunkt her er Wikipedias artikkel:

http://en.wikipedia.org/wiki/War_on_Terrorism . Husk at opplysninger og synsvinkler i Wikipedia alltid må vurderes, da dette er et leksikon laget uten redaktøransvarlige.

16) Hva sier Det hvite hus om terrorisme? Kilde:

http://www.whitehouse.gov/infocus/nationalsecurity/faq-what.html

17) Hva er FNs strategi mot terrorisme? Kilde:

http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.html

18) Hva er Den norske regjeringens terrorstrategi? Kilde:

http://odin.dep.no/filarkiv/291572/Terrorstrategi_nor.pdf

19) Hva er Islamsk Hellig Krig? En ok kilde her er den australske regjeringens kilde:

http://www.nationalsecurity.gov.au/agd/www/nationalsecurity.nsf/AllDocs/EAC58DEF6813785ECA256FCD001ED264?OpenDocument .

Men kanskje kan elevene finne alternative kilder?

Al-Arian

20) Hvordan det går med Al-Arian akkurat nå? Kilde:

http://www.freesamialarian.com/home.htm

21) Hva ble Al-Arian anklaget for? Kilde: Anklagemyndighetenes egen pressemelding på

http://www.usdoj.gov/opa/pr/2003/February/03_crm_099.htm

22) Hvilke synspunkter har Al-Arian? Kilde: Intervju fra 7. februar 2007 finnes på nettsiden til tv- og radiokanalen Democracy Now!, se http://www.democracynow.org

Israel / USA / Palestina

23) Hvilke forbindelser er det mellom USA og Israels politikk. Kilder: “The Storm over the Israel Lobby”, skrevet av Michael Massing, i: New York Review of Books, nr 10/2006, på nettet: http://www.nybooks.-com/articles/19062 , eller originaldokumentet “The Israel Lobby and US Foreign Policy”, skrevet av John J. Mearsheimer og Stephen M. Walt, ved: Harvard University, på nettet: http://ksgnotes1.harvard.edu/Research/wpaper.nsf/rwp/RWP06-011/$File/rwp_06_011_walt.pdf

24) Hva er bakgrunnen for Israel-Palestina-konflikten? Kilde, for eksempel Aftenpostens nettsider om konflikten:

http://www.aftenposten.no/fakta/midtosten/israelogpalestinerne/

ANDRE MULIGHETER

Filmprodusentene har en egen diskusjonsside om filmen og saken, som elevene gjerne kan ta i bruk:

http://www.reallifelog.com/usamotalarian .

Se også filmens hjemmeside: http://www.usamotalarian.no/

Utenriksdepartementets terrorisme-side har en stor lenkesamling:

http://odin.dep.no/ud/norsk/tema/sikkerhetspolitikk/terrorisme/032191-230005/dok-bn.html

Wikipedias Al-Arian-side har en stor lenkesamling:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sami_Al-Arian


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Terje Naalsund
Fag: Samfunnsfag
Tema:Konflikt/krig og menneskerettigheter, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:USA vs Al-Arian
Regi:Line Halvorsen
Roller:Abdullah Al-Arian, William B. Moffitt, Sami Al-Arian, David Bonior, Laila Al-Arian, Paul I. Perez, Ali Al-Arian, Meg Laughlin, Leena Al-Arian, David Cole, Lama Al-Arian, Nahla Al-Arian, Linda Moreno, Peter Erlinder
Manus:Line Halvorsen
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Norge
Produsent:Jan Dalchow
Produksjonsselskap:Dalchows verden
Musikk:Stein Berge Svendsen
Lengde:1 t. 38 min.
Distribusjon:Exposed
Produksjonsår:2007
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen