Filmweb
 
 

SPISE SOVE DØ

Innhold:
Handlingen
Om filmen
Forberedende oppgaver
Etterarbeidsoppgaver
Hva sier læreplanen (i utdrag)

HANDLINGEN
Filmen handler om unge Rasa som bor sammen med faren sin på et lite sted sør i Sverige. Hun arbeider på en fabrikk som sorterer og pakker grønnsaker. Hun er dyktig og effektiv i jobben sin, og stolt av at hun tjener sine egne penger. Rasa bor sammen med faren sin, en fysisk utslitt mann med innvandrerbakgrunn fra Balkan. Rasa har gode venner på arbeidsplassen sin, og virker fornøyd med livet sitt. Helt til den dagen fabrikken må innskrenke, på grunn av dårlige tider. Rasa tror ikke hun er i faresonen, men hun er en av de som mister jobben. Nå begynner en helt ny tilværelse i Rasas liv – den daglige kampen om å få seg ny jobb, få mat på bordet og beholde verdigheten. Hun kommer etter hvert inn på et jobbsøkerkurs. Sakte går det opp fra Rasa at hun tilhører et segment i samfunnet som ikke makter å oppnå de samme rettighetene som etnisk svenske.  Hun tilhører arbeiderklassen med innvandrerbakgrunn, og opplever at hun er den siste i køen som blir kalt inn til arbeidsintervjuer. Er det fordi hun har et utenlandsk navn? Er det fordi hun er muslim?  Eller er det bare Rasa som er så annerledes at hun blir et samfunnsproblem?

OM FILMEN
Filmen er laget av den bosnisk-svenske debutanten Gabriela Pichler. Hun er oppvokst i samme miljø som hun beskriver i filmen Spise sove dø. Filmen har allerede vakt stor oppmerksomhet i Sverige og på nordiske filmfestivaler. Kritikerne berømmer Pichler for å synliggjøre et samfunn inne i en velferdsstad som faller utenfor eller på ulike måter ikke verdsettes som viktig samfunnsressurs. Dermed reiser filmen politiske spørsmål omkring hvordan det skal gå med disse unge menneskene som kommer fra denne bakgrunnen. Hva slags framtid har de i et samfunn som ikke integrerer dem?

For mer info om filmen: http://montages.no/nyheter/en-samtale-med-gabriela-pichler-om-hennes-regidebut-spise-sove-do/

FORBEREDENDE OPPGAVE
Før man ser filmen kan det være nyttig og kort snakke litt om hvilken samfunnsgruppe denne filmen handler om og se litt forskjeller og ulikheter i norsk og svensk innvandringspolitikk og sammensetningen av ulike folkegrupper i det norske og i det svenske samfunnet.  Dette er et stort temaområde, men man kan blant annet slå fast at Sverige har tatt i mot mange flere innvandrere enn i Norge og at integreringsutfordringene er mer synlige i Sverige enn i Norge. Sverige er også et land med mange flere innbyggere enn i Norge og en annen og mer sentralisert bosetning.

I dag er det omlag 655 000 personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv (547 000) eller er født i Norge med to innvandrerforeldre (108 000). Til sammen utgjør disse gruppene 13,1 prosent av befolkningen (http://www.ssb.no/innvandring/)

Utfordringen før man ser filmen er å finne en tilsvarende statistikk for Sverige for å få et innblikk i svensk innvandrings - og integreringspolitikk.
ETTERARBEIDSOPPGAVER
Samfunnsfag

Tema: Samfunnskunnskap, Politikk og samfunn/ /Individ/gruppe, Oppvekst/familie/rasisme

Politikk og samfunn

 1. Bruk ulike kilder for å finne ut av forholdet mellom innvandrere og arbeidsledighet i Norge.
 2. Hvilke politiske tiltak er satt i gang for å sikre at ungdom med innvandringsbakgrunn får like muligheter som etnisk norske ungdommer på dagens utdannings-og arbeidsmarked?
 3. Hvordan skildrer filmen arbeidssøkerkurset Rasa deltar på?
 4. Hvordan reagerer de andre på arbeidssøkerkurset på opplegget de går igjennom?
 5. Hva kan skje med et samfunnsom ikke makter å integrere alle folkegrupper som lever i det?
 6. Hva kan være de viktigste politiske tiltakene for en vellykket integrering i samfunnet?
 7. Hvorfor er idealene som lik rett til utdanning, helse og arbeid viktige, demokratiske verdier i en integreringspolitikk?
 8. Hvordan viser filmen sårbarheten i et samfunn, der integreringspolitikken ikke fungerer?
(stikkord: Rasisme og fremmedfrykt vokser når velferdsgodene strammes inn).

Oppvekst/familie

 1. Hvor antyder filmen at Rasas familie opprinnelig kommer fra?
 2. Hvilket språk snakker Rasa og faren seg i mellom?
 3. Hvordan karakteriserer filmen forholdet mellom Rasa og faren?
 4. Hvorfor må faren reise til Norge for å jobbe og hva jobber han med der?
 5. Hvordan kommenterer faren og hans arbeidskamerater hvordan det er å jobbe i Norge?
 6. Hvorfor reagerer Rasa så sterkt når faren reiser?
 7. På hvilken måte viser faren til Rasa omsorg for henne når han ringer henne?
 8. Hva slags familieverdier skildres i filmen – ved å se på forholdet Rasa og faren hennes har?
 9. Er det noe ved skildringen av Rasas familieforhold som viser at hun og faren er muslimer?
Individ /gruppe

 1. Hvordan oppfater Rasa sin plass i det samfunnet hun lever i?
 2. På hvilken måte er Rasa utypisk som ung, muslimsk jente?
 3. Hvilke verdier sette Rasa høyt, og hvordan kommer det fram i filmen?
 4. Hva blir konsekvensene på sikt hvis ungdom og særlig unge med flerkulturell bakgrunn, faller utenfor arbeidslivet?
 5. Hvorfor er det så viktig for Rasa å ha en jobb, for enhver pris?
 6. Hva sier dette om Rasas verdi syn?
Rasisme
 1. Hvordan synliggjør filmen rasisme?
 2. Hvordan kan det ha seg at selv Rasas far kommer med rasistiske utsagn?
 3. Hva kjennetegner begrepet ”hverdagsrasisme”, og hvordan kommer dette til syne i filmen – i hvilke scener?
 4. Hvordan reagerer Rasa på rasistiske utsagn?
 5. Når i filmen går det opp for Rasa at hun ikke stiller med samme utgangspunkt som etnisk svenske, når det gjelder tilgang på arbeid og andre tjenester som kan hjelpe henne videre i tilværelsen?
Mediefag
Filmkunnskap


Les om realismen som retning i filmhistorien.
 1. Hva kjennetegner realismens stil og tematikk?
 2. Hvilke trekk finner vi i Spise sove dø, som gjør at filmen kan plasseres innenfor en realistisk filmtradisjon?
 3. Hva kan være grunnen til at filmregissøren har valgt tittelen Spise sove dø? (sjekk intervjulenken over).
 4. Regissører som jobber innenfor en realistisk filmretning, lager ofte filmer med sosiale og politiske budskap. Hva er hovedbudskapet i Spise sove dø?
 5. Kan filmer laget innenfor en realistisk sjanger også være morsom, spennende og underholdende?
 6. Hva kan være grunner til at Spise sove dø vant svensk films viktigste filmpriser (Gullbagge 2012) for beste regi, beste kvinnelige hovedrolle og beste manus?


 

Filmstudieark

Forfatter:Ingrid Dokka
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Mediefag
Tema:Kulturmøter/-konflikter, Politikk og samfunn, Individ/gruppe, Oppvekst/familie, Nordisk
 

Fakta

Originaltittel:Äta sova dö
Regi:Gabriela Pichler
Roller:Nermina Lukac, Milan Dragisic, Jonathan Lampinen, Peter Fält, Ruzica Pichler
Manus:Gabriela Pichler
Genre:Drama
Nasjonalitet:Sverige
Språk:Svensk
Produksjonsselskap:Anagram, Film i Skåne, SVT, Film i Väst
Musikk:Andreas Svensson, Jonas Isaksson
Lengde:1 t. 40 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2012
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen