Filmweb
 
 

Divergent

Innhold

Handlingen
Om filmen
Oppgaver til filmen
Hva læreplanen sier

HANDLINGEN

I et fremtidens Chicago er samfunnet delt inn fem forskjellige fraksjoner som hver representerer innbyggernes ulike typer personligheter: de lærde, de sannferdige, de fredsommelige, de uselviske og de fryktløse. Året man fyller 16 år må hvert menneske bestemme seg for hvilken fraksjon de ønsker å tilhøre – for resten av livet.

 

Ungjenta Tris Prior velger å forlate den fraksjonen familien hennes tilhører, de uselviske, og slutter seg til de fryktløse. Nå står hun overfor en svært krevende periode med fysisk og psykisk trening. Imidlertid, etter hvert oppdager hun at hun er en ”divergent”, en person som ikke er tilpassingsdyktig noen fraksjon. Dette lover ikke godt siden de som sitter med makten opplever enhver divergent som en trussel mot hele systemet. Tris er plutselig i stor fare.

 

For å overleve må Tris ta opp kampen mot hele systemet samfunnet er bygd på. I tillegg skjønner hun at flere av dem hun har kjær er i livsfare, og det tilsynelatende velorganiserte samfunnet har en hel del svakheter som gir herskesyke og nådeløse maktmennesker en mulighet til å vinne kontroll. Oppgaven Tris står overfor er svært krevende. Heldigvis får hun god hjelp av den mystiske Four, en av de fryktløses ledere som hun får et stadig mer romansefylt bekjentskap med.
 

OM FILMEN

Divergent er basert på Veronica Roths første bok i hennes suksessfulle Divergent-trilogi. De to påfølgende bøkene heter Insurgent og Allegiant. De to første er utgitt på bokmål på Schibsted Forlag. Alle tre bøkene vil bli filmatisert innen 2017.

 

Divergent er en postapokalypse, en populær kategori innen film og litteratur. I en postapokalypse er handlingen lagt til fremtiden, etter at epidemi, klimasammenbrudd, krig eller annet har ødelagt verden i stor grad. I Divergent har det (om lag 15 år tidligere) vært en katastrofal krig, og i samfunnet som blir bygd opp på nytt, etableres et system hvor menneskene blir delt inn i fem ulike fraksjoner: de lærde (Erudite), de sannferdige (Candor), de fryktløse (Dauntless), de fredsommelige (Amity) og de uselviske (Abnegation).

 

Typisk for postapokalypser er, at til tross for at det fremtidsbildet som er skapt er fantasirikt, speiler de ofte svakheter ved vårt samfunn slik det er i dag. Dette er et spennende utgangspunkt for å analysere filmen opp mot vår egen tids verden. Selv om de fem fraksjonene i Divergent er karikerte, sier filmen likevel noe om hvordan mennesker i dag blir kategoriserte og gitt identitet ut fra forenklede prinsipper.

 

Se trailere fra filmen her: http://www.filmweb.no/trailere/article1150297.ece?clip=1
 

Filmen har sin egen offisielle hjemmeside, her: http://divergentthemovie.com og Facebook-side: https://www.facebook.com/DivergentNorge

 

Divergents målgruppe er veldig likt Hunger Games-trilogiens målgruppe. Filmstudieark til de to første filmene i denne serien kan leses her:

Hunger Games (1): http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1012339.ece

Hunger Games – Catching Fire (2):  http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1143830.ece


Egnethet: Filmen har fått aldersgrense 11 år. Medietilsynet bestemte først at filmen skulle ha 15-årsgrense, med følgende begrunnelsen: «Filmen har ein dyster tematikk og stemning, og inneheld fleire kyniske valdshandlingar.”  Denne avgjørelsen ble påklagd av Nordisk Film Distribusjon, og Klagenemda for film og videogram ga klagen medhold, og aldersgrensen ble endret til 11 år.

OPPGAVER TIL FILMEN

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må velge ut det som passer best for sine elever og fag.

Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Det å i tillegg gi elevene tilgang til internett og oppslagsverk vil være avgjørende.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

 

* FORBEREDELSESOPPGAVER


1) Sett deg inn i filmen ved å lese ”Handlingen” og ”Om filmen” over. Se trailere, besøk filmens offisielle hjemmeside m.m.

2) I filmen ønsker politikeren Jeanine Matthews (spilt av Kate Winslet) og hennes allierte å styre befolkningen med væpnet makt. Kjenner du til noen land i verden i dag hvor statslederne trenger militære styrker for å holde kontroll?

3) Hvilke ulike samfunn/land vet du om hvor myndighetene opplever det truende hvis noen i befolkningen er uenige i hvordan myndighetene styrer?

4) Beskriv med egne ord hva som kjennetegner en postapokalypse. Kjenner du til noen andre postapokalypser (filmer eller bøker)?

5) I filmen er Chicagos befolkning delt inn i fem fraksjoner: De lærde (Erudite), de sannferdige (Candor), de fryktløse (Dauntless), de fredsommelige (Amity) og de uselviske (Abnegation) – samt underkasten ”de fraksjonsløse”. Som 16-åring må hvert menneske velge hvilken kategori de skal tilhøre resten av livet. Med andre ord er ikke en stor variasjon verken ønsket eller verdsatt. Hvordan er det i ditt nærmiljø? Hvordan reagerer man på enkeltpersoner som stikker seg ut? Hvilke typer alternative personligheter blir verdsatt, og hvilke typer blir det ikke?

6) Filmen er basert på en roman av Victoria Roth. Finnes denne i ditt bibliotek? Lån og les! (Den er oversatt til norsk, utgitt på Schibsted Forlag.)

7) Når du ser filmen, prøv å legge merke til hvor ofte hovedpersonen, Tris, betrakter sitt eget speilbilde. Etter filmvisningen, tolk hva du tror er årsaken til at hennes speilbilde er et gjentagende element.  

8) Filmens handling er lagt til et fremtidens Chicago. Hvor ligger Chicago? Bruk et kart. Hva er denne byen kjent for – i vår virkelige verden?

* ETTERARBEIDSOPPGAVER


KARAKTERENE
1) Gi en beskrivelse av Tris Prior. Hva er hennes sterke og hva er hennes svake sider?

2) Gi en beskrivelse av Four. Hva er hans sterke og hva er hans svake sider?

3) Beskriv den romantiske relasjonen mellom Tris og Four. Hvorfor tror du de to blir stadig mer tiltrukket av hverandre? Hvor viktig er dette romantiske aspektet for hvor godt du likte filmen?
4) I filmen sier Jeanine Matthews (Kate Winslet): ”The system removes the threat of anyone practicing their independent will. Divergence threatens that system. It won't be safe until they're removed.” og ”The future belongs to those who know where they belong.” Prøv og forstå hvordan hun tenker – og finn argumenter som forsvarer hennes synspunkter.

5) Beskriv forholdet Tris har til sine foreldre. Hvorfor tror du Tris velger en annen fraksjon enn den hennes mor og far tilhører?
6) Velg et par-tre av filmens karakterer og beskriv på hvilken måte de forandrer seg i løpet av handlingen. Hvem forandrer seg mest?

7) Hvilke personer i handlingen mottar Tris råd og veiledning fra? Lag en oversikt over tre-fire karakterer som påvirker Tris på en positiv måte. (I de fleste amerikanske filmer i denne sjangeren har hovedpersonen en eller annen mentor. Hvem er Tris sin mentor i Divergent?)
 

 

PERSONLIGHET / Å VÆRE ANNERLEDES
1) Tris må velge hvilken fraksjon hun ønsker å tilhøre, de lærde, de sannferdige, de fryktløse, de fredsommelige og de uselviske. I det virkelige liv, i Norge i dag, er det usannsynlig at du måtte ha tatt et slikt valg, men hvilken fraksjon hadde passet deg best hvis du måtte ha valgt? Hvem andre du kjenner synes du kunne ha passet i samme fraksjon som deg selv? Begrunn svaret ditt. (På http://divergentthemovie.com kan man for moros skyld sjekke ut ”The aptitude test” og ”Fraction your friend”.)
2) I filmens start hører vi Tris si: ”Everybody knows where they belong … except me.” Har du selv hatt denne følelsen noen gang? Hvor vanlig tror du det er at man har slike tanker når man er i tenårene – og hvorfor?

3) Hva frykter du mest? Hva gjør denne frykten med deg? Beskriv hvordan frykt kan være både positiv og negativ. I filmen ser vi Tris møte sin frykt i drømme: brann, fugler, drukning, voldtektsforsøk med mer. Hvor mye kan frykt være med på å prege en personlighet?
4) I filmen sier Four: ”Fear doesn't shut you down, it wakes you up.” Hva mener han med dette?
5) I filmen ser vi at flere har tatovert symboler som skal være med på å beskrive dem som personer. Hva er det ulike tatoveringer sier om personligheten til folk? Hvilken tatovering kunne du ha hatt som beskrev deg på en riktig måte? (Tegn den gjerne.) 
6) Filmer har ofte en tagline, en kort setning (under tittelen på plakater, DVD-cover etc.) som beskriver filmen og som vekker nysgjerrighet hos tilskuerne. Divergent har to taglines: ”One choice can transform you” og ”What makes you different, makes you dangerous.” Hva betyr disse setningene? Beskriv hvordan disse påstandene beskriver Tris og hennes situasjon.
7) Føler du at det miljøet du tilhører (skole, bydel/bygd, idretts- og kultur-arenaer etc.) gir folk en god mulighet til å være annerledes? Hvordan blir mennesker som ønsker å stikke seg ut sett på av andre?
8) Mange unge søker interesser som flertallet deltar på, for eksempel store idretter som fotball og håndball. I hvor stor grad synes du fritidstilbudene i ditt lokalsamfunn gjenspeiler den variasjonen av ungdommer som bor der? Hvor vanlig er det at noen i ditt miljø deltar på aktiviteter de egentlig ikke passer så godt til, bare fordi de mangler alternativer, eller ikke ønsker å havne ”utenfor gjengen”? Hva med deg selv?
9) I filmen ser vi at de ulike fem fraksjonene kler seg på hver sine karakteristiske måter. På hvilke måter kan klær fortelle noe om personligheten til et menneske? Gi ulike eksempler.

10) Hvor vanlig tror du det er at ungdom blir påvirket av familiemedlemmer når de skal avgjøre hva man ønsker å bli som voksen? Hvem er dine rollemodeller i valg av karrierevei?
11) Divergent ønsker å sette søkelys på verdien av å stikke seg ut, det å være annerledes. Se på de ulike ungdommene som er skuespillerne i filmen; i hvor stor grad synes du at de utseendemessig representerer en naturlig variasjon i hvordan unge mennesker ser ut i et samfunn?

12) Tori forteller Tris: ”You're different. You don't fit into any of the categories. They can't control you. They call it divergent.” Skriv et dikt hvor jeg-personen føler seg så annerledes at hun/han utgjør en trussel for samfunnet sitt.

13) I filmen lærer Tris verdien av å kjenne seg selv. (Også under orakelet i Delfi, fra antikkens Hellas, kan man lese innskripsjonene ”Kjenn deg selv”.) Hvordan går man frem for å bli bedre kjent med seg selv? Er det forskjell på hvordan et barn, en ungdom eller en voksen kan lære om selvet sitt?

DIVERSE
1) Romanen bak denne filmen er skrevet av Victoria Roth. Hva tror du er hennes budskap til sine lesere?

2) Se forberedelsesoppgave nr. 7: I flere scener i filmen ser vi Tris betrakte sitt eget speilbilde. Hvorfor er dette et gjennomgangselement i handlingen, tror du?

3) Hvilke ulike typer kjærlighet kan man se eksempler på i denne filmen?

4) I filmens begynnelse og slutt hører vi en ”voice over”. Hva er en ”voice over”, og hvilket virkemiddel utgjør dette i en filmfortelling?
5) Medietilsynet, som bestemmer hvilke aldersgrense filmer her til lands skal få, ga først Divergent 15-årsgrense - med begrunnelsen: «Filmen har ein dyster tematikk og stemning, og inneheld fleire kyniske valdshandlingar.” De som distribuerer filmen ønskte en lavere aldersgrense og klagde på avgjørelsen. Klagenemda avgjorde at den skulle få 11-årsgrense. Argumenter for og imot at denne filmen bør være tillatt for 11-åringer.

6) I filmen ser vi ”de fryktløse” spille et paintball-lignende spill, både som underholdning og som trening. I vår tid er dataspill hvor man skal drepe fiender svært populært. Hvorfor tror du det at man simulerer drap er blitt så utbredt innenfor spillkulturen vår? Argumenter for og mot spill hvor man later som om man dreper mennesker.

7) I filmen hører vi mottoet ”Fraction before blood”. Forklar hva som menes med dette.

8) I 2015, 2016 og 2017 kommer filmens oppfølgere: Divergent: Insurgent og Divergent: Allegiant – part 1 og part to. Hva tror du kommer til å skje videre i fortellingen om Tris? Hvis du likte denne filmen, les gjerne de to neste bøkene i trilogien i forkant av de kommende kinofilmversjonene.

 

GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL
1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?
2) Synes du denne filmen passet bra for klassen din? Begrunn svaret ditt.
3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?
4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?
5) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.
6) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge, spesialeffekter m.m.)
7) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.

8) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

HVA LÆREPLANEN SIER

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Divergent vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaene individ, samfunn og kultur, politikk og demokrati.


NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. (Her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.)

RLE
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet filosofi og etikk.

 

ENGELSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene språklæring, muntlig kommunikasjon og kultur, samfunn og litteratur.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/


Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!
 

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker. 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , RLE-faget , Norsk , Samfunnsfag
Tema:Eventyr/fantasy, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller, Litteratur på film, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Divergent
Regi:Neil Burger
Roller:Theo James, Shailene Woodley, Kate Winslet, Ray Stevenson, Ashley Judd, Maggie Q, Zoë Kravitz, Jai Courtney, Ansel Elgort, Miles Teller
Manus:Evan Daugherty, basert på Veronica Roths bok
Genre:Action / Drama / Thriller
Nasjonalitet:USA
Produksjonsselskap:Red Wagon Entertainment
Lengde:2 t. 19 min.
Distribusjon:Nordisk Film Distribusjon
Produksjonsår:2014
Aldersgrense:11 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen