Filmweb
 
 

Havets sølv

INNHOLD
Handlingen
Om filmen
Oppgaver til filmen
Hva sier læreplanen

 

HANDLINGEN
Hvert år, utenfor Mørekysten, skjer det et mirakel i havet. Silda gyter. Enorme mengder fiskeegg duver i havet, som et gigantisk, grått teppe. Filmen viser, gjennom ett år, sildas livvsyklus og alle andre dyre-og fuglearter som også er avhengige av silda, der den går fra egg til yngel og derfra til voksen fisk som selv skal gyte. Filmen tar oss med på en spennende reise og gir oss lærdom om en liten, men svært betydelig fisk. Filmen viser også hvordan og hvorfor sildas liv i havet er så sårbart. Går noe galt i sildas livssyklus, vil dette få dramatiske konsekvenser for andre fisker, hval, sjøfugl – og til slutt, oss mennesker.

 

OM FILMEN
Havets sølv har vunnet mange nasjonale (blant annet nominert til Årets Amanda i 2012) og internasjonale prisnominasjoner. Filmen ble sett av over 600.000 da den gikk på norsk tv i mars 2012. Dette er en sjelden påkostet, norsk naturfilm, med mange flotte visuelle effekter. Ved hjelp av undervannskamera og miniubåt har regissøren Are Pilskog fått fram unike bilder fra de store havslettene utenfor kysten vår. Are Pilskog forteller også en personlig historie i filmen. Han er utdannet biolog og har flere år sett at lundene ikke får fram unger. Kan det ha noe med silda å gjøre? Han mener det kan virke sånn, men på hvilken måte? Sentrale ”roller” i filmen er nettopp et lundefuglpar og ungen deres som klekkes ut. For at ungen skal overleve, må sildeyngelen på et helt spesielt tidspunkt passere fuglefjellet (ved Runde) for at lundefuglungen skal overleve. Filmen forteller også om tidligere tiders overfiske av sild, med de dramatiske konsekvensene som dette medførte.

OPPGAVER TIL FILMEN:

Om filmopplevelsen:

 1. Syntes du filmen var spennende? Begrunn svaret ditt.
 2. Syntes du det var vanskelig å følge med på handlingen i filmen? Begrunn svaret.
 3. Hva syntes du at du lærte i denne filmen?
 4. Føler du at du vet mer om silda nå enn før du hadde sett filmen?
 5. Hva gjorde mest inntrykk på deg av det du så i filmen?

Filmkunnskap/mediefag:

 1. Hva kjennetegner en dokumentarfilm?
 2. På hvilken måte kan vi kalle denne filmen en dokumentarfilm?
 3. Hvor mange andre undersjangre finnes det innenfor dokumentarfilmen og hva kalles undersjangeren denne filmen er laget i?
 4. Hvilke visuelle effekter brukes det for å gjøre filmen spennende?
 5. Hvordan påvirker lyden og musikken i denne filmen vår opplevelse av at det er en ”spennende” film?
 6. Kom fram til ulike grunner til at regissøren har valgt å fortelle med sin egen stemme i filmen.
 7. Hvordan er filmen bygget opp som en fortelling? (Eks.: Året som struktur for historien).
 8. Hvem spiller ”hovedrollene” i filmen?
 9. Hvorfor har regissøren valgt å filme den lille lundefuglungen som et gjennomgangstema i filmen?
 10. Hva føler vi for fuglungen?
 11. Hvorfor ønsker vi som ser filmen at det skal gå bra med lundefuglungen?
 12. Hvorfor er det viktig for regissøren å skape følelser hos tilskueren og hva slags filmeffekter bruker han for å skape disse følelsene?
 13. Er det sant eller usant i påstanden: ”Det du ikke vet noe om, ikke har kjennskap til eller ikke har noe følelser for, bryr du deg heller ikke om, og derfor er man ikke opptatt av å ta vare på det”?
 14. Hva er denne filmens påstand?

Naturfag:

 1. Hvorfor blir silda kalt ”Havets sølv”?
 2. Hvorfor går silda i stim?
 3. Gjenfortell sildas livssyklus fra egg til voksen fisk og begrunn hvorfor det er viktig at alle stadiene går normalt.
 4. Hva sier filmen om hvordan temperatur og saltinnhold i havet må være før silda kan gyte?
 5. Hvor mange kilo sildeegg gytes det hvert år, hvis man sammenligner det med vekta av hele Norges befolkning?
 6. Nevn de ulike grunnene til at sildeyngelen ikke har kommet forbi fuglefjellhyllene ved Runde i tide? (Hekkeplass for lundefuglen).
 7. Hva skjer med lundefuglen når sildeyngelen uteblir?
 8. Hvor gammel kan en lundefugl bli?
 9. Hva heter hvalarten i filmen som koser seg med sildeegg?
 10. Hva er det engelske navnet på samme hvalart?
 11. Hvor befinner silda seg på de ulike stedene langs norskekysten gjennom året?
 12. Svømmer silda til andre land sine kyster også?
 13. Hva gjør silda der?
 14. Hvorfor blir så få sildegg til slutt til levende sild?
 15. Hva skjer med de andre artene i havet som er avhengig av silda hvis den blir borte?
 16. Hva er grunnen til at sildebestanden har tatt seg opp i de senere år?
 17. Hva kan vi mennesker gjøre for at sildebestanden ikke går ned eller blir borte?
 18. Hva forteller filmen om hva som skjedde med menneskene langs kysten i gamle dager, da silda ble borte?
 19. Hvorfor er ikke moderne mennesker så avhengige av silda som man en gang var?

HVA SIER LÆREPLANEN

Kompetansemål fra 4. årstrinn

Forskerspiren
I naturfagundervisningen framstår naturvitenskapen både som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag, og som prosesser som dreier seg om hvordan naturvitenskapelig kunnskap bygges og etableres. (…)
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
• innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene

Mangfold i naturen
Sentralt i dette hovedområdet står utviklingen av kunnskap om og respekt for naturens mangfold. Kunnskap om biotiske og abiotiske faktorer i økosystemer er viktig for å forstå samspill i naturen. Hovedområdet dreier seg videre om forutsetninger for bærekraftig utvikling, (…).
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
• fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger
• undersøke biologisk nedbryting og beskrive et kretsløp i naturen

 

Kompetansemål etter 7. årstrinn

Forskerspiren
I naturfagundervisningen framstår naturvitenskapen både som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag, og som prosesser som dreier seg om hvordan naturvitenskapelig kunnskap bygges og etableres. (…)
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
• trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon. 

Filmstudieark

Forfatter:Ingrid Dokka
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn]
Fag: Mediefag , Naturfag
Tema:Miljøvern og naturvitenskap
 

Fakta

Originaltittel:Havets sølv
Regi:Are Pilskog
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Norge
Språk:Norsk
Produsent:Are Pilskog
Produksjonsselskap:Blåst Film
Lengde:29 min.
Distribusjon:Bergen Internasjonale Filmfestival
Produksjonsår:2012
Originaltittel:Havets sølv
Nasjonalitet:NOR
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen