Filmweb
 
 

Mandela: Long Walk to Freedom

Innhold:
Handlingen
Om filmen
Oppgaver til filmen
Hva læreplanen sier
 

Handlingen
Mandela: Long Walk to Freedom forteller historien om Nelson Mandelas liv, fra hans oppvekst på landsbygda, advokatpraksis i Johannesburg, politiske engasjement i ANC, mangeårige fengselsstraff, løslatelse - og til han i 1994 ble demokratisk valgt president i Sør-Afrika. Vi blir også kjent med hans rolle som far og ektemann.

Bakgrunnsteppet for filmen er all den sosiale og politiske uroen som preget Sør-Afrika i apartheid-tiden. Vi ser all den nød og urettferdigheten som oppsto i et land hvor et hvitt mindretall desperat forsøkte å beholde den politiske makten og de økonomiske fordelene i et afrikansk land rikt på naturressurser.


Om filmen
Mandela: Long Walk to Freedom er basert på Mandelas biografi ved samme navn, utgitt i 1995. Foruten å skildre tilblivelsen av en av vår tids fremste politiske og ideologiske ledere og ikoner, rommer filmen også historien om privatpersonen Mandela, og hans forkjærlighet for kvinner, biler og boksing.

En slik film som dette har naturlig nok fått en del oppmerksomhet fra filmvitere, historikere, samfunnsforskere og så videre. Siden den er basert på en bok skrevet av den personen hovedrollekarakteren skal fremstille, samt at handlingen er lagt til en av nyere histories mest omtalte sosiale og politiske epoker, er mange blitt opptatt av i hvor stor grad filmen skildrer hendelser og personer på riktig måte. Uavhengig av dette tegner produksjonen et innsiktsfullt bilde av Sør-Afrikas fargerike, men voldelige og urettferdige, samfunn – samt av Nelson Mandelas kraftfulle og oppofrende personlighet.

Regissør Justin Chadwick har fra før stått bak produksjoner som The Other Boleyn Girl (2008) og The First Grader (2010). Han har også bakgrunn som skuespiller.

Hovedrolleinnehaver Idris Elba, født i 1972, er en erfaringsrik TV-, teater og film-skuespiller. Med far fra Sierra Leone og mor fra Ghana, vokste han opp i London. Han har tidligere gjort seg bemerket i action- og eventyrfylte produksjoner som The Wire, Prometheus, Pacific Rim og Thor.

Naomie Harris, som spiller Winnie Mandela, ble født i London i 1976. Hun har spilt i en rekke TV-serier og spillefilmer. Hun har utmerket seg med sine roller i blant annet James Bond – Skyfall og i to av Pirates of the Caribbean-filmene.

Filmen inkluderer en rekke ekte nyhetsklipp fra apartheid-tiden. Her vises opptak fra både gledesfylte markeringer, internasjonale boikotter av Sør-Afrika til voldelige sammenstøt mellom militære og sorte.

Se filmens trailer og enkelte filmklipp her: http://www.filmweb.no/trailere/article1113764.ece?clip=1

Filmen har en offisiell Facebook-side: https://www.facebook.com/mandelathemovie

Egnethet:
Mandela: Long Walk to Freedom har fått aldersgrensen 11 år. Medietilsynets begrunner dette med ”enkelte voldsinnslag og skildringer av voldelige opptøyer”. Filmen anbefales derfor ungdom og voksne.

I skolesammenheng er Mandela: Long Walk to Freedom et godt egnet redskap for å nå flere av læreplanens mål, både i ungdomsskolen og på videregående. Les mer om dette nederst i dette dokumentet. I skolesammenheng vil det imidlertid være hensiktsmessig å legge opp til noe forarbeid i forkant av visningen. Les mer om dette i oppgavesamlingen under.

Oppgaver til filmen
Visningen av Mandela: Long Walk to Freedom bør forberedes. Med tanke på elevers læringsutbytte og filmopplevelse er det like hensiktsmessig å vektlegge forarbeid som etterarbeid.

 

Hver enkelt lærer bør selv vurdere hvor filmvisningen plasseres i forhold til sine ulike fagplaner. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver/spørsmål under. Hver enkelt lærer må velge ut de oppgaver/spørsmål som passer best for sine elever og fag.

 


Spørsmålene/oppgavene kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også med utgangspunkt i egen elevmasse vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til og formuleringene av de ulike spørsmål/oppgaver.

 

Kun å se filmen vil ikke være nok for å kunne besvare mange av oppgavene/spørsmålene. Tilgang til internett og oppslagsverk vil være avgjørende.


Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

 

1 ::: FORBEREDELSESOPPGAVER

 

A: SØR-AFRIKA - #1
1) Hva kan du om Sør-Afrika? Hva kan de andre i klassen? Snakk sammen om hva dere vet.

2) Hvor ligger Sør-Afrika? Og hvor finner man byene Johannesburg og Pretoria? Hva med øya Robbin Island? Bruk et kart.

3) Finn informasjon om Sør-Afrikas historie de siste hundre årene. Skaff deg en oversikt over hovedtrekkene. Hvilke sentrale endringer har landet gått igjennom i denne perioden?

4) Når ble Sør-Afrika først befolket av så mange europeere, og hvorfor?

5) Hva innebar apartheid?

6) Hvilke europeiske land har i størst grad påvirket, utnyttet og befolket Sør-Afrika?

7) Hva har vært Sør-Afrikas viktigste inntektskilder på 1900-tallet og frem til i dag?

 

B: NELSON MANDELA - #1

1) Hva kan du om Nelson Mandela? Hva kan de andre i klassen? Snakk sammen om hva dere vet.

2) Bruk internett o.a. og finn stoff om Mandela. Tips til hva man kan se etter: Hvilken oppvekst hadde han, hvilken utdanning og yrker fikk han? Når og hvorfor begynte han å engasjere seg politisk? Hva var grunnen til at han ble sittende så stor del av livet sitt i fengsel? Hva har han betydd for Sør-Afrika (og verden) etter at han ble løslatt?

 

C) ANC

ANC (African National Congress) ble stiftet i 1912 og er i dag Sør-Afrikas største politiske parti. Partiet er sosialdemokratisk. Opprinnelig var det et ikkevoldelig parti, men på 40-tallet, da Nelson Mandela begynte sitt engasjement, utviklet det seg til et parti som tydde til voldelige aksjoner for å markere sine meninger. Etter Mandelas løslatelse fra fengsel i 1990, tok han sterk avstand fra all voldsbruk. I dag er ANC landets regjeringsparti, og dets leder, Jacob Zuma, er landets president.

1) Finn mer stoff om ANC sin historie. Hva har vært de viktigste sakene for partiet?

2) Hvorfor tror du et parti som har vært ikke-voldelig i om lag femti år, bestemmer seg for å ty til voldelige aksjoner?

 

D: ORD/UTTRYKK - #1

1) Hva betyr demokrati?

2) Hva er en sørafrikansk township?

3) Hva innebærer segregering i en sosial og politisk sammenheng?

4) Hva vil det si å boikotte noe? Hvordan kan en boikott brukes som et virkemiddel for å få frem en politisk mening?

5) Finn informasjon om språket afrikaans. Hvorfor snakkes dette i Sør-Afrika?

6) Hva vil det si å være en martyr?

7) I filmen hører vi ordet amandla bli brukt flere ganger. Finn ut hva dette ordet betyr.

8) Nelson Mandela fikk kallenavnet Madiba. Hvilket opphav har dette navnet?

2 ::: ETTERARBEIDSOPPGAVER

 

A: FILMOPPLEVELSEN
1) Se over de forberedelsesoppgavene som ble valgt før filmvisningen, og vurder om det er noen av svarene du ville ha forandret på etter å ha sett filmen.

2) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn svaret ditt.
3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg engstelig? Inspirerte filmen deg til noe? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

4) Synes du denne filmen passet bra for klassen din? Begrunn svaret ditt.

5) Økte filmen ditt engasjement for noen samfunnsfaglige tema? Begrunn svaret ditt.
 

B: SØR-AFRIKA - #2

1) Hvordan er den politiske situasjonen i Sør-Afrika i dag?

2) Hvilket inntrykk får du av de hvite sørafrikanerne i filmen? Begrunn svaret ditt.

3) Hvorfor klarte det hvite mindretallet å beholde makten over et sort flertall så lenge som det de gjorde?
4) Gi eksempler på skilt/plakater du så i filmen som forteller noe om de sortes mangel på rettigheter.

5) I filmen ser du klipp fra Soweto-opprøret 16. juni 1976. Finn mer stoff om denne hendelsen.
6) Hvordan er folks levestandard i Sør-Afrika i dag?

7) I et av de ekte filmklippene ser man biskop Desmond Tutu. Han spilte en svært viktig rolle i bekjempelsen av apartheid. Finn mer stoff om Desmond Tutu.

8) Etter apartheid ble Sannhets- og forsoningskommisjonen etablert. Hva var denne kommisjonens viktigste oppgaver, og hvordan ble disse løst?

9) I filmen ser vi en sort sørafrikaner bli arrestert (og senere drept) for ikke å ha med seg passet sitt. Hvorfor ble det krevd at sorte alltid måtte kunne vise pass hvis de ble stoppet av politiet? Hva ønsket myndighetene å oppnå med denne regelen – og hva symboliserte det at de sorte til slutt begynte å sette fyr på passene sine?

10) I scenen fra Orlando stadion (10. februar i 1985), ser vi bannere med påskriften ”UDF”. Hva var UDF?

11) Hva fryktet de hvite i Sør-Afrika skulle skje hvis de sorte fikk stemmerett?

12) Hvorfor ønsket Nelson Mandela at den demokratiske makten ikke skulle fratas de hvite helt, men at sorte og hvite skulle kunne dele makten seg i mellom?

13) Lag et dikt som handler om å stå i kø valgdagen 27. april 1994.

14) Med utgangspunkt i filmen, gi eksempler på ulikheter mellom vestlige og sør-afrikanske tradisjoner. (Eksempler: feiringer (bryllup, ”konfirmasjon”), klær, talemåte etc.)

15) Hvilken måte å tenke på tror du skilte Frederik de Klerk fra tidligere hvite presidenter i Sør-Afrika?

16) Lag en (skjønnlitterær) fortelling hvor du beskriver tankene til et barn som vokser opp i en township i Johannesburg under apartheid-opprørene.

17) Lag en liste over negative ting som du så barn bli utsatt for i filmen, som barn her i Norge vanligvis aldri trenger å oppleve.

 

C: NELSON MANDELA - #2

1) Lag en kort beskrivelse av Nelson Mandela. Hva er hans sterke og hva er hans svake sider? På hvilke måte mener du han ble forandret som menneske etter fengselsstraffen, sammenlignet med før fengselsstraffen?

2) Vi får vite at Mandela som barn ble lært at alene er man liten, sammen er man mektig. Gi eksempler på hvordan denne filosofien preget livet hans senere i livet.

3) Når han flytter fra landsbygda hvor han vokste opp, ønsker han å bli til noe som gjør familien hans stolt. Når vi senere ser han drar på besøk til sin mor, som advokat med flott dress og bil, er hun langt fra fornøyd. Hva er det hun vektlegger som det viktigste for en mann å oppnå?

4) Da Nelson Mandela engasjerte seg i ANC begynte de med voldelige demonstrasjoner for å få frem sine saker/meninger. På denne tiden kalte mange Mandela for en terrorist. Hva er en terrorist? Vil du si han var en terrorist? Hva med norske motstandsfolk under Den andre verdenskrig? De gjennomførte flere sabotasjeoppdrag som i mange tilfeller tok livet av mennesker. Hva mener du er likheter og forskjeller mellom disse, Nelson Mandela og ulike typer terrorister/terroristgrupper du kjenner til i verden i dag?

5) På 60-tallet ble Mandela ettersøkt av myndighetene, men ville ikke overgi seg. Han sa: - I will not give myself up to a government I do not recognise. Hva mente han med dette?

6) Velg en av hendelsene under, og skriv hva du tror Mandela tenkte/følte. (Skriv gjerne svaret ditt som et dikt.)

- Når han sitter i fengsel og får telegram om at hans sønn, Thembi, har dødd i en trafikkulykke.

- Når datteren hans besøker han i fengsel, viser han en ”Free Nelson Mandela”-button, og forteller at kampanjen for å få han løslatt er blitt verdensomspennende.

- Når fengselsvaktene deler ut langbukser til alle fangene.

- Når han i 1994 går langs gangene i regjeringsbygget på tur ut for å bli hyllet av folket som deres president, og hvite offiserer står i giv akt og gir han honnør.

7) Finn argumenter som forsvarer de som mener det var bra at Mandela ble sittende så mange år i fengsel.

8) I filmens start ser vi scener fra når han som ung gutt gjennomgår et overgangsritual, hvor det markeres at han forlater barndommen og blir en voksen. (Tilsvarende tradisjon i Norge er konfirmasjon.) Vi hører en av de eldre i familien hans si ”bid farwell to your childhood”. Mandela blir en voksen, men når i hans voksne liv blir minnene fra barndommen hans viktigst og mest kjærkomne? (For eksempel, i en scene hvor han står i dusjen, drømmer han tilbake til når han som barn badet i elva. Hvorfor tar han frem slike minnene der og da?) 

9) Hva er likheter og forskjeller på Nelson Mandela og andre kjente frigjøringsforkjempere som Martin Luther King jr. og Mahatma Gandhi?

10) Nelson Mandela var 76 år gammel da han ble valgt til Sør-Afrikas president. Hvilke fordeler og hvilke ulemper har en så høy alder i en slik type stilling?

11) I filmens voice-over hører vi hovedrollekarakteren si at et menneske ikke er født til å hate en annen person på grunn av hudfarge. Det er noe man blir opplært til å gjøre. Hvilket syn og hvilken holdning har du på mennesker med en annen hudfarge enn deg selv? Hva og hvem har påvirket deg i denne sammenheng?

12) Winnie kritiserer Nelson for å bry seg mer om alle andre enn sine egne barn. På hvilke måter har hun rett og på hvilke måter tar hun feil?

13) Hvorfor tror du Nelson Mandela har et behov for å offentliggjøre (på et radioprogram) at Winnie og han skal separeres?

14) På hvilke områder er Winnie og Nelson like, og på hvilke områder er de forskjellige?

 

D: WINNIE MANDELA

1) Beskriv Winnie Mandela. Hva er hennes sterke og svake sider?

2) Finn stoff om hvordan det gikk med Winnie etter at Nelson ble løslatt fra fengsel.

3) I filmens start, når Nelson og Winnie er på date, sier hun: - There is no time. Only now. Hva mener hun med dette?

4) I perioden 1969-1970 satt Winnie 16 måneder sammenhengende i isolat i fengsel. (Hva vil isolat si?) Etterpå spør Nelson Mandela henne: - How do you bear it? Hun svarer: - By hating them. Hva mente hun med dette? Sammenlign måten hun taklet fengsling og tortur på med måten Nelson taklet det på.

5) På hvilke områder synes du at Winnie Mandela forandrer seg mest i løpet av filmens handling?

6) Gi eksempler på forskjeller på Winnie og Nelsons politiske og mellommenneskelige ideologier.

7) På hvilke ulike måter sørger myndighetene for å gjøre livet til Winnie (ytterligere) surt mens Nelson sitter fengslet? Og hvorfor tror du de gjør dette?

8) Etter løslatelsen sier Nelson Mandela om Winnie at ”I loved her the way she was.” Hva mener han med dette?

 

E: ORD/UTTRYKK - #2

1) I filmen hører vi mennesker synge ordene ”Come back, Africa”. Hva tror du de mente med denne formuleringen?

2) Hva ligger i mottoet ”One man, one vote”?

3) Hva menes med at Sør-Afrika er ”a land ruled by the gun”?

4) Filmens tagline er ”It is an ideal for which I am prepared to die.” Hva betyr dette?

5) Et annet sitat fra markedsføringen av denne filmenr er ”It wasn’t politics that liberated a nation, it was love.” Hva betyr dette?

6) I hvilke sammenhenger bruker du ordet hat? Hva vil det si å hate noe eller noen? Gi ulike eksempler.

 

F: POLITIKK OG ENGASJEMENT

1) Hvem har stemmerett i Norge? Hvor viktig er det for deg å få lov til å stemme ved valg her i Norge? Hva mener du er riktig aldersgrense for stemmerett?
2) Har du gått i et demonstrasjonstog noen gang? Gi eksempler på saker du kunne ha tenkt deg å demonstrere for/mot.
3) Nelson Mandela tilga de hvite som hadde ødelagt livet hans, og oppfordret de andre sorte i landet å gjøre det samme. I hvor stor grad ville du ha klart å tilgi, hvis du hadde vært i samme situasjon? Begrunn svaret ditt.
4) Winnie Mandela, slik hun ble fremstilt i filmens handling, klarte ikke å tilgi de hvite. Hvorfor ikke?

5) Hva tror du kan være årsakene til at noen mennesker har god evne til å tilgi, mens andre ikke har det? Hvorfor er enkelte mer hevngjerrige enn andre?
6) Hvilken sak ville du ha vært villig til å risikere livsvarig fengsel for?

7) For hvilke typer saker kan det rettferdiggjøres at barn blir risikert drept?

8) Hvordan tror du styresmaktene i Sør-Afrika opplevde at andre land i verden boikottet sørafrikanske varer? I hvor stor grad tror du dette var med på å påvirke endringene i landet?

9) Hva symboliserer en knyttet hånd i filmen?
10) Mandela fortalte sine partikollegaer i ANC at utdanning er viktig for at Sør-Afrika skulle kunne forandre seg til det bedre. Hvem i samfunnet tror du han mente burde få utdanning, og hvilke typer utdanning tror du var viktigst?

 

G: FENGSELSSTRAFF

1) Gjennom hele menneskets dokumenterte historie finner man eksempler på at man har benyttet fengsler som straffemetoder. Gi eksempler på positive og negative effekter fengselsstraff kan ha på de innsatte og på samfunnet.

2) Hvordan defineres tortur? Mener du fengselsstraff i seg selv er en form for tortur?

3) Hvorfor ble deler av brev Mandela mottok i fengsel skåret i stykker?

4) Nelson Mandela fikk fangenummer 46664. Det har vært vanlig i mange fengsler å nummerere innsatte. Hva tror du det gjør med et menneske å få navnet sitt byttet ut med et nummer?

5) I fengsel fikk Mandela kun lov til å skrive to brev i året til barna sine. Hvorfor fikk han ikke skrive flere, tror du?

6) Når Mandela og kameratene hans ankommer Robben Island for første gang blir de tatt imot av en fengselsoffiser. Hva var det han sa til fangene som ankom, og på hvilken måte. Hvorfor tror du han ordla seg på denne måten?

7) I fengselsgården roper vaktene ting som ”you are nothing!” og ”you are useless!” til fangene. Hvorfor?

8) Hvorfor fikk ikke Mandelas barn lov til å besøke han før de ble 16 år gamle, tror du?

9) Vi ser at fangene en regnværsnatt blir jagd ut i fangegården, hvor de må kle av seg mens alle cellene blir inspisert. Hvorfor tror du inspeksjonen ble foretatt på en slik måte?

10) Hvordan utviklet Mandelas forhold til fangevokterne seg i løpet av tiden han var fengslet?

11) Rundt omkring i verden i dag finner man mange eksempler på fengsler som ikke behandler de innsatte rettferdig. Hvordan mener du et fengsel skal være? Ta for eksempel utgangspunkt i fanger som er dømt for ran eller drap. Begrunn meningene dine.

12) Amnesty International er en organisasjon som blant annet jobber for å hjelpe mennesker som er blitt urettferdig dømt og/eller opplever urimelige soningsforhold. Finn ut mer om Amnesty International og finn eksempler på ulike saker de jobber med.

H: DIVERSE
1) Filmen er basert på Nelson Mandelas biograf, Long Walk to Freedom. Den er oversatt til norsk, Veien til frihet - en selvbiografi. Hvis filmen har gitt deg lyst til å lese i denne, så hør med biblioteket ditt om de har den, eller om de kan skaffe den.

2) Tenk deg at Sør-Afrikas apartheid-historie kan brukes som et bilde på hele verden, hvor et hvitt mindretall er rike og kontrollerer mye av verdens ressurser, mens resten av befolkningen lever i fattige kår og uten demokratiske rettigheter. Forteller Sør-Afrikas frihetskamp noe som på sikt kan gjelde hele verden? Diskuter i klassen.

3) I filmens start ser vi en rettssak hvor advokat Mandela forsvarer en sort hushjelp beskyldt for å ha stjålet fra sin arbeidsgiver. Hvorfor tror du den hvite kvinnen bak forhørsbenken har det synet hun har på sorte?

4) I begynnelsen av filmen hører vi at Winnie er skeptisk til at Nelson skal engasjere seg i ANC. Hun sier: - I think they talk a lot. Hva mener hun med dette?

5) Nelson Mandela fikk Nobels fredspris i 1993, sammen med daværende president Fredrik de Klerk. I lys av filmen, hvorfor fikk også de Klerk fredsprisen?

6) I filmen ser vi at ”hele verden” engasjerer seg i de sorte sørafrikanernes kamp. Mottoet ”The whole world is watching” blir flittig brukt. Hvor stor slagkraft tror du dette mottoet hadde overfor Sør-Afrikas hvite mindretall?

7) Hvordan ser Sør-Afrikas flagg ut, og hva symboliserer de ulike fargene?

8) Hva er den historiske årsaken til at vi i filmen ser at det er venstrekjøring i Sør-Afrika?

9) Hva forteller denne filmen om hvor likestilte sørafrikanske kvinner og menn er?

10) Finn ut hva fengselet på Robben Island brukes til i dag.

11) I filmen ser vi at de sorte sørafrikanerne boikotter busselskapene. I USA utløste en kvinne som het Rosa Parks en tilsvarende bussboikott. Har du lært om Rosa Parks på skolen? Finn ut hvorfor sorte amerikanere på 50-tallet også bestemte seg for å boikotte busselskapene.

12) Journalist og forfatter Tomm Kristiansen utga boka ”Afrika – En vakker dag” i 2006 (Cappelen). Hvis boka er tilgjengelig på biblioteket ditt, lån den og les kapittelet om Sør-Afrika.

13) Når verden ble oppmerksomme på hvor ille apartheid-systemet i Sør-Afrika var, skrev veldig mange artister musikk som handlet om Nelson Mandelas og hans sak. Bruk internett å se om du klarer å finne noen av disse sangene. (I filmen ser vi blant annet klipp fra feiringen av Mandelas 70-årsdag på Wembley Stadion i London. Kjenner du til noen av de artistene som opptrådte her?)

14) I filmen hører vi at de sorte sørafrikanerne ofte synger sammen i folkegrupper. Dette er i stor grad ulikt europeisk tradisjon. Beskriv hva du tror er årsaken til at de benytter sang på den måten de gjør.

15) I filmens begynnelse og slutt benyttes det en voice-over. Hva er en voice-over, og hvorfor har filmskaperne valgt å inkludere denne i filmfortellingen?

16) På hvilke måte kan denne filmen være inspirerende for ulike mennesker. Gi eksempler.

17) Hvordan tror du det var å vokse opp med Nelson Mandela som far? Begrunn svaret ditt.

18) For å forstå afrikansk filosofi, familieliv og samfunnsorden er den en stor fordel å kjenne til begrepet ubuntu. Bruk internett og prøv å forstå hva ubuntu innebærer.
19) Hvilke ulike typer kjærlighet kan man se eksempler på i denne filmen?


 

I: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

2) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

3) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.

4) Gi et eksempel på en film eller to du har sett som kan sammenlignes med denne? Skriv opp likhetstrekk.

5) Hva synes du om måten filmen slutter på? Begrunn svaret ditt.

6) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge, spesialeffekter m.m.)

7) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!

 

Hva læreplanen sier

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Mandela: Long Walk to Freedom vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene historie, geografi og samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaene individ, samfunn og kultur, politikk og demokrati og internasjonale forhold.

NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur.

RLE
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet filosofi og etikk.

ENGELSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene språklæring, muntlig kommunikasjon og kultur, samfunn og litteratur.


Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/

 

av Per Olav Heimstad 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , RLE-faget , Samfunnsfag , Norsk
Tema:Historie, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Mandela: Long Walk to Freedom
Regi:Justin Chadwick
Roller:Idris Elba, Naomie Harris, Robert Hobb, Fana Mokoena, Jamie Bartlett, Deon Lotz, Terry Pheto
Manus:William Nicholson
Genre:Biografi / Drama
Nasjonalitet:Storbritannia / Sør-Afrika
Lengde:2 t. 16 min.
Distribusjon:Scanbox
Produksjonsår:2013
Aldersgrense:11 år - Frarådes barn under 11 år.
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen