Filmweb
 
 

Gjenforeningen

INNHOLD
Handlingen
Om filmen
Oppgaver til filmen
Hva læreplanen sierHANDLINGEN
Kunstneren Anna blir ikke invitert til sin grunnskoleklasses 20-årsjubileum, både fordi hun har skapt mye kontrovers rundt seg selv med sine kunstprosjekt – og, ikke minst, fordi hun i hele oppveksten ble mobbet.

 

I filmens første del har Anna stelt i stand en fiktiv jubileumsfest, der skuespillere utgjør de ulike elevene hun tjue år tidligere gikk på skole sammen med. Anna spolerer festen med å om og om igjen trekke frem alle sine vonde følelser fra skoletiden. På denne måten iscenesetter hun den klassefesten hun tror sine virkelige eks-medelever fryktet de ville ha fått om de hadde invitert henne.

 

I filmens andre del skildres det hvordan Anna har kontaktet sine tidligere medelever og, ved å vise dem opptaket fra den fiktive gjenforeningsfesten, konfrontert dem med hvilke dype og varige spor mobbingen hun opplevde har satt.

 

OM FILMEN
I Gjenforeningen spiller kunstneren Anna Odell seg selv, som i tillegg til å ha hatt regi på denne filmen også har skrevet manus. Anna Odell har gjort seg bemerket i Sverige med sin kontroversielle kunst.

 

Utgangspunktet for denne filmen er hennes tid i grunnskolen, hvor hun opplevde å bli mobbet og utestengt i alle år. Da hun som voksen forsto at hun ikke var blitt invitert til sin grunnskoleklasses 20-årsjubileum, bestemte hun seg for å lage denne filmen.

 

I filmens første del har Odell laget et fiktivt 20-årsjubileum, hvor hun selv, ulikt virkeligheten, er invitert og deltar. Hun har fått med seg skuespillere som spiller de ulike elevene hun gikk i klasse med. På festen sørger hun for å ettertrykkelig minne alle om hvor tøft hun hadde det som elev i klassen.

 

I filmens andre del tar hun kontakt med alle sine tidligere medelever, og konfronterer dem med minnene hun har som mobbeoffer – og stiller spørsmål rundt hvorfor hun ikke ble bedt til gjenforeningsfesten. Disse faktiske møtene/samtalene er rekonstruert ved hjelp av skuespillere.

 

Med Gjenforeningen har Odell lykkes i å viske ut skillene mellom fiksjonsfilm og dokumentar. Dette utfordrer publikum til å vurdere hva som er gjengivelser av virkelighet og hva som er oppspinn. Hva har virkelig skjedd, og hva er fabrikkert? Uansett, på sitt originale vis setter filmen et unikt fokus på mobbing – og hvor lenge et menneske kan forbli preget av å vokse opp uten å føle seg ønsket.

 

Anna Odell er født i 1973. Kunstprosjektet som virkelig ga henne sitt gjennombrudd (og som det refereres til i Gjenforeningen) er ”Okänd, kvinna 2009-349701” fra 2009. Her spilte hun psykotisk, og lot som om hun skulle ta livet sitt ved å hoppe fra en bro i Stockholm. Hun ble anholdt av politiet og innlagt på psykiatrisk akuttmottak.

 

Neste dag avslørte hun at hun hadde bløffet – og at det hele dreide seg om et kunstprosjekt (med temaet helsevesenets maktstruktur). Hun ble idømt bot for dette stuntet, og det hele skapte en stor debatt. Hennes kunstneriske agenda, å rette fokus mot ubehageligheter og tabuer, fikk med dette stor oppmerksomhet.

 

Se Gjenforeningens trailer her: http://www.filmweb.no/trailere/article1150309.ece?clip=1
 

Egnethet: Filmens aldersgrense er satt til 11 år. Medietilsynets begrunnelse er at filmen inneholder opprivende skildringer av en konflikt. I skolesammenheng egner den seg best på ungdomsskoletrinnene og i videregående.

 

Det finnes også studieark til andre nyere filmer som man kan vise i skolen i forbindelse med behandling av temaet mobbing:

- Bully: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1070043.ece

- De tøffeste gutta: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1119872.ece

- Tina & Bettina – The Movie: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1065895.ece

- ParaNorman: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1066157.ece
OPPGAVER TIL FILMEN

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må velge ut det som passer best for sine elever og fag.

Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og oppslagsverk vil være avgjørende.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.


 

A: MOBBING

1) Anna forteller at hun husker skoletiden som en ”konstant kamp”. ”Jeg var den man lo av, knuffet, den man ikke ville sitte ved siden av, den man ville slippe å se. Jeg ble en taper.” Hva kan du gjøre for at ingen av dine medelever har det slik?

2) Diskuter hvor mye ansvar elever har for at ingen skal bli mobbet i skolen, sammenlignet med det ansvaret lærere og foreldre har.

3) Anna forteller at en medelev en gang sa: ”Hadde jeg sett ut som deg hadde jeg drept meg. Kan du ikke bare gjøre det? Det hadde vært så jævlig fint.” Hva tror du får et menneske til å si noe så drøyt til et annet menneske?

4) Hva er utestenging – i denne sammenheng? På hvilke måter kan man utestenge andre? På hvilke måter kan man inkludere andre?

5) Hva gjør du hvis du ser eller hører at en medelev blir mobbet?

6) Er det noen forskjell på måtene gutter og jenter mobber på? Begrunn svaret ditt.

7) Hva tror du er grunnen til at noen mobber andre?

8) Hvis du blir mobbet, hvem kan du snakke med da? Tenk nøye igjennom dette; blir man mobbet er det viktig å vite hvem man kan ta kontakt med for å få hjelp.
9) Hvorfor synes mange at det er vanskelig å snakke med voksne om at man blir mobbet?
10) På hvilke måter kan man ta igjen mot de som mobber? Kan du gi eksempler på når det kan være lurt, og når det ikke er lurt?
11) Hvor mange tror du blir mobbet på skolen du går på? Hva kan gjøres for å få slutt på all mobbing på en skole?

12A) Anna beskriver Christopher som en som var i toppen av hierarkiet, og bebreider han for at han ikke brukte sin posisjon til å kritisere dem som mobbet henne. (Hun sier han var en ”nice guy”, men lojal mot mobberne.) Hun forteller han at han ignorerte henne alle skoleårene – og at hun derfor opplevde han som en av de verste. Diskuter i klassen hvor vidt dere synes Annas fremstilling av Christopher virker rettferdig.

12B) Etter den første samtalen kontakter Christopher Anna for få et nytt møte med henne. Hva er årsaken til at han har et behov for å snakke med henne en gang til? Hvilke nye sider ved ham blir vi kjent med når han møter Anna for andre gang?

13) I filmen nevnes det, i sammenheng med hvor vanskelig det kan være å være ungdom, at det er en lettelse å bli voksen? I hvor stor grad tror du det er vanlig med mobbing blant voksne? Klarer du å finne informasjon om hvor mange som føler seg mobbet (på arbeidsplassen) blant voksne?

14) Noen av Annas gamle medelever unnskylder seg med at de ”bare var barn” da mobbingen av Anna pågikk. I hvor stor grad mener du at dette er en akseptabel unnskyldning?

15) I oppveksten tilbragte Anna tid sammen med Sanna og Linda, men hun følte ofte at hun ikke var ønsket sammen med dem. Er det riktig at det ofte oppstår drama når tre jenter skal være sammen? Begrunn svaret ditt.

16) Hva tror du er Anna Odells viktigste motivasjon bak å lage denne filmen? At hun ble mobbet som barn/ung, eller at hun ikke fikk invitasjon til jubileumsfesten?

 

B: KARAKTERENE

1) Beskriv Anna Odell. Hva er hennes sterke og hva er hennes svake sider, slik du ser det?

2) I denne filmen har Anna Odell, som selv har skrevet manus og stått for regi, hatt store muligheter til å påvirke hvordan folk (publikum) skal oppleve henne. På hvilke måter setter hun noen ganger bevisst seg selv i et godt lys og andre ganger i et dårlig lys?

3) Anna går hardt ut mot alle hun gikk i klasse med. Gi eksempler på dem du mener fortjener denne kritikken, og hvem du synes blir urettferdig behandlet. Begrunn valgene dine.

4) Gi eksempler på hvem andre enn Anna Odell som spiller seg selv i denne filmen. Hva gjør det lett og hva gjør det vanskelig å bedømme dette?

5A) Etter å ha gitt opp å få gjort en avtale om å møte Louise per telefon, møter Anna personlig opp på jobben hennes for å gjøre en avtale. Hvordan reagerer Louise på dette – og hvorfor?

5B) Louise forteller Anna: ”Det er ikke noen hemmelighet at du avskydde meg.” Tror du Louise virkelig opplevde Anna slik, eller tror du dette er noe hun sier for å forsvare seg selv? Begrunn svaret ditt.

6) Når Anna møter Andreas (for første gang siden skoletiden,) sier han at hvis årsaken til at Anna tok kontakt dreier seg om at han oppførte seg dårlig mot Anna i skoletiden, så legger han seg helt flat. Han innrømmer det og sier han vet at han var ustyrlig på den tiden. Hva gjør denne uttalelsen med ditt inntrykk av Andreas som voksen?

7) Anna oppsøker Henrik (han som Anna hevder var ”i toppen av hierarkiet”) når han er på tur hjem fra jobb, på vei inn i blokka han bor i. Hvilket inntrykk får du av ham, ut fra hvordan han reagerer på? Hva sier han om hvordan han opplevde Anna i skoletiden?

8) Anna får høre at det ikke var så lett å bli kjent med henne i skoletiden. Hun var stille, oppførte seg kunstig, skjulte seg bak sminke, med mer. I hvor stor grad tror du dette var en årsak til eller et resultat av mobbingen? Begrunn svaret ditt.

9) I del 1 av filmen er en fiktiv jubileumsfest iscenesatt. På hvilke måter har skuespill, manus og regi fått frem hvordan vi som publikummere skal oppleve de ulike aktørene positivt eller negativt?

10) I sin samtale med Christopher, etter å ha vist frem filmen sin, sier Anna at ”I virkeligheten ville jeg ikke ha gått så langt.” Hvis Anna i virkeligheten hadde blitt invitert til festen, og deltatt, hvordan tror du hun hadde oppført seg da?
C: BUDSKAP OG FORTELLERTEKNIKK

1) Hva er det Anna Odell ønsker å fortelle med Gjenforeningen? Gi gjerne mer enn ett eksempel på budskap denne filmen har.

2) Lag en liten oversikt over hva du tror er sant og hva du tror er oppdiktet i filmen? Hva er fiksjon, hva er dokumentar? Diskuter med medelever.

3) I både del 1 og del 2 er det brukt skuespillere til å skildre Annas forhold til sine eks-medelever. Hva tror du er årsaken til at det i del to ikke er brukt autentiske filmopptak fra møtene/samtalene hun hadde?

4) I sin tale under festen sier Anna: ”I dag, 20 år etter, føler jeg at jeg er blitt menneske igjen.” I hvor stor grad tror du prosjektet med denne filmen har vært viktig for at hun har klart å bearbeide sin vonde tid i skolen?

5) I noen scener ser vi filmklipp fra gangene på skolen der Anna Odell var elev. I filmens slutt ser vi henne gå opp trappesjakten, og helt til slutt, fra fugleperspektiv, ser vi henne sitte på toppen av taket på skolebygningen. Hvorfor tror du hun har valgt å ha med disse scenene i filmen sin?

6) Gi eksempler fra filmen på at ansiktsuttrykk forteller mye om hvordan ulike karakterer har det.

7) Noen filmkritikere har sagt om denne filmen at den er en eneste stor hevnaksjon. Hva mener de med dette, tror du? I hvor stor grad mener du at de har rett?

8) I filmens første del ser vi at Anna har iscenesatt en jubileumsfest slik hun ser for seg at arrangørene fryktet den ville bli om Anna ble bedt. Tror du de virkelig hadde grunn til å frykte at festen skulle bli slik?

 

C: DIVERSE
1) Finn ut/forklar hva følgende ord betyr: et hierarki, en toastmaster, å klandre.

2) I Sverige er Anna Odell blitt en kjent kulturpersonlighet. Søk opp mer stoff om henne på internett, og finn ut hva du tror inspirerer henne til å være kunstner. Les også om hennes kunstprosjekt (i 2009) hvor hun lot som hun var psykotisk selvmordskandidat. Hva er dine tanker rundt denne formen for kunst? Begrunn svaret ditt. 

3) I filmen mimres det blant annet fra en overnattingstur Annas klasse hadde da de gikk i sjette. Hvilke minner fra grunnskolen tror du at du kommer til å huske best om tjue år?

4) Har du noen minner fra skoletiden som du tror alle i klassen din kommer til å huske (om tjue år)? Snakk sammen i klassen om dette.

5) På gjenforeningsfesten drikkes det en del alkohol. Hvordan tror du denne festen hadde utartet seg hvis det ikke hadde vært alkoholservering? Hvor viktig er alkohol i sosiale sammenhenger i ditt miljø?

6) I filmen sies det at skuespillerne blant annet har brukt Facebook-profilene til Annas eks-medelever for å lære om deres personligheter. Hvilket inntrykk av deg selv gir du gjennom dine profiler på sosiale medier? Hvis fremmede fikk se dine profiler på sosiale medier, i hvor stor grad vil de da få et riktig bilde av personligheten din?

7) I Gjenforeningens siste sekvensen ser vi en fortauskafé hvor (han som spiller) en av Annas eks-medelever møter skuespilleren som spiller denne elevens karakter i den iscenesatte jubileumsfestversjonen. Hva er det de to snakker sammen om, og hvorfor? Hvorfor har Anna Odell tatt med denne sekvensen i filmen sin?

8) Lat som om du skal holde en tale foran klassen din om tjue år. Skriv stikkord om hva du ville ha snakket om.

9) I sin respons på Anders sin tale sier Anna: ”Jeg kan ikke huske at du en eneste gang i løpet av skoletiden på noen måte anerkjente min eksistens.” Hva betyr det å anerkjenne noens eksistens? På hvilke måter kan man anerkjenne andre?

 

D: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL
1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?
2) Synes du denne filmen passet bra for klassen din? Begrunn svaret ditt.
3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?
4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?
5) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.
6) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge, perspektiv m.m.)
7) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.

8) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.
HVA LÆREPLANEN SIER
Det faglige arbeidet før og etter visningen av Gjenforeningen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler: 

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaet individ, samfunn og kultur.


NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. (Her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.)

RLE
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet filosofi og etikk.

 

NATURFAG
Kompetansemål etter 10. trinn innen fagområdene kropp og helse. Og videregående innen hovedtemaet ernæring og helse.


Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/


Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!
 

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Naturfag , RLE-faget , Norsk , Samfunnsfag
Tema:Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Kunst, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt, Nordisk
 

Fakta

Originaltittel:Återträffen
Regi:Anna Odell
Roller:Anna Odell, Anders Berg, Robert Fransson, Sandra Andreis, Rikard Svensson, Niklas Engdahl, Sanna Krepper, Sara Karlsdotter, Christopher Wollter, Andreas Kundler
Manus:Anna Odell
Genre:Drama
Nasjonalitet:Sverige
Språk:svensk
Produksjonsselskap:French Quarter Film, SVT, Dagsljus, Nordisk Film Shortcut
Lengde:1 t. 29 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2013
Aldersgrense:11 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen