Filmweb
 
 

District 9

INNHOLD
Handlingen
Om filmen
Oppgaver til filmen (Forarbeid og etterarbeid)
Hva læreplanen sier

 

HANDLINGEN

Bakteppet for handlingen er en fiksjonsversjon av vår tids Sør-Afrika. Det er gått 28 år siden et gigantisk romskip havarerte i lufta over Johannesburg, og en enorm mengde utenomjordiske strandet i Sør-Afrika. Disse, som raskt fikk tilnavnet ”rekene”, vier ingen tegn til fiendtlighet, men uten muligheter for å kunne returnere til egen planet trenger de et sted å være.

Mens verdenslederne diskuterer tiltak får de utenomjordiske status som flyktninger og blir plassert i et provisorisk brakkeområde, District 9. Området utvikler seg snart til en slum, og en urovekkende raskt voksende befolkning, samt stadig flere typer kriminalitet og voldshandlinger, gjør det nødvendig for myndighetene å både inngjerde og bevokte distriktet.

En voksende uro mellom den sørafrikanske befolkning og de intergalaktiske flyktningene gjør det nødvendig for myndighetene å engasjere Multi-National United (MNU), et privat selskap med oppdrag å kontrollere den fremmede rasen. Men MNU viser seg å være langt mindre interesserte i de utenomjordiskes ve og vel, enn det de er i å avsløre hvordan de kan få deres fremmede våpenteknologi til å fungere til militære formål på jorda.

Imidlertid blir filmens hovedperson, en av MNUs mest dedikerte og ”reke”-fiendtlige ansatte, Wikus van der Merwe, utsatt for en kjemisk substans som langsomt forvandler han til en utenomjordisk. Denne kombinasjonen av å være både menneske og ”reke” gjør han mer verdifull som død og dissekert i et av MNUs laboratorier enn som levende. Wikus må derfor flykte, og han må satse alt på at den hjelpen han trenger for å overleve er å finne blant sine fiender i District 9.


OM FILMEN

Regissør Neill Blomkamp har selv vært med på å skrive manus til District 9. Handlingen er inspirert av Blomkamps egen oppvekst i Sør-Afrika under apartheid. Han har fra før lagd en kortfilm basert på samme filmidé, Alive in Joburg (2006).

 

Handlingens paralleller til relasjonen mellom Sør-Afrikas hvite og fargede befolkning under apartheid-tiden er like treffende som det de er tilsiktede. Filmen beskriver også, på et generelt nivå, nasjonale og globale utfordringer ved håndtering av store flyktningegrupper.

 

District 9 fokuserer i tillegg på at man ofte ser at myndigheters og maktmenneskers vilje til å vise humanitære hensyn ofte viker til fordel for ønsket om militær makt og våpenkontroll.

 

Egnethet:
Filmen berører mange av læreplanens mål – både i ungdomsskolen og på videregående – i fagene samfunnsfag, norsk, RLE, engelsk og naturfag. Les mer om dette aller nederst i dette dokumentet (”Hva læreplanen sier”).

 

I skolesammenheng vil det være hensiktsmessig å legge opp til noe forarbeid før visningen. Les mer om dette i oppgavesamlingen under (”Oppgaver til filmen”).

 

Filmen har fått aldersgrense 15 år. Medietilsynets begrunner denne avgjørelsen med ”enkelte nærgående voldsskildringer i et skremmende fremtidsunivers”.

 

Merk, til tross for at District 9 på mange nivåer er en samfunnsanalytisk og budskapstung film, går den ikke av veien for å bruke flere av actionfilmsjangerens groteske og brutale virkemidler for å underholde.

 

Se filmens trailer her: http://www.filmweb.no/trailere/article895510.ece?clip=1


Fun facts:

- Stjerneprodusent Peter Jackson (Ringenes herre-trilogien m.m.) så potensialet til denne fortellingen, og gjorde spillefilmversjonen mulig ved å spytte 30 millioner dollar inn i produksjonen. Blomkamp hadde da avviklet sitt opprinnelige prosjekt, å lage en spillefilm basert på den suksessrike videospillserien Halo (2001).

- District 9 gjorde stor suksess på amerikanske kinoer da den kom i 2009, noe som ikke er så alt for vanlig for utenlandske filmproduksjoner. (Kun én amerikansk skuespiller er med i filmen.)

- Det klikkelydaktige språket man hører de utenomjordiske snakker ble skapt ved å gnikke på gresskar.

- Alle skurene man kan se i filmen, med unntak av karakteren Christopher Johnsons bolig, var faktiske skur fra en township-bebyggelse utenfor Johannesburg.

- Hovedrolleinnehaver Sharlto Copley hadde ingen skuespillerbakgrunn (eller skuespillerambisjoner før han ble oppdaget og engasjert av Neill Blomkamp. Etter å ha bidratt til kortfilmversjonen i 2006, endte han overrasket opp med hovedrollen i District 9 i 2009.  

- Det ble lagd omlag seks ulike slutter på filmen før man til slutt gjorde et endelig valg.

- I virkeligheten, under apartheid, var det et faktisk distrikt kalt District 6, hvor en miks av ulike raser hadde tilhold. Disse menneskene ble jagd ut av regjeringen i 1966, for at flere boliger til den hvite befolkningen kunne bli bygd.


Relaterte filmer:

Her er linker til flere studieopplegg knyttet til filmer som bl.a. omhandler mangel på menneskerettigheter - og andre konfliktområder - på det afrikanske kontinent. Alle disse filmene er godt egnet til bruk i ungdomsskolen og på videregående.

 

- Mandela: A Long Way to Freedom

http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1146125.ece

- Farvel Bafana

http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1012320.ece

- Rebell

http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1098969.ece

- Imagining Emanuel

http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1072008.ece

OPPGAVER TIL FILMEN

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må velge ut det som passer best for sine elever og fag.

Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.


1 ::: FORBEREDELSESOPPGAVER

 

A: DIVERSE

1) Bruk litt tid på å sette deg inn i hvilken film du skal se. Les handlingsreferat, se traileren og jobb med forberedelsesoppgavene i denne seksjonen.

2) Hva innebærer ”menneskerettighetene”? Bruk internett, eventuelt andre kilder. Hvis det finnes intelligent liv på andre planeter og vi fikk besøk av disse, argumenter for og imot at samme rettigheter også burde gjelde for disse.

3) Populærkulturelle filmer, TV-serier, tegneserier og bøker fremstiller ofte utenomjordiske som menneskehetens fiender. Hvis et romskip landet der hvor du bor, tror du du hadde nærmet deg – eller tror du du hadde flyktet? Begrunn svaret ditt.

4) Hva tror du myndighetene i Norge hadde gjort om et romskip hadde strandet et sted her til lands?

5) Tenk deg at det kom én million utenomjordiske flyktninger til Norge. Disse var fredelige, men trengte mat, et sted å bo, klær etc. Hvordan tror du samfunnet vårt ville ha reagert?

6) I følge FN skal menneskerettighetene være universelle. Hva betyr dette? Kan disse rettighetene gjelde for ”aliens”?

7) Hvorfor er det ofte slik at vi innen populærkulturen fremstiller fremmede raser (fra andre planeter) som fiendtlige skapninger som ønsker å erklære krig? Hva sier denne holdningen om oss? 

 

B: SPRÅK/ORD/UTTRYKK
1) Finn ut hva følgende ord betyr: slum, portforbud, underverden, moderskip, township, DNA

2) Hva vil det si å ha fått status som flyktning?

3) I filmen refereres det til ulike typer forskning, både bioteknologi og genetikkforskning. Hva innebærer disse vitenskapene? (Og hva kan være sammenhengen mellom disse vitenskapene og krigføring?)

4) Vi hører det afrikanske ordet muti i sammenheng med heksekunst. Bruk internett og finn ut mer om hva muti innebærer.

5) Bruk internett og finn ut hvilke ulike språk som er vanlige blant Sør-Afrikas befolkning. Mange snakker afrikaans. Hvordan høres dette språket ut, og hva er grunnen til at dette har etablert seg i Sør-Afrika?

6) I filmen omtales de utenomjordiske som ”reker”. (Dette med utgangspunkt i deres utseende.) På hvilke måter påvirker de navnene man knytter til ulike raser og individer måten man ser på dem på? Gi ulike eksempler.

 

C: SØR-AFRIKA/APARTHEID
1) Hva kan du om Sør-Afrika? Hva kan de andre i klassen? Snakk sammen om hva dere vet, forut for filmvisningen.

2) Hvor ligger Sør-Afrika? Og hvor finner man byen Johannesburg? Bruk et kart.

3) Tips! Journalist og forfatter Tomm Kristiansen utga boka ”Afrika – En vakker dag” i 2006 (Cappelen). Hvis boka er tilgjengelig på biblioteket ditt, lån den og les kapittelet om Sør-Afrika. (Kapittelet vil bl.a. gi en veldig fin forkunnskap om det å bo i en township.)

4) Finn informasjon om Sør-Afrikas historie de siste hundre årene. Skaff deg en oversikt over hovedtrekkene. Hvilke sentrale endringer har landet gått gjennom i denne perioden?

5) Når ble Sør-Afrika først befolket av europeere, og hvorfor? Hvilke europeiske land har i størst grad påvirket, utnyttet og befolket Sør-Afrika?

6) I år er det tjue år siden apartheid-systemet ble avviklet i Sør-Afrika. Hva var apartheid?

7) Hva er FN, og hvilken rolle spilte FN i forbindelse med Sør-Afrika og opphevingen av apartheid for over 20 år siden?

8) Hvordan er den politiske situasjonen i Sør-Afrika i dag? Har sorte og hvite innbyggere de samme rettighetene?

7) Hvordan er folks levestandard i Sør-Afrika i dag? Er det forskjell på fargede og hvite?

8) Sammenlign europeeres historiske nærvær i Sør-Afrika, med europeeres innflytelse i Nord-Amerika, Australia og andre deler av verden. Hva mener du har vært mest positivt og hva har vært mest negativt med måten mennesker fra Europa har slått seg ned i andre land på?

1 ::: ETTERARBEIDSOPPGAVER

 

A: KARAKTERENE

1) Beskriv Wikus van de Merwe. Hva er hans sterke og svake sider? Begrunn svaret ditt.

2) Beskriv ”reka” Christoffer Johnsen. Hva er hans mest menneskelige sider, og hva er det ved han som gjør han mest ulik en jordboer?

3) Sammenlign Wikus med hovedpersoner du kjenner til fra andre sci-fi- og action-filmer. Gi ulike eksempler på hva du mener gjør han til en typisk filmhelt, og hva gjør han utypisk? Er han en helt?

4) Hvordan blir Wikus beskrevet av sin familie? Og hvorfor tror du de ser på han på denne måten? (Wikus kone: Tania, mor: Sandra, far: Nicolas, svigerfar: Piet Smit)

5) Hvordan blir nigerianere fremstilt i denne filmen? I hvor stor grad tror du filmen gir et representativt inntrykk av folk fra Nigeria? Begrunn svaret ditt.

6) Beskriv Piet Smit (Wikus sin svigerfar, ”managing director, MNU South Africa”). Hvilke av hans prioriteringer i livet ville du ha anbefalt han å revurdere?

7) Beskriv Koobus Venter, befalet som leder den militære jakten på Wikus. Hva gjør han godt egnet til denne jobben, og hva gjør han dårlig egnet?

8) Hvordan er nigerianernes leder, Obesandjo, fremstilt? Hvem/hva er det han skal representere?

 

B: FLYKTNINGER, POLITIKK, KONFLIKTER, RASISME M.M.

1) Flyktninger, innvandrere, asylsøkere, fremmedarbeidere … utlendinger som kommer til Norge blir delt i forskjellige kategorier. Hva innebærer disse ulike statusene?

2) Hva er de vanligste årsakene til at mennesker i verden i dag blir flyktninger?

3) Gi eksempler på flyktningegrupper som oppholder seg i Norge i dag? Hvor kommer de fra, og hvorfor har de forlatt hjemstedet sitt?

4) I filmen sies det: ”Der hvor det er våpen, er det også kriminalitet.” Diskuter i hvor stor grad dere mener denne påstanden er riktig.

5) Hva om det i virkeligheten hadde kommet utenomjordiske (og fredelige) flyktninger til jorda, uten mulighet for å returnere, hva tror du kunne ha vært gode alternativer til å sperre dem inne i sitt eget område (distrikt)? Kunne de ha blitt integrert i vårt samfunn på noe vis, tror du? Begrunn svaret ditt.

6) Hvordan tror du verden hadde vært i dag hvis hvem som helst kunne reise over hvilken som helst landegrense når som helst? Hvem hadde da bodd hvor i verden, tror du? Begrunn svaret ditt.

7) Gi eksempler på ulike land/landområder hvor det i dag finnes flyktningeleirer. Hva er årsaken(e) til at menneskene som holder til her måtte forlate sitt hjemsted?

8) Hva er rasisme? Hvordan oppstår rasisme? Gi eksempler på rasisme fra filmen.

9) Tror du det finnes intelligent liv på andre planeter? Begrunn svaret ditt.

10) Diskuter i gruppe på to-tre elever: kan filmens innhold fortelle noe om samfunnet vi lever i nå og/eller samfunnet slik det var tidligere? I Norge? I Europa? I verden? I Tromsø? I Kroken? I Tromsdalen? I bydelen der du bor?

11) Hvorfor er det ofte så vanskelig å integrere mennesker som er forskjellige fra oss selv? Gi eksempler både fra eget hjemsted og fra verdenshistorien.

12) Hvilken rolle tror du FN kunne ha hatt i en sånn type konflikt vi blir kjent med i District 9?

13) I filmen ønsker menneskene å få tak i våpenteknologien til romvesenene. Diskuter i grupper: Hvilken rolle spiller våpenindustrien i filmen? Hvilken rolle tror du våpenprodusenter spiller i dagens internasjonale konflikter? Tror du flere og bedre våpensystemer vil føre til mer eller mindre fred og sikkerhet?

14) Kjenner du til organisasjoner som arbeider med nedrustning, fred og sikkerhet? Hvilke konflikter i verden bruker disse mest ressurser på?
15) Tror du ”rekene” i filmen ønsket å komme seg hjem, eller tror du de hadde foretrukket å bli på jorda, bare de kunne slippe å leve i isolasjon i District 9? Begrunn svaret ditt.

16) Hvis Norge ble utsatt for en katastrofe, slik at vi ikke lengre kunne bo i landet vårt, hvor ville du ha flyktet – og hvordan tror du du ville ha blitt tatt imot på dette stedet – hvis du kom sammen med 200.000 andre nordmenn?

17) Gi ulike eksempler på hva du ser i filmen som du tror er direkte inspirert av hvordan forholdene var i Sør-Afrika under apartheid.

18) For å sette Wikus i så dårlig lys som mulig, ble det satt ut rykter om at han hadde hatt sex med utenomjordiske. Hvorfor tror du akkurat et slikt rykte ble valgt? Kjenner du til andre eksempler fra verdenshistorien hvor det at ulike raser har sex med hverandre ikke er blitt akseptert?

 

C: DIVERSE

1) Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å gi denne spillefilmen et så tydelig dokumentarfilmpreg? (Og hvilke virkemidler er det som gir filmen dette dokumentarpreget?)

2) I filmen blir det forklart at mennesker ikke kan ta i bruk de utenomjordiske sine våpen fordi de ikke har riktig DNA. Forklar med egne ord, ”vitenskapelig”, hvordan dette kunne ha vært mulig i virkeligheten.

3) Hvilke ulike typer kjærlighet kan man se eksempler på i denne filmen?

4) Hvilke ulike typer hat kan man se eksempler på i denne filmen?

5) I filmen blir flere at Wikus nærmeste intervjuet. De tar alle avstand fra det han har gjort (selv om vi til å begynne med ikke skjønner hva de mener han har gjort.) Noen sier ”Han kan ikke bli tilgitt det han gjorde. Det var et svik.” Hvordan ville du ha prøvd å argumentere overfor disse menneskene, for å få dem til å klare å tilgi Wikus?

6) Når Wikus i filmens start inspiserer District 9, ser vi at han får et helt ”klekkeri” ødelagt av en flammekaster. Hvorfor  er det så lett for han å tillate denne ”aborten” av ufødte ”reker”?

7) Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å bruke så mange brutale og voldelige scener for å få frem budskapet sitt? Er alle voldsskildringene nødvendige? Kan du gi eksempel på andre sci-fi-/action-filmer som er voldelige, men som har et dypt og samfunnsanalytisk budskap?

 

D: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?
2) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.
3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?
4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?
5) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.
6) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge, spesialeffekter m.m.)
7) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.

8) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

HVA LÆREPLANEN SIER

Det faglige arbeidet før og etter visningen av District 9 vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene historie, geografi og samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaene individ, samfunn og kultur, politikk og demokrati og internasjonale forhold.

NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. (Her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.)

RLE
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet filosofi og etikk.

 

ENGELSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene språklæring, muntlig kommunikasjon og kultur, samfunn og litteratur.

NATURFAG
Kompetansemål etter 10. trinn innen fagområdene teknologi og design. Og videregående innen hovedtemaet forskerspiren.


Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/


Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!
 

Per Olav Heimstad (f. ’73) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker. 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Naturfag , Engelsk , RLE-faget , Norsk , Samfunnsfag
Tema:Historie, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:District 9
Regi:Neill Blomkamp
Roller:Sharlto Copley, David James, Jason Cope, Mandla Gaduka, Vanessa Haywood, Kenneth Nkosi
Manus:Neil Blomkamp, Terri Tatchell
Genre:Sci-Fi
Nasjonalitet:New Zealand / Sør-Afrika
Språk:Engelsk/nyanja
Produsent:Peter Jackson
Produksjonsselskap:WingNut Films
Musikk:Clinton Shorter
Lengde:1 t. 52 min.
Distribusjon:SF Norge
Produksjonsår:2009
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen