Filmweb
 
 

Moderne Slaveri

Oppgaver:

1. Medienes dekning og nyhetsvurderinger

Saker om kidnapping og slaveri i Europa får stor oppmerksomhet i mediene, hvilket kan illustreres med to nylige eksempler fra Østerrike: Historien om atten år gamle Natascha Kampusch, som i 2006 klarte å rømme fra åtte år i fangenskap hos Wolfgang Priklopil forferdet hele verden. Josef Fritzl har blitt vår tids bilde på et monster etter avsløringene i 2008 av at han hadde holdt datteren Elisabeth fange, voldtatt henne og tvunget henne til å leve 24 år i kjelleren sammen med de barna hun fikk med faren.

Disse sakene har fått massiv oppmerksomhet, sammenlignet med dekningen av skjebnen til de 27 millioner slaver som Moderne slaveri viser oss noen eksempler på.

- Hvorfor tror du at avisene slår opp saker som Natascha og Fritzl, men sjelden skriver om den systematiske slavehandelen som vi får se i Moderne slaveri?

- Hvilke virkemidler benytter Moderne slaveri seg av for å skape identifikasjon og engasjement hos seerne?

- Hva berørte deg mest i filmen? Hva tror du dette skyldes?

2. Sjanger og virkemidler

Moderne slaveri er en dokumentar, bygget på faktiske hendelser og personer som eksisterer. Det fins en rekke fortellinger som også handler om slaveri som er fiktive: Onkel Toms hytte, Slumdog Millionaire, Harry Potter-fortellingene, svenske Lilja 4-ever, for å nevne noen.

- Hvis man ikke visste noe om Moderne slaveri og bare skrudde på tv-en og kom inn midt i filmen, hvor lang tid tror du det ville ta før man oppdaget at det var en dokumentar og ikke en nyhetsreportasje eller en oppdiktet historie? Hva ville fortelle deg dette?

- Hvordan fungerer filmens musikk? Gjør den deg glad eller trist? Hvordan benyttes ulike typer musikk til forskjellige scener?

- Ta et av de fiktive eksempel ovenfor eller en annen fortelling om slaveri som du kjenner godt og sammenlign denne med dokumentaren. Hva husker du fra fortellingen? Finn frem tekstene eller bruk klipp fra YouTube eller dvd for å sammenligne dem? Hvilke virkemidler benytter de seg av? Hvilke fortellinger virker sterkest?

3. Slaveri og fattigdom

Hva tenker du når du hører ordet slaveri? Sort-hvite bilder av lenkede afrikanere som selges på en markedsplass og fraktes til U.S.A? Tilbakelagt historie? Moderne slaveri viser hvordan dette er et stort problem også i dag.

- Hva vil du si er forskjellen på å være en fange i den tredje verden i forhold til i vestlige land?

- Hvem syns du bærer størst ansvar for slaveriet? Hvem har størst ansvar for å stoppe det?

- Hva slags slaveri er enklest å komme ut av og legge bak seg, tror du? Hvem av filmens intervjuobjekt som har unnsluppet slaveriet har de beste mulighetene for å komme tilbake og leve et normalt liv? Hvorfor?

- Den norske sexkjøpsloven ble vedtatt med tanke på trafficking-problematikken, hvor mange unge kvinner fra Afrika og Øst-Europa fraktes til Oslo for å arbeide som prostituerte under lignende forhold som dem vi ser i filmen. Undersøk på nettet og gjør egne intervju: Hva kan man oppnå med slik lovgivning? Har det påvirket situasjonen i Oslo?

4. Frihet

Filmen setter slaveriet i kontrast til frihet – en rettighet som for store deler av verdens befolkning er en luksus, ikke en selvfølge.

- Hvor er vår rett til frihet bestemt? Når skjedde dette? Hva står det om frihet i grunnloven? Hva står det i FNs Menneskerettserklæring?

- Hva er de viktigste kjennetegn på individers frihet for deg?

- Diskuter forskjellen på effekten av frihetsberøvelse i Vesten og i tredje verden: Er det verre å være slave i et land hvor flesteparten er fri og rike? Er det verre å være slave i et land hvor fattigdommen er så stor at man aldri kan komme ut av situasjonen?

- Frihet handler om formelle rettigheter, men kan også sies å handle om en sinnstilstand, en trygghet og tillit til andre mennesker og samfunnet. Hvordan kan man gjenskape denne følelsen hos barn som har blitt holdt i fangenskap?

5. Etisk handel

Moderne slaveri viser klart hvordan utnyttelse av arbeidskraft i den tredje verden er en forutsetning for vår livsstil i vesten, noe vi sjelden reflekterer over når vi kjøper 3 t-skjorter for 100 kroner, når vi kjøper bananer eller klager over stigende kaffepriser.

- Hvilke konkrete muligheter har vi som kjøper varer i vesten til å sjekke hvordan varer er produsert? Kan du finne eksempler på varer du stoler på? Hvorfor?

- Hvor pleier du å kjøpe dine klær? Hva slags informasjon om produksjonen av disse får du av merkelappen i klærne, i butikken eller på selskapets websider? Stoler du på denne informasjonen? Mangler det informasjon? Hvordan kan du få tak i denne?

- Intervju din lokale kjøpmann. Hvilken holdning har de til etisk handel? Hvilke produkter kan du finne hvor du får informasjon om produksjonsforholdene bak?

- Kan du tenke på konkrete måter du kan påvirke situasjonen for verdens slaver?

- Gjør filmen deg optimistisk eller pessimistisk på vegne av menneskeheten og muligheten for å løse problemer? Hvorfor?


 

Filmstudieark

Fag: Mediefag , Samfunnsfag
Tema:Konflikt/krig og menneskerettigheter
 

Fakta

 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen