Filmweb
 
 

Pike med perleøredobb

Innhold:

- Handlingen

- Om filmen

- Forberedelser til filmen

- Oppgaver til filmen

- Hva læreplanen sier

Handlingen

Handlingen er lagt til Holland i 1665, og den 17 år gamle Griet (Scarlett Johansson) må, på grunn av familiens økonomiske problemer, forlate sine foreldre og finne seg arbeid. Griet får seg jobb som tjenestepike hos den anerkjente maleren Johannes Vermeer (Colin Firth).

Konflikten oppstår når Vermeer lar seg fascinere av Griets skjønnhet, og ønsker at hun skal stå modell for et av hans malerier, noe som må holdes skjult for Vermeers sjalu kone. Forbudte følelser til tross, Griets positive påvirkning på Vermeers lidenskap for kunsten og hans kreative skaperkraft, bidrar til å holde hans produktivitet oppe på et nivå som hans familie er avhengig av økonomisk sett.

Flere menn faller for Griet, og hennes utfordring blir å holde orden på all oppmerksomheten og alle sine følelser – og samtidig opptre riktig i sin rolle som tjenestepike, for å unngå å miste sin kjærkomne inntektskilde.
Om filmen

Manuset til denne filmen er adaptert fra romanen Girl with a pearl earring, skrevet av den amerikanske forfatteren Tracy Chevalier. Fortellingen tar utgangspunkt i den hollandske maleren Johannes Vermeer, en av barokkens fremste kunstnere. Videre dreier handlingen seg rundt hva som kan være historien bak maleriet Pike med perleøredobb (også kalt Piken med turbanen), som ansees som Vermeers mesterverk.

Hvem jenta på maleriet var er ukjent, men filmen har skapt sin egen fortelling om hennes bakgrunn – og årsaken til at Vermeer brukte henne som modell. Av kunsthistorikere er det blitt spekulert i om ungjenta var en av tjenestepikene i Vermeers husholdning, en teori denne filmen spinner videre på. Det er i alle fall sikkert at Vermeer som kunstner lot seg inspirere av jentas ytre, siden han valgte henne som modell. Man ser bort fra at maleriet var et bestillingsverk.

I likhet med Vermeers historiske malerier, spiller filmen på all den skjønnhet og den enorme paletten av farger som kan oppstå i spennet mellom lys og mørke. Filmskaperne har gjort seg stor flid med å skape maleriske kamerautsnitt med tydelige hint til den fargepaletten som Vermeer er kjent for. Maleriske kontraster og lys og skyggepartier spiller opp mot hverandre på et barokk vis. For at dette skal komme til sin rett, bør filmen vises i et rom med gode muligheter for å blende for lys utenfra, slik at mest mulig av det visuelle som er lagt ned i filmhåndverket kommer til sin rett.

Rollebesetningen består av flere tungtveiende skuespillernavn, først og fremst Colin Firth, Scarlett Johansson, Tom Wilkinson og Cillian Murphy. (Mer om dette i sammenheng med oppgavene.) Filmen var regissør Peter Webbers debut.

Egnethet: Filmen har aldersgrense 11 år. Den anbefales imidlertid fra tidligst åttendetrinn og oppover, da denne som film i skolen har mest å by på i en sammenheng hvor man skal se nærmere på kunsthistoriske epoker, og studere filmspråklige virkemidler. For øvrig inneholder filmen skildring av makttvungen antasting samt en litt vulgær scene fra et kromiljø.
Forberedelser til filmen

Pike med perleøredobb bør forberedes. I det følgende finner du ulike forslag til spørsmål/oppgaver som elevene med fordel kan ha satt seg inn i før de ser filmen. Noen av disse henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

1) Skaff deg grunnleggende kunnskap om maleren Johannes Vermeer. Når og hvor levde han, og hva kjennetegner hans kunst?

2) Hvem og hva kjennetegner kunstepoken barokken? Finn eksempler både innen malerkunst, musikk og arkitektur.

3) Bruk internett og/eller kunstbøker og finn en avfotografering av maleriet Piken med perleøredobb. (Eventuelt: dra på ekskursjon til kunstmuseet Mauritshuis i Haag, Nederland.) Hvem tror du denne jenta var? Kan du ut i fra maleriet si noen om personligheten hennes? Studer ansiktet hennes, hvilke tanker og følelser kan det se ut til at hun har?

4) Hvordan var forholdene mellom fattige og rike i Holland/Europa på midten av 1600-tallet? Hvilken levestandard kunne de fleste regne med å ha?

5) I filmteori kjennetegnes en films hovedrollekarakter med at han/hun gjennomgår en større forvandling i løpet av handlingen. Ha dette i bakhodet når du gjennom filmen blir kjent med de ulike karakterene.
Oppgaver til filmen

Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.

Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre sentrale elementer fra filmens slutt. Disse bør derfor ikke presenteres før etter at filmen er vist.

01: I lys av filmen, repeter/gjennomgå de av oppgavene/spørsmålene over (”Forberedelser til filmen”) som ble valgt ut på forhånd. Hvis ingen av forarbeidsoppgavene/-spørsmålene ble valgt, prøv likevel i etterkant av filmen å jobbe med følgende:

- Finn informasjon om Johannes Vermeer.

- Finn informasjon om barokken.

- Finn informasjon om levekår i Vest-Europa på midten av 1600-tallet.

- Finn en avbildning av maleriet Piken med perleøredobb, og studer denne.

02: Hva tror du filmskaperne ønsker å fortelle med denne filmen? Hva er filmens budskap?

03A: Beskriv Griet. Hva er hennes sterke og svake sider?

03B: Griet er ikke en pratsom jente. Hva er det som får henne til å snakke når hun først gjør det? Gi ulike eksempler.

04: Hvilke karakterer i filmen er basert på virkelige personer, og hvilke tror du kun er oppdiktede?

05: I filmens start, hva tror du har skjedd med Griets familie som gjør at hun, i en alder av 17 år, må reise hjemmefra og finne seg arbeid?

06: I filmen får vi se et camera obscura. Dette er forgjengeren til det moderne fotoapparat. Finn ut mer om hvordan et camera obscura fungerte, og hvilke nytteområder denne oppfinnelsen hadde.

07: Både Vermeer, Pieter og Van Ruijven får sans for Griet. Finn likheter og forskjeller på hvordan de tre mennene blir tiltrukket av henne. Hva ønsker de tre å oppnå med Griet, på hvert sitt vis?

08: Hva lærer Griet om farger i løpet av handlingen?

09: Hvorfor blir Catharina, Vermeers kone, sjalu på Griet? Hvilke grunner har hun til å ønske at Griet skal slutte som tjenestepike?

10: Pieter van Ruijven er familien Vermeers velgjører. Beskriv van Ruijven og trekk frem hvilke egenskaper han har som familien Vermeer nyter godt av, og hvilke egenskaper han har som ikke er gode.

11: Beskriv Griets følelser for Vermeer. Hva er det ved han som tiltrekker henne?

12: Hva er lidenskap? Hvilke ulike typer lidenskap finner du eksempler på i filmen?

13: Gi eksempler på forskjeller på hverdagslivet da og nå. Ta utgangspunkt i tekniske anretninger, likestilling/kjønnsroller, foreldrerollen, hushold og annet.

14: I veldig mange av Vermeers malerier ser vi modellen stå ved et vindu. Hvorfor?
15: Hvorfor tror du Griet i filmens siste del skynder seg for å finne Pieter på kroa for å ha sex med ham?

16A: Hva synes du om måten filmen slutter på? Begrunn svaret ditt.

16B: Hvordan tror du det gikk med Griet etter dette?

17: En av dialogene mellom Johannes Vermeer og hans kone (Catharina) går som følger:

Hva tror du det er Vermeer opplever at Griet har forstått, som Catharina ikke har? Prøv å forklare hvor viktig dette er for Vermeer.      

18: Kan du finne et annet portrettmaleri fra barokken som du liker godt? Prøv å beskrive hva det er ved dette maleriet du liker. Hva er det som gjør det vakkert?

19A: På 1600-tallet var det kun de færreste som hadde et portrettbilde av seg selv. Ønsket man det, måtte det tegnes eller males, og det var det kun noen få som hadde råd/anledning til. I dag er det helt annerledes, de fleste har sitt eget kamera, og mange fotograferer veldig ofte. Hvordan påvirkes livet ditt av fotografier? I hvilke situasjoner finnes det flest bilder av deg? Hvor viktig er det for deg å fremstå på en bestemt måte når du blir fotografert.

19B: Hvis en kunstmaler skulle ha malt et bilde av deg, som dine etterkommere i flere generasjoner kom til å få se, hvordan ville du ha ønsket å se ut på dette maleriet?

20: Girl with a Pearl Earring er basert på en roman ved samme navn, skrevet av Tracy Chevalier. Denne finnes i norsk oversettelse i en relativt rimelig pocketbokutgivelse. Hvis du har anledning, anskaff boka og sammenlign den med filmen.

21: Synes du tittelen på filmen/maleriet/romanen er god? Hvilken tittel ville du ha gitt, om det var opp til deg? Begrunn svaret ditt.

22: Hvilke tre karakterer opplever du at utvikler seg mest i løpet av filmens handling? Lag en oversikt, og begrunn valgene dine.

23: Gjorde noen av scenene i filmen deg skremt? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Hva fikk deg eventuelt til å le? Hvilke ulike følelser satt du med i løpet av visningen? Sammenlign dine følelsesmessige reaksjoner med andres.
Generelle filmstudiespørsmål/-oppgaver:

24: Filmen inneholder flere kjente skuespillere. Velg én av dem og skriv en skuespillerbiografi på om lag 100 ord. Få med eksempler på andre filmroller han/hun eventuelt har hatt tidligere. Kan du gi eksempler på filmer som han/hun har spilt i, hvor rollekarakteren han/hun innehar er svært forskjellig fra den i Piken med perleøredobb?

25: Velg en av rollekarakterene i filmen og lag en beskrivelse av hvordan han/hun forandrer seg i løpet av handlingen. Hva er de viktigste årsakene til denne forandringen?

26: Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge m.m.)

27: Velg en scene/sekvens fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

28: Gjenfortell filmens handling med om lag femti ord.

29: Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.
Hva læreplanen sier

* Norsk

Sammensatte tekster: Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Å kunne lese en sammensatt tekst dreier seg om å finne mening i helheten av ulike uttrykksformer.

Kompetansemål: Etter 10. årstrinn (utdrag)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster.
 • vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder.
Kompetansemål: Etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram (utdrag)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • beskrive samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål.
 • beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde.
Kompetansemål: Etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram (utdrag)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • analyse og vurdere ulike sjangere hentet fra TV, film og internett.
 • vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier.
* Kunst og håndverk

Kompetansemål: Etter 10. årstrinn (utdrag)

Visuell kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill.
Kunst

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid.
 • sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst.
* Visuelle kunstfag - felles programfag i studieforberedende utdanningsprogram, programområde for formgjevingsfag - kompetansemål

Kompetansemål: Visuelle kunstfag 1 (utdrag)

Teikning og farge

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • bruke proporsjonar i arbeid med portrett, naturformer og gjenstander.
 • bruke komposisjonsprinsipp for å visualisere inntrykk, idear og bodskapar.
 • bruke farge, valør og perspektiv for å oppnå illusjon av rom.
 • bruke fagterminologi i vurdering av fargekontrastar.
 • bruke ulike reiskapar og teknikkar for å få fram tekstur, rom, lys og skugge.
Kunst og kultur

Hovudområdet kunst og kultur handlar om kunst og kultur i ulike epokar, nasjonalt og internasjonalt. Studie av korleis tankar, verdiar og idear hos mennesket til ulike tider har kome til uttrykk, står sentralt. Hovudområdet omtalar kunst og kultur på 1900-talet og i samtida, deretter sentrale retningar og verk innanfor kunst og kultur fram til 1600, og til slutt dreiar det seg om perioden frå 1600- til 1900-talet. Fagterminologi høyrer òg med. Studiar av kunst og kultur er utgangspunkt for eige skapande arbeid og sjølvstendige tolkingar av kunstnarlege uttrykk.

Kompetansemål: Visuelle kunstfag 3 (utdrag)

Kunst og kultur

Hovudområdet kunst og kultur handlar om kunst og kultur i ulike epokar, nasjonalt og internasjonalt. Studie av korleis tankar, verdiar og idear hos mennesket til ulike tider har kome til uttrykk, står sentralt. Hovudområdet omtalar kunst og kultur på 1900-talet og i samtida, deretter sentrale retningar og verk innanfor kunst og kultur fram til 1600, og til slutt dreiar det seg om perioden frå 1600- til 1900-talet. Fagterminologi høyrer òg med. Studiar av kunst og kultur er utgangspunkt for eige skapande arbeid og sjølvstendige tolkingar av kunstnarlege uttrykk.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • gjere greie for hovudtrekk i vestleg kunst frå 1600 til 1900
 • gjere greie for særtrekk, problemstillinger og verkemiddel i kunsthistoriske retningar, frå realismen og framover.
 • gje døme på korleis kulturelle førebilete har hatt innverknad på skulptur og bilete frå 1900 til 1900.
 • setje kunstverk inn i en samfunnsmessig og idéhistorisk samanheng.
av Per Olav Heimstad


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Kunst og håndverk
Tema:Kunst, Historie, Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller
 

Fakta

Originaltittel:Girl with a pearl earring
Regi:Peter Webber
Roller:Colin Firth, Scarlett Johansson, Tom Wilkinson, Judy Parfitt, Cillian Murphy, Essie Davis, Joanna Scanlan, Alakina Mann, Chris McHallem, Gabrielle Reidy, Rollo Weeks, Anna Popplewell
Manus:Olivia Hetreed, Tracy Chevalier
Genre:Drama
Nasjonalitet:USA / Storbritannia / Luxembourg
Språk:Engelsk
Produsent:Andy Paterson, Anand Tucker
Produksjonsselskap:Lion Gate
Musikk:Alexandre Desplat
Lengde:1 t. 40 min.
Distribusjon:SF Norge
Produksjonsår:2003
Aldersgrense:11 år
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen