Filmweb
 
 

Jeg heter Oscar

Innhold
Handlingen
Om filmen
Oppgaver til filmen
Hva læreplanen sier

Handlingen
Jeg heter Oscar er fortellingen om sjimpanseungen Oscar og hans oppvekst dypt inne i Afrikas jungel. Vi følger Oscar, hans mor Isha og dere sjimpansestamme gjennom de daglige bestrebelsene for å skaffe nok mat, beskytte seg mot fiender - samt gjennom lek og moro.

Oscar tar til seg livskunnskap dagen lang, men når de møter en rivaliserende sjimpansestamme i kamp, lærer han hvor hard tilværelsen kan være på det tøffeste. Han mister sin mor. Oscar leter uten hell. Hvordan skal han nå klare seg? Til slutt kommer hjelpen fra overraskende hold.

Om filmen
Jeg er Oscar er en naturdokumentar laget av Disneynature. Filmen tok over fire år å lage, og forteller historien om de første månedene i livet til sjimpanseungen Oscar.

Innspillingene er gjort i Taï nasjonalpark i Elfenbenskysten.

Disneynature har tidligere utgitt naturfilmene Earth, The Crimson Wing, Oceans, African Cats og Wings of Life.

I originalversjonen tilhører fortellerstemmen Tim Allen (kjent for blant annet stemmen til Buzz Lightyear i Toy Story-filmene).

Filmskaperne hevder at denne innspillingen er den første til å dokumentere at sjimpanser kan utøve altruisme (uselvisk oppofrelse) da vi blir vitne til at sjimpansestammens leder, alfahannen Freddy, overtar foreldreansvaret for Oscar etter at Oscars mor dør.  

Filmen har en offisiell hjemmeside: http://nature.disney.com/chimpanzee. Her vil du finne et omfattende studieopplegg (se educational material-linken) tiltenkt amerikansk skole. (Oppgaver som kan printes, Powerpont-presentasjoner, lydopptak av sjimpanser, filmklipp m.m.)

Jeg heter Oscar har også egen Facebook-side: https://www.facebook.com/DisneynatureChimpanzee

Se filmens trailer her: http://www.filmweb.no/trailere/article909352.ece?clip=1

Filmen har ingen nedre aldersgrense. I skolesammenheng egner den seg fint for både barne- og mellomtrinnet. Dette studieopplegget tar utgangspunkt i læreplanmål for 1. til 7. klassetrinn.

Oppgaver til filmen
Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse. (På de lavere alderstrinn bør også det meste presenteres muntlig fremfor skriftlig.)

Først: Legg gjerne opp til en skogtur i forbindelse med dette opplegget. Kan ting man observerer i skogen flettes inn i en historie man lager selv? I Jeg heter Oscar har dyrene i stor grad blitt personifisert. Kan insekter, fugler eller dyr man ser i naturen bli med i elevenes selvskrevne historier? Trær, planter, steiner og så videre kan også besjeles og få egne roller i handlingen.
 

A) OM FILMOPPLEVELSEN

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Synes du denne filmen passet bra for klassen din? Begrunn svaret ditt.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Sint? Lettet? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?
 

B) OM KARAKTERENE

1) Beskriv Oscar. På hvilke måter kan han minne om et menneskebarn?

2) Gi eksempler på ulike ting som Oscar lærer av de voksne.

3) Velg en av de andre sjimpansene (moren Isha, stammelederen Freddy, Rufus, fienden Scar eller en av de andre). På hvilke ulike måter minner han/hun deg om et menneske?

4) I filmens start er Oscar tre måneder gammel. Hva er det en tre måneder gammel sjimpanse klarer som en tre måneder gammel menneskebaby ikke er i stand til? Gi ulike eksempler.

5) Har stammen til Freddy mer rett til å spise maten i jungelen enn det stammen til fienden Scar har? Begrunn svaret ditt.

6) I filmen sier de at Isha (Oscars mor) mest sannsynlig ble spist av en leopard. Synes du det var feil av leoparden å spise henne? Begrunn svaret ditt.

7) Freddy sin stamme og Scar sin stamme er i krig med hverandre, de kjemper om ressurser (mat) og territorier. Mennesker kriger også. Tror du det er like naturlig for mennesker å drepe hverandre som det er for dyr? Er det mulig å en dag få slutt på all krig i verden?

8) På hvilke måter er sjimpansene i en sjimpansestamme avhengige av hverandre? Gi ulike eksempler.

9) Vanligvis lar aldri en han-sjimpanse en unge få sitte på ryggen sin, det er noe kun sjimpansehunner gjør. Hvorfor tror du Freddy gjør et unntak for Oscar?

10) Hvem er mest sannsynlig Oscar sin far?

C: OM MAT

1A) Hvilke ulike typer mat ser du at sjimpansene spiser i løpet av filmen?

1B) Hva kunne du selv ha spist av denne maten?

1C) Hvilken mat av det sjimpansene spiser er det siste du ville ha spist selv? Begrunn svaret ditt.

2) Veldig få dyrearter bruker verktøy, men i filmen ser vi at sjimpansene bruker ulike hjelpemidler. Hvilke? (Husker du om filmen også viste andre eksempler på dyr/insekter som bruker fangstredskap?)

3) Stammen til Oscar jaktet på apekatter i trærne. Kan du gjenfortelle hvilken jakt-taktikk sjimpansene brukte for å fange disse?

4) Hvor viktig er luktesans og hørsel når et jungeldyr skal få tak i mat?

5) Husker du hvordan sjimpansene fikk tak i bienes honning? Hva ville du ha gjort om du skulle fått tak i honningen oppe i treet? 

6) Hva betyr næringsverdi? Hvorfor er det viktig å spise mange ulike typer mat?

7) Hvorfor var det så viktig for sjimpansestammene å ha kontroll på nøttelunden?
 

D: DIVERSE

1) Hvor er Afrika? Hvor i verden finner man jungel? Bruk et atlas eller en globus og finn svar.
2) Gi eksempler fra filmen på afrikanske dyr og planter som vi også har her i Norge.

3) I vitenskapen sies det av vi mennesker stammer fra apene. Hva betyr dette? Tror du at familien din langt tilbake i tid var aper? Hvilke argumenter finnes for, og hvilke finnes mot?  

4) Hvorfor er sjimpanser så flinke til å klatre?

5) Hvor lenge tror du det er mulig for et menneske å overleve i en afrikansk jungel? Hvordan tror du at du ville ha klart deg? Hva slags utstyr ville du ha tatt med deg dersom du skulle bodd i jungelen en hel måned?

6) Hvor ofte går du turer i skogen? Har du noen gang sett ville dyr leke eller jakte i naturen?

7) Hva er den flotteste naturopplevelsen du noen gang har hatt? Hva var det som gjorde denne opplevelsen så fin?

9) Hører vi mennesker til i naturen? Eller er vi bare ”på besøk” når vi for eksempel er på en tur i skogen? Klarer vi å overleve i naturen uten moderne oppfinnelser?

9) Hvilken nytte har mennesket av naturen? Gi ulike eksempler.

10) Hvilke forskjeller og likheter finner du mellom mennesker og sjimpansers familieformer?

11) Hvilke lover og regler mellom de ulike medlemmene i Oscars stamme er de samme som de du finner i et menneskesamfunn?

12A) Hvilke likheter og ulikheter finner du mellom sjimpanser og menneskers kroppsbygning?

12B) På hvilke måter beveger sjimpanser og mennesker seg likt/ulikt?

13) Hva kjennetegner en jungel? Gi eksempler på de største forskjellene på afrikansk jungel og norsk skog?

14) Store områder av verdens jungel trues av mennesker som hogger ned trærne. Hvorfor hogger mennesker ned skog? Hva kan gjøres for at mennesker ikke trenger å ødelegge skogen som dyra bor i?

15) Veldig mye av verdens natur blir ødelagt av menneskers forsøpling. På hvilke ulike måter forsøpler mennesker? Forsøpler du? Hva må til for at forsøplingen i verden skal ta slutt?
 

E: DYR OG FØLELSER

1) Hvilke ulike typer kjærlighet finner du eksempler på i filmen?

2) Tror du et dyr kan føle savn like mye som et menneske?

3) Hva tror du en sjimpanseunge er mest redd for?

4) Hva tror du en voksen sjimpanse er mest redd for?

5) Syntes du noen gang synd på Oscar? Gi eksempler.

6) Ble du glad i Oscar? Kunne du tenkt deg og møtt han?

7) Kan man bli like glad i et dyr som det man kan bli i et menneske?

8) Var leoparden slem som spiste moren til Oscar? Begrunn svaret ditt.

9) Hvorfor tror du så mange dyreraser foretrekker å være sammen i flokk?

10) Gi ulike eksempler på at sjimpansene har det gøy sammen. Har de humor? Kan de le?

11) Hvilke ulike ansiktsuttrykk har sjimpansene? Kan du etterape noen av disse? Hvor lett er det for et menneske å skjønne hva en sjimpanse føler og tenker ved å se på dens ansiktsuttrykk?
 

F: ORD/UTTRYKK
Hva betyr disse ordene:

1) Økosystem, næringskjede, habitat, tropisk regnskog, utryddingsfare
2) Kroppsspråk, nonverbal kommunikasjon

3) Territorier, rivaler, alfa-hann, hierarki

4) Å bli adoptert, morskjærlighet
 

G: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL/-OPPGAVER
1) Hva tror du var mest krevende for de som lagde denne filmen? Begrunn svaret ditt.
2) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.
3) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.
4) Hva synes du om måten filmen slutter på? Begrunn svaret ditt.
5) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge m.m.)
6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

Som nevnt tidligere så har Disneynature selv laget et undervisningsopplegg (på engelsk) knyttet til denne filmen. Dette finner du her: http://nature.disney.com/chimpanzee Her finnes det en stor mengde praktiske og visuelle oppgaver som kan tas i bruk.

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!

Hva læreplanen sier

Læreplanens kompetansemål i samfunnsfag og naturfag, etter 2.,  4. og 7. årstrinn - sam videregående, vil kunne inkluderes i faglig arbeid før og etter visning av Jeg heter Oscar.

http://www.udir.no/Lareplaner/ 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Samfunnsfag , Naturfag
Tema:Individ/gruppe, Kulturmøter/-konflikter, Miljøvern og naturvitenskap, Oppvekst/familie
 

Fakta

Originaltittel:Chimpanzee
Regi:Alastair Fothergill, Mark Linfield
Roller:Tim Allen
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:USA
Lengde:1 t. 18 min.
Distribusjon:The Walt Disney Company Nordic
Produksjonsår:2012
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen