Filmweb
 
 

Eventyrland

Innhold
Handlingen
Om filmen
Oppgaver til filmen
Hva læreplanen sier

Handlingen
Ved et uhell blir den småkriminelle Jenny innblandet i drap. Hun må sone flere år i fengsel. Vel ute i frihet venter det hun har gledet seg mest til: å få være sammen med sin syv år gamle datter. Men der ute finnes også mennesker fra livets skyggeside – og fra Jennys fortid – som ikke har tenkt å helt uten videre la henne begynne på et nytt og bedre liv.

Uansett hvor hardt Jenny prøver å oppfylle drømmer og krav som er forenelige med samværsretten med datteren, vikler hun seg lengre og lengre inn i et kriminelt miljø som vet å utnytte hennes sårbarhet som mor.

Filmen belyser hvordan små handlinger kan utløse store konsekvenser, og at lettvinte løsninger på problemer raskt kan forverre tilværelsen betraktelig. Men når man har et barn å kjempe for, kan man aldri gi opp.

Om filmen
Filmens regissør er Arild Østin Ommundsen, kjent for også å ha skapt Mongoland, Monstertorsdag og Rottenetter. Ved Eventyrlands tilblivelse har Østin Ommundsen både stått for manus, foto og klipp. Det er sjeldent slikt er tilfelle ved produksjon av norske kinofilmer.

Suksessen med Østin Ommundsens debutfilm Mongoland (2000),  var med på å starte ”Stavanger-bølgen” i norsk film.

Budsjettet har vært begrenset (3,7 millioner Nok), men opptakene her derimot vært spredt over ett og et halvt år. Innspillingen er konsentrert til Stavanger-regionen, hvor flere av de medvirkende har sin bakgrunn.

Hovedpersonen Jenny spilles av Silje Salomonsen, Arild Østin Ommundsens kone. Hun er fra før kjent fra Mongoland, Jonny Vang, Monstertorsdag og Rottenetter. Dette er hennes første hovedrolle.

Filmmusikken er komponert av Thomas Dybdahl. Mer informasjon om Dybdahl her: http://www.thomasdybdahl.com

Trailer: http://www.filmweb.no/trailere/article1090533.ece?clip=1

Eventyrland har egen offisiell hjemmeside: www.eventyrlandfilmen.no

Egnethet: Aldersgrensen er satt til 15 år. Medietilsynet begrunner dette med filmens skildringer av voldshandlinger og drap.
Oppgaver til filmen
Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.

Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre sentrale elementer fra filmens slutt. Disse bør derfor ikke presenteres før etter at filmen er vist.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

HOVEDPERSONEN JENNY

1) Beskriv Jenny. Hva er hennes sterke og svake sider?

2) Hvilke ulike følelser uttrykker Jenny i løpet av filmen – og på hvilke tidspunkt? (Når ser vi Jenny felle tårer? I hvilken situasjon gjør hun dette?)

4) Vil du beskrive Jenny som kriminell, og eventuelt i hvor stor grad? Begrunn svaret ditt.

5) Hvilke personlige egenskaper har hun som gjør henne godt egnet til å ta seg av datteren sin? Og hvilke personlige egenskaper synes du gjør henne uegnet?

6) Hvorfor kastet Jenny forlovelsesringen sin ut i tjernet?

7) Hvordan tror du det går med Jenny – og resten av familien hennes – etter dette?

KJÆRLIGHET

1) Hvilke ulike typer kjærlighet finner du eksempler på i filmen?

2) På hvilke måter viser Jenny at hun er glad i datteren sin?

3) På hvilke måter uttrykker datteren Merete kjærlighet?

4) Jenny ønsket å forbli forlovet med Frank, selv om han var blitt sterkt funksjonshemmet. Hvilke ulike grunner tror du hun hadde for å ikke ”komme seg videre i livet” og finne seg en ny kjæreste?

5) På hvilke måter viser bankfunksjonæren at han er blitt forelsket i Jenny?
VALG/ETIKK

1) Hvorfor tror du Jenny og Frank var blitt kriminelle?

2) Hvilke typer mennesker tror du lettest tyr til kriminelle handlinger?

3) Hvilke ulike former for kriminalitet ser vi i filmen? Kan du gi eksempler på andre typer kriminalitet enn det vi får se i Eventyrland?

4) Samarbeid to og to. Lag et rollespill hvor den ene av dere er Jenny, og den andre er Meretes fostermor. Argumenter overfor hverandre hvem av dere som har mest rett til å kalle seg Meretes mor.

5) Finn eksempler på konsekvensetikk og sinnelagsetikk i filmen.

6) Finn argumenter for og mot at man skal gjøre det slutt med kjæresten sin selv om han/hun blir sterkt funksjonshemmet. Gir Eventyrland deg noen argumenter du ellers ikke ville ha tenkt på?

7) Hvem tjener på kriminalitet?

8) Ble du glad for at noen av de som døde i filmen døde? Begrunn svaret ditt.

9) Hva kunne ha blitt gjort for å unngå at de ulike menneskene døde?

10) I filmen argumenteres det for at Jenny skal selge farlig dop til ungdomsskoleelever fordi de liker risikofylt narkotika, de har mange penger og de er dumme i hodet. Hvordan synes du denne beskrivelsen passer det ungdomsskolemiljøet du selv har vokst opp med? Begrunn svaret ditt.

11) Gi eksempler på hva du ville ha gjort annerledes om du var Jenny – etter at hun slapp ut fra fengsel første gang.

ØVRIGE KARAKTERER:

1) Hvilken av birollekarakterene i filmen liker du best? Begrunn svaret ditt.

2) Hvilken av birollekarakterene i filmen liker du dårligst? Begrunn svaret ditt.

3) Utpresseren Tønder forklarer Jenny at drapet på kompisen var starten på en lang nedtur. Han fikk mange fiender han skyldte penger og han mistet firmaet, kjæresten og bilen sin. Får denne historien deg til å kunne sympatisere med ham? Kan hans historie på noe vis forsvare handlingene hans? Begrunn svarene dine.

4) I filmens start lærer vi at Frank, Jennys forlovede, driver med narkolanging, han stjeler, gjør innbrudd og lignende. Han er på mange måter en typisk småkriminell. Hvordan vil du beskrive ham som person? Er han en umoralsk person i hele sitt vesen? Hva er hans gode sider?

5) Beskriv den bankansatte som prøver å sjekke opp Jenny. Hva har de to til felles, og på hvilke måter er de forskjellige?

6) Hvilken karakter synes du har flest likhetstrekk med deg selv? Begrunn svaret ditt.
FILMSPRÅKET

1) På hvilke måte formidles årene hvor Jenny sitter i fengsel? Hvilke klipp er brukt for å vise at tiden går?

2) Åpningsscenen er harmonisk og rolig. På hvilke måter skjønner vi at Jenny og Frank er kriminelle som har lite romantiske planer for kvelden?
3) Hvorfor tror du filmen har fått tittelen Eventyrland?

4) Flere ganger i løpet av filmen ser vi Jenny fikse på et gammelt dukkehus. Hva symboliserer dette? Hvilke andre symboler finner du i filmen?

5) Hvorfor tror du Jenny maler Meretes soverom slik hun gjør?

6) På hvilke måter har filmskaperne brukt naturbilder for å skape/underbygge stemning og handling?

7) Etter skuddvekslingen i filmens start tar det litt tid før vi får vite hvordan det gikk med Frank. Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å vente med å la publikum få denne informasjonen?

8) Kan du gi eksempler på scener/sekvenser i filmen hvor du la merke til at filmmusikken (komponert av Thomas Dybdahl) var med på å skape en stemning?

9) Hvorfor tror du rulleteksten/kredittlista består av barnebilder av de ulike bidragsyterne?

10) Hva tror du filmskaperne ønsker å formidle med denne filmen?

DIVERSE

1) Velg en av scenene under, og gi en beskrivelse av hva Jenny tenkte/følte i denne situasjonen. Skriv gjerne det hele som et dikt.

- Når hun forteller Frank at hun er gravid.

- Når hun kommer ut av fengselet første gang.

- Når hun ser på at datteren sin danser.

- Når hun tar med seg bankmannen til sykeheimen hvor Frank bor.

- Når Merete blir kidnappet.

- Når Jenny flykter gjennom skogen med de tre karene etter seg.

- Når Jenny, Frank og Merete i siste scene er på utflukt i skogen – og Merete danser sin selvkomponerte dans for faren sin.

2) Finn eksempler på ulike typer vennskap i filmen.

3) Beskriv Ådne som venn. Hva er viktigst for Ådne i livet?

4) På hvilke ulike måter utøver Jennys fiender makt? Hvilke pressmidler bruker de for å få henne til å gjøre som de sier?

5) Hva synes du om måten filmen slutter på? Begrunn svaret ditt.

6) Flere av skuespillerne har nesten ingen skuespillererfaringer, mens andre har vært med i mange filmer. Hvem syntes du spilte best? Prøv og finn ut om disse har kort eller lang erfaring som skuespillere.
GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL/-OPPGAVER:

1) Gjorde noen av scenene i filmen deg sint? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Hva fikk deg eventuelt til å le? Hvilke ulike følelser satt du med i løpet av visningen? Sammenlign dine følelsesmessige reaksjoner med andres.

2) Velg en av rollekarakterene i filmen og lag en beskrivelse av hvordan han/hun forandrer seg i løpet av handlingen. Hva er de viktigste årsakene til denne forandringen?

3) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge m.m.)

4) Velg en scene/sekvens fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

5) Gjenfortell filmens handling med om lag femti ord.

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.
Hva læreplanen sier:

Eventyrland egner seg godt knyttet opp i mot samfunnsfag-, norsk- og RLE-undervisningen. I det følgende har jeg hentet ut de mest sentrale elementene fra læreplanen i disse tre fagene, som vil underbygge hvorfor filmen best mulig kan fungere som et godt redskap for å tilnærme seg flere av fagenes ulike kompetansemål.

* SAMFUNNSFAG

Kompetansemål etter 10. årssteget

Samfunnskunnskap

Hovudområdet omfattar emna sosialisering, politikk, økonomi og kultur og handlar om samkjensle og motsetnader mellom menneske i eit samtidsperspektiv. Samspelet mellom kulturelle normer og samfunnsstyring på den eine sida og individuelle handlingar og val på den andre er sentralt i hovudområdet. Verdien av medborgarskap og utvikling av demokratiske ferdigheiter er viktige dimensjonar i samfunnskunnskap.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

- planleggje, gjennomføre og presentere problemorienterte samfunnsfaglege undersøkingar og vurdere arbeidsprosessen og resultata
- finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla
- analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel
- diskutere årsaker til og følgjer av kriminalitet, og forklare korleis rettsstaten fungerer ut frå korleis eit aktuelt lovbrot er behandla

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 i vidaregåande opplæring

Individ og samfunn

Hovudområdet omfattar sosialisering, personleg økonomi, samlivsformer og kriminalitet. Det handlar også om kven og kva som påverkar ungdom i dag.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

- definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg
- gjere greie for endringar i familie- og samlivsformer
- bruke digitale verktøy til å finne informasjon om omfanget av kriminalitet i Noreg, grunngje kvifor samfunnet straffar og gjere greie for korleis kriminalitet kan førebyggjast


* NORSK

Kompetansemål etter 10. årstrinn

Sammensatte tekster

Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster. Å kunne lese en sammensatt tekst dreier seg om å finne mening i helheten av ulike uttrykksformer.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster
- bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster
- vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder

Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Sammensatte tekster

Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster. Å kunne lese en sammensatt tekst dreier seg om å finne mening i helheten av ulike uttrykksformer.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- beskrive samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål
- beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde

Kompetansemål: Etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram

Sammensatte tekster

Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer etc. … Som over.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett
- bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider
- vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier


* RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK

Kompetansemål etter 10. årstrinn

Filosofi og etikk

Hovedområdet filosofi og etikk omfatter filosofisk tenkemåte og etisk refleksjon. Noen sentrale filosofer inngår, og grunnleggende livsspørsmål, moralske verdivalg og etiske begrunnelser står sentralt. Området omfatter også holdninger og aktuelle etiske problemstillinger i barns og unges liv, i lokalsamfunnet og i den globale verden. Innenfor hovedområdet behandles sammenhenger mellom etikk, religion og livssyn.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt
- gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter
- føre dialog med andre om sammenhenger mellom etikk, religioner og livssyn
- drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder
- reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur


* RELIGION OG ETIKK

Kompetansemål i fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram -

Filosofi, etikk og livssynshumanisme

Hovedområdet filosofi, etikk og livssynshumanisme dreier seg om noen utvalgte filosofer fra ulike epoker og fra flere deler av verden. Hovedområdet omhandler også sentrale etiske begreper og argumentasjonsmodeller, og danner grunnlag for egne meninger og valg. Hovedområdet dreier seg videre om livssynshumanismen i et historisk og et aktuelt perspektiv. Kontinuitet og spenninger innen den livssynshumanistiske tradisjonen er sentralt.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- forklare sentrale etiske begreper og argumentasjonsmodeller og gjenkjenne og vurdere ulike typer etisk tenkning
- føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål

 

av Per Olav Heimstad


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , RLE-faget
Tema:Helse og rus, Individ/gruppe, Kulturmøter/-konflikter, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Eventyrland
Regi:Arild Østin Ommundsen
Roller:Silje Salomonsen, Tomas Alf Larsen, Fredrik S. Hana, Ole Romsdal
Manus:Arild Østin Ommundsen
Genre:Drama
Nasjonalitet:Norge
Språk:Norsk
Produsent:Gary Cranner
Produksjonsselskap:Chezville AS
Musikk:Thomas Dybdahl
Lengde:1 t. 32 min.
Distribusjon:ActionFilm
Produksjonsår:2013
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen