Filmweb
 
 

Vinden stiger

Innhold
Handlingen
Om filmen
Oppgaver til filmen
Hva læreplanen sier


Handlingen
Animasjonsfilmen Vinden stiger er løst basert på Jiro Horikoshis liv, den japanske sjefingeniøren som forut Den andre verdenskrig sto i bresjen for utviklingen av det japanske imperiets kampfly. Vi følger flyentusiasten fra å være en ung drømmer til hardtarbeidende flyingeniør. Parallelt følger vi hans møte med den vakre Nahoko, jenta som tilfører livet hans en poetisk, dramatisk og ulykksalig kjærlighetshistorie.
 

Filmens historiske bakteppe er fra en rikholdig og tidvis ubarmhjertig epoke i Japans historie. Fra jordskjelvet i 1923, som la store deler av Tokyo og området rundt i ruiner, via tider med økonomisk nedgang og epidemier, til 30-tallet hvor japansk teknologi virkelig begynte å nå en betydning i global målestokk.

Om filmen
Vinden stiger (org. Kaze tachinu) er regissert av en av Japans mest lovpriste og anerkjente filmskapere, Hayao Miyazaki. På midten av 80-tallet grunnla Miyazaki animasjonsstudioet Studio Ghibli, og har siden da oppnådd stor suksess, både nasjonalt og internasjonalt, med produksjoner som eksempelvis Min nabo Totoro, Prinsesse Mononoke, Chihiro og heksene og Det levende slottet.

 

Hayao Miyazaki, som nå (i 2014) er 73 år gammel, har annonsert at Vinden stiger vil bli hans siste spillefilm.

 

Med Vinden stiger tar Miyazaki og Studio Ghibli for første gang for seg en historie med rot i virkeligheten, og hvor magiske elementer er helt utelatt. Se ”Handlingen” over.

En artikkel om Studio Ghibli og flere av deres filmproduksjoner kan leses her: http://www.filmweb.no/filmnytt/article876216.ece

Filmen
er håndtegnet, og det er primært benyttet menneskelige stemmer for å legge på lydeffekter (eks. lyden fra motorer og jordskjelv). Tegningene er utformet i karakteristisk manga-stil, den japanske tegneseriearten som har gjort et vellykket inntog i vestlig populærkultur.


Vinden stiger ble den mest inntektsbringende kinofilmen i Japan i 2013. Den er blitt nominert til Oscar i kategorien ”beste animasjonsfilm med spillefilmlengde”.

 

Filmen vil bli vist på norske kinoer med japansk tale og norsk tekst. Den vil med andre ord ikke bli dubbet til norsk. (Den amerikanske versjonen, The Wind Rises, er dubbet med kjente skuespillere som Joseph Gordon-Levitt og Emily Blunt i hovedrollene.)

Se filmens trailer her: http://www.filmweb.no/trailere/article1137769.ece?clip=1

Egnethet: Filmen har fått aldersgrense 7 år.
Animasjonsfilm til tross, Vinden stiger er ikke myntet på barn. I skolesammenheng passer den best på ungdomstrinnet og på videregående. Tematikk, dialog og fortellerstil gjør at filmen krever en viss modenhet hos sitt publikum. Les handlingssammendraget over og oppgavesamlingen under – og vurder hva det er nødvendig å forberede din elevgruppe på før filmvisningen.

Oppgaver til filmen
Oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må velge ut det som passer best for sine elever og fag.

Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og oppslagsverk vil være avgjørende.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

A: JAPAN
1) Hva kan du om Japan? Hva kan de andre i klassen? Snakk sammen om hva dere vet.
2) Hvor ligger Japan? Bruk et verdenskart.
3) Hvordan ser Japans flagg ut, og hva symboliserer dette?
4) Finn informasjon om Japans historie de siste hundre årene. Skaff deg en oversikt over hovedtrekkene. Hvilke sentrale endringer har landet gått igjennom i denne perioden?
5) Hva har vært Japans viktigste inntektskilder på 1900-tallet og frem til i dag?
6) Hvilken rolle spilte Japan under Den andre verdenskrig? På hvilken måte ble krigen her i Europa påvirket av Japan?
7) Hvordan fremstiller filmen Japans forhold til Tyskland på 30-tallet. Hvordan utviklet dette forholdet seg utover på 1940-tallet?
8) Finn mer stoff om jordskjelvet i Japan i 1923.
9) Hvorfor er Japan mye mer utsatt for jordskjelv enn for eksempel Norge?
10) På hvilke måter har naturkrefter forårsaket katastrofer i Japan de siste årene? (For eksempel i mars 2011.)
11) Hvilket inntrykk får du av japanere (generelt) ved å se filmen? Begrunn svaret ditt.
12) Gi ulike eksempler fra filmen på hva som tilhører gamle japanske tradisjoner, og hva som er nyere påvirkning fra den vestlige verden.
13) Finn stoff om Tokyo. Gi eksempler på hvordan denne byen har utviklet seg de siste hundre årene.

 

B: KARAKTERENE
1) Gi en beskrivelse av Jiro Horikoshi. Hva var det viktigste for han å oppnå i livet sitt, slik du ser det, og i hvor stor grad tror du han følte han nådde målene sine?

2) Jiro Horikoshi er en virkelig person (1903-1982). Hva tror du han selv ville ha sagt om hvordan han er blitt fremstilt i denne filmen?

3) Hvor viktige er drømmene hans som barn for hans yrkesvalg som voksen? Begrunn svaret ditt.

4) I starten av filmen, når Jiro er gutt, sier hans mor: ”Slåssing kan aldri bli rettferdiggjort” (engelsk undertekst: ”Fighting is never justified”). På hvilke måter kan man si at Jiro etterfulgte denne leveregelen, og på hvilke måter kan man si at han ikke gjorde det?

5) Skriv ned tre hendelser fra historien om Jiro, som du mener påvirket livet hans mest.

6) Etter at Jiro har jobbet med flyutvikling for Mitsubishi i om lag ti år, lykkes han med å utvikle en prototype av det flyet som skal bli suksessflyet Mitsubishi A5M. Stolt forteller han sin kone Nahoko, som er syk: ”Jeg kunne ikke ha gjort det uten deg.” Hva mener han med dette?

7) Beskriv Jiros søster, Kinu. Hva får vi vite om henne? Hvilken påvirkning har hun på brorens liv?

8) Jiro deler sine drømmer med Giovanni Caproni. I drømmenene sine snakker de sammen. Hvilke drømmer har de to felles? Finn gjerne mer stoff om Caproni på internett.

9) Gjenfortell en kort versjon av filmens handling kun ved å bruke de mest sentrale scenene hvor Nahoko er med. Skriv det gjerne som et dikt (for eksempel med tittelen Nahokos liv).

10) Nahoko ønsket ikke at Jiro og hun skulle dele soverom før etter at de var gifte. Hvorfor? Kjenner du til tilsvarende holdninger/tradisjoner her i Norge?

11) Hvilken av de øvrige karakterene synes du stakk seg ut? Stakk han/hun seg ut på en positiv eller negativ måte? Begrunn svaret ditt. 

C: SPRÅK/ORD/UTTRYKK
1) Det japanske ordet ”arigato” gjentas ofte i filmen (med original tale). Hva betyr dette ordet?

2) Hva betyr aerodynamikk?

3) I filmen (med engelske undertekster) gjentas ”The wind is rising, we must try to live”. Tolk hva som menes med dette.

4) Finn stoff om hvordan japanske skrifttegn er oppbygd. Hvor mye/lite kan ett skrifttegn bety?

5) I filmen hører vi det refereres til ”Columbus og egget hans”. Dette henspiller til uttrykket ”Columbi egg”. Hva menes med detteuttrykket, og hva er dets opphav?
6) Nahoko tilbringer en del tid på et sanatorium. Hva er et sanatorium?

7) Lag ulike setninger hvor du bruker ordet design.

8) Når filmen er over står det ”A tribute to Jiro Horikoshi & Tatsuo Hori” på skjermen. Hva betyr ”a tribute” i denne sammenhengen?

9) Hva betyr perfeksjonering? Hva slags perfeksjonering er Jiro opptatt av?
 

D: FLYGNING

1) Hva tror du fikk de første menneskene til å ønske og utvikle måter å fly på?

2) Hvor mye tror du militær opprustning og krigføring har hatt å si for utviklingen av flymaskiner?

3) På hvilken måte henter Jiro inspirasjon fra et (makrell-)fiskebein til sitt arbeide med flyutvikling?

4) Hvilke ulike typer fly finnes med tanke på hva som får dem til å bevege seg fremover?

5) Hvor viktig del av krigføringen utgjorde flyvåpenet til de mest sentrale landene under Den andre verdenskrig?

6) I filmens slutt ser vi at Jiros fly oppnår en hastighet på om lag 240 knop. Hvor mange kilometer i timen er dette? Hva er hastigheten til kampfly i dag?

7) Jiro jobbet som flyingeniør for Mitsubishi. Hva er Mitsubishi mest kjent for i dag?

8) Hva er det som imponerer Jiro og hans kollegaer når de inspiserer tyskernes G-38-fly?

9) Hva var utfordringene med å gå over fra å lage fly bestående av treverk og lerret, og til å lage fly av metall?

E: DRØMMER
1) Snakk sammen i klassen. Hvilke yrker drømte man om når man var barn, og hvem av dere har beholdt de samme drømmene for fremtiden fortsatt? Hva har påvirket de som har gått bort fra barndomsdrømmene sine (hva yrker angår)?

2) Jiro Horikoshi delte sine drømmer med den italienske flyutvikleren Giovanni Caproni. Hvor avgjørende var det for Jiro å ha et forbilde (som ga ham råd)? I hvilke ulike yrkesgrupper i dag kan klassen navngi kjente forbilder, og i hvilke yrkesgrupper er det sjelden at kjente personer er grunnen til at man lar seg inspisere til å velge et yrke?

3) Jiro Horikoshi drømte først om å bli pilot, men han hadde for dårlig syn til å kunne bli det. På hvilke måter kan de valgene han gjorde senere i livet være til inspirasjon for andre?

4) Hva drømmer du mest om: hva du i fremtiden skal bruke yrkeslivet ditt på eller hva du skal bruke fritiden din på? Sammenlign svaret ditt med andre i klassen. Hvem er det du deler drømmer med?

5) Mennesker har i alle tider drømt om å kunne fly. Hvorfor? Nevn ulike grunner.

 

F: ANIMASJON
1) Hva betyr ordet animasjon, og gi ulke eksempler på hva animasjon kan være.

2) Bruk internett og finn mer informasjon om Studio Ghibli, som har laget denne filmen.

3) Studio Ghibli håndtegner alle tegningene i sine filmer. Slik ble alle tegnefilmer lagd tidligere, men etter den digitale revolusjonen blir stadig flere animasjoner lagd digitalt. Hvorfor tror du Studio Ghibli fortsatt benytter den gamle teknikken, selv om det er mye mer tidkrevende?

4) Manga betyr tegneserie på japansk. Mange japanske tegneserier er blitt populære i Norge og resten av Europa, for eksempel Astro Boy, Dragon Ball og Naruto. Bruk internett og finn ut hva som kjennetegner disse seriene. På hvilke ulike måter kan man se at en tegneserie kommer fra Japan? (Hva karakteriserer for eksempel måten ansikt er tegnet på?)

5) Mange bibliotek har en egen manga-seksjon i sin tegneserieavdeling. Besøk ditt lokale bibliotek og undersøk deres manga-utvalg. Lån og les.


G: DIVERSE
1) Hvilken utdanning har en ingeniør? Hvilke ulike typer jobber kan en ingeniør ha?

2) I en av Jiros drømmer spør Giovanni Caproni: ”Vil du bo i en verden med eller uten pyramider?” Hva mente han med dette? (Stikkord: til hvilken pris ble pyramidene i sin tid bygd, og hva skulle Jiros fly brukes til?)

3) I Japan på denne tiden var sykdommen tuberkulose utbredt. Hvilken type sykdom er dette? Hvor farlig er den? Hvor vanlig er den i dag?

4) I filmen sies det at kunstnere er bare kreative i ti år, og at det samme gjelder ingeniører. Hva menes med dette, tror du?

5) Vi ser Jiro (og andre ingeniører) bruke en regnestav (engelsk: slide rule). Hva brukes denne til? Hvilke hjelpemidler har i nyere tid erstattet regnestaven?

6) Hvilke ulike typer kjærlighet kan man se eksempler på i denne filmen?
7) I filmen refereres det til Franz Schuberts verk ”Winterreise” (eng.: Winter Journey). Lytt til dette på internett, og beskriv i hvor stor grad denne musikken passer for deg. Begrunn svaret ditt.

8) Tenk på den scenen hvor Jiro møter de tre små barna alene ute om kvelden. Han forsøker å gi dem litt å spise. Hvor vanlig er det i verden i dag at små barn må leve på gata, uten foreldre som skaffer dem mat?

9) Skriv et dikt inspirert av filmen. Eksempler: Nahokos hatt som Jiro fanger på togturen. Alle krigsflyene som aldri kom tilbake fra oppdrag. Å flørte med hjelp av at papirfly.

10) Når Jiro og Nahoko ønsker å gifte seg med hverandre, spør de Nahokos far om han kan velsigne denne beslutningen. Hvilke tradisjoner har vi hatt i Norge på at jentas far må godkjenne et ekteskap før det inngås? Hvorfor tror du dette er og har vært vanlig i ulike deler av verden?

11) På hvilke måter påvirker land hverandre? Gi eksempler på land som påvirker Norge i stor og liten grad, og land som Norge påvirker i stor og liten grad. Begrunn svarene dine.

12) Hva ser du i filmen som du vil beskrive som typisk japansk?

 

H: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL
1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?
2) Synes du denne filmen passet bra for klassen din? Begrunn svaret ditt.
3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?
4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?
5) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.
6) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge, spesialeffekter m.m.)
7) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.
8) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

Hva læreplanen sier
Det faglige arbeidet før og etter visningen av Vinden stiger vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler: 

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene historie, geografi og samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaene individ, samfunn og kultur, politikk og demokrati og internasjonale forhold.

NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. (Her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.)

RLE
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet filosofi og etikk.

 

ENGELSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene språklæring, muntlig kommunikasjon og kultur, samfunn og litteratur.

NATURFAG
Kompetansemål etter 10. trinn innen fagområdene teknologi og design. Og videregående innen hovedtemaet forskerspiren

 

KUNST OG HÅNDVERK

Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene visuell kommunikasjon og  design.


Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/

 


Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!
Per Olav Heimstad (f. ’73) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker. 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Naturfag , Kunst og håndverk , RLE-faget , Norsk , Samfunnsfag
Tema:Konflikt/krig og menneskerettigheter, Individ/gruppe, Kulturmøter/-konflikter, Kunst, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Kaze tachinu
Regi:Hayao Miyazaki
Roller:Hideaki Anno, Miori Takimoto, Hidetoshi Nishijima, Masahiko Nishimura, Stephen Alpert, Morio Kazama, Keiko Takeshita, Mirai Shida
Manus:Hayao Miyazaki
Genre:Animasjon / Drama
Nasjonalitet:Japan
Språk:japansk
Produsent:Toshio Suzuki
Produksjonsselskap:Studio Ghibli
Musikk:Joe Hisaishi
Lengde:2 t. 6 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2013
Aldersgrense:6 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen