Filmweb
 
 

Beasts of the Southern Wild

Innhold:

A: Handlingen

B: Om filmen

C: Oppgaver til filmen

D: Hva læreplanen sier

 
A: Handlingen


Bli kjent med Hushpuppy, en seks år gammel jente som bor i Bathtub, et mytisk samfunn hvor beboerne har søkt seg bort fra den siviliserte verden, til fordel for å leve i ett med naturen. Det fysiske skillet mellom Bathtub og omverdenen er noen digre diker, og når naturen begynner å rase på apokalyptisk vis, lever Hushpuppy og alle de andre med en konstant fare for å bli oversvømt og drukne.

Hushpuppy lever sammen med sin far, den fordrukne, mentalt ustabile og fysisk syke Wink. Imidlertid, på grunn av og til tross for alle sine svakheter, har han langt på vei lykkes i å forberede sin datter på å klare seg på egen hånd, og metodikken er, i den frie oppdragelsens navn, å lære henne å kjenne naturens premisser.

Med alt det ansvar som hviler på Hushpuppys unge skuldre, følger vi henne gjennom en serie dager hvor hennes verden endrer seg drastisk. Gjennom hennes øyne blir vi kjent med en ustabil verden, hvor det hele tiden er vanskelig å skille mellom fantasi og virkelighet. Og på hennes ferd, parallelt med at naturen ser ut til å gå av hengslene, følges hun av en flokk skrekkinngytende aurochser (urokser), prehistoriske beist som – som i en fabel – har våknet opp fra sin dvale inne i isbreene som nå har smeltet på grunn av menneskenes skadeverk på klimaet.

Hushpuppy fornemmer at dommedag er like rundt hjørnet, og hun føler det haster med å berge restene av det hun har kjært, og å gjenopprette kontakten med sin bortkomne og savnede mor.
B: Om filmen

Beasts of the Southern Wild er regissert av 29 år gamle Benh Zeitlin (født 1982). Dette er hans første spillefilm. Zeitlin har i tillegg til regi også skrevet manus, sammen med Lucy Alibar, og komponert filmmusikken sammen med Dan Romer.

Zeitlins produksjonsselskap, Court 13, har base i New Orleans, og man kan tydelig se av filmen at disse filmskaperne er uavhengige av de store og veletablerte aktørene i bransjen, og lager filmer med mye større kunstnerisk frihet enn hva man kan forvente av Hollywood.

I likhet med Court 13, tar Beasts of the Southern Wild, uten å være stedsspesifikk, utgangspunkt i et kystdistrikt i Louisiana. Og akkurat som New Orleans etter orkanen Katrinas herjinger i 2005, viser dette samfunnet seg å være svært sårbart. Her utspiller handlingen seg i det fiktive utkantsamfunnet Bathtub, separert fra resten av verden. Det er heller ikke klart definert hvor i tid vi befinner oss, akkurat som i en fabel eller et eventyr, fra hvilke sjangre filmen også har lånt mange andre kjennetegn.

Filmen foregår på mange plan, og appellerer til en lang rekke ulike følelser. Et gjennomgående tema er familierelasjoner og røtter, men også det å klare seg selv som enkeltstående individ. Sentralt står også menneskets forhold til naturen, og hvor små vi mennesker er når naturen viser seg fra sine mest nådeløse sider. Vi ser hvordan filmens forskjellige karakterer kjemper for å eksistere og overleve på naturens ubarmhjertige premisser. Den kan også oppleves som en samfunnsmessig kommentar til hvordan vi som mennesker i dag er i ferd med å miste nærkontakten med naturen.

Beasts of the Southern Wild vil nok av de fleste oppleves som svært utypisk det meste av filmhistorier som man normalt blir eksponert for på TV og kino. Elevgruppen kan forberedes på at det i en del sekvenser vil være vanskelig å skille hva som er hovedpersonens virkelighet og hva som er fantasi.

Filmen er prisbelønt ved flere filmfestivaler, og mange har merket seg hovedrolleinnehaver Quvenzhané Wallis (som var seks år gammel da filmen ble spilt inn), som et naturtalent innen skuespillerfaget.

Egnethet: Filmen har fått aldersgrense 11 år. Begrunnelsen er at filmen inneholder en del sterke følelsesutbrudd, samt scener som kan oppleves utrygge og skremmende. Filmen er best egnet for ungdom og voksne. 
C: Oppgaver til filmen

Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.

Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre sentrale elementer fra filmens slutt. Disse bør derfor ikke presenteres før etter at filmen er vist.

01: I første scene i filmen brygger det opp til uvær. På hvilken måte bidrar dette til å sette filmens stemning?

02: Beskriv Hushpuppy. Hva er hennes sterke og svake sider? Ta hennes alder i betraktning.

03: Hvilke ulike dyr omgås Hushpuppy daglig? Hvilket forhold har hun til de ulike dyrene? Hvilken nytte har hun av dem?

04: Hushpuppy sier at ”hjerter slår over alt”. Og hun forteller om at hjerter taler i koder. Regelmessig ser vi henne lytte til ulike dyrs hjerteslag. Hva tror du hun prøver å lytte etter?

05A: På den motsatte siden av dikene finnes det siviliserte samfunn. Hva er det ved dette samfunnet innbyggerne i Bathtub ikke liker, tror du?
05B: Hva tror du innbyggerne i Bathtub liker best ved tilværelsen på sin side av dikene? Hvorfor er mennesker der villige til å bli boende, selv om det er store sjanser for at naturen ikke lar deg overleve?

06: Gi eksempler på folkegrupper i verden i dag som lever på steder hvor de vet at det er en konstant stor sjanse for at naturfenomener kan drepe dem.

07: Hva betyr ordet livsfilosofi? Hva kan være forskjellen på livsfilosofien til et barn og en voksen?

08: Hva er primær-, sekundær- og tertiærnæring? Hvilken av disse næringene vil du si at innbyggerne i Bathtub tilhører? Hvordan er verdens befolkning fordelt på disse tre næringene i dag, sammenlignet med for hundre og for tusen år siden?

09A: Hushpuppys lærerinne, Miss Bathsheba, forteller klassen om aurochsene, uroksene. Hun viser elevene at hun har tatovert beistene på låret sitt. Dette utløser noe hos Hushpuppy. Hvordan tolker Hushpuppy disse dyrene? Hvordan påvirker denne historien Hushpuppys liv?
09B: Hvordan tolker du aurochsene, uroksene? Hva tror du disse beistene symboliserer/representerer.

10: Hushpuppy lærer av faren sin å ta vare på seg selv. Miss Bathsheba, lærerinnen, sier at det viktigste å lære bort å ta vare på ”those smaller and sweeter than you”. Står disse to lærdommene i konflikt med hverandre, eller er det en sammenheng? Begrunn svaret ditt.

11: Er vi mennesker mat? Gi tre svar, som om du levde for ti tusen år siden, i dag – eller om du levde alene som menneske i en villmark.

12: Hushpuppy sier at grunnen til at hennes mor ikke lenger bor sammen med dem, er at hun ”swam away” (svømte avgårde). Hva mener hun med dette? Hvordan tror du moren forsvant?
13: Beskriv Wink, Hushpuppys far. Hva er hans sterke og svake sider? Gi eksempler på hvorfor han kan beskrives som både ansvarsløs og ansvarsfull.

14: Gi noen eksempler fra filmen på scener hvor du er helt sikker på at det man fikk se var virkelighet, og scener hvor du er helt sikker på at det var ting som Hushpuppy kun innbilte seg. Gi så eksempler på scener hvor du er i tvil om er Hushpuppys virkelighet eller fantasi. 

15: Hvor mye får man vite om Hushpuppys mor? Gi en beskrivelse av henne.

16: Hvilken rolle har alkohol blant de av Bathtubs innbyggere som vi blir kjent med?

17: Når Hushpuppy snakker med/”snakker med” sin mor, uttrykker hun både savn og selvbebreidelse. Hushpuppy sier ”I’ve broken everything”. Det kan være veldig typisk barn å tro at det er de som har skylda i at ting går galt. Hvor mye har Hushpuppy skyld i det som er blitt vanskelig i livene deres?

18: Når faren blir borte i begynnelsen av handlingen, lager hun en tegning av han på sengeklærne sine. Hvorfor? I hvilke situasjoner tegner Hushpuppy?

19: Når det begynner å brenne, tegner Hushpuppy figurer på innsiden av pappesken hun gjemmer seg under.  Tegningene minner om hulemalerier. Hva tror du denne scenen kan være et bilde på?

20: Hushpuppys far vil ikke at hun skal gråte. Hvorfor ikke? Gi eksempler på situasjoner hvor du mener det er nødvendig og unødvendig å gråte.

21: Gi eksempler på ting du har lært i oppveksten, som skal hjelpe deg til å holde deg i live. Har du noen gang lært noe som kan komme godt med om du plutselig skulle bli værende igjen alene her i verden?

22: I de scenene hvor det er uvær hører vi bare lyden av været utenfor mens vi ser mennesker som har søkt ly innenfor vegger. Vi får aldri se stormen herje. Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å gjøre det på denne måten?

23: Kan du gi eksempler fra filmen på galskap? Er det noe noen gjør, som du mener er tegn på at han/hun er blitt gal?

24: Hvorfor blir Bathtubs innbyggere (forsøkt) tvangsevakuert av myndighetene på den andre siden av dikene?

25: Hvorfor kaller Wink Hushpuppy for ”The boss”, ”the man” samt lover henne at hun en dag kommer til å bli kongen (ikke dronningen) av Bathtub?

26: I film skapes det ofte en hovedrollekarakter som tilskuerne kan kjenne seg igjen i. Kjenner du deg i noen grad igjen i Hushpuppy? Utdyp svaret ditt.

27: Finn informasjon om orkanen Katrinas herjinger i New Orleans/Louisiana i 2005. Hvorfor tror du denne hendelsen har vært med på å inspirere filmskaperne av Beasts of the Southern Wild?

28: Barn som har det vondt er et ofte brukt virkemiddel i film for å få frem visse følelser blant publikum. Hvilke følelser tror du det som oftest er snakk om, og hvorfor er det ofte viktig for filmskapere å få frem disse?

29A: Hushpuppy sier i slutten av filmen - In a million years, when kids go to school, they gonna know: Once there was a Hushpuppy, and she lived with her daddy in The Bathtub. Hvorfor tror du hun er opptatt av det å bli husket?

29B: Er det viktig for deg å bli husket etter at du er død? Utdyp svaret ditt. 

30: Hvorfor ønsker Wink og vennene hans å sprenge et hull i dikene? Hvilke ulike farer er knyttet til å gjøre dette?

31A: I hvor stor grad skjønner Hushpuppy at faren hennes er i ferd med å dø? Begrunn svaret ditt.
31B: Om sin egen sykdom sier Wink: ”My blood is eating itself”. Hvorfor tror du han har valgt å bruke disse ordene?
31C: På sykehuset, når Hushpuppy lytter til farens hjerte, sier hun ”They are coming for us”. Når farens likbåt til slutt har seilt avgårde, brennende, sier hun ”Here she comes”. Hvem er det hun tenker på i disse to tilfellene?
32A: Ved filmens slutt ser vi at Hushpuppy møter moren sin i en New Orleans-aktig club. Tror du dette møtet er en del av Hushpuppys fantasi eller virkelighet? Hvor tror du hennes mor befinner seg? Begrunn svarene dine.
32B: Hushpuppy og de andre barna (som også savner mødrene sine) blir fraktet dit av båtføreren Sergant Mayor (… med båten som ”tar deg dit du trenger å være”). Hvem tror du Sergant Mayor representerer? Begrunn svaret ditt.

33: Når beistene fra sør til slutt når frem til Hushpuppy, sier hun til en av dem: ”You are my friend, kind of”. Hva tror du hun mener med dette?

34: Hva er det du frykter mest i livet ditt? Tegn denne frykten i form av et dyr. (Dette er ikke en tegning du behøver å dele med flere enn de du selv ønsker.)

35: I historien om Hushpuppys unnfangelse er det en alligator involvert. Når moren sender en siste gave til Hushpuppys far, har dette også med en alligator å gjøre. Tror du dette er tilfeldig? Begrunn svaret ditt.

36: Hva er det som utgjør forskjellen mellom mennesker og rovdyr? Hvilke situasjoner skal til for at disse forskjellene viskes ut?

37: Husker du om du hadde fantasier som barn, som du opplevde som virkelighet? I så fall, gi gjerne eksempler.

38: Hva tror du filmskaperne ønsker å fortelle med denne filmen? Ta utgangspunkt i menneskelige relasjoner, miljø, naturkrefter og så videre.

39: I hvor stor grad gir filmen en samfunnsmessig kritikk til hvordan moderne mennesker i dag forholder seg til naturen? Begrunn svaret ditt med eksempler.

40: Hva beskriver et urmenneske? Hvilket forhold hadde urmennesket til naturen og til sivilisasjonen? I hvor stor grad ligner Hushpuppy – og de andre i Bathtub – på et urmenneske?

41: Filmen tar ikke utgangspunkt i et spesifikt sted eller tidspunkt, akkurat som i et eventyr eller i en fabel. Gi eksempler på flere likhetstrekk mellom filmen og disse sjangrene.

42: Filmens manus er basert på Lucy Alibars teaterstykke Juicy and Delicious. Kan du finne mer informasjon om dette teaterstykket? (På amazon.co.uk kan man lese noen av sidene fra boka gjengitt digitalt, gratis.)

43: Lytt til filmens lydspor/soundtrack (på for eksempel Spotify: Dan Romer & Benh Zeitlin – Beasts of the Southern Wild (Music from the Motion Picture) Kjenner du igjen når de ulike sporene ble brukt i filmen? I hvor stor grad har musikken noe å si for filmopplevelsen?

44: Beasts of the Southern Wild har en del likhetstrekk med Where the Wild Things are (Til Huttetuenes land) - http://www.filmweb.no/film/article909725.ece.

 Se gjerne begge, og finn forskjeller og likheter. Vektlegg hva som er det viktigste for de to filmenes hovedrolleinnehavere. (Kjenner du til andre filmer som du synes har mange fellestrekk med Beasts of the Southern Wild?)

45: (Den fabelaktige) tegneserieromanen Three Shadows, av Cyril Pedrosa, handler også om en far som forsøker å hindre en dødbringende skjebne i å nå barnet sitt. Om den er tilgjengelig ved skolen, les den og finn andre likhetstrekk med filmen.

46: Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å kalle filmen for Beasts of the Southern Wild? Hva synes du om tittelen? Begrunn svaret ditt.

47: Hvilke ulike følelser ga filmen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg skremt? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Sinna? Hva fikk deg eventuelt til å le? Sammenlign dine følelsesmessige reaksjoner med andres.
48: Se på de følgende sitatene fra filmen. Velg noen av dem, oversett, og finn ut hva som menes med det som blir sagt. 

Hushpuppy:

- When it all goes quiet behind my eyes, I see everything that made me flying around in invisible pieces.

- Everybody loses the thing that made them. The brave men stay and watch it happen. They don't run.

- Strong animals know when your hearts are weak.
- The whole universe depends on everything fitting together just right. If one piece busts, even the smallest piece... the whole universe will get busted.
- The Bathtub has more holidays than the whole rest of the world.

Wink:

- My only purpose in life is to teach her how to make it.
- I'm your daddy, and it's my job to take care of you, OK?

49: Hvordan tror du det kommer til å gå med Hushpuppy – og resten av Bathtub – til slutt?

Generelle filmstudiespørsmål/-oppgaver:

50: Velg en av rollekarakterene i filmen og lag en beskrivelse av hvordan han/hun forandrer seg i løpet av handlingen. Hva er de viktigste årsakene til denne forandringen?

51: Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger m.m.)

52: Velg en scene/sekvens fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

53: Gjenfortell filmens handling med om lag femti ord.

54: Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.
D: Hva læreplanen sier

Beasts of the Southern Wild berører læreplanen i samfunnsfag, norsk og naturfag på flere områder. Den vil også kunne brukes i flere andre fag, slik som RLE (da den tar for seg flere etiske problemstillinger) og estetiske fag (med tanke på hvor ladet filmen er av kunstneriske uttrykksformer).

* SAMFUNNSFAG

Kompetansemål: Etter 10. årssteget

Historie:
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
- skape forteljingar om menneske i fortida, og slik vise korleis rammer og verdiar i samfunnet påverkar tankar og handlingar
- drøfte menneskeverd, rasisme og diskriminering i eit historisk og notidig perspektiv med elevar frå andre skular ved å bruke digitale kommunikasjonsverktøy
- drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar

Geografi:
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
- lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar
- fortelje om naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon, og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn
- forklare korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda
- forklare og drøfte variasjonar i levekår i ulike delar av verda og samanlikne og vurdere dei store skilnadene mellom fattige og rike
- drøfte premissar for ei berekraftig utvikling

Samfunnskunnskap:
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
- finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla
- utforske kva som krevst for at samfunn skal kunne halde fram å eksistere og samanlikne to eller fleire samfunn
- gjere greie for grunnleggjande menneskerettar og drøfte verdien av at dei blir respekterte

Kompetansemål: Etter Vg1/Vg2 i vidaregåande opplæring

Arbeids- og næringsliv:
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
- definere omgrepa levestandard og livskvalitet, gjere greie for årsaker til at levestandarden i Noreg har auka og diskutere om auken har ført til betre livskvalitet

Kultur:
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
- definere omgrepet kultur og gje døme på at kultur varierer frå stad til stad og endrar seg over tid

Internasjonale forhold:
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
- forklare omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering
- gjere greie for årsaker til at somme land er fattige og somme rike og drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verda

* NORSK

Kompetansemål: Etter 10. årstrinn

Muntlige tekster:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
- uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon
- delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film

Sammensatte tekster:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
- vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder

Språk og kultur:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
- presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar

Kompetansemål: Etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Sammensatte tekster
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
- beskrive samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål
- beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde

Språk og kultur
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
- vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land

Kompetansemål: Etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram

Sammensatte tekster
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
- analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett
- vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier

Språk og kultur:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
- drøfte fellesskap og mangfold, kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et bredt utvalg av norske og utenlandske samtidstekster i ulike sjangere

* NATURFAG

Kompetansemål: Etter 10. årstrinn

Mangfold i naturen:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
- observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

Kompetansemål: Etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram

Bærekraftig utvikling:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
- beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
- gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
- velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet

 

av Per Olav Heimstad
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Norsk , Naturfag
Tema:Oppvekst/familie, Eventyr/fantasy, Helse og rus, Individ/gruppe, Kulturmøter/-konflikter, Miljøvern og naturvitenskap
 

Fakta

Originaltittel:Beasts of the Southern Wild
Regi:Benh Zeitlin
Roller:Quvenzhane Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly, Lowell Landes, Pamela Harper, Gina Montana, Nicholas Clark, Jovan Hathaway
Manus:Benh Zeitlin, Lucy Alibar
Genre:Eventyr / Drama
Nasjonalitet:USA
Språk:Engelsk
Produksjonsselskap:Cinereach, Court 13,
Musikk:Benh Zeitlin, Dan Romer
Lengde:1 t. 31 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2012
Aldersgrense:11 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen