Filmweb
 
 

Meg eier ingen

Innhold
Handlingen
Om filmen
Oppgaver til filmen
Hva læreplanen sier

 

Handlingen
I Meg eier ingen følger vi Lisa gjennom hennes strabasiøse oppvekst sammen med sin stadig mer alkoholiserte far, Hasse. Deres forhold er rikt på kjærlighet og omsorg, men de lider begge under farens rusavhengighet. Vi ser hvordan de i årevis kjemper seg gjennom utfordring etter utfordring.

 

Det meste av filmens handling er lagt til Sverige på 70-tallet, hvor de to lever sammen i en liten blokkleilighet i et arbeiderklassestrøk. Faren, som prøver så godt han kan å skjøtte sin fabrikkjobb, drømmer om at arbeidsklassen en gang skal få sin revolusjon. Det Lisa ønsker er at hennes bilde av faren som heltefigur ikke skal rakne fullstendig.

 

Om filmen
Meg eier ingen er filmen basert på svenske Åsa Linderborgs selvbiografiske suksessroman fra 2007. Her deler hun sin historie om sin frustrasjonsfylte, men varme oppvekst sammen med sin alkoholiserte, samfunnsraljerende og hardtarbeidende far, fortalt gjennom karakterene Lisa og Hasse.

 

Det historiske bakteppet er primært Sverige på 70-tallet, hvor politiske og ideologiske samtaler og tanker rundt landets sosialdemokrati stadig finner sted.

 

Hovedpersonen Lisa følges i tre ulike livsstadier, når hun er fem, elleve og tjuefem år gammel. Hvem man i størst grad opplever som filmens hovedperson, Lisa eller Hasse, vil kunne variere i løpet av filmen.

 

Det kan legges til at Mikael Persbrandt, i rollen som Hasse, gjør en glitrende rolletolkning. Persbrandt er fra før kjent fra blant annet seriene Hamilton og Beck, samt spiller i de to siste filmene i Hobbiten-trilogien.

 

Regissør Kjell-Åke Andersson har tidligere stått bak produksjoner som Juleoriatoriet, Familiehemmeligheter og Min store tjukke far.

 

Se filmens trailer her: http://www.filmweb.no/trailere/article1137833.ece?clip=1

 

Egnethet: Aldersgrensen er satt til 11 år. Medietilsynets begrunnelse er filmens ”opprivende tematikk og skildringer av en alkoholisert far.” Til bruk i skolen passer filmen best på ungdomsskoletrinnet og videregående.
Oppgaver til filmen
Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.

 

Hver enkelt lærer bør selv vurdere hvor filmvisningen plasseres i forhold til sine ulike fagplaner. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver/spørsmål under. Hver enkelt lærer må selv gjøre de valg som passer best for sine elever og fag.

 

Kun å se filmen vil ikke være nok for å kunne besvare mange av oppgavene/spørsmålene. Tilgang til internett og oppslagsverk vil være avgjørende.

 

Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre elementer fra filmens slutt. Disse kan derfor med fordel presenteres først etter at filmen er vist.

 

 

A: KARAKTERENE

1) Beskriv Lisa. Hva er hennes sterke og hva er hennes svake sider?

2) Lisa skildres både som fem, elleve og tjuefem år gammel. Hvilken av disse tre epokene synes du var mest interessant/spennende? Begrunn svaret ditt.

3) Beskriv Hasse. Hva er hans sterke og hva er hans svake sider?

4) Skriv hvordan du tror Hasse ville ha beskrevet seg selv som far. Hva tror du kunne ha vært forskjellene på denne beskrivelsen avhengig av om han var edru eller full når han ble spurt? Begrunn svaret ditt.

5) Når Hasse skal sykle Lisa til barnehagen for første gang, må han få hjelp for å finne ut hvor den er. Sier dette noe om han som far, eller sier det noe om tiden handlingen er lagt til? Begrunn svaret ditt.

6) Beskriv Lisas mor, Katja. Synes du det var riktig av henne å forlate Hasse? Begrunn svaret ditt.

7) Hvem er filmens hovedperson? Begrunn svaret ditt.

8) Hvilke sider av Lisas personlighet tror du hun har arvet av sin mor, og hvilke sider tror du hun fikk fra sin far?

9) Hvorfor likte Lisa som femåring å se faren klemme sammen en ølboks med bare hendene? Finner du noe symbolikk i denne handlingen? Begrunn svaret ditt. 

10) Hvor bra vil du si at det gikk med Lisa til slutt? Hva tror du var årsaken til at det gikk så bra som det gjorde?

11) På hvilke måter kan man si at Lisa er et forbilde for andre?

12) Hva tror du kan være årsakene til at Hasse ble alkoholiker?

13) Beskriv Hasses foreldre. På hvilke måter synes du de er gode foreldre/besteforeldre, og på hvilke måter synes du de kunne ha gjort ting på en annerledes måte? Hvor mye ansvar mener du at besteforeldre skal ha for barnebarnas oppvekst? 

 

B: RUS/HELSE

1) Hvordan påvirker alkohol en menneskekropp? (Hva skjer rent medisinsk?)

2) På hvilke ulike måter kan alkohol påvirke menneskers oppførsel? Og hvorfor? 

3) Hvorfor utgjør alkohol så stor del av vår kultur? Hvilke ulike sider ved alkoholbruk blir av mange opplevd som fordelaktige?

4) Gi eksempler på ulike negative ting som kan skje ved alkoholbruk.

5) Påvirker alkoholbruk unge annerledes enn voksne, tror du? Begrunn svaret ditt.

6) Hva er alkoholisme? Skriv en definisjon.

7) Hva vil det si å få abstinenser?

8) Hva er det som gjør at enkelte mennesker blir avhengige av alkohol? Og hvorfor kan det være vanskelig for de som er avhengige å slutte å drikke, selv om de vet at det er skadelig for seg og omgivelsene?

9) Hvordan reagerer Lisa den morgenen vi ser Hasse spy i kjøkkenvasken? Hva sier hennes reaksjon om situasjonen hjemme hos de to? 

10) I hvor stor grad tror du at Hasse er blitt påvirket av sin egen oppvekst til å drikke? Begrunn svaret ditt.

11) I hvilke ulike sosiale sammenhenger i løpet av livet kan man regne med at det er akseptert at alkohol nytes? I hvilke av disse sammenhengene mener du at alkohol ikke er nødvendig? Begrunn svaret ditt.

12a) I filmens slutt forteller Hasse sin datter at han har slutta å drikke. Han sier at ”det er det beste som har hendt meg”. Hvorfor?

12b) Hasse klarer å slutte å drikke etter at Lisa har flytta hjemmefra. Hva tror du hun tenker når hun (som 25-åring) får vite dette?

13) I filmen ser vi Lisa selv drikke alkohol når hun er cirka elleve år gammel. Hvorfor drikker hun til tross for alt det fæle hun har opplevd som har skyldtes alkohol?

14) Gi argumenter for og mot å totalforby drikking av alkohol her i Norge.

15) Hvilke rusmidler er tillatt i salg, og hvilke er det ikke? Gi ulike eksempler. Hva er forskjellene på disse, og hvorfor er bruk av enkelte rusmidler sosialt akseptert, mens andre er det ikke?

16) Skriv et dikt hvor en alkoholiker uttrykker sine følelser for ei flaske.

17) Det finnes flere organisasjoner o.a. som kan hjelpe mennesker som har alkoholproblemer. (Enten egen avhengighet/misbruk, eller avhengighet/misbruk blant venner/familie.) Finn eksempler på ulike slike organisasjoner, og undersøk hvilke typer hjelp de tilbyr.
C: POLITISKE ORD/UTTRYKK

1) Hva er kommunisme?

2) Hva er et sosialdemokrati?

3) Hva vil det i denne sammenhengen si å være en arbeider?

4) Hva betyr klassekamp? Hvilke ulike samfunnsklasser hadde man i Sverige på 70-tallet?

5) Hva er en proletar? Når Lisa spør sin far svarer han ”noen som har det vanskelig, som lever fra hånd til munn.” Hvorfor tror du han svarer på denne måten? 

6) Hva er en kapitalist?

7) Hva menes med ”lik lønn for likt arbeid”.

8) Hasse sier Cuba er ”det fineste som fins”. Hvorfor liker han Cuba så godt? Han sier også at på Cuba snakker folk om viktigere ting enn det man gjør i Sverige. Hva mener han med dette?

9) Hva er kjønnskamp? Hva sier og gjør Lisas mor i filmen som har med kjønnskamp å gjøre?

10) Hva er en fagforening? Hvilken funksjon har en fagforening (for sine medlemmer)?

 

C: KJÆRLIGHET

1) Hvilke ulike typer kjærlighet finner du eksempler på i filmen?

2) Hva tror du kan være likheter og forskjeller på å være glad i et menneske og det å være glad i et rusmiddel? 

3) Hasse er veldig glad i datteren sin. Hvorfor klarer han da ikke å slutte å drikke, når han vet hvor mange sorger alkoholen gir datteren?

4) Hva tror du Lisas mor, Katja, så i sin nye kjæreste, som hun ikke fant hos Hasse?

5) Som voksen spør Lisa sin mor: ”Hvorfor tok du meg ikke med den kvelden?” Hun tenker da på den kvelden moren forlot Hasse. Moren svarte: ”Jeg syntes så synd på han at jeg ga han det fineste jeg hadde.” Hva synes du om dette svaret? Er dette et svar du selv ville ha akseptert, om du var i samme situasjon? Begrunn.

6) I filmens slutt får Hasse vite at han skal bli bestefar til en jente. Han sier at han og barnebarnet kommer til å bli ”bästis och bundis”. Hvordan tror du at Hasse kommer til å bli som bestefar?

7) I filmens slutt sier Lisa ”jeg elsker deg” til faren sin. Hvorfor tror du hun klarte å si det rett ut nå, og ikke tidligere?

 

D: DIVERSE

1) Hvorfor tror du denne historien har fått tittelen ”Meg eier ingen”?

2) Filmen er basert på en bok av Åsa Linderborg, som selv hadde en slik oppvekst som det vi ser Lisa har i filmen. Hvorfor tror du Åsa Linderborg bestemte seg for å skrive denne boka?

3) Hvis filmen gir deg lyst til å lese boka, besøk ditt nærmeste bibliotek og be om å få låne den. Den er oversatt til norsk.

4) Kan man si at båten i fortellingen symboliserer noe? I så fall, hva da, tror du?

5) I filmen ser vi at det røykes innendørs flere steder. Spør noen voksne om hvilke regler som gjaldt for røyking innendørs tidligere. Hvorfor er disse reglene blitt strengere nå enn tidligere?

6) I filmens start, hva synes du om familiens julefeiring? Hva mener du at de voksne burde ha gjort annerledes for at feiringen skulle ha blitt hyggeligere for barna?

7) I filmen ser vi at folk går i demonstrasjonstog. Hva demonstrerte de for/mot? Hvilke saker kunne du ha tenkt deg og gått i demonstrasjonstog for/mot?

8) Lisa hadde mange bekymringer i oppveksten sin. Hvem kan man snakke med når man har det vondt, når man føler man ikke kan eller vil snakke med foreldrene sine? Og hvorfor er det viktig å snakke med noen når man har vonde følelser?

9) I forbindelse med Lisas konferansetime på skolen får hun høre at hun ”kan bli akkurat det hun vil”. Hvor enig er du i dette? Hva med deg selv? Kan du bli akkurat det du vil?
E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

3) Synes du denne filmen passet bra for klassen din? Begrunn svaret ditt.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

6) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.

7) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge m.m.)

8) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

 

Hva læreplanen sier

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Meg eier ingen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:
 

SAMFUNNSFAG

Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene historie og samfunnskunnskap, og kompetansemål etter Vg1/Vg2 innen hovedtemaene individ, samfunn og kultur, politikk og demokrati og internasjonale forhold.
 

RLE

Kompetansemål etter 10. årstrinn og etter Vg3 innen hovedtemaet filosofi og etikk.
 

NATURFAG

Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet kropp og helse, og etter Vg1 innen hovedtemaet ernæring og helse.
 

NORSK

Kompetansemål etter 10. årstrinn og Vg3 innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur.
 

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com Takk!

Per Olav Heimstad (f. ’73) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Naturfag , RLE-faget , Samfunnsfag
Tema:Helse og rus, Politikk og samfunn, Likestilling/kjønnsroller, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt, Litteratur på film, Historie, Nordisk
 

Fakta

Originaltittel:Mig äger ingen
Regi:Kjell-Åke Andersson
Roller:Mikael Persbrandt, Tanja Lorentzon, Sten Ljunggren, Ida Engvoll, Ping Mon Wallén, Saga Samuelsson, Linn Skåber
Manus:Pia Gradvall
Genre:Drama
Nasjonalitet:Sverige
Språk:svensk
Produksjonsselskap:FilmLance Int AB (SWE), Maipo Film AS (NOR)
Lengde:1 t. 49 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2013
Aldersgrense:11 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen