Filmweb
 
 

Tusen ganger god natt

Innhold:
Handlingen
Om filmen
Oppgaver til filmen
Hva læreplanen sier
 

Handlingen
I Tusen ganger god natt møter vi krigsfotografen Rebecca og hennes kontinuerlige kamp mellom å prioritere et trygt familieliv og det å reise ut til kampområder hvor hun risikerer livet for å få fotografert verdens elendighet. Selvmordsbombere i Kabul eller klanoppgjør i Kenya skremmer henne ikke, men bør hun frykte at familien mister tålmodigheten med henne?

Hennes mann og to døtre går mer og mer trette av å leve i frykt for å miste henne, men selv klarer ikke Rebecca å ignorere hvor viktig det er for den vestlige verden at hun dokumenterer hvor grusom tilværelsen i fjerne himmelstrøk kan være.


Om filmen
Tusen ganger god natt er regissert av Erik Poppe, som fra før er blitt anerkjent p.g.a. av filmer som Schpaa, Hawaii/Oslo og DeUsynlige.

Bakgrunnen for filmens handling er Poppes egne erfaringer med media-arbeid i konfliktområder hvor han har jobbet for VG, Reuters og Flyktninghjelpen.

Hovedrollen Rebecca spilles av Oscar-vinneren Juliette Binoche, kjent for sine roller i blant annet Blå. Hvit, Rød, Den engelske pasienten, Sjokolade og Møte i Toscana.

Filmens handlingen er lagt til Irland, Afghanistan og Kenya.

Se filmens trailer her: http://www.filmweb.no/trailere/article1128422.ece

Andre filmer med tema knyttet til konflikter i Afrika og Midtøsten, med filmstudieark:

Farvel Bafana - http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1012320.ece

Paradis nå - http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1012310.ece

Shooting Dogs - http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1012295.ece

Vals med Bashir - http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1012277.ece

Imagining Emanuel - http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1072008.ece

Rebell (War Witch) - http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1098969.ece

Den grønne sykkelen - http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1110886.ece

Oppgaver til filmen
Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.
 

Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre elementer fra filmens slutt. Disse kan derfor med fordel presenteres først etter at filmen er vist.
 

A) OM KARAKTERENE

1) Lag en beskrivelser av Rebecca. Hva er hennes sterke og hva er hennes svake sider?

2) Lag en beskrivelse av Steph. På hvilke områder knyttes hun til barndom, og på hvilke måter må hun forholde seg til den voksne verden?

3) Beskriv hvordan forholdet mellom Rebecca og datteren Steph forandrer seg i løpet av filmen. Hvilke hendelser er det som fører til disse endringene?

4) Beskriv Marcus som far og som ektemann. Hva tror du han ser på som sine viktigste oppgaver i disse to rollene?

5) Hvor viktig er kattungen for filmen? Hvilken betydning spiller den?

6) Velg en av de andre karakterene i filmen. Hvilket inntrykk gjorde han/hun på deg? Hvor viktig mener du han/hun er for handlingen? Begrunn svaret ditt.

 

B) GEOGRAFI/KONFLIKTOMRÅDER:

1) Rebecca og hennes familie bor i Dublin. Hvor er Dublin?

2) I filmens start og slutt ser vi Rebecca fotografere selvmordsbombere i Kabul. Hvor er Kabul, og hva kjennetegner konflikten i dette området?

3) Hvilken del av veden beskrives som den vestlige verden?

4) For å komme seg til Kabul må Rebecca mellomlande i Istanbul. I hvilket land finner du Istanbul, og hva er dette landets rolle i forbindelsen mellom den vestlige verden og Midtøsten?

5) Hvor ligger Kenya, og hva kjennetegner Kenyas grenseområde til Sudan, politisk og humanitært sett?

6) Hva forteller Rebecca til Steph om konflikten i Kongo? Kan du finne ut mer? (Merk, husk å skille mellom landene Den demokratiske republikken Kongo og Republikken Kongo.

C) OPPOFRELSE OG LIDENSKAP

1) Hvorfor er Rebecca villig til å risikere livet for å ta bilder?

2) Hva gjør enkelte mennesker villige til å være selvmordsbombere?

3) Hvilke personer i denne filmen vil du si at ofrer mest? Begrunn svaret ditt.

4) Når det gjelder å fotografere i krigssoner sier Rebecca: ”Jeg trenger det ikke, men verden trenger det …” Hva mener hun med dette?

5) Når Steph har sin skolepresentasjon om Kenya, i filmens slutt, forteller hun om flyktningene i leirene der. Om sin mor og hennes fotografyrke sier hun ”De trenger henne mer enn det jeg gjør.” Hva mener Steph med dette? Og siden når har hun vært av denne oppfatningen? (Når moren kommer hjem fra sykehuset i filmens start sier Steph: ”Jeg håper det var verdt det. Bildet.”)

6) I filmens siste sekvens, når Rebecca på nytt besøker Kabul, klarer hun ikke å fotografere (den unge selvmordsbomberen). Hvorfor?

7) I hvor stor grad vil du si at Rebecca er et forbilde for andre? Kom med argumenter både for og mot.

8) Hvilke ulike typer kjærlighet finner du eksempler på i filmen?

 

D: DIVERSE
1) Rebecca mener hun gjør en viktig jobb. Hun var frustrert over at når hun var i Kongo var folk mer interesserte i å lese nyheter om Paris Hilton enn om humanitære katastrofer i Afrika. Gå inn på ulike nettaviser og se på de ti øverste sakene. Hvor mange av disse sakene synes du er viktige, og på hvilke måter er de viktige? Begrunn svaret ditt.

2) Hva tror du filmskaperne har ønsket å fortelle med denne filmen?

3) Hvorfor tror du filmen har fått tittelen Tusen ganger god natt.

4) En av skuespillerne i denne filmen er trommeslager i et av verdens aller største og mest kjente rockeband. Hvem, og i hvilket band?
5) Det er svært vondt for et barn å frykte at man mister noen man er glad i. Hvem kan man snakke med når man har det sånn? Og hvorfor er det viktig å snakke med noen når man har vonde følelser? Gi ulike eksempler.

6) Hva er en flyktningeleir? Hvor i verden finner man slike?

7) Hva er en klan?

8) Marcus snakker (ivrig) om radioaktivitet og mutasjon. Hva betyr dette?

9) I filmsammenheng, hva betyr produktplassering? Finner du eksempler på produktplasseringer i Tusen ganger god natt?

10) Hvilke kvalifikasjoner tror du er nødvendig for å bli en god krigsfotograf? Kunne dette yrket ha vært noe for deg? Begrunn svaret ditt.

 

E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

3) Synes du denne filmen passet bra for klassen din? Begrunn svaret ditt.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Flere erfarne skuespillere var med i denne filmen. Kjente du noen igjen? Velg noen av disse skuespillerne og finn ut hvilke filmer/TV-serier disse har spilt i tidligere.

6) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

7) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.

8) Hva synes du om måten filmen slutter på? Begrunn svaret ditt.

9) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge m.m.)

10) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

F: FOTOJOURNALISTIKK:
1) Man sier at et bilde sier mer enn tusen ord. Hva menes med dette? I hvor stor grad gir dette en yrkesfotograf makt over sitt publikum?
2) I hvor stor grad har en fotojournalist mulighet til å påvirke folks holdninger til de ulike partene i en krig?
Hva er det Rebecca ønsker å oppnå ved å dokumentere de afghanske selvmordsbomberne?
3) Rebeccas pressekontakt (som hun snakker med via datamaskinen) sier først at Rebeccas bilder fra Kabul (selvmordsbomberinnen) ikke er passende. Hva mener hun med dette – og hvorfor tror du at hun senere endrer mening?
4) Hvilke publikasjoner og nyhetsbyråer er det som oftest viser de sterkeste bildene fra krig og katastrofer? Begrunn svaret ditt.
 5) Filmen gir uttrykk for at Rebecca reiser alene og leverer kun fotografier, og ikke tekst, til sin redaksjon. Hvor vanlig er det å rapportere fra et konfliktområde kun med bilder?
6) Rebecca benytter et av Canons proffkameraer. Hvilke ulike egenskaper har dette (og tilsvarende apparater fra andre produsenter) som gjør det godt egnet som verktøy for en krigsreporter?
7) I hvilke situasjoner benytter Rebecca vidvinkelobjektiver og i hvilke situasjoner benytter hun telelinser når hun dokumenterer?
Oppgi hva du tror er grunnen til disse valgene. 
8) Når i historien begynte man å publisere fotografier fra kriger/væpnede konflikter? Hvilke hendelser kjenner du til, fra etter at kameraet ble oppfunnet, hvor aviser o.a. medier for første gang viste bilder fra slagmark og lignende?
9) En av historiens mest kjente krigskorrespondenter er Ernest Hemingway. Fra hvilken konflikt rapporterte han, og hva er det som har gjort ham mest kjent? Hemingway hadde et forhold til krigskorrespondenten Martha Gellhorn, en av historiens mest kjente kvinnelige reportere. Ulikt Rebecca er Gellhorn en faktisk person. Finn informasjon om henne og merk deg hva som gjorde henne så god i sitt yrke. (Se gjerne filmen Hemingway & Gellhorn … selv om den ikke er så veldig bra.)
10) Lag en liste over ulike yrkesmessige fordeler ved å beherske både det å fotografere og å skrive bra.
11) Hvilke priser tildeles fremragende fotojournalistisk virke? Hva er begrunnelsen for utdelingen av disse prisene?

Hva læreplanen sier
Det faglige arbeidet før og etter visningen av Tusen ganger god natt vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene historie, geografi og samfunnskunnskap, og kompetansemål etter Vg1/Vg2 innen hovedtemaene individ, samfunn og kultur, politikk og demokrati og internasjonale forhold.


NORSK

Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn og etter Vg3 innen hovedtemaene sammensatte/muntlige tekster og språk og kultur.


RLE
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn og etter Vg3 innen hovedtemaene religiøst mangfold og filosofi og etikk.


Filmen vil også dekke flere av hovedmålene i læreplanen til medie- og informasjonskunnskap - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram.
 

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk! 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Mediefag , Mediefag , RLE-faget , Norsk , Samfunnsfag
Tema:Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Tusen ganger god natt
Regi:Erik Poppe
Roller:Juliette Binoche, Nikolaj Coster-Waldau, Mads Ousdal, Larry Mullen jr., Maria Doyle Kennedy, Lauryn Canny, Adrianna Cramer Curtis.
Manus:Harald Rosenløw Eeg, etter en historie av Erik Poppe
Genre:Drama
Nasjonalitet:Norge
Språk:engelsk
Produsent:Finn Gjerdrum og Stein B. Kvae
Produksjonsselskap:Paradox Spillefilm, Zentropa, Newgrange Pictures
Musikk:Armand Amar, Ane Brun
Lengde:1 t. 57 min.
Distribusjon:Euforia
Produksjonsår:2013
Aldersgrense:11 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen