Filmweb
 
 

The Hunger Games - Catching Fire

Innhold:
Handlingen
Om filmen
Oppgaver til filmen
Hva læreplanen sier

Handlingen
I andre kapittel av The Hunger Games-trilogien møter vi en traumatisert, men fortsatt tapper Katniss Everdeen i det hun er i ferd med å etablere en normal tilværelse etter å (i forrige film) ha vunnet de bestialske Dødslekene. Men President Snow, som holder til i det velstående Capitol, sentrum av republikken Panem, trenger å by folket sitt på stadig mer ekstrem underholdning. For det er nødvendig at alle de fattige og underkuede menneskene i de øvrige distriktene distraheres fra sin elendighet – og vilje til å gjøre opprør. Dermed blir Katniss beordret til å delta på Dødslekene nok en gang. Tjuefire deltagere, kun én skal overleve. 

Om filmen
The Hunger Games: Catching Fire er oppfølgeren til The Hunger Games fra 2012. Filmstudieark til denne kan leses her: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1012339.ece

The Hunger Games: Catching Fire er den andre filmen basert på Suzanne Collins suksessrike ungdomsboktrilogi, som på norsk har fått titlene Dødslekene, Opp i flammer og Fugl Føniks. Disse bøkene er blitt en stor internasjonal suksess, noe filmene også ser ut til å bli. (Bok nummer to, som Catching Fire er en adapsjon av, har solgt mer enn 50 millioner eksemplarer bare i USA.) 

 

Handlingen er lagt til et fremtidssamfunn hvor den velstående hovedstaden Capitol og tolv fattige distrikter utgjør den totalitære republikken Panem. Her underholder President Snow landets innbyggere med å årlig arrangere Dødslekene. Konkurransen består i at to unge mennesker (”tributter”) fra hvert distrikt blir trukket ut til å kjempe på liv og død om å bli eneste overlevende i en arena med konstruert villmark. Konkurransen vises som direktesendt reality-TV, og den har som hensikt å både straffe befolkningen for tidligere opprør – samt distrahere Panems innbyggere fra sin fattigdom og elendighet.

Filmenes hovedperson er den unge Katniss Everdeen. Hun kommer fra distrikt 12, en fattig gruveregion. I den første filmen ser vi Katniss melde seg frivillig til å være ”tributt” fremfor sin lillesøster, som i utgangspunktet var trukket ut. Katniss går seirende ut av konkurransen. I bok/film nummer to må Katniss delta på nytt. Hennes følelser for Gale, hennes beste venn hjemme i distrikt 12, og Peeta, en av de andre deltagerne, spiller en viktig rolle i handlingen. Samtidig ser vi at President Snow må ty til stadig kraftigere virkemidler for å slå ned på tendenser til folkeopprør mot den svært så skjeve fordelingen av Panems velstand og goder.

 

Da den første Hunger Games-filmen hadde premiere i mars i fjor (se eget studieark her: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1012339.ece), skapte den en del debatt i norske medier. Mange mente det det var upassende med en underholdningsfilm som skildret drap av ungdommer og unge lik liggende rundt om i naturen, så kort tid etter massakren på Utøya 22. juli året før. Dette er et forhold som gjerne må diskuteres i klassen. Hvilke hensyn bør de ulike aktørene i underholdningsindustrien ta i forhold til i hvor stor grad en films handling kan minne om tragiske hendelser fra virkeligheten?

 

Uansett, denne serien (bøkene og filmene) er blitt en stor suksess blant ungdom. Forfatter Suzanne Collins har imidlertid ikke skrevet disse bøkene kun for å by på lettbent og overflatisk underholdning. Republikken Panem kan lett sees på som et bilde på vår verden i dag, hvor et rikt mindretall kontrollerer det meste av tilgjengelig rikdom og ressurser, på bekostning av den fattige delen av verdens befolkning. Bøkene og filmene forholder seg også til vold som underholdning på et metanivå, siden Collins sitt publikum lar seg underholde av volden i et oppdiktet samfunn hvor man byr på bestialsk vold som underholdning. Hunger Games-serien kan derfor være et veldig godt utgangspunkt for å behandle disse samfunnsmessige forholdene i klasserommet.
 

Filmens trailer: http://www.filmweb.no/trailere/article1133435.ece?clip=1

 

Filmens offisielle Facebook-side: https://www.facebook.com/thehungergamesbook

 

Mer informasjon om bøkene og filmatiseringene kan leses her: http://www.thehungergames.co.uk/about_the_author


Egnethet:
Filmens aldersgrensen er satt til 11 år.
Medietilsynets begrunnelse er at filmen ”har en mørk og utrygg stemning, og inneholder voldshandlinger og skremmende skildringer. Disse er relativt kortvarige og lite nærgående framstilt. Filmen får derfor 11-årsgrense. Samtidig har filmen en tematikk og enkelte scener som kan virke urovekkende på barn under aldersgrensen, og den frarådes derfor barn under 11 år.

Oppgaver til filmen

Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.

Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre elementer fra filmens slutt. Disse kan derfor med fordel presenteres først etter at filmen er vist.

Ordene/uttrykkene i spørsmålsgruppe A (under) kan med fordel gjennomgås i forkant av filmvisningen.
 

Se også filmstudieoppgavene knyttet til den første Hunger Games-filmen, hvor flere spørsmål tar for seg Suzanne Collins forfatterskap, filmsjangertrekk, fortellerstruktur og kjønnsroller med mer. Her: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1012339.ece

 

A: ORD/UTTRYKK
1) Hva vil det si å være alliert med noen?

2) Hva er en revolusjon? Kan du gi eksempler på ulike revolusjoner fra verdenshistorien?

3) Hva betyr svartebørs, portforbud og statsmakt?

4) Hva vil det si å være en outsider?

5) Hva betyr det å være ydmyk?

6) Naturfaglige ord:

Hva er et hologram? Hva vil det si å være dehydrert? I filmen hører vi at energien i et lynnedslag er lik 5 millioner joule. Hva er en joule?

7) Hvor lang tid er et kvartsekel?

8) På spillarenaen kalles våpen-/utstyrslageret et overflødighetshorn. Fra hvor kommer dette uttrykket opprinnelig?

 

B: KARAKTERENE

1) Beskriv Katniss Everdeen. Hva er hennes sterke og svake sider? På hvilke måter kan hun – og kan hun ikke – være et forbilde for unge mennesker? Begrunn svaret ditt.

2) Beskriv Katniss sine følelser for Gale og for Peeta. I hvor stor grad forandres hennes følelser for hver av de to guttene i løpet av filmens handling? Hvem synes du hun passer best sammen med? Begrunn svaret ditt. Kan du forsvare at hun kysser begge to? Hvorfor/hvorfor ikke?

3) Både Gale og Peeta er tiltrukket av Katniss. Er de tiltrukket av de samme egenskapene ved henne? Begrunn/utdyp svaret ditt.

4) Katniss har mange egenskaper som det oftest er mannlige hovedrollekarakterer som har; hun er en flink jeger, hun er fysisk sterk og hun er fryktløs. Hva synes du om at en jente besitter en typisk mannlig helterolle? Begrunn svaret ditt.

5) Kjenner du til andre hovedrollekarakterer (i litteratur og film) som ligner på Katniss Everdeen? Skriv opp likhetstrekk.

6) Beskriv Haymitch Abernathy (Woody Harrelson). Hvilken rolle har han i filmen?

7A) Hvilke inntrykk får du av tributten Finnick Odair? Hva er forskjellen på det inntrykket filmskaperne først vil at du skal få av han – og slik som han viser seg å være? Det er flere personer i filmen som utgir seg for å være av en helt annen karakter enn det de til slutt fremstår som. Hvilke?

7B) Hvilke karakterer er det Katniss kan stole på i denne filmen, og hvem er det hun ikke kan stole på? Hvilke karakterer som først var Katniss fiender, viste seg å være på hennes lag – og motsatt? Hvorfor finner man veldig ofte slike overraskelsesmomenter i filmer og bøker?

8) Hvorfor skjønner vi ofte hvem som senere i en films handling kommer til å dø? I denne filmen dør mange unge mennesker. Hvilke av disse følte du sympati for? Var det noen du syntes det var riktig at døde?

9) Beskriv innbyggerne av Capitol. De bruker masse sminke, parykker, jålete klær etc. Tenk for eksempel på turnémanageren Effie Trinket eller TV-show-verten Caesar Flickermann. Hvorfor tror du innbyggerne i den mest velstående delen av Panem fremstilles slik?

10A) Stylisten Cinna skiller seg ut fra de andre som bor i Capitol. På hvilke måter? Hvorfor tror du han valgte å lage en fuglekjole til Katniss sin TV-opptreden som lignet på Mockingbird-symbolet? Tror du han visste konsekvensene av å lage denne kjolen?

10B) Stylisten Cinna er spilt av Lenny Kravitz. Lenny Kravitz er mer kjent som noe annet enn å være skuespiller. Hva da? 

11) Flere karakterer ofrer liv og helse for at Katniss og hennes allierte skal overleve. Gi eksempler. Hva har disse personene å tjene på å ofre seg selv?

12) I det siste klippet av filmen ser vi et nærbilde av Katniss sitt ansikt. Hun ser rett frem mot kamera. Hvordan tolker du blikket hennes? Hva tror du hun tenker? Hvorfor avsluttes filmen med dette klippet, tror du?

 

C: SYMBOLIKK OG BUDSKAP

1) Hva symboliserer spottefuglen (the mockingbird) i denne filmen?

2) I filmen ser vi folk fra distriktene plystre noen toner mens de løfter høyre hånd med tre utstrakte fingre. Hvorfor gjør de dette? Hvorfor blir dette slått ned på av soldatene?

3) Hva symboliserer/representerer Katniss Everdeen for ulike mennesker i Panem? Til hvilke typer mennesker appellerer hun?

4) Hva kan det velstående Capitol og de fattige tolv distriktene symbolisere i vår verden i dag?

5) Hvorfor tror du midten av Dødslekene-arenaen var utformet som en klokke?

6) Hvis Panem symboliserer vår verden i dag, hvorfor tror du Capitols innbyggere fremstilles så falske og jålete?

7) I Panem brukes drap på TV som underholdning. Hva synes du om et slikt samfunn? Synes du denne filmen var underholdende?

8) Hva tror du Suzanne Collins (forfatteren) ønsker å si med disse bøkene? Ønsker hun kun å skrive litteratur som er underholdende?

9) Sier filmens popularitet noe om ungdoms interesse for samfunnsfaglige spørsmål?

D: SITUASJONEN I PANEM

1) Hva vil det si at et samfunn er totalitært?

2) Hva er det som gjør det mulig at President Snow og resten av Capitol klarer å ha så mye makt over innbyggerne i de tolv distriktene?

3A) Finnes det noen land i verden i dag hvor de politiske og samfunnsmessige forholdene minner om Panem?

3B) Kan Panem være et bilde på hele vår verden i dag? Hvilke del av Panem er det i så fall som kan symbolisere Norge/Europa?

4) Kjenner du til noen historiske begivenheter hvor en liten gruppe rike og ressurssterke mennesker har hatt kontroll over et stort antall fattige mennesker? Gi eksempler

5) President Snow kontrollerer landets befolkning ved å lage TV-show som tar oppmerksomheten bort fra publikums egen elendighet. Hvilken funksjon har TV i vår verden i dag? Hva ville ha blitt mest annerledes med samfunnet vårt om det en dag ikke ble sendt flere TV-programmer?

6) Gale blir pisket i all offentlighet på byens torg (i Distrikt 12). Finn ut om slike offentlige avstraffelser har funnet sted i Norge noen gang. Hvorfor ble Gale straffet på et offentlig sted?

7) President Snow forklarer Katniss at opprør kan føre til revolusjon og at en revolusjon vil føre til samfunnets kollaps. Er dette en god grunn til å la ting være uendret? Hvem tjener på dette? Kan et samfunn ha godt av et kollaps? Begrunn svaret ditt.

8) President Snow prøver å kontrollere landets innbyggere med å både skape håp og frykt. Hvorfor er håp og frykt ofte brukt av statsledere for å bevare situasjonen i et land?

9) Kjenner du til begrepet ”brød og sirkus”? Les om romerske sirkus i Romertiden. Hvilken funksjon hadde disse i forhold til å holde de laveste samfunnsklassene fornøyde? Hva med annen arenaunderholdning i dag, for eksempel fotball?


E: DIVERSE

1) Hvilke ulike typer kjærlighet finner du eksempler på i filmen?

2) De fleste filmer har en tagline, en kort tekst som skal underbygge filmens tittel – og få den til å fremstå ekstra interessant. Catching Fires tagline er ”The sun persists in rising, so I make myself stand.” Hva betyr dette, og hva synes du om dette utsagnet? (Den forrige filmen, eneren, hadde ”The World Will Be Watching” som tagline.)

3) Hvor sannsynlig tror du det i virkeligheten ville ha vært å utholde de fysiske anstrengelsene ungdommene i filmen blir utsatt for under Dødsspillet? I hvor stor grad er deres tåleevne overdrevet?

4) I filmen tapper de vann fra trær ved hjelp av (noe som ligner på) en sevje-/sirupstapper. Er det mulig å tappe så mye vann fra trær i virkeligheten?

5) I filmen ser vi et menneskeliv bli reddet fordi noen kunne livreddende førstehjelp. (Munn til munn-metoden og hjertekompresjon.) Hvor mange i klassen din har fått kurs i livreddende førstehjelp? Gi ulike eksempler på situasjoner hvor dette kan være nyttig for deg å beherske.

6) Beetee hadde en plan om å drepe sine fiender ved hjelp av en spole med kabel som skulle strekkes fra ”lynnedslagtreet” til stranda. Klarer du å forklare hvordan han hadde tenkt at denne planen skulle fungere, ved hjelp av begreper du har lært i naturfagundervisningen?

7) Hvis du ikke har lest bøkene, hva tror du kommer til å skje i den neste filmen? (Mockingjay – part 1.)

8) Hva må til for at et menneske klarer å drepe et annet menneske? I hvilke situasjoner tror du at du ville ha klart å ta livet av en annen person?

9) Hvorfor tror du det er viktigere for flere av de andre konkurransedeltagerne at Katniss overlever enn at de selv gjør det?

10) Hvem i filmen er det som sier – We are the revolution. Hva mener denne personen med dette?

 

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?
2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?
3) Synes du denne filmen passet bra for klassen din? Begrunn svaret ditt.
4) Flere erfarne skuespillere var med i denne filmen. Kjente du noen igjen? Velg noen av disse skuespillerne og finn ut hvilke filmer/TV-serier disse har spilt i tidligere.
5) Hva har du lært av å se denne filmen? Gi ulike eksempler.
6) Hva synes du om måten filmen slutter på? Hvorfor tror du den slutter på denne måten? Begrunn svaret ditt.
7) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.
8) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.
9) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge, spesialeffekter m.m.)
10) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

Hva læreplanen sier

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Hunger Games : Catching Fire vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler: 

NORSK
Kompetansemål etter 7. og 10. trinn og Vg1-3 innen fagområdene skriftlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur.

NATURFAG
Kompetansemål etter 7. og 10. trinn innen fagområdene kropp og helse, fenomener og stoffer, teknologi og design.

RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
Kompetansemål etter 7. og 10. trinn innen fagområdene filosofi og etikk.

SAMFUNNSFAG Kompetansemål etter 7. og 10. trinn innen fagområdene historie og samfunnskunnskap og Vg1-3 innen fagområdene individ, samfunn og kultur og politikk og demokrati.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/
 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!

 

av Per Olav Heimstad 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Naturfag , Samfunnsfag , RLE-faget
Tema:Eventyr/fantasy, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller, Litteratur på film, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:The Hunger Games: Catching Fire
Regi:Francis Lawrence
Roller:Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Philip Seymour Hoffman, Elizabeth Banks, Sam Claflin, Jena Malone, Woody Harrelson, Stanley Tucci, Willow Shields, Donald Sutherland, Amanda Plummer, Toby Jones, Jeffrey Wright, Alan Ritchson, Paula Malcomson, Lenny Kravitz
Manus:Simon Beaufoy, Michael Arndt, basert på triologien av Suzanne Collins
Genre:Action / Eventyr / Drama / Thriller
Nasjonalitet:USA
Produksjonsselskap:Color Force, Lionsgate
Lengde:2 t. 26 min.
Distribusjon:Nordisk Film Distribusjon
Produksjonsår:2013
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen