Filmweb
 
 

Kyss meg for faen i helvete

Innhold
Handlingen
Om filmen
Oppgaver til filmen
Hva læreplanen sier

Handlingen
Sytten år gamle Tale og hennes jevnaldrende venner driver en amatørteatergruppe som årlig setter opp en litt keitet revy. Lei av den samme gamle tralten, og klar for større utfordringer, bestemmer Tale at de heller skal prøve seg på et mye mer krevende stykke, Draum om hausten, av den internasjonalt kjente dramatikeren Jon Fosse.

For å mestre dette dype, poetiske og romantiske dramastykket kreves det en regissør som vet hva han driver med. Til alt hell dukker den kjente skuespilleren Lars Nyquist opp, og til tross for at han har sin egen midtlivskrise å håndtere, sier han seg villig til å hjelpe.

Dette ser ut til å bli en forfriskende ny giv for teatergruppa, men alt blir snudd på hodet når Lars bestemmer seg for å caste bygdas største fotballidiot og drittsekk Vegard til oppsetningens mannlige hovedkarakter – og da som Tales intime motspiller i stykket.

Imidlertid, når Tale og Vegard sakte, men sikkert åpner sine ulike verdener for hverandre, oppdager de stadig flere ting de kan like med den andre. Plutselig syder både vennegjengen, teaterstykket og ungdomsmiljøet av følelser man ikke var forberedt på.
Om filmen
Kyss meg for faen i helvete er en ungdomskomedie med utgangspunkt i dramaet som oppstår når en ung jente oppdager at hun forelsker seg i feil fyr. Men hvor feil viser fyren seg egentlig å være når de to setter av tid til å bli bedre kjent?

Filmen ønsker å ta ungdomstid og forelskelse på alvor, men i komikkens navn. Hvor forskjellige mennesker kan være, og ikke minst ungdom som prøver å finne sin identitet, er satt i fokus.

Filmens tematikk, kraftig reflektert i Draum om hausten (Fosse-stykket som Tales teatergruppe setter opp), dreier seg om troen på kjærligheten. Når kan man føle seg trygg på at de følelsene man har for et annet menneske er riktige?

Filmen er regissert av Stian Kristiansen – som også har skrevet manus (sammen med Kamilla Krogsveen og Ravn Lanesskog). Han har tidligere gjort seg bemerket med filmene ”Mannen som elsket Yngve” og ”Jeg reiser alene”. Førstnevnte vant han fire Amanda-priser for.

Se filmens trailer her: http://www.filmweb.no/trailere/article1109959.ece?clip=1

Kyss meg for faen i helvete har en egen Facebook-side, her: https://www.facebook.com/kyssmegfilmen

Eksempler på andre nyere norske ungdomsfilmer som tar opp tilsvarende tematikk, med filmstudieark:

Tina & Bettina: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1065895.ece

Skvis: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1069199.ece

Få meg på for faen: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1012243.ece

Egnethet: Filmen er tillatt for alle. Medietilsynets begrunnelse er at den ikke inneholder noen scener som kan antas å ha skadelig virkning på de yngste. Imidlertid, filmen er åpenbart ment for et for et ungdommelig publikum.
Oppgaver til filmen
Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.
Enkelte spørsmålsformuleringer vil avsløre sentrale elementer fra filmens slutt. Disse bør derfor ikke presenteres før etter at filmen er vist.
Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.


A) OM FILMOPPLEVELSEN

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn svaret ditt.

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Sammenlign dine følelsesmessige reaksjoner med andres.

3) Hva synes du om filmens tittel? Hvilke forventninger gir denne deg til filmens handling? Hvorfor tror du filmskaperne har valgt denne tittelen?

4) Hva er filmens budskap? I hvor stor grad føler du at filmens tema angår den fasen av livet du selv befinner deg i?

5) I åpningssekvensen ser vi Tale på en audition som ikke går slik hun hadde håpt på. Hun får vite at hun mangler erfaring. Hvorfor tror du filmen starter med denne episoden? Og hvordan tror du hun ser tilbake til denne opplevelsen ved filmens slutt, sammenlignet med i filmens start?

6) På hvilken måte har filmskaperne brukt landskapsfoto som en del av filmens uttrykk?

B) OM KARAKTERENE

1) Beskriv Tale. Hva er hennes sterke og hva er hennes svake sider? I hvor stor grad liker du henne. Begrunn.

2) Beskriv Vegard. Hva er hans sterke og hva er hans svake sider? Har han sider som du opplever som negative, men som du tror andre vil oppleve positive – eller motsatt? Gi eksempler. 

3) Gi eksempler på episoder i filmen hvor du synes Tale gjør gode valg. Og dårlige.

4) På hvilke områder er Tale og Vegard like, og på hvilke områder er de forskjellige?

5) Gi eksempler på tre andre karakterer i filmen, og forklar hva du likte og mislikte med disse.

6) Tror du Vegard forandrer seg til det bedre i løpet av filmen, eller har de gode sidene hans alltid vært der?

7) Tror du kjærligheten mellom Tale og Vegard vil overleve? Hva må de to i så fall gjøre for å pleie forholdet sitt best mulig?

8) Velg tre av filmens sentrale karakterer og beskriv hvordan de utvikler seg i løpet av filmens handling. Hvor viktig og hvor vanlig er det at karakterer gjennomgår en endringsprosess i løpet av en films handling?

9) På hvilket tidspunkt skjønner du at Tale forelsker seg i Vegard? Hvordan er dette formidlet?

10) I en scene ser vi Vegard og Tale gjøre en speiløvelse med hverandre på teaterøvinga. (De skal føre håndflatene sine mot den andres med samme bevegelser, som om de var hverandres speilbilde.) Hva skjer mellom de to i denne scenen, og hvorfor? Prøv selv den samme teaterøvelsen med ulike medelever.

11) Hvilke av filmens karakterer kjenner du deg selv best igjen i? Begrunn svaret ditt.

12) Hvilken skuespillerrolle i filmen ville du ha valgt, om du skulle ha vært med som skuespiller? Begrunn svaret ditt.

13) Håper du på at Tale skal bli sammen med Vegard eller ikke? Forandrer dine tanker rundt dette seg i løpet av filmens hendelsesforløp?

14) Synes du forelskelsen mellom Tale og Vegard er troverdig? Begrunn svaret ditt.

15) I filmens start får vi så vidt møtt Tales mor. I resten av filmen opptrer det ingen foreldrekarakterer. Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å utelate disse?

16) Hva er teaterregissøren Lars sitt problem? Hva har han å stri med, og hvorfor, tror du? Hva er Lars sin livsfilosofi? Hva ønsker han å formidle til ungdommene (i filmen og til deg som publikummer?)

17) Når ungdommene fester på stranda (i filmens start) kjefter Tale på Lars. Hvor mye av det hun sier om hans svake sider tror du hun har rett i?

18) Hvilket forhold har Lars til alkohol? Utdyp svaret ditt.

19) I hvor stor grad vil du beskrive Lars som et ansvarlig menneske? Gi ulike eksempler fra filmen.

20) Beskriv Jakob, proffotografen. Hvilket inntrykk får du av han? Beskriv han slik du tror hans beste venn ville ha beskrevet han, og beskriv han slik du tror en uvenn ville ha gjort det.

C) OM KJÆRLIGHET

1) Hvilke ulike typer kjærlighet finner du eksempler på i filmen?

2) På hvilke måter skjønner du at Tale og Vegard blir mer og mer glade i hverandre?

3) Hva er det som gjør at en forelskelse oppstår?

4) Hvor mye/lite kan ligge i utsagnet ”Jeg elsker deg”? Når er det for tidlig å si dette til noen … og når er det for sent?

5) Bidrar denne filmen på noe vis til å gi deg større eller mindre tro på kjærligheten? Begrunn svaret ditt.

6) Lars sier at kjærlighet består av to motstridende forhold: man både tror og tviler. Hvor mye tvil går det an å leve med i et parforhold? Kan man bli 100% sikker på å ha funnet den som er helt riktig for seg?

7) I filmen sies det at hvis man ligger med noen man ikke er glad i, så føler man ingen ting. Hva menes med dette, og på hvilke måter kan denne uttalelsen være riktig – og på hvilke måter kan den være gal?

8) Hvilke ulike følelser kan komme til uttrykk gjennom et kyss? Hvor viktig er det første kysset når to mennesker forelsker seg i hverandre?  

9) Innen film, teater og litteratur ser man ofte at kjærlighet oppstår mellom to mennesker som man i utgangspunktet ikke skulle tro kunne få følelser for hverandre. Eksempler kan være både Shrek, Twilight-sagaen og Romeo og Julie. Kjenner du til andre eksempler? Hvorfor tror du slike kjærlighetshistorier er så populære innen historiefortelling?

10) Hvor vanlig er det at ungdomsforelskelser varer? Hvilke voksne mennesker kjenner du som er gift eller samboende med han/hun de ble sammen med i tenårene?

11) Kan du gi eksempel fra filmen hvor blikk og kroppsspråk avslører karakterenes tanker og følelser?
D) OM UNGDOMSTID OG IDENTITET

1) I lys av filmen, kan du peke på forskjeller ved ungdomskulturer på bygda og i byen? Sammenlign ditt eget lokalsamfunn og ungdomsmiljø med det du ser i filmen.

2) Hvor viktig er alkohol i en ungdomskultur?

3) Hvilke sammenhenger ser du mellom alkoholforbruk og seksualmoral? (… hva er seksualmoral?)

4) Når og hvordan oppstår sjalusi blant ungdom? Kan dette unngås? Hvordan?

5) Hvor viktig er utseende til den du forelsker deg i?

6) I hvilke faser av livet får man høre at man har for lite erfaring? At man ikke er moden nok? Er dette noe som går over i løpet av livet? Gi ulike eksempler.

7) Hva sier interessene dine om deg som person? Hvilke fritidsinteresser kunne en person aldri ha hatt om du skulle ha blitt kjæreste med vedkommende?

8) Ranger disse fritidsinteressene (fra filmen) i den rekkefølgen du finner mest tiltrekkende og interessant ved en person: teater, fotball, bilkjøring, gitarspilling, bølgesurfing og turer i naturen. Begrunn rekkefølgen du har satt opp.

9) Hva kjennetegner kreative mennesker?

10) I tenårene sliter mange med å finne sin identitet. Flere prøver seg frem med ulike væremåter, som er mer eller mindre naturlige. Man oppfører seg også gjerne veldig forskjellig fra om man er sammen med medelever, foreldre eller fremmede. Kan dette sammenlignes med å spille skuespill? Hvor lett/vanskelig synes du det er å gå inn og ut av ulike roller du har overfor ulike mennesker?

E) DIVERSE

1) Tror du det er mulig for alle som i utgangspunktet er uinteresserte i teater, å bli like gode som det Vegard ble da de fremførte forestillingen i slutten av filmen?

2) Gir filmen deg lyst til å lese Jon Fosses Draum om hausten? Begrunn svaret ditt.

3) I hvilket lys settes nynorsk i filmen?

4) Kjenner du til noen teatersportøvelse? I så fall, presenter disse for klassen – og prøv å gjennomfør dem sammen.

5) Hva vil det si ”å leve på en løgn”? Hva vil det si ”å rømme fra problemene sine”?

6) Synes du fotografen Jakobs fotografier er porno eller erotisk fotokunst? Eller vil du gi bildene en helt annen beskrivelse enn Tale og Vegard? Begrunn svaret ditt.

7) Hvilken effekt har gråtende mennesker på film på deg? Har du eksempler på filmer hvor du husker at scener med tårer gjorde inntrykk på deg?

8) Hvorfor er det så mange flere som er interesserte i fotball enn teater?

9) Tror du mange som spiller fotball heller hadde vært med i en teatergruppe om dette hadde vært mer akseptert i ungdomsmiljøene? Hvordan er det i ditt miljø? Hvilke fritidsaktiviteter er mer aksepterte enn andre?

10) Lars løy til Tale om sin bakgrunnshistorie. Når har avslørte usannhetene i filmens sluttsekvens, unnskyldte han seg med at det er ikke så viktig hva som er sant eller ikke sant, bare man forteller historier. Hva synes du om denne filosofien? Kan den forsvares på noe vis?

11) I filmen bruker de ordet ”sexy” flere ganger. Hvilke ulike betydninger kan dette ordet ha?

12) Finn en poetisk tekst og lær deg å fremføre den utenat med innlevelse.

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL/-OPPGAVER

- Hva tror du filmskaperne ønsker å formidle med denne filmen?

- Hva synes du om måten filmen slutter på? Begrunn svaret ditt.

- Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemningene? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge m.m.)

- Velg en scene/sekvens fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

- Gjenfortell filmens handling med så få ord som mulig.

- Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!
NORSK

Kompetansemål etter 10. årstrinn

* Muntlig kommunikasjon

Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte, tolke og vurdere andres utsagn.

Gjennom forberedt muntlig framføring og spontan muntlig samhandling skal eleven utvikle evnen til å kommunisere med andre og uttrykke kunnskap, tanker og ideer med et variert ordforråd i ulike sjangere. Muntlig kommunikasjon omfatter også å tilpasse språk, uttrykksformer og formidlingsmåte til kommunikasjonssituasjonen.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster
- samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
- delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

* Språk, litteratur og kultur

Hovedområdet språk, litteratur og kultur handler om norsk og nordisk språk- og tekstkultur, også med internasjonale perspektiver. Elevene skal utvikle en selvstendig forståelse av norsk språk og litteratur, og få innsikt i hvordan språk og tekster har endret seg over tid og fortsatt er i endring.

Elevene skal få kunnskap om språket som system og språket i bruk. De skal lese og reflektere over et stort og variert utvalg av eldre og nyere tekster i ulike sjangere og fra ulike medier. I tillegg skal elevene bli kjent med tradisjoner i norsk teksthistorie i et sammenlignende perspektiv mellom nåtid og fortid og i lys av impulser utenfra.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på
- drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende
- beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp
- beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder

Kompetansemål etter Vg1 (studieforberedende utdanningsprogram) og Vg2 (yrkesfaglige utdanningsprogram)

* Muntlig kommunikasjon

Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte, tolke og vurdere andres utsagn.

Gjennom forberedt muntlig framføring og spontan muntlig samhandling skal eleven utvikle evnen til å kommunisere med andre og uttrykke kunnskap, tanker og ideer med et variert ordforråd i ulike sjangere. Muntlig kommunikasjon omfatter også å tilpasse språk, uttrykksformer og formidlingsmåte til kommunikasjonssituasjonen.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
- bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
- mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner

* Språk, litteratur og kultur

Hovedområdet språk, litteratur og kultur handler om norsk og nordisk språk- og tekstkultur, også med internasjonale perspektiver. Elevene skal utvikle en selvstendig forståelse av norsk språk og litteratur, og få innsikt i hvordan språk og tekster har endret seg over tid og fortsatt er i endring.

Elevene skal få kunnskap om språket som system og språket i bruk. De skal lese og reflektere over et stort og variert utvalg av eldre og nyere tekster i ulike sjangere og fra ulike medier. I tillegg skal elevene bli kjent med tradisjoner i norsk teksthistorie i et sammenlignende perspektiv mellom nåtid og fortid og i lys av impulser utenfra.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har
- tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster

Kompetansemål etter Vg3 (studieforberedende utdanningsprogram)

Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte, tolke og vurdere andres utsagn.

Gjennom forberedt muntlig framføring og spontan muntlig samhandling skal eleven utvikle evnen til å kommunisere med andre og uttrykke kunnskap, tanker og ideer med et variert ordforråd i ulike sjangere. Muntlig kommunikasjon omfatter også å tilpasse språk, uttrykksformer og formidlingsmåte til kommunikasjonssituasjonen.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet
- lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål
- bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte tekster

SAMFUNNSFAG

Kompetansemål etter 10. årssteget

Hovudområdet omfattar emna sosialisering, politikk, økonomi og kultur, og handlar om samkjensle og motsetnader mellom menneske i eit samtidsperspektiv. Samspelet mellom kulturelle normer og samfunnsstyring på den eine sida og individuelle handlingar og val på den andre er sentralt i hovudområdet. Verdien av likestilling, medborgarskap og utvikling av demokratiske ferdigheiter er viktige dimensjonar i samfunnskunnskap.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

- gje døme på korleis oppfatningar om forholdet mellom kjærleik og seksualitet kan variere i og mellom kulturar
- analysere kjønnsroller i skildringar av seksualitet og forklare skilnaden på ønskt seksuell kontakt og seksuelle overgrep

Kompetansemål etter Vg1/ Vg2

* Individ, samfunn og kultur

Hovudområdet omfattar sosialisering, personleg økonomi, fleirkulturelle samfunn, religionen si rolle i kulturen, samlivsformer og kriminalitet. Det handlar òg om likestilling, urfolk, etniske og nasjonale minoritetar, korleis framandfrykt og rasisme kan motarbeidast, og kven og kva som påverkar ungdom i dag.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

- definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg
- definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid

RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK

Kompetansemål etter 10. årstrinn

* Filosofi og etikk

Hovedområdet filosofi og etikk omfatter filosofisk tenkemåte og etisk refleksjon. Noen sentrale filosofer inngår, og grunnleggende livsspørsmål, moralske verdivalg og etiske begrunnelser står sentralt. Området omfatter også holdninger og aktuelle etiske problemstillinger i barns og unges liv, i lokalsamfunnet og i den globale verden. Innenfor hovedområdet behandles sammenhenger mellom etikk, religion og livssyn.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- reflektere over filosofiske temaer knytter til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt
- gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter
- føre dialog med andre om sammenhenger mellom etikk, religioner og livssyn
- drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder
- reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur

Kompetansemål etter Vg3

* Filosofi, etikk og livssynshumanisme

Hovedområdet filosofi, etikk og livssynshumanisme dreier seg om noen utvalgte filosofer fra ulike epoker og fra flere deler av verden. Hovedområdet omhandler også sentrale etiske begreper og argumentasjonsmodeller, og danner grunnlag for egne meninger og valg. Hovedområdet dreier seg videre om livssynshumanismen i et historisk og et aktuelt perspektiv. Kontinuitet og spenninger innen den livssynshumanistiske tradisjonen er sentralt.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål
- drøfte syn på kjønn og kjønnsroller hos noen filosofer


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , RLE-faget
Tema:Individ/gruppe, Kulturmøter/-konflikter, Vennskap/respekt, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet,
 

Fakta

Originaltittel:Kyss meg for faen i helvete
Regi:Stian Kristiansen
Roller:Eili Harboe, Øyvind Larsen Runestad, Kristoffer Joner, Rolf Kristian Larsen
Manus:Kamilla Krogsveen, Stian Kristiansen, Ravn Lanesskog
Genre:Drama / Komedie / Romantikk
Nasjonalitet:Norge
Produsent:Sigve Endresen og Yngve Sæther
Produksjonsselskap:Motlys AS
Lengde:1 t. 34 min.
Distribusjon:Norsk Filmdistribusjon
Produksjonsår:2013
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen