Filmweb
 
 

Rebell

Innhold
Handlingen
Om filmen
Forberedelser til filmen
Oppgaver til filmen
Hva læreplanen sier

Handlingen
Filmen tar plass i et udefinert sentralafrikansk land. Befolkningen tynges av borgerkrigens terror. Vi møter tolv år gamle Komona som på bestialsk vis blir kidnappet, tvunget til å drepe sine foreldre og rekruttert som barnesoldat hos opprørsstyrkene. Gjennom filmen hører vi henne fortelle sine opplevelser til sitt ufødte barn.
Vi følger Komona i to år, hvor dagene er preget av krigføring, matmangel, psykisk terror, rus, henrettelser, tortur, magi og mareritt. Det at geriljalederne tror hun har magiske evner gir henne status som trollkvinne, noe som igjen gir henne frihet nok til å kunne flykte. Hun knytter sterke bånd til soldatgutten Magicien, og sammen søker de et liv uten krig. Men det skal vise seg å ikke være så enkelt. Og tilværelsen blir ikke mindre komplisert når Komona blir gravid.
Gjennom sin fiktive historie forteller Rebell om virkelighetens grusomheter, fra et kontinent hvor flere land og distrikter bruker barn som soldater. Midt opp i all håpløsheten skildres også skjønnhet og kjærlighet – og viljen til å overleve.

Se trailer: http://www.filmweb.no/trailere/article1089363.ece?clip=1
Om filmen
Filmen er skrevet og regissert av kanadiske Kim Nguyen. Dette er hans tredje spillefilm, og han har latt seg inspirere av livshistoriene til virkelige barnesoldater.
Filmopptakene er gjort i Den demokratiske republikken Kongo, men handlingen er ikke knyttet til et konkret land eller landområde.
Rebell har mottatt flere priser – samt Oscar-nominasjon for beste fremmedspråklige film. Hovedrolleinnehaver Rachel Mwanza, som her har gjort sin spillefilmdebut, mottok prisen for beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Berlin i fjor.

Filmen har sin egen hjemmeside: http://www.rebelle-lefilm.ca/ (på fransk og engelsk)  

Rebell berører mange forskjellige tema (se oppgavesamlingen under), men egner seg ikke minst til å belyse hvor ulike barn og unges oppvekstsvilkår er her i verden. Mange av de hverdagslige bekymringene man har her i Norge kan virke svært ubetydelige i sammenligning med Komonas hverdagsprøvelser. På den andre siden; tilværelsen kan være så grusom den bare vil, men der hvor man likevel klarer å øyne håp og kjærlighet kan man utholde det utroligste av lidelser.

Rebell har flere likhetstrekk med Beasts of the Southern Wild. Link til filmstudieark: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1072449.ece

Egnethet: Aldersgrensen er satt til 15 år. Medietilsynets begrunnelse er ”skildringer av drap og psykiske overgrep mot en barnesoldat.”
Forberedelser til filmen
Rebell er en film hvor elevene vil ha et større faglig og opplevelsesmessig utbytte om de i forkant har fått en innføring i noen av fortellingens ulike tanker og tema.

Det kan være en fordel å ha grunnleggende kunnskap om filmens innhold, ikke minst for å kunne være forberedt på de mange grusomheter som skildres. Her kan filmens offisielle hjemmeside (http://www.rebelle-lefilm.ca/) komme godt med.

Som forberedelsesarbeid kan man også se på de politiske situasjonene mange afrikanske land befinner seg i/har befunnet seg i, som forklarer viljen til kamp og behovet for rekruttering av stadig yngre soldater.

Bruk gjerne ulike typer kart og lokaliser nylige/pågående konflikter i Afrika, hvor man vet at barnesoldater er blitt benyttet. Når freden kommer, hvordan skal man kunne hjelpe de som har fått ødelagt barndommen sin som drapsmaskiner tilbake til et normalt liv?
Oppgaver til filmen
Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.
Enkelte spørsmålsformuleringer vil avsløre sentrale elementer fra filmens slutt. Disse bør derfor ikke presenteres før etter at filmen er vist.
Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.


A: FILMOPPLEVELSEN

1) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Bekymret? Hva fikk deg til å le? Sammenlign dine følelsesmessige reaksjoner med andres.

2) Det er mange sterke scener i filmen. Hvilken gjorde mest inntrykk på deg. Begrunn svaret ditt.

3) Komona blir truet til å drepe sine egne foreldre, hun må se på at kjæresten sin blir henrettet, hun blir tvunget til å være generalens elskerinne – og hun er helt alene når hun føder sønnen sin. Alt dette er basert på sanne historier fra ekte barnesoldater. I hvilken grad kan disse filmscenene påvirke ditt liv?

B: KARAKTERENE

1) Beskriv Komona. Hva er hennes sterke og svake sider?

2) Beskriv Magicien. Hva er hans sterke og svake sider?

3) Beskriv rebellgeneralen The Great Tiger. Hvorfor tror du han har oppnådd så mye makt som han har?

4) Hvilke av de andre karakterene i filmen liker du godt? Begrunn svaret ditt.

5) Hvilke av de andre karakterene i filmen liker du dårlig? Begrunn svaret ditt.

6) Rebellene tror Komona er en heks fordi hun kunne avsløre regjeringssoldatene i skogen, uten at hun egentlig kunne se dem. Tror du Komona faktisk har overnaturlige evner (hekseegenskaper)? Kan hun virkelig se de døde? (Og hva med maskingeværet hun får i gave av Great Tiger, tror du det har magiske krefter?)

C: OM KJÆRLIGHET

1) Hvilke ulike typer kjærlighet finner du eksempler på i filmen?

2) Filmen viser at omstendighetene ikke alltid trenger å være så romantiske for at kjærlighet og forelskelse skal oppstå. Hvorfor tror du Komona og Magicien forelsker seg i hverandre til tross for at de lever som barnesoldater?

3) Komona blir fridd til når hun er 13 år gammel. Hvor gammel er det vanlig å være når man planlegge giftemålet sitt her i Norge? Hva med i andre verdensdeler? Finn eksempler.

4) Hvorfor rådet Komonas far henne om å be frieren om en hvit hane hvis noen ville gifte seg med henne?

5) I begynnelsen av filmen sier Komona til sitt ufødte barn: ”Hør nøye på min historie … fordi når du kommer ut vet jeg ikke om Gud vil gi meg styrke til å elske deg.” Hvordan tror du det vil kunne gå med Komona og hennes kjærlighet til barnet sitt?

E: FORSKJELLER HER OG DER

1) Hva tror du får voksne i enkelte land/situasjoner til å tvinge barn til å være soldater?

2) Gi eksempler på hva som utgjør forskjeller på levestandarden i Komonas land og ditt eget.

3) Hvilken sammenheng er det mellom et samfunns levestandard, og livskvaliteten til de som bor der?

4) Komona ble gravid som 13-åring. Finn eksempler på land hvor det ikke er uvanlig at så unge jenter bærer frem barn.

5) I flere afrikanske land/områder knyttes albinoer opp mot religiøse ritualer. Finn ut mer om dette.

F: DIVERSE

1) Om det ikke ble gjort i forkant av filmvisningen, gå inn på filmens offisielle hjemmeside og les mer. http://www.rebelle-lefilm.ca/

2) De kidnappede barna får hvert sitt gevær (… først en symbolsk kjepp), og rebellførerne sier at ”nå er dette deres mamma og pappa.” Hva mener de med dette?

3) I en scene ser vi at rebellene sitter og ser på en actionfilm på TV (med Jean Claude van Damme i hovedrollen). Filmen de ser på er en underholdningsfilm med mye vold. Hvorfor tror du de som har lagd Rebell har tatt med denne sekvensen i filmen sin?

4) Hvilke eksempler på humor finner du i filmen?

5) Hvorfor dro Komona tilbake til landsbyen sin for å holde en gravleggingsseremoni for sine foreldre, selv om de hadde vært døde i omlag to år?

6) I sekvensen hvor Komona tar sitt nyfødte barn tilbake til hjemstedet sitt, som er rasert og forlatt, er det mange symboleffekter, både i det filmatiske og i handlingen. Snakk sammen og lag en liste over ulike symboler dere finner – og hva de betyr.

7) Hvilke effekt ga ”den magiske melka”? Hvorfor tror du at det var en fordel for soldatlederne at barnesoldatene drakk denne melka? Hvilke fordeler med melka trekker Komona selv frem? Kjenner du til andre eksempler på at rusmidler er blitt brukt i sammenheng med krigføring?

8) I mange afrikanske land/distrikter må barn tidlig ta del i arbeidslivet – krig eller ikke. Hvordan har det vært her i Norge i tidligere tider, i forhold til hvor gammel man er når man blir satt til å arbeide? Hvor gamle var besteforeldrene og oldeforeldrene dine da de begynte å jobbe?

9) I sluttscenen ser vi at Komona og sønnen hennes får skyss med en lastebil. Man kan tolke det som skjer og sies symbolsk. Hva tror du denne scenen kan fortelle om Komonas fremtid?
AFRIKA

1) Studer et Afrika-kart, bruk internett, og finn ut i hvilke områder du tror handlingen i Rebell kunne ha funnet sted i virkeligheten.

2) Ta i bruk kunnskaper du har fra dere hadde om imperialismen i samfunnsfagstimene. Hvilken sammenheng er det mellom imperialismen og at det har oppstått fiendskap mellom så mange ulike grupperinger/distrikt i Afrika?

3) Hva forteller filmen om afrikansk trosliv? Hvilke ulike religiøse elementer la du merke til? Finn ut mer om hvilken rolle følgende utgjør i Sentral-Afrika i dag: bønn, magi, heksekunst, lykkeamuletter, forfedredyrking, kontakt med åndeverdenen. I Afrika, er dette tro eller overtro?

4) På hvilke måter kan land utenfor Afrika ta del i å sette en stopper for borgerkriger i afrikanske land? På hvilke måter har Norge vært med på å bidra til bedre vilkår i Afrika? På hvilken måte kan DU bidra?

5) Rebell er en av mange filmer som fremstiller nød og elendighet i Afrika. Hvordan påvirker dette vårt syn på kontinentet? Får vi et riktig bilde av hvordan afrikanere flest har det? Begrunn svaret ditt.

G: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL/-OPPGAVER

1) Hva tror du filmskaperne ønsker å formidle med denne filmen?

2) Hva har du lært av filmen/i forbindelse med filmen? Lag en stikkordsliste. Fiksjonsfilmer kan i ulik grad lære oss noe om faktiske forhold. I hvor stor grad mener du denne filmen kan brukes som grunnlag for å skaffe seg reell/faglig kunnskap?

3) Hva synes du om måten filmen slutter på? Begrunn svaret ditt.

4) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge m.m.) (I Rebell er bruken av lydeffekter, stillhet og ulike typer musikk brukt veldig fint og effektfullt. Bruk gjerne litt tid på å analysere dette.)

5) Velg en scene/sekvens fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

6) Gjenfortell filmens handling med så få ord som mulig.

7) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!
__________________________________________________________________________________________________________

Hva læreplanen sier:

Rebell gir anledning til å introdusere mange læreplanfastlagte tema. I det følgende har jeg hentet ut ulike eksempler fra samfunnsfag og RLE. Filmen kan også lett knyttes opp mot norsk, naturfag og kunst- og håndverk.

SAMFUNNSFAG

Kompetansemål etter 10. årssteget

Historie

Hovudområdet dreier seg om undersøking og drøfting av korleis menneske og samfunn har forandra seg gjennom tidene. Historie omfattar korleis menneske skaper bilete av og formar si eiga forståing av fortida. Å utvikle historisk oversyn og innsikt og å øve opp ferdigheiter for kvardagsliv og deltaking i samfunnet er sentrale element i hovudområdet.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • presentere ei historisk hending med utgangspunkt i ulike ideologiar
 • søkje etter og velje ut kjelder, vurdere dei kritisk og vise korleis ulike kjelder kan framstille historia ulikt
 • drøfte menneskeverd, rasisme og diskriminering i eit historisk og notidig perspektiv med elevar frå andre skular ved å bruke digitale kommunikasjonsverktøy
 • gjere greie for imperialisme og gje døme på avkolonialisering
 • lage spørsmål om sentrale internasjonale konfliktar på 1900-talet og i vårt eige hundreår, formulere årsaksforklaringar og diskutere konsekvensar av konfliktane
Geografi

Hovudområdet omfattar stad- og romdimensjonen i samfunnet. Hovudområdet gjev oversikt over lokalisering og utbreiing av naturlege og menneskeskapte forhold på jorda. Kartlegging og diskusjon av endringsprosessar står sentralt. Geografi handlar òg om å gjere greie for og forklare likskapar og skilnader mellom land og by, mellom nasjonar og mellom regionar.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og kartteikn
 • lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar
 • vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
 • forklare og drøfte variasjonar i levekår i ulike delar av verda og samanlikne og vurdere dei store skilnadene mellom fattige og rike
Samfunnskunnskap

Hovudområdet omfattar emna sosialisering, politikk, økonomi og kultur og handlar om samkjensle og motsetnader mellom menneske i eit samtidsperspektiv. Samspelet mellom kulturelle normer og samfunnsstyring på den eine sida og individuelle handlingar og val på den andre er sentralt i hovudområdet. Verdien av medborgarskap og utvikling av demokratiske ferdigheiter er viktige dimensjonar i samfunnskunnskap.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla
 • drøfte forholdet mellom kjærleik og seksualitet i lys av kulturelle normer
 • forklare kvifor kultur ikkje er medfødd, og gjere greie for og analysere kulturelle variasjonar
 • gjere greie for grunnleggjande menneskerettar og drøfte verdien av at dei blir respekterte
SAMFUNNSFAG

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 i vidaregåande opplæring

Politikk og demokrati

Hovudområdet omfattar det politiske systemet på alle nivå og velferdsstaten. Det handlar om dei politiske partia og kva som kan truge demokratiet. I dette hovudområdet blir det òg lagt vekt på samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • gjere greie for korleis ein sjølv kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom bruk av ulike kanalar for påverknad og kunne gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet
 • diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar
 • diskutere hovudprinsippa for den norske velferdsstaten og dei utfordringane den står overfor
Internasjonale forhold

Hovudområdet omfattar internasjonalt samarbeid, terrorisme, konfliktar, konfliktløysing og fredsarbeid. Det handlar òg om globalisering, fordeling av ressursar og berekraftig utvikling. Hovudområdet dreier seg òg om Noreg si rolle som internasjonal aktør.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
 • forklare omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering
 • gjere greie for FNs arbeid med fred og menneskerettar og forklare FNs rolle i det internasjonale arbeidet for urfolk
 • bruke digitale verktøy til å finne døme på ulike typar konfliktar i verda og presentere ein aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løyse konflikten
 • gjere greie for årsaker til at somme land er fattige og somme rike og drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verda
RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK

Kompetansemål etter 10. årstrinn

Religiøst mangfold

Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn omfatter disse religioner og utvalgte livssyn i historisk perspektiv, deres skrifttradisjoner som kilde til kulturforståelse og tro, og hvordan disse religioner og livssyn blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag. På ungdomstrinnet skal dette hovedområdet også gi innblikk i andre religioner og livssyn som er representert i Norge, og i annet religiøst og livssynsmessig mangfold.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • samtale om og forklare hva religion er, og vise hvordan religion kommer til uttrykk på ulike måter
 • vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt for ulike religioner og livssyn
 • diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn
 • gjøre rede for nye religiøse bevegelser og samtale om ulike former for nyreligiøs og naturreligiøs praksis, herunder urfolks naturreligion
 • utforske religioners stilling og særpreg i et land utenfor Europa med og uten digitale verktøy
Filosofi og etikk

Hovedområdet filosofi og etikk omfatter filosofisk tenkemåte og etisk refleksjon. Noen sentrale filosofer inngår, og grunnleggende livsspørsmål, moralske verdivalg og etiske begrunnelser står sentralt. Området omfatter også holdninger og aktuelle etiske problemstillinger i barns og unges liv, i lokalsamfunnet og i den globale verden. Innenfor hovedområdet behandles sammenhenger mellom etikk, religion og livssyn.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt
 • gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter
 • føre dialog med andre om sammenhenger mellom etikk, religioner og livssyn
 • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder
 • drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati
 • vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder
RELIGION OG ETIKK - FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 

Kompetansemål etter Vg3

Filosofi, etikk og livssynshumanisme

Hovedområdet filosofi, etikk og livssynshumanisme dreier seg om noen utvalgte filosofer fra ulike epoker og fra flere deler av verden. Hovedområdet omhandler også sentrale etiske begreper og argumentasjonsmodeller, og danner grunnlag for egne meninger og valg. Hovedområdet dreier seg videre om livssynshumanismen i et historisk og et aktuelt perspektiv. Kontinuitet og spenninger innen den livssynshumanistiske tradisjonen er sentralt.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte etiske verdier og normer knyttet til urfolks kulturer og tradisjoner
 • føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: RLE-faget , Samfunnsfag
Tema:Historie, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:War Witch
Regi:Kim Nguyen
Roller:Rachel Mwanza, Alain Bastien, Serge Kanyinda, Ralph Prosper, Mizinga Mwinga, Jean Kabuya, Jupiter Bokondji, Starlette Mathata, Alex Herabo
Manus:Kim Nguyen
Genre:Drama / Krigsfilm
Nasjonalitet:Canada
Språk:fransk/lingala
Produksjonsselskap:Item 7, Studio Shen
Lengde:1 t. 30 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2012
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen