Filmweb
 
 

De andre

I 2009 innførte den norske regjeringen flere tiltak for å begrense innvandringen av det den kaller "grunnløse asylsøkere". Et av tiltakene var å gi enslige asylsøkende barn, som myndighetene ikke vil gi beskyttelse, midlertidige oppholdstillatelser. De skal returneres til opprinnelseslandet når de fyller 18 år. I Norge har barnevernet omsorgsansvaret for barn uten nære omsorgspersoner.

Dette gjelder ikke for enslige asylsøkende barn mellom 15 og 18 år.

Husker du 18 årsdagen din? 18 lys på kaka, hele familien samlet og mor eller far sa: "Ønsk deg noe!". For noen ungdommer i det norske samfunnet er 18 årsdagen porten tilbake til det de flyktet fra. Det er den dagen de mister sine rettigheter.

I filmen DE ANDRE blir vi kjent med Goli fra Kurdistan. Han ble deportert fra Norge dagen etter at han fylte 18 år og vi følger ham når han legger ut på ny flukt. Brødrene Hassan og Husein er fra Afghanistan. Husein ble fysisk lam av frykt da de fikk avslag i Norge. Vi er også med da Khalid mottar sitt endelige svar fra UNE på 18 årsdagen.

DE ANDRE er en nær, provoserende og bevegende film om ungdom som kjemper for å beholde livshåpet. Filmen stiller spørsmål ved hva som skjer når vi bryter med etiske grunnprinsipper (teksten er hentet fra filmens omtale på filmweb.no).
Samfunnsfag

Politikk og samfunn, konflikt, krig og menneskerettigheter:
 1. Hva var begrunnelsen for at Norge i 2009 innførte tiltak for å begrense innvandringen? Forsøk å finne mer informasjon om dette på UDIs nettsider http://www.udi.no/
 2. Diskuter paradokset om at Norge som et medlemsland i FN kan innføre tiltak som bryter både med FNs menneskerettighetskonvensjon samt FNs konvensjon for barnas rettigheter, slik det kommer klart frem i behandlingen av disse unge guttene i filmen. (http://www.fn.no/FN-informasjon/Konvensjoner-og-erklaeringer/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter)
 3. Hvilke faktiske artikler kan man se at brytes, i FNs menneskerettskonvensjonen, med tanke på hva filmen forteller om de ulike asylsøkerskjebnene?
 4. Finn ut av hvordan de politiske forholdene i landene guttene kommer fra er akkurat nå: Goli  - Irakisk Kurdistan / Hassan og Husein - Afganistan / Khalid - Afganistan. (Bruk nettet eller andre kilder)
 5. Reflekter over hva som har skjedd i disse landene de siste ti årene – hvilke kriger er blitt utkjempet, hvilke land har deltatt i krigene og hva var bakgrunnen for USAs invasjon av Afghanistan og Irak?
 6. Norge har som USAs allierte deltatt i krigene både i Afghanistan og Irak. Diskuter på denne bakgrunnen om Norge skulle tatt større ansvar i forhold til å gi opphold til asylsøkere fra disse områdene?
Livssyn og etikk, individ/samfunn:

 1. Hva oppgir Goli som sine grunner for å flykte fra Kurdistan?
 2. Hvor gammel var Goli da han kom til Norge?
 3. Hvorfor har Goli havnet i trøbbel og blitt arrestert i Norge?
 4. I rettsaken til Goli forsøker vitnet Margreth Olin (regissøren) å få dommerne til å forstå hvorfor Goli reagerer slik han gjør – med vold. Hvilke grunner er det Olin vektlegger?
 5. Hvorfor er Husein blitt lam i beina?
 6. Hvilke opplevelser er det han forteller om, som han ikke engang har fortalt sin bror?
 7. Hvis Husein hadde vært en norsk gutt på 16 år, som hadde sett hele familien blitt drept og selv blitt livstruende skadet  – er det mulig at hadde han fått samme behandling som Husein får, slik det er skildret i filmen?
 8. Virker det rettferdig at mindreårige asylsøkere med avslag på søknad om opphold, ikke skal ha samme rett til legehjelp, mat og omsorg som andre norske barn og unge?
 9. Hvordan påvirker det Huseins fysiske og psykiske helse at han hele tiden flyttes rundt og ikke vet noe sikkert om hvordan det skal gå med ham og broren i fremtiden?
 10. Reflekter over hvordan norsk innvandringspolitikk fungerer i praksis etter å ha sett denne filmen – virker den rettferdig?
 11. Hva kan vi som medmennesker bidra med, slik at Norge kan få mer rettferdig asyl- og innvandringspolitikk?
 12. Nevn ulike eksempler på hvordan lokalbefolkning har bidratt til å sette fokus på åpenbart inhuman eller åpenbar feilbehandling i asylsaker( http://no.wikipedia.org/wiki/Kirkeasyl).
 
Mediefag

Individ/samfunn, livssyn og etikk, dokumentarfilm

DE ANDRE er en karakterdrevet dokumentarfilm som legger stor vekt på å skape innlevelse og empati for karakterene. Regissøren tilkjennegir et sterkt personlig engasjement, helt fra filmens første bilder.
 1. Hvorfor har regissøren valgt å sammenligne mindreårige asylsøkere med ungdommene som svømte for livet, vekk fra Utøya i 2011?
 2. På hvilken måte bruker regissøren elementer fra fiksjonsfilmen – i dette anslaget?
 3. Hva betyr ‘anslaget’ for hvordan vi som tilskuere «leser» resten av filmen?
 4. Hva tenkes at regissøren ønsker å oppnå, ved å lage en såpass sterk emosjonell «kontrakt» med tilskueren?
 5. Hvilke andre fortellergrep bruker regissøren for å gjøre de fire guttene, hovedpersonene i filmen, til mennesker av kjøtt og blod - og ikke tall eller statistikk? (Nærbilder kontra avstandsbilder. Hvordan er omgivelsene deres filmet? Stillbilder og musikk, intervjuer).
 6. Hva forteller scenen oss på slutten, da regissøren ber Goli snakke om kjærlighet?
 7. Reflekter over hvordan denne filmen kan være med på å endre holdninger til hvordan norsk asylpolitikk drives.
 8. Diskuter filmens påstand om at unge asylsøkere med avslag om opphold tvangssendes tilbake til sine krigsherjede land uten hensyn til liv og sikkerhet.
 9. Diskuter filmens påstand om at mindreårige (15-18 år) asylsøkere uten nære omsorgspersoner, ikke får kvalifisert oppfølging av barnevernet og blir plassert i egnede fosterhjem, mens de venter på retur. Se påstanden i forhold til hva filmen viser av behandlingen og plasseringen av brødrene Husein og Hassan.
 10. Hvem er til slutt ansvarlige for at asyl- og innvandringspolitikken i Norge skal drives etter internasjonale vedtatte konvensjoner – når myndighetene selv åpenbart bryter disse?


 

Filmstudieark

Forfatter:Ingrid Dokka
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Mediefag , Religion, livssyn og etikk
Tema:Konflikt/krig og menneskerettigheter, Individ/gruppe, Politikk og samfunn, Oppvekst/familie
 

Fakta

Originaltittel:De andre
Regi:Margreth Olin
Roller:Goli Mohammed Ali, Hassan og Husein Ali, Khalid Faqiri m.fl
Manus:Margreth Olin
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Norge
Språk:Norsk
Produsent:Margreth Olin
Produksjonsselskap:Speranza Film AS
Musikk:Rebekka Karijord
Lengde:1 t. 33 min.
Distribusjon:Norsk Filmdistribusjon
Produksjonsår:2012
Aldersgrense:11 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen