Filmweb
 
 

MODIG (Brave)

Innhold:
  • - Handlingen
  • - Om filmen
  • - Praktiske hensyn ved visning av filmen
  • - Forberedelser til filmen
  • - Oppgaver til filmen
  • - Hva læreplanen sier
Handlingen

Historien er lagt til skotsk middelalder, hvor det mytiske blandes med det historisk riktige. Vi møter den fargerike, egenrådige og eventyrlystne hovedpersonen Merida, datter til kong Fergus og dronning Elinor. Merida er mer opptatt av bueskyting, hesteridning og utflukter i den barske og vakre naturen som omkranser slottet, enn hun er av å te seg som en prinsesse.

Når moren en dag bestemmer at Merida skal giftes bort til en av naboklanenes prinser, setter Merida seg fullstendig på bakbeina. Desperat etter å få moren til å forandre mening – og etter å kontrollere sin skjebne – takker Merida ja til hjelp fra en heks og hennes trolldomskunster. Etterpå går ting langt i fra som planlagt – og Merida, hennes foreldre og resten av riket går en usikker fremtid i møte.

Merida må nå finne ut hvordan tilværelsen skal komme i balanse igjen, og hun må lege forholdet til sin mor. Hun må på nytt endre skjebnen – og det å utøve sant mot blir avgjørende.

Om filmen

Produksjonen:
Modig (Brave) er Pixars trettende animasjonsfilm. Tidligere har de utgitt storsuksesser som Toy Story, Finding Nemo og Cars. Modig er den første Pixar-filmen med en kvinnelig hovedrolleinnehaver, Prinsesse Merida. 

Pixar Animation Studios eies av The Walt Disney Company. Disney har fra før utgitt mange filmer med kvinner i hovedrollen, eksempelvis Snehvit, Askepott, Alice i Eventyrland, Tornerose, Den lille havfruen, Skjønnheten og Udyret og Pocahontas. Flere av disse er, i likhet med Merida, prinsesser.

Det tok seks år å lage Modig. Underveis ble det skiftet regissør, fra Brenda Chapman til Mark Andrews. Førstnevnte baserte utformingen av karakteren Merida på sin egen datter – og dronning Elinor på seg selv.

Hovedtema:
Filmen handler i stor grad om oppvekst og relasjonen mellom barn i puberteten og deres foreldre. Sentralt står motsetningsforholdet mellom hva en ungdom mener er best for seg selv, og foreldres motsatte synspunkt på dette. Filmen omtaler hva som er ufravikelige elementer i et menneskes skjebne - og hva man selv er i stand til å påvirke i livet sitt.

I filmen sier Merida: ”Det vil komme en dag da jeg ikke behøver å være en prinsesse. Ingen regler og ingen forventninger. En dag da alt kan skje. En dag da jeg kan forandre skjebnen min.” (”There comes a day when I don't have to be a Princess. No rules, no expectations. A day where anything can happen. A day where I can change my fate.”) Dette utsagnet er sentralt for hva Modig omhandler.

For øvrig, hvis man vil ha mer av filmer med eventyrlystne barn/unge, hekseri, sagn og myter, heseblesende løping i skog og/eller rasende bjørner, så kan en eller flere av disse filmene vurderes:

Beowulf (http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1012337.ece)

Veiviseren (http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1011711.ece)

Det gylne kompasset (http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1012287.ece)

Broen til Terabithia (http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1012299.ece)

Den kjempestore bjørnen (http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1012244.ece)
Praktiske hensyn ved visning av filmen

- Filmen har fått syvårsgrense. Likevel vil nok også noen barn som er eldre enn dette kunne finne noen av scenene vel spennende. Først og fremst er det slåsskampscener som involverer en svært rasende bjørn, som kan virke skremmende på flere.

Ved visning av DVD/BluRay:

- hvis man ønsker å se originalversjonen med engelsk tale, så vit at de medvirkende snakker skotsk. For elever som ikke er vant til denne type engelskuttale, vil det kunne være avgjørende for utbyttet av filmen/undervisningsopplegget om man i tillegg har (norsk eller engelsk) underteksting.

- flere av scenene og sekvensene i filmen er lagt til mørke innendørslokaler eller utendørs nattestid. Det vil derfor være lettere for tilskuerne å oppfatte detaljene i disse bildene om filmen kan vises i et rom med gode muligheter for å blende av for lys utenfra.

Forberedelser til filmen

- Sørg for en generell kunnskap om skotsk middelalder. Hva er typisk skotsk? Hva kjennetegner språket deres? Hva kjennetegner Skottlands natur/geografi/klima? Hvilket dyreliv har man der? Se gjerne på likheter og forskjeller mellom Skottland og Norge.

Bruk eventuelt også tid på å omtale/diskutere hvorfor så mange gamle og nye fortellinger har prinser, prinsesser, konger og dronninger i hovedrollene.

Sørg også for at alle har en forståelse av hva skjebne er, og hva det vil si å prøve og forandre skjebnen sin.

Man kan også varme opp med å diskutere fordeler og ulemper med foreldres forventinger til barna sine. Hva bør foreldre kunne forvente, og hva bør de ikke legge seg borti? Hvor går grensen mellom å forvente og å forlange?
Oppgaver til filmen

Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.

Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre elementer fra filmens slutt. Disse kan derfor med fordel utdeles først etter at filmen er vist.

01: Hva er prinsesse Merida sine sterke sider? Hva er hennes svake?

02: Hva er dronning Elinor sine gode sider som mor? Hva er hennes dårlige?

03: Hvorfor er Merida ulydig mot sin mor?

04A: Lag en liste over de personene/skikkelsene i filmen som Merida synes skaper problemer for seg. Hvilke av disse personene/skikkelsene ønsker henne godt, og hvem ønsker henne ondt?

04B: Hvem/hva er Meridas fiende? (Hvem er antagonisten?) Hvem/hva truer henne? (På ulike plan.)

05A: Hva er skjebnen? Hvem er det som tror på skjebnen, og hvem gjør det ikke?

05B: Helt til slutt i filmen sies det: ”Skjebnen vår lever inni oss. Du må bare være modig nok til å se den.” Forklar hva som menes med dette.

05C: I filmen sier man: Hvis du fikk en mulighet til å forandre skjebnen din, ville du ha gjort det?” (”If you had a chance to change your fate, would you?”) Kan du fortelle om en gang du virkelig hadde lyst til å forandre livet ditt?

05D: Går det an å si at man ikke kan forandre skjebnen sin? Begrunn svaret ditt.

06A: Hvilke forventinger er det foreldre ofte har til sine barn? Hva er positivt med forventingene, og hva er negativt?

06B: I hvor stor grad bør en ungdom lytte til foreldrenes erfaringer, og i hvor stor grad bør man skaffe seg sin egen livserfaring, på godt og vondt?

07: Hva ønsker ungdom i dag å forandre hos de voksne?

08: Hvorfor er karakterer som prinsesser, hekser og monstre så populære ingredienser i gamle og nye eventyr/sagn/myter?

09: Hvorfor heter denne filmen Modig? Hva vil det si å være modig? Diskuter ulike måter å være modig på.

10: På hvilke måter kan man se og høre at filmens handling foregår i Skottland?

11: Hva er en klan? Hva forteller Modig om viktigheten av at klaner er i harmoni med hverandre?

12: Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger m.m.)

13: Hva er det som gjør den siste slåsskampen med bjørnen spennende? Får publikum noen hint underveis om hvordan kampen til slutt vil ende?

14: Sammenlign Modig med en eller flere andre filmer du har sett. Lag en oversikt over likheter i måtene historiene blir fortalte på. (Les mer om klassisk filmfortellingsstruktur i dette studiearket: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article458496.ece)
15: Velg en scene/sekvens fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

16: Klanshøvdingene MacGuffin, Macintosh og Dingwall sine (førstefødte) sønner blir fremstilt som uattraktive for Merida. Hvilke karaktertrekk har disse guttene som gjør at de minner lite om den klassiske filmhelten/prinsen? Hvilke av disse karaktertrekkene er helt alminnelige blant vanlig ungdom?

17: Bør foreldre blande seg i hvem barna sine skal gifte seg med? Har dette vært vanlig i Norge tidligere? Er dette vanlig i andre steder i verden i dag?

18: I begynnelsen av historien gir Kong Fergus sin datter Merida en bue og piler i bursdagsgave. I hvor stor grad mener du dette valget av gave påvirket Meridas liv?

19: Hvordan vil du beskrive ekteskapet til/forholdet mellom kong Fergus og dronning Elinor? Finn både positive og negative sider.

20: Finn ut mer om steinsirkler (circles of stones) og deres betydning i gamle dager.

21A: Finn ut mer om lyktemenn (willo-the-wisps).

21B: Hvilken rolle spiller lyktemennene i Modig? (Hvilken forklaring gir dronning Elinor på deres funksjon?) Hvor avhengig var Merida av lyktemennenes hjelp?

22: Gjenfortell filmens handling med om lag femti ord.

23: Heksa i filmen sier: ”Skjebnen kan endres, søk på innsiden. Hel båndene revet i stykker av stolthet.” (”Fate be changed, look inside. Mend the bond torn by pride.”) Kjenner du til andre historier hvor hovedpersonen står overfor tilsvarende oppgaver?

25: På hvilke ulike måter fremstilles bjørner i andre eventyr/fortellinger/filmer/billedkunstverk/håndarbeider som du kjenner til? Fremstilles bjørnen oftest som menneskets venn eller fiende?

26: Hva synes du om graden/mengden av vold/action i filmen? Har filmskaperne brukt for milde, for harde eller passe virkemidler når de formidler vold og action? Filmen har syvårsgrense. Synes du denne aldersgrensen er riktig?

27: Finn ut mer om bueskytingens opprinnelse og historie. Hvilke folkegrupper har brukt pil og bue i krig og til jakt? I hvor stor grad er det lovlig å bruke pil og bue til jakt i dag?

28: I filmen kan man finne noen feil, for eksempel: - dronning Elinor bruker en gaffel, men denne oppfinnelsen kom ikke til Storbritannia før på 17-hundretallet, og ble ikke tatt særlig i bruk i Skottland før i århundret etter. – en av falkene i filmen er en kaktusvåk (Harris's Hawk), en type som kun finnes i Amerika. – det blir fortalt at en av frierne har bekjempet romere, mens en annen har bekjempet vikinger. Dette er umulig siden vikingene først kom til Skottland omlag fem hundre år etter at romerne forlot øyene (i ca. år 300 e.Kr.) Finn flere slike historiske og geografiske feil som filmskapere har gjort. Bruk nettet.

29: Filmens ene regissør, Brenda Chapman, baserte utformingen av karakteren Merida på sin egen datter – og dronning Elinor på seg selv. Har du selv noen gang skrevet fiksjon, der enkelte karakterer er inspirert av personer de selv kjenner?

30: Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.
Hva læreplanen sier

Læreplanen i norsk sier:

- Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

- Norskfaget etablerer seg i spenningsfeltet mellom det historiske og det samtidige, det nasjonale og det globale.

- Et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom det 13-årige løpet er språklig selvtillit og

trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre kulturer,

aktiv samfunnsdeltakelse og livslang læring.

Læreplanen i RLE sier:

- Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har til alle tider bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunn.

- I faget skal det stimuleres til allsidig dannelse, til personlig utvikling og til bevissthet om ens egen identitet.

Læreplanen i naturfag sier:

- Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, liv og livsformer og vår plass i naturen og i universet og er på den måten en del av vår kultur.

- Samtidig skal naturfag bidra til at barn og unge utvikler kunnskaper og holdninger som gir dem et gjennomtenkt syn på samspillet mellom natur, individ, teknologi, samfunn og forskning.

Læreplanen i engelsk sier:

- For å klare oss i en verden der engelsk benyttes i internasjonal, mellommenneskelig kommunikasjon, er det nødvendig å mestre det engelske språket. Dette betyr å utvikle ordforråd og ferdigheter i å bruke språkets lyd-, grammatikk-, setnings- og tekstbyggingssystemer.

- I tillegg til det at vi lærer språket, skal engelskfaget bidra til innsikt i våre egne og andres levemåter, livssyn, verdier og kulturer. Å lære om den engelsktalende verden vil gi et godt grunnlag for å forstå verden omkring oss og utviklingen av engelsk som et verdensspråk.

- Engelske tekster, film, musikk og andre kunstformer kan videre inspirere til elevens egen utfoldelse og kreativitet i flere sjangere og medier.

Læreplanen i samfunnsfag sier:

- Faget skal stimulere til utvikling av kunnskap om det kulturelle mangfaldet i verda i fortida og samtida, og til forståing av forholdet mellom naturen og dei menneskeskapte omgjevnadene.

- Det skal gjere individet medvite om korleis det sosiale fellesskapet påverkar haldningar, kunnskapar og handlingar, og korleis den einskilde kan påverke fellesskapet og sin eigen livssituasjon.

- Mennesket samhandlar gjennom språk og uttrykksformer som er prega av den kulturen dei veks inn i. Som reflekterande individ kan mennesket forme seg sjølv.

av Per Olav Heimstad


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn]
Fag: Norsk , Engelsk , Samfunnsfag , Naturfag
Tema:Eventyr/fantasy, Historie, Individ/gruppe, Likestilling/kjønnsroller, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Oppvekst/familie
 

Fakta

Originaltittel:Brave
Regi:Brenda Chapman
Roller:Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson, Kevin McKidd, Robbie Coltrane, Julie Walters, Craig Ferguson
Manus:Brenda Chapman, Irene Mecchi
Genre:Eventyr / Familiefilm / Animasjon
Nasjonalitet:USA
Språk:Norske stemmer
Lengde:1 t. 40 min.
Distribusjon:The Walt Disney Company Nordic
Produksjonsår:2012
Aldersgrense:7 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen