Filmweb
 
 

Skoleklassen

Handlingen:

Joosep (16) er et mobbeoffer. Hver dag må han tåle fysisk og psykisk vold fra de han går i klasse med. Joosep bor sammen med faren sin, som er opptatt av at Joosep skal være tøff og sterk og at han må ta igjen. Joosep sladrer ikke – han bare holder ut. Verken lærere eller andre voksne griper seriøst inn og hjelper Joosep. Mobbingen er såkalt ”usynlig”.

En dag orker ikke klassekameraten Kaspar å se på hva Joosep blir utsatt for. Han bestemmer seg for å beskytte Joosep. Kaspar mener det handler om ære. De andre i klassen liker ikke at Joosep blir forsvart av Kaspar – som de ser på som er en av ”de kule”. En ny krig starter – Joosep og Kaspar mot resten av klassen. Mobbingen blir mer og mer fornedrende. En dag får Joosep og Kaspar nok. En dag går de på skolen med våpen og skyter.

Filmens entydige tema er mobbing. Regissøren har valgt å framstille mobberne som relativt ensporede og unyanserte. Det er ingen tvil om hvem vi skal ha sympati med. Regissøren har valgt en realistisk og dokumentarisk stil i filmen. På lydsiden er det sterk og rytmisk musikk. Filmen er basert på samtaler regissøren har hatt med ungdomsskoleelever, basert på deres erfaringer.

MOBBING

Oppgaver: Etikk, samfunnsfag

Hva er forskjellen på tulling, erting og mobbing? Diskuter grenseoppgangene – hvor går det ene over til å bli det andre? Dramatiser en tullesituasjon, en ertesituasjon og en mobbesituasjon. La de som ser på gjette hva som er hva.

1. Hva slags moralsk ansvar har vi mennesker når vi ser at andre utsettes for vold, tortur og undertrykkelse?

2. Når bør man gripe inn i en situasjon og når skal man ikke gripe inn?

Stikkord: Ikke når det er bruk av våpen, ikke når du selv ikke kan forsvare deg, hente (voksen) hjelp, ringe politiet osv.

3. Hvor viktig er det å slå ned på ukulturen mobbing med en gang?

4. Når er barn store nok til å forstå forskjellene mellom tulling, erting og mobbing?

5. Hvorfor er det galt å besvare vold med vold?

6. Finnes det unntak her?

Stikkord: Selvforsvar

7. Hva er det som driver noen til å bli mobbere?

Drøft ulike forklaringer på hvorfor noen utvikler seg til å bli mobbere.

Stikkord: Er mobberen som regel en selvsikker person?

8. Kan en mobber selv ha vært utsatt for mobbing?

9. Hvorfor kan det virke som om mobberen liker å plage andre?

10. Hva slags følelse er det mobberen har inni seg når han eller hun ser at offeret lider?

Stikkord: Maktfølelse?

Diskuter filmens mobbere opp mot disse spørsmålene.

11. Hva kjennetegner et mobbeoffer?

Drøft ulike forklaringer på hvorfor noen blir mobbeofre.

Stikkord: Er det en persons personlighet som gjør han eller hun disponert til å bli offer?

12. Kan stygge klær og spesielt utseende som gjør en person mer utsatt for mobbing?

13. Hva skjer med et menneske som stadig er utsatt for kritikk, vold og nedverdigende behandling?

14. Hvorfor er Joosep blitt et mobbeoffer? Hva er det med hans person og utseende og måte og være på som gjør at vi forstår at han er et offer?

15. Kunne Joosep gjort noe selv for å slippe å bli mobbet?

16. Hvorfor sier han ikke fra?

17. Hvordan skal man varsle om mobbing, uten at man risikerer enda mer mobbing?

18. Er det forskjell på gutte- og jentemobbing?

Stikkord: Hvordan mobber jenter jenter og gutter gutter?

Filmkunnskap:

Skoleklassen filmen føyer seg inn i en liten serie med filmer har vært laget dette tiåret om skolemassakrer.

Michael Moore laget den kjente Bowling for Columbine, der elevene Eric Harris og Dylan Klebold skjøt og drepte 12 medelever og en lærer, i 1999. En annen kjent film er Elephant, laget av Gus Van Sant, fra 2003, som var en fiksjonsfilm med samme tema. Filmene er veldig ulikt laget og kan være interessante å studere sammen med Skoleklassen.

Som nevnt har det i løpet av 2000-tallet vært flere skolemassakrer- i USA og Europa. Dette er dypt tragiske hendelser, fordi et ungt menneske i fortvilelse og depresjon blir morder, og mange uskyldige, unge mennesker blir drept. Ofte blir drapene begått i sterk affekt (i følelsesmessig kaos) og ofte dreper ”mobbeofferet” helt tilfeldig – for å få utløp for hatet som har samlet seg opp etter års plaging og undertrykkelse.

Filmen Skoleklassen er laget for å gi et entydig bilde av hva som kan skje i verste fall hvis en person blir plaget til bristepunktet. Det som driver filmfortellingen er en rekke scener som bygges opp, hvor dramatikken ligger i de fornedrende mobbescenene. Disse scenene fremkaller sterkt ubehag hos tilskueren. Filmen appellerer til vår evne til empati (innlevelse) og sympati.

OPPGAVER:

Handlingens oppbygging:

1. Tegn en kurve som antyder noe om filmens dramatiske utvikling.

2. Hvor i filmen er det vi begynner å ta parti med de ulike partene?

3. Hva skjer i scenen der Joosep og Kaspar har fått nok?

4. I hvilken scene og hvor i filmen er det Kaspar ”våkner” opp og tar stilling til mobbingen?

5. Hvorfor har regissøren brukt denne voldelige, seksuelle trakasseringen som filmens ”point of no return”?

Karakterer:

1. Hvordan framstilles Joosep? Stikkord: Klær, hårfrisyre, måte å være på, kroppsspråk?

2. Hvordan framstilles Kaspar? Stikkord: Klær, hårfrisyre, måte å være på, kroppspråk?

3. Hva er den største forskjellen mellom Kaspar og Joosep i måte å være på?

4. Beskriv Jooseps far og forholdet mellom han og sønnen.

5. Er faren noen støtte for Joosep? Kan han selv ha vært et mobbeoffer?

6. Hvorfor er det bare Kaspar i klassen som forsvarer Joosep?

7. Hvorfor er Thea så sint på Kaspar fordi han beskytter Joosep?

8. Hvorfor er Thea redd for å få negativ oppmerksomhet fra mobbetrioen i klassen?

9. Hvorfor er jentene i klassen så unnvikende i forhold til hva de er vitne til?

10. Hva kan grunnen være til at ”punkejenta” får slippe ut av spisesalen før de begynner å skyte?

Form og stil:

1. Hvorfor har regissøren valgt en stil som ligner på dokumentarfilm?

2. Finn ut av hvordan musikken underbygger bildene og hva slags følelser musikken er med på å skape. Stikkord: Stress, redsel, negativ energi.

3. Hvem er filmens egentlige hovedrolle? Hvem føler man ”forteller” filmen? Et det Kaspar eller Joosep?

4. Hvorfor har regissøren delt opp filmen i syv ”kapitler”?

Stikkord: Er dette en slags omvendt skapelseshistorie, inspirert av bibelens skapelsesberetning? Stikkord: Tenk over det Kaspar sier til Joosep om ” å drepe dem alle, de onde – gripe inn som Gud – slik han griper inn og hugger hendene av de som stjeler”.

For mer informasjon om mobbing og forebyggende tiltak mot mobbing:

www.barneombudet.no/klarmelding/temasider/mobbing

www.mobbingiskolen.no


 

Filmstudieark

Forfatter:Ingrid Dokka
Fag: Filmkunnskap , Samfunnsfag
Tema:Mobbing
 

Fakta

Originaltittel:Klass
Regi:Ilmar Raag
Roller:Vallo Kirs, Pärt Uusberg
Manus:Charles Kingsley
Genre:Drama
Nasjonalitet:Estland
Produksjonsselskap:Amrion
Lengde:1 t. 37 min.
Distribusjon:Europafilm
Produksjonsår:2008
Aldersgrense:15
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen