Filmweb
 
 

Peabody & Sherman

Innhold
Handlingen
Om filmen
Oppgaver til filmen
Hva læreplanen sier

Handlingen
Mr. Peabody er verdens mest ekstraordinære hund. Hans overlegne intelligens og hans uovertrufne talenter som blant annet forretningsmann, forsker, idrettsmann og oppfinner har gitt han innpass blant menneskene. Han har i tillegg, hund til tross, fått lov til å adoptere den foreldreløse gutten Sherman.

Sherman er en pliktoppfyllende og lydig sønn, men en dag roter han seg borti Mr. Peabodys mest fantastiske oppfinnelse, tidsmaskinen TILBAK! Med denne presterer Sherman å både forkludre historiske hendelser, og ikke minst, rote bort Penny, jenta i klassen som han prøver å imponere.

 

Dermed må Mr. Peabody og Sherman begi seg ut på en farefull ferd rundt om i tid og rom, blant en rekke av menneskehetens mest kjente skikkelser, for å finne Penny og reparere verdenshistorien før en katastrofe inntreffer.

Om filmen
Mr. Peabody & Sherman er en film hvor manusforfatterne virkelig har boltret seg i kjente verdenshistoriske skikkelser, hendelser og epoker. Eksempelvis brukes både Det gamle Egypt, renessansen i Italia og Den franske revolusjon som baktepper for filmens actionfylte sekvenser. Og her møter vi eksempelvis Tutankhamon, Leonardo da Vinci og Marie Antoinette, og mange flere fremtredende personligheter.
 

Filmen gjør seg dermed godt egnet til å sette faglig søkelys mot historiefaget generelt og enkelte historiske skikkelser, hendelser og epoker spesielt.


Mr. Peabody & Sherman er skapt av Dreamworks Animation, animasjonsstudioet som fra før har laget filmsuksesser som bl.a. Shrek, Madagaskar og Kung Fu Panda.

I den norske versjonen hører vi Kåre Conradi som stemmen til Herr Peabody og Lukas Anvik som adoptivsønnen Sherman. I tillegg har blant andre Frank Kjosås, Tine Skjold og Håvard Bakke bidratt med stemmer til øvrige karakterer.

Filmen har sin egen hjemmeside: http://www.mrpeabodyandsherman.com/ Her kan man finne spill, klipp fra filmen, informasjon om karakterene med mer.

Se filmens trailer her: http://www.filmweb.no/trailere/article1141915.ece?clip=1

Se filmens Facebook-side her: https://www.facebook.com/MrPeabodyandSherman

Egnethet:
Filmens aldersgrense er satt til 7 år. Medietilsynet begrunner dette med at filmen har ”enkelte mørke og dramatiske scener med kraftige effekter.”
Filmen er for øvrig godt egnet som familiefilm – og til visning i skolen fra 2. trinn (7 år).
 

Oppgaver til filmen

Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver/spørsmål. Hver enkelt lærer må velge ut det som passer best for sine elever og fag.

Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Uansett, i flere spørsmålsbolker (spesielt bolk C: Historie: Skikkelser, hendelser, epoker etc.) er det spørsmål som kun de eldste klassetrinn vil finne det mulig å besvare.

 

Mange spørsmål bør presenteres muntlig – og danne grunnlag for samtale i klassen fremfor skriftlige arbeider.

Kun å se filmen vil ikke være nok for å kunne besvare mange av oppgavene/spørsmålene. Tilgang til internett og oppslagsverk vil være avgjørende.
 

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

 

A: KARAKTERER
1) Beskriv Mr. Peabody. Hva er hans sterke og svake sider? Hvor godt egner han seg som far til Sherman, synes du?

2) Beskriv Sherman. Hvis han hadde gått i klassen din, tror du han kunne ha blitt en god venn for deg? Begrunn svaret ditt.
3) Beskriv Penny. Hvorfor plager hun Sherman (i filmens start)?

4) Når i filmen er det du skjønner at Sherman og Penny kan klare å bli venner? Hva er det som forårsaker dette?

5) Hvilke av de andre karakterene vi møter i filmen synes du bidrar mest til å gjøre handlinga underholdende? Begrunn svaret ditt.

6) På hvilke måter kan du si at forholdet mellom Mr. Peabody og Sherman forandrer seg i løpet av filmens handling? Hva er det som forårsaker denne forandringen?


B: SPRÅK/ORD OG UTTRYKK

1) Hva vil det si å adoptere noen?

2) Hva er en giljotin?

3) Hva vil det si å være et geni?

4) Hva er en kiropraktor?

5) Hva er sentrifugalkraft?

6) Hva vil det si å være sarkastisk?

7) Hva er en aristokrat?

8) Hva betyr renessanse?

9) Hva betyr revolusjon?

10) I filmen hører vi mange ordspill. Hva er et ordspill? Kan du gi eksempler?

11) I filmen hører vi en del utenlandske ord. Var det noen fremmede ord og uttrykk du la merke til? For eksempel, når Sherman og Peabody er i Frankrike hører vi det blir ropt ”Vive la revolution!” Hva betyr dette?

12) I filmen ser vi grekere som under Trojakrigen lurer fienden ved hjelp av en stor tre-hest. Dette er opphavet til det moderne uttrykket ”en trojansk hest”. I hvilke sammenhenger kan dette uttrykket brukes i dag?

C: HISTORIE: SKIKKELSER, HENDELSER, EPOKER ETC.

1) Hvilke av de historiske skikkelsene, hendelsene og epokene i filmen visste du om fra før? Gi eksempler.

2) Argumenter for at det er viktig å kunne historie.

3) Et uttrykk sier at ”historien repeterer seg selv”. Hva menes med dette?

4) Et ordtak sier at hvis man ikke kjenner sin historie, vil man gjøre de samme feilene som folk før seg har gjort. Kan du gi eksempler som forklarer hva som menes med dette?

5) Den tyske forfatteren og vitenskapsmannen Johan Wolfgang von Goethe skal en gang ha sagt at hvis du ikke kan føre ditt regnskap over 3000 år, lever du kun fra hånd til munn. Hva tror du han mente med dette?

6) Hvilke historiske hendelser er mest fremtredende i denne filmen? Ta frem et verdenskart og finn ut i hvilke byer og land disse hendelsene fant sted. Hvor stor del av verdenskartet er med i den verdenshistorien man stifter kjennskap til gjennom underholdning, undervisning med mer?

7) Hvilke land har betydd mest for utviklingen av verden slik du kjenner den i dag?

8) Den franske revolusjonen: Hvorfor lærer vi om Den franske revolusjonen i skolen? Kan de samfunnsmessige forholdene i Frankrike på slutten av 1700-tallet, som utløste en revolusjon, sammenlignes med konflikter i andre land i verden i dag?

9) I filmen møter vi mange historiske karakterer (i små og store roller), for eksempel Tutankhamon, Leonardo da Vinci, Marie Antoinette, Maximilien de Robespierre, George Washington, Benjamin Franklin, Agamemnon, Vincent van Gogh, Moses, Mahatma Gandhi, William Shakespeare, brødrene Wright, Sigmund Freud, Albert Einstein, Wolfgang A. Mozart, Isaac Newton, Spartacus, Bill Clinton og Abraham Lincoln. Hvem av disse visste du om fra før? Velg tre av de andre, og finn ut hvem de var – og hvorfor de er blitt kjente.

10) Et par av karakterene listet opp i forrige spørsmål er knyttet opp mot myter og religion, fremfor historiske fakta. Hvilke? Hvor sannsynlig tror du det er at disse faktisk har levd?

11) Det gamle Egypt er en av de mest kjente historiske epokene, og egyptologi er blitt en av de mest populære retningene inne arkeologi og historieforskning. Hvorfor tror du det er blitt slik?

12) Test hukommelsen din; hvor er Peabody og Sherman når de reiser til følgende årstall med tidsmaskinen: 1332 f.Kr., 1184 f.Kr., 1508 og 1789

13) Hvorfor hevder Mr. Peabody at Den franske revolusjon kunne ha vært unngått om Marie Antoinette hadde delt ut brød til folket sitt?

14) I et kort øyeblikk ser vi at Mr. Peabody og Sherman også besøker en tid hvor det finnes mammuter. Når levde disse?

15) Hvilke nordmenn er det som har satt store spor i verdenshistorien? Gi ulike eksempler.

 

D: VITENSKAP, OPPFINNELSER OG FANTASI

1) Tror du det er mulig å lage en tidsmaskin? Begrunn svaret ditt.

2) Hvis du hadde hatt mulighet til å reise i tid, hvor ville du ha dratt – og hvorfor?

3) Hvis du kunne ha gjort en forandring på én historisk hendelse, hva ville du ha valgt? Begrunn svaret ditt.

4) Hvilken historisk skikkelse ville du helst ha møtt. Begrunn svaret ditt.

For spesielt interesserte:

5) I filmen ser vi balsamerte egyptiske mumier. Hva var hensikten med balsameringen, og hvordan ble denne gjort?

5) I filmen ser vi en giljotin. Finn ut mer om denne franske oppfinnelsen og hvorfor den ble utviklet.

6) I filmen ser vi Mr. Peabody og Sherman stå sammen med Benjamin Franklin, som flyr en drage med en nøkkel festet til snora opp i lufta mens det stormer og lyner. Hva innebar dette vitenskapelige eksperimentet, hva ble resultatet?

7) Vi ser Mr. Peabody utnytte metangass fra en ku i en av sine vitenskapelige oppfinnelser. På hvilke praktiske områder kan metangass fra kyr benyttes?

8) Mr. Peabody har problemer med et sort hull og forstyrrelser på romtid kontinuumet (the space time continuum). Hva menes med disse begrepene?

E: DIVERSE
1) Vi ser Leonardo da Vinci male maleriet Mona Lisa. Hva er årsakene til at dette maleriet er blitt et av verdenskunstens mest kjente kunstverk?

2) Sherman sier: ”Det du ikke liker med en person er det ved personen som minner deg om noe du ikke liker ved deg selv.” Hva mener han med dette? Hvor riktig mener du dette synspunktet er?

3) Hvilke ulike typer kjærlighet finner du eksempler på i filmen?

4) Kan du gi eksempler på at man kan både hate og elske en person samtidig?

5) Sherman blir mobbet av Penny i kantina. Hva synes du de andre elevene som er tilstede burde ha gjort i en slik situasjon?
6) Når Mr. Peabody og Sherman er i Egypt, hører vi om dødsguden Anubis. Finn mer informasjon om Anubis og skriv et dikt som handler om det å herske i dødsriket.

7) I filmen ser vi også skipet Titanic. Hvorfor er denne båten blitt så kjent?

8) Lag en historie hvor jeg-personen gjør en av tidenes viktigste oppwwwwfinnelser. (Du kan velge en oppfinnelse du kjenner til fra før, eller dikte opp din egen.)

 

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL
1) Hva handler denne filmen om?
2) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?
3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?
4) Synes du denne filmen passet bra for klassen din? Begrunn svaret ditt.
5) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.
6) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.
7) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, lydeffekter, tempo, farger, lys/skygge m.m.)
8) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

Hva læreplanen sier

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Peabody & Sherman vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
Kompetansemål etter 4., 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur.

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 4., 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene historie og samfunnskunnskap.
 

NATURFAG
Kompetansemål etter 4., 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene fenomener og stoffer og teknologi og design. 

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad (f. ’73) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker. 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn]
Fag: Samfunnsfag , Historie , Norsk
Tema:Eventyr/fantasy, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kunst, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Mr. Peabody & Sherman
Regi:Rob Minkoff, Rob Minkoff
Roller:Ty Burrell, Stanley Tucci, Ty Burrell, Karan Brar, Leslie Mann, Max Charles, Lake Bell, Max Charles, Joshua Rush, Zach Callison, Allison Janney, Karan Brar, Ariel Winter, Stephen Colbert, Leslie Mann, Mel Brooks, Patrice A. Musick, Dennis Haysbert, Stephen Colbert, Stephen Tobolowsky, Guillaume Aretos, Allison Janney, Leila Birch, Ariel Winter, Patrick Warburton, Lauri Fraser, Stephen Tobolowsky, Steve Valentine
Manus:Craig Wright, Craig Wright
Genre:Eventyr / Familiefilm / Animasjon
Nasjonalitet:USA
Produksjonsselskap:20th Century Fox, DreamWorks Animation, PDI, Bullwinkle Studios
Lengde:1 t. 32 min.
Distribusjon:Twentieth Century Fox Norway
Produksjonsår:2014
Aldersgrense:7 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen