Filmweb
 
 

Mormor og de åtte ungene

Innhold:
Handlingen
Om filmen
Oppgaver til filmen
Hva læreplanen sier

Handlingen

Mormor og de åtte ungene er historien om syv år gamle Mona og hennes flokk med hel- og halvsøsken. De bor sammen med mor og far i en liten bygårdsleilighet i Oslo. Handlingen er lagt til 70-tallet, og hverdagene til familien er hektiske og viltre, men samtidig fylt av harmoni og humor. 

Alt blir imidlertid kaos når deres splitter nye lastebil stjeles, samtidig som deres mormor rømmer fra aldershjemmet sitt for å avlegge et overraskelsesbesøk.

Mona og mormor bestemmer seg for å finne lastebiltyven sammen, men midt opp i det hele venter Monas mor et nytt barn, mormors høytelskede hjulvisp ødelegges og må erstattes, og det haster for familiens far med å få tjent penger for å kunne forsørge alle sammen.
Om filmen
Mormor og de åtte ungene er basert på Anne-Cath. Vestlys populære barnebøker om Mormor og alle hennes barnebarn. Den første boka, ”Åtte store, to små og en lastebil”, ble utgitt i 1957, og senere kom det seks andre titler i serien. I 1977 og 1979 ble det lagd to spillefilmer basert på bøkene hvor, Anne-Cath. Vestly selv spiller rollen som Mormor. Disse heter ”Mormor og de åtte ungene i byen” og ”Mormor og de åtte ungene i skogen”. I 2013-versjonen spilles Mormor av Marit Opsahl Grefberg (77).

Mormor og de åtte ungene er en musikal. Flere sekvenser av handlingen fremføres som sang- og dansenumre. Musikken er laget av Steinjo, Eyvind Andreas Skeie og Kate Havnevik.

Filmen er regissert av Lisa Marie Gamlem, og dette er hennes debut som spillefilmregissør. Hun har tidligere gjort seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt med kortfilmene ”Muhammed” og ”Kjøttsår”, og mini-TV-serien ”Ping Pong”.

Se filmens trailer her: http://www.filmweb.no/trailere/article1106608.ece?clip=1

Egnethet: Filmen er tillatt for alle. Filmen har ingen scener som antas å ha skadelig virkning på de yngste. Derfor er ingen nedre aldersgrense satt.

 
Oppgaver til filmen
Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.
Enkelte spørsmålsformuleringer vil avsløre sentrale elementer fra filmens slutt. Disse bør derfor ikke presenteres før etter at filmen er vist.
Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.


A: FILMOPPLEVELSEN

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn svaret ditt.

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Gi eksempler. Sammenlign dine følelsesmessige reaksjoner med andres.

3) Synes du filmen passet for deg og klassen din? Var den underholdende nok? Var for eksempel noe for skummelt? Gi eksempler/begrunn svarene dine.

4) Hvorfor tror du mennesker kan oppleve en film veldig forskjellig?

B: KARAKTERENE

1) Beskriv Mona. Hva liker du best med henne? Synes du hun passer som den i familien som forteller denne historien? Begrunn svaret ditt.

2) Beskriv Mormor. Hva er hennes sterke og hva er hennes svake sider? Kunne du tenkt deg å hatt henne som bestemor selv? Begrunn svaret ditt.

3) Gi eksempler fra filmen på at Mormor gjør gode valg, og at hun gjør valg du synes er mindre gode.

3) Hvem likte du godt av de andre karakterene, og hvorfor? Velg for eksempel moren, faren, et av de andre barna, tyven Henrik, nabokona, drosjesjåføren eller mixmaster-selgeren. Klarer du å finne både gode og dårlige sider ved disse?

4) Hvorfor tror du Henrik stjal lastebilen? Hvorfor tror du han gir bilen et navn, Mary Lou? Tror du Henrik kommer til å stjele biler flere ganger? Begrunn svaret ditt.

5) Hvorfor tror du nabokona er så sur og streng? Hva må til for at hun skal bli vennligere?

6) Hvorfor hadde moren vært redd for å fortelle Mormor at hun hadde flyttet sammen med en som også hadde flere barn fra før? Hva tror du Mormoren tenkte da hun fikk vite det?

7A) Hvem av karakterene vil du si at er filmens hovedperson?

7B) Hvilken karakter i filmen tror du har utviklet seg mest i løpet av handlingen?

8) Hvilken skuespillerrolle i filmen ville du ha valgt, om du skulle ha vært med? Begrunn svaret ditt.


C: FAMILIE

1) Verden er full av forskjellige typer familier. Kan du gi eksempler på hvordan ulike familier kan være sammensatt?

2) Hva er fordeler og hva er ulemper med å være mange søsken?

3) Hva er fordelene og ulempene med å være enebarn?

4) Hvorfor bor så mange gamle på aldershjem i Norge?

5) Faren i filmen synes den nye lastebilen er som et nytt familiemedlem. Hva mener han med dette, tror du? Eier familien din en ting som er som et slags familiemedlem?

6) Det kan være mange grunner til at noen har få barn mens andre har mange, men hvorfor tror du det er så stor forskjell på hvor mange barn foreldre ønsker å ha?

7) Hvordan tror du det går når Mormor skal bo sammen med de ti andre i den lille leiligheten?

8) Hvilke fordeler og hvilke ulemper er det ved at Mormor skal flytte inn sammen med alle barnebarna sine?

9) Kjenner du noen som bor på alderssenter? Hvordan tror du det er å bo på et slikt sted?

10) Er det et alderssenter i nærheten av skolen din? Mange eldre som bor på alderssenter savner å ha kontakt med barn. Kan klassen din dra på besøk til et slikt senter? Er det noe dere kunne ha gjort for de eldre som de ville hatt stor glede av?
D: 1970-TALLET

1) På hvilke ulike måter ser vi at denne filmen handler om en familie som levde på 1970-tallet? Hvor gamle var foreldrene dine da? Hva var annerledes den gangen sammenlignet med i dag?

2) Hva ville ha vært annerledes med handlingen i denne filmen om de hadde hatt mobiltelefoner?

3) Spør en godt voksen du kjenner om hva han/hun husker som mest forskjellig på 1970-tallet og i dag. Spør om hva han/hun synes var best med 70-tallet.

4) Mormor i filmen har en hjulvisp. I dag bruker mange heller en mixmaster. Kan du gi eksempler på andre oppfinnelser som har erstattet redskap og verktøy man brukte før i tiden?

5) Hvor vanlig var det med store barnefamilier på 70-tallet sammenlignet med i dag?

6) Hvor vanlig var det at kvinner hadde jobb på 70-tallet? Hva hadde dette å si for hvor mange barn man pleide å ha?

E: DIVERSE

1) Finn ut mer om Anne-Cath. Vestly, som har skrevet barnebøkene denne filmen er basert på. Har skolebiblioteket ditt, eller et annet bibliotek i kommunen din noen av Vestlys bøker? Undersøk om noen av hennes bøker kunne ha vært noe for deg/klassen din.

2) Har du sett noen av skuespillerne i filmen før? Finn ut om noen av disse er kjent for andre ting, og om de har laget filmer eller annen underholdning som passer for deg.

3) Har du sovet ute i telt noen gang? Hva må man gjøre for å kunne sove ute selv om det regner, og hvordan holder man varmen?

4) Hva synes du om sangene i filmen? De synges både når familien står opp om morgenen, når de er på sporjakt, lager eggedosis med mer. Mormor synger når hun går for seg selv, drosjesjåføren synger, mixmaster-selgeren synger, og tyven synger en sang om lastebilen. Hvilken av sangene husker du best, og hvilken sang kunne du hatt mest lyst til å høre flere ganger?

5) Hva er husarrest? Har du fått husarrest noen gang? Hvorfor?

6) Hva skjer under en fødsel? I filmen får mammaen kynnere. Hva er dette?

7) I filmen sier Mona at noen ganger må man gjøre ting selv om det er skummelt, hvis ikke er man bare en liten lort. Har du noen gang gjort noe du egentlig syntes var for skummelt å gjøre? Fortell om dette. Hvorfor gjorde du det selv om du egentlig var redd?

8) Hvor skummel synes du at tyven var? Hadde du våget å sette deg bak på lasteplanet på bilen som tyven kjørte, slik som Mona og Mormor gjorde?

9) I slutten av filmen blir tyven Henrik venn med familien. Hva synes du om dette? Kunne du ha blitt venn med en tyv? Begrunn svaret ditt.

10) Hvilke ulike typer kjærlighet finner du eksempler på i filmen?

11) Hva tror du de som har laget denne filmen ønsker å fortelle oss? Ønsker de bare å underholde, eller har de et budskap?

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL/-OPPGAVER

1) Hva tror du filmskaperne ønsker å formidle med denne filmen?

2) Hva synes du om måten filmen slutter på? Begrunn svaret ditt.

3) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemningene? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge m.m.)

4) Velg en scene/sekvens fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

5) Gjenfortell filmens handling med så få ord som mulig.

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!
Hva læreplanen sier

I det følgende kan du lese utdrag fra læreplanens kompetansemål i samfunnsfag, norsk, naturfag og religion/livssyn/etikk, etter 4. og 7. årstrinn. Alle disse kompetansemålene vil man kunne tilnærme seg i forbindelse med arbeid før og etter visningen av Mormor og de åtte ungene.

* Samfunnsfag

Kompetansemål etter 4. årssteget (utdrag)

Samfunnskunnskap

Hovudområdet omfattar emna sosialisering, politikk, økonomi og kultur og handlar om samkjensle og motsetnader mellom menneske i eit samtidsperspektiv. Samspelet mellom kulturelle normer og samfunnsstyring på den eine sida og individuelle handlingar og val på den andre er sentralt i hovudområdet. (…)

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • samtale om oppgåvene til familien og om variasjonar i familieformer, inkludert åleineforsørgjarfamiliar, storfamiliar, familiar der dei føresette har same kjønn, og familiar med fleire sett føresette
 • gje døme på ulike forventningar til gutar og jenter og drøfte korleis forventningane kan opplevast
 • lage ei oversikt over normer som regulerer forholdet mellom menneske og samtale om konsekvensar ved å bryte normene
 • drøfte oppfatningar av rettferd
Kompetansemål etter 7. årssteget (utdrag)

Samfunnskunnskap

Hovudområdet omfattar emna sosialisering, politikk, økonomi og kultur og handlar om samkjensle og motsetnader mellom menneske i eit samtidsperspektiv. Samspelet mellom kulturelle normer og samfunnsstyring på den eine sida og individuelle handlingar og val på den andre er sentralt i hovudområdet. (…)

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • beskrive roller i sin eigen kvardag og undersøkje kva forventningar som knyter seg til desse rollene
 • gjere greie for kva eit samfunn er, og reflektere over kvifor menneske søkjer saman i samfunn

* Norsk

Kompetansemål etter 4. årstrinn (utdrag)

Muntlige tekster

Hovedområdet muntlige tekster dreier seg om muntlig kommunikasjon, det vil si å lytte og tale og utforskning av muntlig tekst. (…)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre
 • begrunne egne tekstvalg, og gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer
Sammensatte tekster

Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster. Å kunne lese en sammensatt tekst dreier seg om å finne mening i helheten av ulike uttrykksformer.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • finne opplysninger i en sammensatt tekst ved å kombinere ord og illustrasjon
 • lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde
 • drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster
Kompetansemål etter 7. årstrinn (utdrag)

Muntlige tekster

Hovedområdet muntlige tekster dreier seg om muntlig kommunikasjon, det vil si å lytte og tale og utforskning av muntlig tekst. (…)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker
 • gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer
Sammensatte tekster

Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster. Å kunne lese en sammensatt tekst dreier seg om å finne mening i helheten av ulike uttrykksformer.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst
 • vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner

* Religion, livssyn og etikk

Kompetansemål etter 4. årstrinn (utdrag)

Filosofi og etikk

Hovedområdet filosofi og etikk omfatter filosofisk tenkemåte og etisk refleksjon. Noen sentrale filosofer inngår, og grunnleggende livsspørsmål, moralske verdivalg og etiske begrunnelser står sentralt. Området omfatter også holdninger og aktuelle etiske problemstillinger i barns og unges liv, i lokalsamfunnet og i den globale verden. (…)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker
 • føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier
 • gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis
 • bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter (…)
Kompetansemål etter 7. årstrinn (utdrag)

Filosofi og etikk

Hovedområdet filosofi og etikk omfatter filosofisk tenkemåte og etisk refleksjon. Noen sentrale filosofer inngår, og grunnleggende livsspørsmål, moralske verdivalg og etiske begrunnelser står sentralt. Området omfatter også holdninger og aktuelle etiske problemstillinger i barns og unges liv, i lokalsamfunnet og i den globale verden. (…)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om etikk i forbindelse med ulike familieformer, forholdet mellom kjønnene, ulik kjønnsidentitet og forholdet mellom generasjonene
 • forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [1. - 4. trinn]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , RLE-faget
Tema:Likestilling/kjønnsroller, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt, Litteratur på film, Individ/gruppe
 

Fakta

Originaltittel:Mormor og de åtte ungene
Regi:Lisa Marie Gamlem
Roller:Ingrid Bolsø Berdal, Marit Opsahl Grefberg, Thomas Bye, Frida Hellen, Arnold Efraim Vogt Granqvist, Ada Elektra Grytten, Hedda Kanutte Grytten, Emma Spetalen Magnusson, Amund Wiegand Blakstvedt, Anna Petronella Gurowska Nygaard, Steinar Sagen, Jarle Bernhoft, Robert Skjærstad, Marianne Mørk Larsen
Manus:Birgitte Bratseth, inspirert av Anne Cath Vestlys populære bøker om Mormor og de åtte ungene
Genre:Familiefilm / Musikal
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Finn Gjerdrum og Stein B. Kvae
Produksjonsselskap:Paradox Film 1 - mormor AS
Musikk:Kate Havnevik, Nils Petter Mørland, Stein Johan Grieg Halvorsen (Steinjo), Eyvind Andreas Skeie, Ginge Anvik
Lengde:1 t. 6 min.
Distribusjon:Nordisk Film Distribusjon
Produksjonsår:2013
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen