Filmweb
 
 

En kongelig affære

HANDLINGEN

Historien utspilles i det dansk-norske kongerike på 1770 -tallet. Kong Christian VII skal giftes, og blir koblet til sin kusine, den unge, engelske prinsessen Caroline Mathilde. Hun kommer over havet og blir møtt av en meget eksentrisk og muligens noe sinnssyk konge. De kommer ikke overens, men gifter seg, får ett barn og lever hver sine liv på slottet. Rundt det unge kongelige paret bor også hoffet, statsrådet, enkedronningen og kongens halvbror. Kongen blir mer og mer eksentrisk og gal. Han legger ut på en lang reise, blir deprimert og til slutt ansettes tyskeren Johann F. Struensee som Kong Christian VII’s livlege. Struensee er påvirket av opplysningstidens ideer og påvirker kongen til å utføre en rekke radikale politiske endringer i sitt statsråd. Sammen med dronningen utfører Struensee nærmest statskupp samt at han og dronningen inngår et kjærlighetsforhold, som resulterer i et barn. Statsrådet og hoffet setter i gang en stor svertekampanje mot Struensee, som resulterer i et motkupp hvor Struensee blir halshugget og dronning Caroline Mathilde blir landsforvist. Hun får ikke ta med seg sine to barn, de blir igjen på slottet. Dronningen dør noen få år etter landsforvisningen, men etterlater brev til barna, som til slutt blir overlevert til dem.

Filmen er filmet med bredt visuelle og romantiske bilder og stemningsskapende musikk. Det er lagt stor vekt på korrekt tids - og miljøskildring i kostymer og scenografi.

MEDIEFAG

Sjanger:
 • Hva slags sjanger er denne filmen?
 • Kunne dette vært en actionfilm? Og på hvilken måte?
 • Drøft mulige grunner til hvorfor manusforfatteren og regissøren har valgt å se denne politiske historien fra en kvinnes synsvinkel.
 • Er det noe i denne filmen som appellerer til noe vi kan sammenligne med vår tid?
Fortellerperspektivet: Personal og autoral forteller

I film som i litteratur kan fortellingen ha ulike fortellerståsted. Man snakker gjerne om to hovedfortellerperspektiv:
 1. Jeg – fortelleren: Personal -fortelleren
 2. All-fortelleren: Autoral forteller, der stemmen ikke tilhører noen spesiell person
 • Hvem kan vi si ”forteller” historien i En kongelig affære?
 • På hvilken måte vises det i filmen hvordan historien om Struensee, Caroline Mathilde og Christian VII ble bevart for ettertiden?
 • Hvem er denne ”historien” adressert til- i sitt eget filmatiske univers?
 • Hvordan skildres det første møtet mellom Christian VII og Caroline Mathilde?
 • På hvilken måte forstår vi at kongen ikke er helt ”normal”?
 • I hvilken scene forlates ”jeg-fortelleren” (personalfortelleren) sin synsvinkel i filmen?
 • I hvilken scene begynner filmen å fortelle ”seg selv” – å bli autoral?
 • Når i filmens historie vender filmen tilbake til ”jeg-fortelleren” igjen?
 • Hva kjennetegner virkemiddelet for ”jeg-fortelleren” i en film? (svar: fortellerstemme) http://ndla.no/nb/node/48005
HISTORIE

Politikk og samfunn: På kanten av opplysningstiden

Rundt 1770 befinner Danmark seg ideologisk i overgangen mellom barokken og romantikken – mot opplysningstiden. Det er store forskjeller mellom fattige og rike. Folk er delt inn i sosiale klasser og det er få eller ingen muligheter for ’sosial glidning’ – er man født inn i en stand eller klasse, så er man fanget i dette livet ut. Bøndene er fremdeles ”livegne”, det vil si at de eies av godseiere og adelskap. Bøndene må avse store deler av avlingen til godseieren, som eier jorda. Fattige og syke må tigge og klare seg som best selv. Det finnes få eller ingen velferdsordninger. Et stort adelskap besitter all rikdom i landet og har lite befatning med de fattige. Rundt kongen er det et stort hoff, som er begunstiget med store pensjoner- som bevilges av de styrende myndigheter. Kongen har all makt, innstiftet av Gud selv. Filmen skildrer tiden rett før den franske revolusjonen i 1789, som skapte en stor samfunnsomveltning i Europa – som førte til et nytt syn på menneskeverdet og nye styresett som ble forgjengerne til den europeiske, demokratiske modellen med flerpartistyre og folkelig medbestemmelsesrett.  Sjekk: http://no.wikipedia.org/wiki/Den_franske_revolusjon

 • Hva kjennetegner barokken (http://no.wikipedia.org/wiki/Barokken) og senere romantikkens menneskesyn? (http://no.wikipedia.org/wiki/Romantikken) (Bruk også lærebøker i historie).
 • Hva kjennetegner opplysningstidens menneskesyn?
 • På hvilken måte skildrer filmen den store forskjellen mellom fattig og rik?
 • På hvilken måte forteller filmen at Struensee er opptatt av de nye ideene som råder i Europa?
 • Hvem betegnes som de største tenkerne/filosofene som innledet og inspirerte til opplysningstiden?
 • Hvorfor heter det ”Opplysningstiden”, hvem i samfunnet skulle opplyses – og hvorfor?
 • Hvem var Jean-Jacques Rousseau og hva er han mest kjent for?
 • Hva sier Struensee om Roussau’s tanker i filmen?
 • Hvorfor oppfattet datidens konger og styresett disse nye tankene som truende? Hva forteller filmen om dette?
 • På hvilken måte forstår man at Caroline Mathilde er en opplyst person?
 • Finn også litt ut om Voltaire og Montesquieu sine tanker og hvordan disse påvirket Struensees handlinger.
 • På hvilken måte etablerer Struensee tillit hos kongen og dronningen?
 • Hvorfor ble Struensee etter hvert selv oppfattet som en diktator av folket, adelen og hoffet?
 • Hvorfor ville Struensee gjeninnføre sensuren, etter først å ha opphevet denne?
 • Hva var det adelskapet oppfattet som mest truende av alle Struensees politiske gjerninger?
 • Hvordan skildres dette i filmen, og hvem i filmen er det som tillegges ansvaret for å bli kvitt Struensee ved hoffet og regjeringen?
 • I filmen halshugges Struensee. Hva forteller den egentlige historien om hans død?
 http://no.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_Struensee
Oppvekst og familie
 • Ved å studere hvordan skuespilleren har tolket karakteren til Kong Christian VII er det to faktorer det er interessant å merke seg: Hans uvilje mot å være konge og hans reaksjoner når han blir motsagt.

  • Hva mener kongen når han helt i begynnelsen av filmen sier til Mathilde Caroline at hun ikke skal ”stjele hans lys”?
  • Hvis man velger å tolke kongen som ensom og misplassert, men likevel svært bortskjemt – virker da hans handlinger mer ”normale”?
  • Kongen kaller etter hvert sin kone for ”mor” og Struensee for ”far” – kan dette være et uttrykk for at Christian VII savnet en familie som var glad i ham for det mennesket han var, og ikke fordi han var konge?
  • Hva kan være grunnen til at Kongen virket så viljeløs og lett å manipulere? Var han dum, tilbakestående, psykisk syk eller ensom og redd?
  • Forsøk å finne ut av hvordan oppveksten til Christian VII var, og om det var noe i oppveksten som gjorde at han ble så spesiell.
  • Forsøk i finne ut av hvordan det gikk med Christian VII og Carolina Mathildas barn.
  Sjekk lærebøkene eller http://no.wikipedia.org/wiki/Christian_VII_av_Danmark_og_Norge
Helse og rus

Filmen viser et utbrudd av en koppe-epidemi i København. Mange barn dør.
 • Hva krediterer både filmen og den faktiske historien Struensee for, i forhold til koppevaksinen?
 • Forsøk å finne ut litt om folks kunnskaper om hygiene på 1700-tallet – hvordan stemmer dette med filmens skildring av dette?
 • Filmen viser at Kong Christian VII likte å drikke og være sammen med prostituerte. Vurder ulike grunner til at han likte å være så ”ukongelig”?
 • På hvilken måte kan vi anta at et stort alkoholinntak og mye omgang med prostituerte kunne komme til å påvirke hans psykiske og fysiske helse?
 • Hvordan kan man tenke seg at dette påvirket hans handlinger – eller evne til ikke å handle?
 • Hva kan både historien om livet ved det danske hoffet rundt Christian VII og filmen fortelle oss om det livet de levde – med ulike former for misbruk, sinnssykdom, utroskap, hemmeligheter, sykdommer, moralsk oppløsning osv.? Hva forteller dette om samfunnet menneskene levde i?
 • På hvilken måte bedret vilkårene for vanlige mennesker seg i løpet av opplysningstiden og utover 1800-tallet? (Både sosialt, psykisk og økonomisk).


 

Filmstudieark

Forfatter:Ingrid Dokka
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Mediefag
Tema:Helse og rus, Historie, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:En kongelig affære (A Royal Affair)
Regi:Nikolaj Arcel
Roller:Mads Mikkelsen, Alicia Vikander, Mikkel Boe Følsgaard, Trine Dyrholm, David Dencik, William Jøhnk Nielsen
Manus:Nikolaj Arcel og Rasmus Heisterberg
Genre:Drama / Romantikk
Nasjonalitet:Danmark
Språk:Dansk
Produksjonsselskap:Zentropa
Lengde:2 t. 17 min.
Distribusjon:Nordisk Film Distribusjon AS
Produksjonsår:2011
Aldersgrense:11år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen