Filmweb
 
 

De tøffeste gutta

Innhold
Om handlingen
Om filmen
Oppgaver til filmen
Hva læreplanen sier

Om handlingen
Sjetteklassingen Modulf er skolens store mobbeoffer. Dette finner han seg i, fordi han selv synes han er en superhelt som redder alle sine mindre tøffe medelever. For så lenge mobberne er travelt opptatt med å mobbe han, så rekker de jo ikke å mobbe noen av de andre!

Så en dag flytter Lise inn i nabohuset, og hun har lyst til å bli Modulfs venn. Men hun finner seg ikke i at han går med på å bli mobbet. Hun krever at han tar affære. Dermed tvinges Modulf til et oppgjør med mobberne, noe som slettes ikke er så lett!

Om filmen
Det tøffeste gutta er basert på Arne Svingens ungdomsbok ved samme navn. Denne ble utgitt på Gyldendal i 2003. Arne Svingen har utgitt en lang rekke barne- og ungdomsbøker. Hans offisiell hjemmeside er www.arnesvingen.no. Filmens hjemmeside er http://www.toffestefilmen.no/.

Filmen egner seg særs godt til å ta opp temaet mobbing. Sentralt i filmen står mobbeofferet (hovedpersonen) og mobberne (antagonistene), utestenging, svik, gruppemekanismer, identitetsforvirring o.a. I De tøffeste gutta er riktignok alt dette formidlet med humorens kraft og uhøytidelighet, men filmen er et utmerket utgangspunkt for samtaler rundt disse alvorlige og viktige temaene.

Andre filmer som omhandler mobbing, med egne studieopplegg:

Tina & Bettina – The Movie: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1065895.ece
Skvis: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1069199.ece
Bully: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1070043.ece
Pitbull-Terje: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1011909.ece
Keeper’n til Liverpool: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1011957.ece

Filmversjonen av Svingens bok er produsert av Christian Lo, som tidligere har laget Bestevenner. Filmen vant publikumsprisen på Barnefilmfestivalen i Kristiansand 2013. På samme festival vant Christian Lo og produsent Trine Aadalen Lo prisen ”Ung filmskaper”.

Se filmens trailer her: www.youtube.com/toffestefilmen

Offisiell Facebook-side: https://www.facebook.com/DeToffesteGutta

Egnethet: Tillatt for alle. Medietilsynet har ikke satt en nedre aldersgrense. Imidlertid, i skolesammenheng passer den best på 5.-9. klassetrinn. Filmens handling, dialog og spenningssekvenser er i størst grad egnet for den aldersgruppen hovedpersonene selv befinner seg i, det vil si tolv år pluss/minus to år.   
Oppgaver til filmen
Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.

Enkelte spørsmålsformuleringer vil avsløre sentrale elementer fra filmens slutt. Disse bør derfor ikke presenteres før etter at filmen er vist.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

A) OM FILMOPPLEVELSEN
1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn svaret ditt.
2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Sammenlign dine følelsesmessige reaksjoner med andres.
3) Hva synes du om filmens tittel? Hvilke forventninger gir denne deg til filmens handling? Hvorfor tror du filmskaperne har valgt denne tittelen?
4) Hva er filmens budskap? I hvor stor grad føler du at filmens tema angår den fasen av livet du selv befinner deg i?

B) OM KARAKTERENE
1) Beskriv Modulf. Hva er hans sterke og hva er hans svake sider? Hvis Modulf hadde gått i klassen din, tror du han kunne ha vært en god venn for deg? Begrunn svaret ditt.
2) Beskriv Lise. Hva er hennes sterke og hva er hennes svake sider? Hvis Lise hadde gått i klassen din, tror du hun kunne ha vært en god venn for deg? Begrunn svaret ditt.
3) På hvilke områder er Modulf og Lise like, og på hvilke områder er de forskjellige?
4) Tror du Modulf og Lise passer best sammen som venner, eller tror du de kunne ha blitt kjærester? Begrunn svaret ditt.
5) Gi eksempler på to andre karakterer i filmen (for eksempel læreren, Tove (Modulfs mor), kaptein Hugo (Lises far) eller rektoren), beskriv disse og forklar hva du likte mest og minst med han/henne.
6) Tror du Modulfs mor (Tove) og Lises far (Hugo) kunne ha passet sammen som kjærester? Begrunn svaret ditt.
7) Hvilken skuespillerrolle i filmen ville du ha valgt, om du skulle ha vært med som skuespiller? Begrunn svaret ditt.
8) Modulf forteller oss: ”Det er bedre at jeg blir plaga enn at andre blir det. For jeg takler det. For jeg er nemlig en slags superhelt.” Hva synes du om Modulfs måte å tenke på? Synes du han er en helt? Begrunn svaret ditt.
9) På hvilke ulike måter tror du Modulf er blitt påvirket av faren sin, både før og etter at han døde?
10) Hva lærer Modulf i løpet av filmen? Hvilke av de andre karakterene har lært noe nytt i løpet av handlingen. Gi ulike eksempler.

C) OM MOBBING
1) Hva tror du er grunnen til at noen mobber andre?
2) Hvis du blir mobbet, hvem kan du snakke med da? Tenk nøye igjennom dette, for hvis du blir mobbet så er det viktig å vite hvem du kan ta kontakt med for å få hjelp.
3) I filmen burde læreren og rektor ha skjønt at Modulf blir plaget. Hva synes du at ansatte på en skole skal gjøre for å finne ut om noen blir mobbet?
4) Hvorfor synes mange at det er vanskelig å snakke med voksne om at man blir mobbet?
5) Hvordan tror du Frank og Jørgen har det inni seg når de mobber Modulf?
6) Frank og Jørgen herser med Modulf. Sverre, Ali og Arne herser med Frank og Jørgen. Tror du det er noen andre, som vi ikke blir kjent med i denne filmen, som herser med Sverre, Ali og Arne? Hvem kan i så fall det være? Gi eksempler.
7) I filmen, når Modulf møter Lise første gang, sier Modulf at hun er ”det perfekte mobbeoffer”. Hva mener han med dette?
8) Er det noen forskjell på hvilke måter gutter og jenter mobber på? Begrunn svaret ditt.
9) Modulf forteller at faren hans pleide å si at ”Ekte helter stiller opp for de som er svakere enn seg.” På hvilke måter kan du stille opp for de du vet at blir mobbet?
10) Ungdom gir ofte kallenavn til hverandre. Hva er forskjellen på et hyggelig og et slemt kallenavn? Bruker du kallenavn på noen? Er du sikker på at vedkommende setter pris på det navnet?
11) I filmen blir Lise utsatt for grov vold i skogen. Hun lyver til de voksne og sier at hun har falt av sykkelen. Hvorfor forteller hun ikke sannheten? Hva ville du ha gjort i samme situasjon?
12) Hva ville du ha gjort om du visste at noen hadde utsatt en av dine medelever for vold?
13) På hvilke måter kan man ta igjen mot de som mobber? Kan du gi eksempler på når det kan være lurt, og når det ikke er lurt?
14) Har en lærer eller en annen voksen noen gang bedt deg om å si unnskyld til en medelev? Sa du unnskyld? Mente du det? Hva betyr det å si unnskyld til noen?
15) De tøffeste gutta handler mye om mobbing. Dette er et svært alvorlig tema, men filmen er likevel full av humor. Hvordan kan en komedie klare å rette fokus mot et alvorlig problem like bra som en alvorlig/ikke-morsom film? Gi gjerne ulike eksempler på andre komedier som tar opp alvorlige tema.
16) Lise liker kampsport. Hvis man kan kampsport, når er det riktig å ta i bruk disse ferdighetene, og når bør man la være?
17) Hvor mange tror du blir mobbet på skolen du går på? Hva kan gjøres for å få slutt på all mobbingen på en skole?

D) DIVERSE
1) De tøffeste gutta er basert på en bok skrevet av Arne Svingen. Arne Svingen har skrevet mange barne- og ungdomsbøker. Besøk et bibliotek på hjemstedet ditt og se om du finner flere bøker av Svingen der. Lån og les.
2) Hva er egentlig en superhelt? Hvem kan være en superhelt? Gi eksempler på hva man må gjøre for å være en superhelt.
3) Det finnes veldig mange ulike tegneserier og filmer med superhelter. Hvorfor har denne formen for underholdning blitt så populær? Hvorfor tror du folk liker superhelter så godt?
4) Hva tenkte du da du så at Modulf hadde en ”savnebok”? Hvorfor hadde han laget seg en slik bok, og hvorfor bestemte han seg til slutt for å ikke bruke den mer?
5) Modulf forteller at navnet hans kommer fra norrønt, og det betyr ”ulv” og ”vrede”. Hva er norrønt? Mange navn betyr noe fra gammelt av. Gjør ditt? Bruk nettet og finn ut hvor navnet ditt kommer fra og om det har en spesiell betydning.
6) Når Modulf i filmens slutt møter Sverre og gjengen på skrapplassen, ønsker du da at mobbeproblemet skal bli løst ved at de slåss eller ved at de prater sammen? Begrunn svaret ditt. Hva synes du om måten skrapplass-scenen ender på? 
7) Finn ut mer om den japanske kampsporten Aikido. Er dette en sport du tror kunne ha passet for deg? Begrunn svaret ditt.
8) Har du noen gang blitt sendt til rektors kontor? Hvordan opplevede du dette? Hvis du hadde vært rektor på en skole, hvordan ville du ha tatt imot elever som ble sendt inn til deg?
9) Har du sett noen av skuespillerne i filmen tidligere? Sjekk skuespilleroversikten på Filmweb (http://www.filmweb.no/film/article1063711.ece), og finn ut mer om de mest kjente skuespillerne. Har disse spilt i for eksempel en film eller en TV-serie du kunne ha tenkt deg å se?
10) Filmens handling er lagt til Lillehammer. Hvor er Lillehammer? Lise kommer fra Vinstra. Hvor er Vinstra? Finn disse stedene på et Norges-kart.
11) Kan du gi eksempler fra filmen hvor blikk og kroppsspråk avslører karakterenes tanker og følelser?
12) Hvilke ulike typer kjærlighet finner du eksempler på i filmen?
13) Hva betyr identitet?
14) Modulfs mor forteller: ”Far var lei seg hele tiden, han ble hakka på hele livet og han tok aldri igjen. Til slutt klarte han ikke mer.” Hva tror du skjedde med han? Hvorfor tror du han døde? Hvorfor tror du
moren har ventet så lenge med å fortelle Modulf om dette?
15) Hvorfor tror du Modulf og moren pusser opp farens gamle kontor i filmens slutt?
16) Lån De tøffeste gutta på et bibliotek. Les den. Hva er de største forskjellene på boka og filmen? Hvorfor tror du disse endringene er gjort? Kan du gi eksempler på andre bøker du har lest som er blitt filmatiserte? Hvorfor er en filmversjon ofte forskjellig fra boka den er bygget på?

E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL/-OPPGAVER
1) Hva tror du filmskaperne ønsker å formidle med denne filmen?
2) Hva synes du om måten filmen slutter på? Begrunn svaret ditt.
3) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemningene? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge m.m.)
4) Velg en scene/sekvens fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.
5) Gjenfortell filmens handling med så få ord som mulig.
6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!
Hva læreplanen sier
På skolene, i media og blant landets politikere er det et stadig fokus på verdien av aktiv forebygging og bekjemping av mobbing i skolen. Ingen elev skal måtte føle seg plaget og/eller utstøtt av noen grunn – og mangfoldet blant elever skal være like velkomment som det er naturlig. Uansett identitet, alle elever skal oppleve å bli inkludert og respektert, har også hjemmel i Kunnskapsløftet.

Under Sosial og kulturell kompetanse i Læringsplakaten står det: ”Et tydelig verdigrunnlag og en bred kulturforståelse er grunnleggende for et inkluderende sosialt fellesskap og for et læringsfellesskap der mangfoldet anerkjennes og respekteres.”

Læreplanen i norsk sier:
Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid med egne tekster og i møte med andres innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv. Norskfaget åpner en arena der de får anledning til å finne sine egne stemmer, ytre seg, bli hørt og få svar. Slik representerer faget en demokratisk offentlighet som ruster til deltakelse i samfunnsliv og arbeidsliv.

Et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom det 13-årige løpet er språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre kulturer, aktiv samfunnsdeltakelse og livslang læring.

Læreplanen i RLE sier:
Faget skal være en møteplass for elever med ulik bakgrunn, der alle skal bli møtt med respekt. Kunnskaper om religioner og livssyn og om den funksjon disse har både som tradisjon og som levende kilde til tro, moral og livstolkning, står sentralt i faget. I faget skal det stimuleres til allsidig dannelse, til personlig utvikling og til bevissthet om ens egen identitet.

Læreplanen i samfunnsfag sier:
Føremålet med samfunnsfaget er å medverke til forståing av og oppslutning om grunnleggjande menneskerettar, demokratiske verdiar og likestilling og til aktivt medborgarskap og demokratisk deltaking.Det skal gjere individet medvite om korleis det sosiale fellesskapet påverkar haldningar, kunnskapar og handlingar, og korleis den einskilde kan påverke fellesskapet og sin eigen livssituasjon. Mennesket samhandlar gjennom språk og uttrykksformer som er prega av den kulturen dei veks inn i. Som reflekterande individ kan mennesket forme seg sjølv. Som politisk individ kan mennesket påverke omgjevnadene sine. Som moralsk individ er mennesket ansvarleg for konsekvensane av handlingane sine. Samfunnsfaget skal difor gje djupare forståing av forholdet mellom samfunnslivet og det personlege livet, og stimulere til erkjenning av mangfaldet i samfunnsformer og levevis. På denne bakgrunnen skal faget gje elevane større evne til å tenkje fritt, perspektivrikt, kritisk og tolerant.

av Per Olav Heimstad


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , RLE-faget
Tema:Individ/gruppe, Kulturmøter/-konflikter, Oppvekst/familie, Mobbing, Vennskap/respekt, Litteratur på film, Tenår/skole og seksualitet
 

Fakta

Originaltittel:De tøffeste gutta
Regi:Christian Lo
Roller:Sondre Blakstad Henriksen, Regine Stokkevåg Eide, Anders Baasmo Christiansen, Cecilie Mosli, Hallvard Holmen, Ingjerd Egeberg, Martin Røsjorde Lindstad, Lasse Sortland
Manus:Nick Hegreberg i samarbeid med Arild Tryggestad og Christian Lo
Genre:Barnefilm / Familiefilm / Komedie
Nasjonalitet:Norge
Språk:Norsk
Produsent:Trine Aadalen Lo
Produksjonsselskap:Filmbin
Musikk:Eirik Myhr
Lengde:1 t. 14 min.
Distribusjon:SF Norge
Produksjonsår:2013
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen