Filmweb
 
 

Tony 10

INNHOLD
Handlingen
Om filmen
Oppgaver til filmen
Hva læreplanen sier

OM HANDLINGEN
Tony er en lykkelig gutt. Han er enebarn, og familiens midtpunkt. Hans store forbilde er faren, ”verdens beste kranfører”. Faren er sjef i et firma som eier mange anleggsmaskiner, og Tony vokser opp på pappas fang i ulike styrhus.

Men Tonys far er så flink til alt mulig at han en dag blir spurt av landets dronning om å bli transportminister. Etter det er Tonys far neste aldri hjemme, han må jobbe så mye. Og etter hvert skjønner Tony at faren har forelsket seg i en annen dame enn moren!

Hva kan Tony gjøre for å få tilbake pappaen sin? Og hva kan han gjøre for at foreldrene finner tilbake til hverandre igjen?

OM FILMEN

Tony 10 er en familiefilm som belyser hvor vanskelig det kan være for et barn å bli klok på voksnes valg. Og frustrasjonen blir gjerne størst når det er ens egne foreldre som endrer adferd. Filmen er et veldig godt utgangspunkt for samtaler rundt barns forhold til foreldre, kjærlighet mellom barn og foreldre, det å føle seg verdsatt, det å ta seg tid til hverandre – og mye mer.

Filmen Tony 10 er nederlandsk, men er dubbet til norsk. Blant de norske stemmene kan man høre Lucas Holter, Line Verndal, Christian Skolmen, Simon Andersen og Mia Gundersen som dronningen.

Regissør Mischa Kamp har stått bak en rekke TV-serier og spillefilmer for barn/ungdom, blant annet filmene Hest er best og Hest er best 2, som også er dubbet til norsk.
 

Egnethet: Tony 10 har ingen aldersgrense. Den er tillatt for alle. I skolesammenheng, med tanke på filmens tematikk, tar dette filmstudieopplegget utgangspunkt i at den ideelle målgruppa er mellom 8 og 12 år (se utdragene fra læreplanen under).

Filmtrailer: http://www.filmweb.no/trailere/article1083521.ece?clip=1
 

OPPGAVER TIL FILMEN

Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.

Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre sentrale elementer fra filmens slutt. Disse bør derfor ikke presenteres før etter at filmen er vist.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

En stor del av opplegget er tenkt å kunne benyttes til felles muntlig samtale/diskusjon i klasserommet.


1A) Beskriv Tony. Hva er hans sterke og svake sider?

1B) Hvis Tony hadde gått i klassen din, tror du han ville ha vært en god venn for deg? Begrunn svaret ditt.

1C) Hvilke forandringer går Tony gjennom i løpet av filmens handling? Hva har han lært i løpet av filmen?

2) Beskriv Tonys far, Willie. Hva tror du Tony synes er farens beste og dårligste sider?

3) Beskriv Tonys mor, Sissel. Hva er hennes sterke og svake sider?

4) I filmens start får vi se den gangen Tonys foreldre, Sissel og Willie, møttes for første gang og forelsker seg. Hvorfor tror du Sissel ble forelsket i Willie? Og hvorfor tror du Willie ble forelsket i Sissel?

5A) Beskriv dronningen. Synes du hun var en typisk dronning? Begrunn svaret ditt.

5B) Sammenlign dronningen i filmen med vår egen dronning Sonja. Hvilke likheter og ulikheter finner du?

6) Beskriv Tonys lærer. Hva synes du er hans gode og dårlige sider?

7A) Hvem av de andre karakterene i filmen liker du godt? Begrunn svaret ditt.

7B) Hvem av de andre karakterene i filmen liker du dårlig? Begrunn svaret ditt.

8) En gang blir Tony med faren på jobb i stedet for å dra på skolen. Faren ringer læreren og forteller at Tony ikke kommer på skolen fordi han er syk. Hva synes du om at en pappa lyver til en lærer?

9) Moren forteller Tony om en gang da faren skulle male badet. Da endte han opp med å male hele huset, bortsett fra badet. Hva var hennes poeng med å fortelle denne historien?

10) Når Tonys far fikk telefon fra dronningen, med spørsmål om å bli transportminister, så ble ikke Tonys mor så veldig glad. Hvorfor ikke?

11) Tony synes det er topp å vokse opp rett ved farens arbeidsplass, hvor det er mange kraner. Hvilken type arbeidsplass skulle du ønske at var like ved der hvor du bor?

12) Hvordan skjønner Tony at faren har forelsket seg i en annen?

13) Hvilke ulike typer kjærlighet klarer du å finne eksempler på i filmen?

14) Hva betyr det at noe er romantisk? Gi eksempler.

15) Hva betyr det ”å tilhøre hverandre”?

16) Tenk på episoden hvor Tony lager en høy stabel med morens kopper, og så dytter han alt i gulvet med et knas. Etterpå går moren bort til Tony og holder rundt han og gir han et kyss på hodet. Hvorfor gjør hun det i stedet for å bli sint?

17A) I filmen kan man se at Tonys mor er lei seg flere ganger. Voksne kan i likhet med barn bli triste. Hva kan et barn gjøre for å trøste en voksen?

17B) Er det noen forskjell på hvordan man trøster et barn som er lei seg, og en voksen som er lei seg?

18) Hvem kan man snakke med hvis man er trist og lei seg? Gi ulike eksempler. Hvorfor er det viktig å snakke med noen når man har vonde følelser?

19) Hva synes du er for mye tid sammen med foreldrene dine, og hva er for lite tid? Begrunn svaret ditt.

20) Hva synes du om slutten av filmen? Hadde du helst ønsket at Tonys foreldre ble sammen igjen, eller synes du det var best at de ble separert?

21) Tonys klassevenninne (Louis) har skilte foreldre. Hun synes det er fint, for da får hun dobbelt opp av så mye. Kan du gi eksempler på fordeler med å ha skilte foreldre?

22) Er det mulig å aldri krangle med kjæresten/ektefellen sin? Begrunn svaret ditt.

23) Hvilke rettigheter har et barn hvis foreldrene bestemmer seg for å skilles?

24) Hvordan tror du det gikk med Tony (og foreldrene hans) fra den dagen hvor filmens handling slutter, og frem til han fylte 11 år?

25) Gi eksempler på hvorfor man noen ganger blir liggende våken om natta, uten å klare å sovne.

26) Hva tror du filmskaperne ønsker å formidle med denne filmen? Hva er filmens budskap?

27) Gjorde noen av scenene i filmen deg sint? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Hva fikk deg eventuelt til å le? Hvilke ulike følelser satt du med i løpet av visningen? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

28) La du merke til om musikken i filmen var med på å påvirke hvilke følelser du fikk?

29) Syntes du noe i filmens handling var spennende? Gi eksempler. Hva var det med disse scenene som gjorde at det ble spennende?

30) Hvis du hadde funnet en måte å snike deg inn på slottet på, ville du ha våget å gjøre det? Hvorfor/hvorfor ikke?

31) Velg en scene/sekvens fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

32) Gjenfortell filmens handling med om lag femti ord.
HVA LÆREPLANEN SIER

I det følgende kan du lese utdrag fra læreplanens kompetansemål i samfunnsfag, norsk, naturfag og religion/livssyn/etikk, etter 4. og 7. årstrinn. Alle disse kompetansemålene vil man kunne tilnærme seg i forbindelse med arbeid før og etter visningen av Tony 10.

* Samfunnsfag

Kompetansemål etter 4. årssteget (utdrag)

Samfunnskunnskap

Hovudområdet omfattar emna sosialisering, politikk, økonomi og kultur og handlar om samkjensle og motsetnader mellom menneske i eit samtidsperspektiv. Samspelet mellom kulturelle normer og samfunnsstyring på den eine sida og individuelle handlingar og val på den andre er sentralt i hovudområdet. (…)

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • samtale om oppgåvene til familien og om variasjonar i familieformer, inkludert åleineforsørgjarfamiliar, storfamiliar, familiar der dei føresette har same kjønn, og familiar med fleire sett føresette
 • gje døme på ulike forventningar til gutar og jenter og drøfte korleis forventningane kan opplevast
 • lage ei oversikt over normer som regulerer forholdet mellom menneske og samtale om konsekvensar ved å bryte normene
 • drøfte oppfatningar av rettferd
Kompetansemål etter 7. årssteget (utdrag)

Samfunnskunnskap

Hovudområdet omfattar emna sosialisering, politikk, økonomi og kultur og handlar om samkjensle og motsetnader mellom menneske i eit samtidsperspektiv. Samspelet mellom kulturelle normer og samfunnsstyring på den eine sida og individuelle handlingar og val på den andre er sentralt i hovudområdet. (…)

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • beskrive roller i sin eigen kvardag og undersøkje kva forventningar som knyter seg til desse rollene
 • gjere greie for kva eit samfunn er, og reflektere over kvifor menneske søkjer saman i samfunn

* Norsk

Kompetansemål etter 4. årstrinn (utdrag)

Muntlige tekster

Hovedområdet muntlige tekster dreier seg om muntlig kommunikasjon, det vil si å lytte og tale og utforskning av muntlig tekst. (…)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre
 • begrunne egne tekstvalg, og gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer

Sammensatte tekster

Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster. Å kunne lese en sammensatt tekst dreier seg om å finne mening i helheten av ulike uttrykksformer.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • finne opplysninger i en sammensatt tekst ved å kombinere ord og illustrasjon
 • lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde
 • drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster
Kompetansemål etter 7. årstrinn (utdrag)

Muntlige tekster

Hovedområdet muntlige tekster dreier seg om muntlig kommunikasjon, det vil si å lytte og tale og utforskning av muntlig tekst. (…)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker
 • gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer (Med utgangspunkt i at elevpresentasjoner er en svært sentral del av de scenen i Tony 10 som foregår i Tonys klasserom.)

Sammensatte tekster

Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster. Å kunne lese en sammensatt tekst dreier seg om å finne mening i helheten av ulike uttrykksformer.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst
 • vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner

* Naturfag

Kompetansemål etter 4. årstrinn (utdrag)

Kropp og helse

Hovedområdet kropp og helse dreier seg om hvordan kroppen vår er bygd opp, og hvordan kroppen påvirkes og endres over tid. Respekt og omsorg for andre står også sentralt innenfor området. (…)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • observere og beskrive hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner
 • samtale om ulike følelsesmessige opplevelser og reaksjoner og sammenhengen mellom fysisk og psykisk

* Religion, livssyn og etikk

Kompetansemål etter 4. årstrinn (utdrag)

Filosofi og etikk

Hovedområdet filosofi og etikk omfatter filosofisk tenkemåte og etisk refleksjon. Noen sentrale filosofer inngår, og grunnleggende livsspørsmål, moralske verdivalg og etiske begrunnelser står sentralt. Området omfatter også holdninger og aktuelle etiske problemstillinger i barns og unges liv, i lokalsamfunnet og i den globale verden. (…)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker
 • føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier
 • gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis
 • bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter (…)
   

Kompetansemål etter 7. årstrinn (utdrag)
Filosofi og etikk

Hovedområdet filosofi og etikk omfatter filosofisk tenkemåte og etisk refleksjon. Noen sentrale filosofer inngår, og grunnleggende livsspørsmål, moralske verdivalg og etiske begrunnelser står sentralt. Området omfatter også holdninger og aktuelle etiske problemstillinger i barns og unges liv, i lokalsamfunnet og i den globale verden. (…)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • samtale om etikk i forbindelse med ulike familieformer, forholdet mellom kjønnene, ulik kjønnsidentitet og forholdet mellom generasjonene
 • forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem
av Per Olav Heimstad

 

 


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Samfunnsfag , Naturfag , Norsk , RLE-faget
Tema:Individ/gruppe, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt,
 

Fakta

Originaltittel:Tony Ten
Regi:Mischa Kamp
Roller:Carlo Boszhard, Anna Drijver, Rifka Lodeizen, Annet Malherbe, Loek Peters, Jeroen Spitzenberger, Faas Wijn
Manus:Mieke De Jong
Genre:Familiefilm
Nasjonalitet:Nederland
Språk:Norske stemmer
Produksjonsselskap:Lemming Film
Lengde:1 t. 25 min.
Distribusjon:Uavhengig distribusjon
Produksjonsår:2012
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen