Filmweb
 
 

Pionér

Innhold:
Handlingen
Om filmen
Oppgaver til filmen
Hva læreplanen sier

 

Handlingen

Pionér er lagt til 70-tallets Norge. Landet vårt står ved et historisk og økonomisk gjennombrudd da store olje- og gassforekomster er funnet i Nordsjøen. Utfordringen er å få fraktet disse ressursene til land. Yrkesdykkeren Petter er en del av en gruppe utvalgte unge menn som blir trent for å kunne gjennomføre montering av rørledninger på mange hundre meters dyp, dykk som vil komme til å gå over i rekordbøkene.

Innsats- og risikoviljen er stor. Amerikansk spesialkompetanse blir involvert. Enorme pengebeløp står på spill. Nybrottsarbeid innen forskning på menneskekroppens tåleevne blir gjort.

Men en dag blir Petters dykkerteam utsatt for en ulykke, og konsekvensene blir fatale. Petter befinner seg nå i en situasjon hvor han selv må finne ut hva som gikk galt og hvem som har skylden. Gambler noen bevisst med dykkernes liv og helse? Hvor langt er maktmennesker og forskere villige til å gå for å skjule sannheten? Og hvor støtt står folks moral i det pengerike oljeeventyret?


Om filmen

Pionér tar utgangspunkt i et av de viktigste øyeblikkene i Norges historie: Oljeeventyrets fødsel. Ingen norsk film har tidligere gått tydeligere inn på den innsatsen Nordsjødykkerne la til grunn, med liv og helse på spill, for å montere rørledningene som skulle frakte olje og gass fra Nordsjø-sokkelens havbunn og inn til fastlandet.

De ulike rollene består av flere kjente navn. Aksel Hennie spiller hovedrollen, og Jørgen Langhelle, Ane Dahl Torp og André Eriksen innehar noen av de mest sentrale norske rollene. Blant de utenlandske aktørene finner vi Wes Bentley, Stephen Lang og Stephanie Sigman.

Regissør Erik Skjoldbjærg har tidligere gjort suksess med Insomnia (1997), Prosac Nation (2002) og Nokas (2010).

 

Filmen er produsert av Friland Film, som fra før har stått bak eksempelvis Detektiv Downs, Hodejegerne, Sønner av Norge, Upperdog og Uro.

Pionér har allerede fått internasjonal oppmerksomhet.

Filmen har en egen Facebook-side: https://www.facebook.com/pionerfilmen


Se filmens trailer her: http://www.filmweb.no/trailere/article1109580.ece?clip=1

 

Egnethet: Aldersgrensen er satt til 11 år. Medietilsynets begrunnelse er: ”Flere dramatiske scener og utrygg stemning gjør at filmen får 11-årsgrense.” Filmens tematikk og dialogføring o.a. gjør den mest egnet for ungdom/voksne. I undervisningssammenheng passer den best for elever på ungdomsskolen og på videregående.

Oppgaver til filmen
Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.

 

Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre elementer fra filmens slutt. Disse kan derfor med fordel presenteres først etter at filmen er vist.

 

Mange av spørsmålene krever at man benytter eksterne kilder for å kunne besvare. Det vil ikke være tilstrekkelig å kun ha sett filmen.
 

A: KARAKTERENE

1) Beskriv Petter. Hva synes du er hans beste og hans dårligste personlige egenskaper?

2) Beskriv Knut, Petters bror. Hva mener du er den største negative og den største positive forskjellen på de to brødrene?

3) I de fleste filmer møter hovedpersonen (protagonisten) en motstander (antagonisten), som man ofte beskriver som ”badguy”. Hvem er badguy i denne filmen?

4) Hvilke karakterer synes du forandrer seg mest i løpet av filmen? Er det noen av karakterene du i starten av filmen fikk et feil inntrykk av (på godt eller vondt), noen som viste seg å ikke være helt slik som du trodde de var?

5) Hvordan fremstilles amerikanerne i denne filmen? Hvordan tror du amerikanere selv synes om måten de blir fremstilt på? Er dette et inntrykk du tror forandrer seg i løpet av filmens handling?

6) Hva tror du fikk Jørgen til å ta på seg skylden for ulykken? Hvilken sykdom tror du han hadde?

7) Beskriv Mike (den amerikanske dykkeren spilt av Wes Bentley). I hvor stor grad forandret ditt inntrykk av han seg i løpet av filmen, og hva fikk deg eventuelt til å endre oppfatning?

8) Velg en av de andre karakterene (for eksempel Ferris, Leif Lindberg, dykkerlegen Ronald, Trond, Pia e.a.) og beskriv han/henne. Hvilket forhold hadde denne karakteren til yrket sitt, til landet sitt og til sine kollegaer?

9) I filmens slutt får Petter mistanke til at det er noen helt andre enn de han først trodde, som står bak kriminelle forhold knyttet til brorens død. Hvorfor gir han tilsynelatende opp å følge saken videre?


B: NORDSJØDYKKERNE

1) Bruk internett og finn ut mer om rettsaken som tidligere nordsjødykkere har ført mot den norske stat. Saken fikk ikke det resultat nordsjødykkerne hadde håpet på, og den er blitt tatt videre til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

2) Hvilke oppgaver har menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg?

3) Hva tror du kjennetegnet de mennene som ble pionérdykkere i Nordsjøen? Hvorfor tror du de var villige til å gjøre en slik risikofylt jobb?

4) Beskriv hvor viktig det har vært for Norge at nordsjødykkerne gjorde den jobben de gjorde.

4) Hva er dagens rekord i dybdedykking?

5) Hva tror du en som var nordsjødykker på 70-tallet vil si om denne filmen? Begrunn svaret ditt.

6) Veldig mange av de tidlige nordsjødykkerne er i dag arbeidsuføre. På hvilke måter er de uføre?

 

C: OLJENASJONEN NORGE

1) Hvordan tror du det hadde vært her i Norge i dag om vi aldri hadde kunnet tjene penger på olje og gass fra Nordsjøen?

2) I hvor stor grad – og på hvilke måter - hjalp USA, eller andre land, Norge til å få i gang olje- og gassutvinningen på 60-/70-/80-tallet?

3) Hva legger vi i beskrivelsen ”verdens rikeste land”? Hva er rikdom? Gi ulike eksempler på ulike land som på forskjellige vis kan beskrives som rike.

4) La oss si at arbeidsgiverne til de første nordsjødykkerne visste at de som jobbet på havbunnen kom til å få alvorlige senskader: Med tanke på hvor rikt Norge er blitt på grunn av olje og gass, kan man si at det var verdt at enkelte mennesker fikk ødelagt helsa si? Begrunn svaret ditt.

5) Tror du noen ble myrdet i virkeligheten, i kampen for å få kontroll på olje- og gassrikdommene i Nordsjøen? Begrunn svaret ditt.

6) Hva hvis det gikk tomt for olje og gass i Nordsjøen, eller hvis man ikke lengre hadde bruk for disse ressursene? Hva tror du Norge måtte gjøre for å fortsatt forbli et rikt land?

7) I filmen setter dykkerne det norske flagget på bunnen av havet. Hvorfor?

8) Hvilke andre næringer er veldig viktige for norsk økonomi?

9) I hvor stor grad er metodene for å frakte olje og gass fra Nordsjøen til fastlandet forandret fra 70-tallet og frem til i dag?

10) Finn mer stoff om Statpipe.

11) Finn mer stoff om Statoil.

12) Finn ut mer om Oljedirektoratet.

13) Bruk internett og finn illustrasjoner som viser profilen på havbunnen utenfor kysten vår. Bruk denne informasjonen til å se hvilke utfordringer Norge sto overfor da rørledningene skulle legges.

D: DIVERSE

1) Gi ulike eksempler på hva du tror er sant og hva som er oppdiktet i denne filmen.

2) Hva betyr scenografi i filmsammenheng? På hvilke ulike måter har filmskaperne fått filmen til å se ut som at alt skjer på 70-tallet? Gi eksempler på ting i filmen som du tror/mener er typisk for 70-tallet.

3) Hvilken drømmesekvens hadde filmen? Beskriv denne, og prøv og beskriv hvorfor du tror Petter drømte slik han gjorde?

4) Hvordan har filmskaperne filmatisk fremstilt sekvenser hvor Petter (eller andre) er svimle?

5) Hvilke ulike typer kjærlighet finner du eksempler på i filmen?

6) Finn ut mer rundt tradisjonen med å tømme asken etter et menneske i havet. Hvorfor tror du Knuts enke valgte å tømme asken hans i havet?

7) I filmen diskuterer de om det er en måke eller en albatross de ser. Hva er riktig svar?

8) Tenk på sluttscenen: Petter er i innendørsbassenget sammen med sin svigerinne og sin nevø, mens en oljeboringsplattform blir fraktet forbi utenfor huset. Nevøen står ved vinduet og ser på. Hva tror du dette bildet skal symbolisere?

 

E: ORD/UTTRYKK
1) Hva vil det si å være en pionér?

2) Hva vil det si å hallusinere? Hva kan forårsake hallusinasjoner?

3) Hva er et habitat? I hvilken sammenheng brukes ordet oftest, og hvordan brukes det i filmen?

4) Hva er en bestikkelse? Hvordan forholder norsk lov seg til bruk av bestikkelser i forretningssammenhenger?

5) Hva vil det si å kondolere?

6) Hva vil det si å ta forhåndsregler?

7) Når Petter for første gang står på havbunnen på 320 meters dyp, sier han ”a very small step for a vanlig fyr fra Grorud”. Hvorfor formulerer han seg på denne måten?

8) Hva menes med et verifiseringsdykk?

9) Hva vil det si at noe er umbilikal? I hvilken sammenheng brukes det oftest, og hvordan brukes det i filmen?

10) Hva gjør man når man tar en EEG-test?

11) Hva vil det si å få dykkersyke/trykkfallsyke? Hvilke hensyn må en dykker ta for å forhindre å få dykkersyke/trykkfallsyke? Hvordan behandler Petter seg selv mot å bli syk, og hvorfor på denne måten?

 

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL/-OPPGAVER
1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?
2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?
3) Synes du denne filmen passet bra for klassen din? Begrunn svaret ditt.
4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Flere erfarne skuespillere var med i denne filmen. Kjente du noen igjen? Velg noen av disse skuespillerne og finn ut hvilke filmer/TV-serier disse har spilt i tidligere.
6) Hva har du lært av å se denne filmen? Gi ulike eksempler.
7) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.
8) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.
9) Hva synes du om måten filmen slutter på? Begrunn svaret ditt.
10) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge m.m.)
11) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

Hva læreplanen sier

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Pionér vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

Samfunnsfag
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene historie, geografi og samfunnskunnskap, og kompetansemål etter Vg1/Vg2 innen hovedtemaene utforskeren, individ, samfunn og kultur, arbeids- og næringsliv, politikk og demokrati og internasjonale forhold

Naturfag
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene forskerspiren, kropp og helse, fenomener og stoffer og teknologi og design og kompetansemål etter Vg1/Vg2 innen hovedtemaene forskerspiren, bærekraftig utvikling, ernæring og helse og energi for fremtiden.

RLE
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn og etter Vg3 innen hovedtemaene filosofi og etikk.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk! 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: RLE-faget , Samfunnsfag , Naturfag
Tema:Historie, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Miljøvern og naturvitenskap, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Pionér
Regi:Erik Skjoldbjærg
Roller:Aksel Hennie, Ane Dahl Torp, Jørgen Langhelle, Andre Eriksen, Eirik Stubø, David A. Jørgensen, Endre Hellestveit, Wes Bentley, Stephen Lang, Stephanie Sigman, Jonathan LaPaglia
Manus:Hans Gunnarson, Kathrine Valen Zeiner, Cathinka Nikolaysen, Nikolaj Frobenius, Erik Skjoldbjærg
Genre:Thriller
Nasjonalitet:Norge
Produsent:Christian Fredrik Martin
Produksjonsselskap:Friland Produksjon AS
Lengde:1 t. 46 min.
Distribusjon:Nordisk Film Distribusjon
Produksjonsår:2013
Aldersgrense:11 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen