Filmweb
 
 

Beowulf

Om diktet

Filmen Beowulf er basert på det gammelengelske heltediktet ved samme navn. Diktet ble nedskrevet første gang på 700-tallet, etter å først ha levd et liv i Norden som en muntlig fortelling. Selv om Beowulf forteller om svenske og danske bragder, anses diktet for å være et av Englands viktigste litterære verker – og det beskrives av mange som ”Englands nasjonalepos”. Dette skyldes i stor grad at Beowulf er det eldste bevarte diktet skrevet på engelsk, mer presist: gammelengelsk, som var utviklet fra saksernes språk, gammelnedertysk. Diktet har i tillegg et ikke ubetydelig volum; da det består av mer enn tre tusen verselinjer.

Helteeposet var opprinnelig uten tittel, men på 1800-tallet fikk det navnet til hovedpersonen, Beowulf, den svenske helten som står i handlingens sentrum. Til tross for at han og de andre karakterene er oppdiktete, er diktet fullt av faktiske historiske elementer. For eksempel finner man mangt fra folklore og hedenske tradisjoner (for eksempel norrøn skjebnetro).

Det er også en kristen tematikk i diktet - noe som kan tilskrives at kristne munker som nedskrev senere versjoner tilførte handlingen en porsjon fra egen tro og virkelighetsoppfatning. Dette betyr igjen at slik diktet fremstår i dag må innholdet tilskrives mer enn én opprinnelig forfatter. (Filmskaperne har dermed på sin side fint føyd seg inn i denne ”tradisjonen” ved å legge til og trekke fra elementer i handlingen, til sin spillefilmversjon.)

Handlingen

Året er 507 e.Kr. og Kong Hrothgar i Danmark har bygd en stor mjødhall (Heorot) hvor han og hans undersåtter drikker og fester. Trollet Grendel angriper og dreper mange av de som er tilstede. Trusselen om nye angrep fra utysket holder befolkningen nede – inntil Beowulf, en helt fra Götaland (sør i Sverige), kommer over havet til unnsetning.

Beowulf makter å påføre Grendel dødelig skade, men må deretter takle hevnen fra Grendels mor, som er et havmonster. Han lykkes med dette, og mottar stor heder og ære – og han blir kronet til konge. Når Beowulf er blitt en eldre mann, vekkes ved en uheldig omstendighet en drage til liv. Dragen sprer frykt og død - og Beowulf og hans menn tar opp kampen. Beowulf dreper dragen, men i forsøket blir han påført store skader – som han til slutt dør av. Beowulfs venn Wiglaf overtar kongemakten.

Praktiske hensyn ved visning av filmen

- Flere av scenene og sekvensene i filmen er lagt til nattestid og/eller mørke rom. Det er derfor en stor fordel om filmen kan vises i et rom med gode muligheter for å blende for lys utenfra.

- Hvis det er hensiktsmessig å dele filmen inn i to visninger, anbefales det å stoppe første økt ved det 14. av de 23 kapitlene som filmen er inndelt i (Director’s Cut versjonen), da handlingen her gjør et sprang i fra Beowulf blir kronet som ung til han i filmens siste halvdel er blitt en eldre konge.

- Engelsklærere kan bli fristet til å vise filmen uten teksting. Vit at deler av talen, spesielt dialogen mellom Grendel og hans mor, foregår på en måte hvor man har prøvd å tilnærme seg gammelengelsk/dialektbasert tale. Dette vil gjøre det vanskelig for en del elever å få med seg hva som sies.

Fakta

- Beowulf uttales /’be?o?wulf/

- Diktet er blitt til spillefilm to ganger før denne 2007-versjonen: I 1999 med Christopher Lambert i hovedrollen, og i 2005 med Gerard Butler som ”tittelforsvarer”. Sistnevnte film fikk navnet ”Beowulf & Grendel”.

- Man kan med enkle søk i Google finne flere nettsteder som huser både eldre og nyere gjengivelser av diktet. Francis B. Gummere sin moderniserte versjon fra 1919 er en gjenganger.

- Beowulf var Ringenes Herre-forfatter J.R.R. Tolkiens store inspirasjonskilde. Han kunne det utenat på gammelengelsk, og selveste boktittelen ”Ringenes Herre” er hentet i fra en av verselinjene i Beowulf – hvor uttrykket er en betegnelse på en konge.

Om animasjonsteknikken

Filmen er ikke spilt inn på normalt vis. Alle skuespillerne ble filmet i et studio hvor alle bevegelser og ansiktsuttrykk ble registrert som digitale data (”motion capture”/”mocap”) og overført til et animasjonsprogram hvor man digitalt bekler karakterene i tidsriktige klær, plasserer dem i dataproduserte landskap - samt tilfører digitale spesialeffekter (flammer og monstre o.s.v.). På denne måten får man en veldig livaktig animasjonsfilm hvor karakterene er kjente skuespillere!

Motion Capture-teknikken er et felt innen Computer Generated Imagery (CGI), som på norsk oversettes til ”datamaskinskapt billedfremstilling”. Slike teknikker er lenge blitt benyttet til å fremstille livaktige animerte bevegelser på film – og også i dataspill. Både dinosaurene i Jurassic Park og Gollum-skikkelsen i Ringenes Herre-filmene ble skapt på denne måten. Det ble også bevegelsene til menneskene i julefilmen The Polar Express og actioneventyret The Adventures of Tintin.

Hvis man har en utgave av Beowulf-filmen med bonusmateriale, kan man her blant andre se Anthony Hopkins bli filmet mens han spiller inn en scene i et Motion Capture-studio.

Forberedelser til filmen

Det er naturlig å la elevene få vite hvilket litterært verk filmen er basert på. Man kan også med fordel undervise i de historiske, geografiske* og samfunnsmessige forhold som preger epoken.

I tillegg, før man ser filmen, er det en del begreper som det kan være nyttig å ha blitt kjent med – eksempelvis: Ragnarokk, banesår, en dane, mjød og thane (thegn).

I tillegg kan elevene finne ut hvilke begravelsesskikker man hadde i Norden i førkristen tid. Var det forskjell på hvordan vanlige folk og høvdinger ble begravet?

* Hvor er Götaland (Geatland) og Dane-riket? I filmen refereres det også til Orknøyene. Og for eksempel Finn fra Frisia, hvor kom han fra? Kan elevene finne flere stedsreferanser i filmen?

Oppgaver etter filmen

Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere vanskelighetsnivået til du ulike spørsmål/oppgaver ut i fra sin egen elevmasse.

A: Finn ut mer om det opprinnelige diktet og hvem Beowulf var og hva han gjorde. Hvilke endringer har filmskaperne gjort? Og hvorfor, tror du?

B: Når man ikke vet hvem forfatteren av et dikt er, og teksten mest sannsynlig er blitt forandret flere ganger av ulike gjenfortellere i løpet av hundrevis av år: Kan da hvem som helst fortelle historien videre og forandre så mye man vil på den?

C: Veldig mye i filmen er oppdiktet og overnaturlig. Hvor mye av det man ser i filmen kunne ha skjedd i virkeligheten?

D: Hvilke henvisninger til Kristendommen finner man i filmen? (Grendel sies å være nedstammet fra Kain. Hva betyr det? Hva gjør dette med Grendels personkarakteristikk?)

E: Hvilken rolle hadde skalden på denne tiden? (Tips: Skalden lagde sanger om helter og hendelser – og på den måten holdt sangene liv i ettermælet til folk: ”Vi skal synge om det som er hendt, og hans navn vil leve for alltid.” Hva gjør mennesker i dag for at noe eller noen som har gjort sterkt inntrykk ikke skal bli glemt?)

F: I filmen får vi høre om den gangen Beowulf svømte om kapp med sin venn Breca. Han hevder han svømte i fem dager og at han drepte ni sjømonstre på ferden (i diktet står det at ”sjømonstrene” er nøkker – altså langt i fra slik uhyrene blir fremstilt i filmen).
Gjenfortell hvordan denne svømmekonkurransen kunne ha foregått i virkeligheten, uten å overdrive.

G: Når Beowulf og hans menn seiler over til Danmark er det storm. Men Beowulf neker å tro at de kommer til å dø på havet. Han sier: ”Havet er min mor! Hun vil aldri ta meg tilbake til sitt mørke kjød.” Hva legger han i det?

H: Hvordan blir mannsidealet på Beowulfs tid beskrevet? Og hvordan blir kvinnene fremstilt? Hva liker du med dette – og hva misliker du?

I: Hvorfor klarer ikke Beowulf å gjennomføre sin plan om å drepe Grendels mor første gang han møter henne? Hva er det hun gjør for å få han på andre tanker? (Kan dere finne eksempler på andre filmer hvor hovedperson ikke klarer å gjennomføre sitt oppdrag på grunn av en person av motsatt kjønn? Sammenlign.)

J: Gi eksempler på andre helter du kjenner til i fra verdenslitteraturen og filmhistorien. Hvilke likhetstrekk har disse med Beowulf? Hvilke forskjeller?
Hva med Beowulfs venn Wiglaf? Kjenner du til karakterer fra bøker eller filmer som kan sammenlignes med han? Finn likheter og forskjeller.

K: Drager er ofte brukt i eventyrfortellinger og helteepos. Hva kan en drage symbolisere?

L: Man kan si at Beowulf-filmen portretterer slutten av en historisk æra. På hvilke måter kan man hevde dette?

M: Hvorfor liker ikke Unferth (kongens rådgiver) Beowulf når de møtes første gang? Hva er det som senere får Unferth til å unnskylde sin oppførsel?

N: Beowulf sier at han ønsker å dø for ære og ikke for gull (”… die for glory, not for gold”). Hvilke holdninger ligger bak dette?

O: Hva er likhetene mellom og forskjellene på Dronning Wealthow og kongens elskerinne, Ursula?

P: Hvor viktig er det at handlingen varer helt frem til Beowulf dør?

Q: Etter at Grendel for første gang har angrepet mjødhallen får vi vite at befolkningen gir offergaver til de norrøne gudene Odin og Heimdal. Kong Hrothgar blir så spurt om ”Skal vi også be til den nye romerske guden, Kristus jesus?” Kong Hrothgar svarer ”Nei, vi trenger en helt.” Diskuter innholdet i dette.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Engelsk , Samfunnsfag , Religion, livssyn og etikk
Tema:Historie, Individ/gruppe, Likestilling/kjønnsroller, Eventyr/fantasy
 

Fakta

Originaltittel:Beowulf
Regi:Robert Zemeckis
Roller:Angelina Jolie, Anthony Hopkins, John Malkovich, Crispin Glover, Brendan Gleeson, Robin Wright Penn
Manus:Neil Gaiman, Roger Avary
Genre:Animasjon
Nasjonalitet:USA
Språk:Amerikansk
Produsent:Roger Avary, Steve Bing
Produksjonsselskap:Warner Bros.
Musikk:Alan Silvestri
Lengde:1 t. 54 min.
Distribusjon:Norsk Filmdistribusjon
Produksjonsår:2007
Aldersgrense:11 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen