Filmweb
 
 

Noah

HANDLING

Noah er basert på en fortelling fra Bibelen, fra Det Gamle Testamentet. Fortellingen er ganske tro mot hovedlinjene i Bibelen. Noah er en ung familiefar med kone og tre sønner. Jorden er hard og karrig. Det er mye krig, ondskap og nød i verden. En natt taler Gud til Noah i drømme og han begynner å bygge en stor båt (ark) som skal ha plass til to av alle dyreslag på Jorden. Så setter regnet inn og Jordens indre kilder åpner seg. Alt liv på Jorden dør ut. Noah og familien overlever og starter på nytt etter at vannet synker.

Aldersgrense: 11 år
Egnethet: Ungdom / Voksen
Begrunnelse: Filmen har dommedagsstemning og inneholder flere voldsinnslag. Handlingen finner sted i et tydelig fiksjonsunivers og filmen antas derfor ikke å ha en skadelig virkning på 11-åringer.
 

DARREN ARONOFSKY

Regissør Darren Aronofsky  er amerikansk og har laget en rekke veldig forskjellige og anerkjente spillefilmer hvor de mest kjente er Requiem For a Dream (2000), Pi, 1998, The Wrestler (2008), The Black Swan (2010). Han er filmutdannet ved Harvard University – hvor han også studerte animasjonsfilm. Aronofsky ble nominert til Oscar® for beste regi på The Black Swan.

 

RLE:

Noen kompetansemål i RLE fra 10. klasse og videregående skole er at eleven skal kunne være i stand til å drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: Sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati samt drøfte religioners syn på kjønn og kjønnroller og kunne drøfte samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn.

 

Dette er hovedinnfallsvinklene til filmstudieopplegget knyttet til filmen Noah.

Forsøk å besvare disse spørsmålene med utgangspunkt i fortellingen om Noah i bibelen (bruk bibelen.no og søk på Noah eller Første Mosebok, kapittel 6)

 

FORARBEID

Før filmen sees – les fortellingen om  Noah i Bibelen med disse spørsmålene i bakhodet:

 1. Hvor ligner filmen og bibelens fortelling mest på hverandre?
 2. Hvordan skildrer Bibelen Noahs slektslinjer og hva legger filmen mest vekt på i denne delen av fortellingen?
 3. Hvilken slekt tilhører Noah?
 4. Står det noe om Metusalem i Bibelens fortelling om Noah?
 5. Hva skriver Bibelen om Noahs sønner og deres koner?  Hvor mange av sønnene hadde koner?

FILM, MYTER OG FORTELLERMESSIGE FRIHETER

Regissøren Darren Aronofsky sier i intervjuer at han betrakter den bibelske historien om Noah som en myte mer enn en religiøs beretning. På denne måten kan regissøren ta seg fortellermessige friheter i filmen, noe han også har gjort:

 1. Hva er en mytisk fortelling?  (http://snl.no/myte)
 2. Hva er en religiøs fortelling? (http://snl.no/religion)
 3. Hva er steingigantens fortelling i filmen – hvorfor ble de til stein?
 4. Hva hadde steingigantene vært tidligere?
 5. Diskuter hvorfor steingigantene innføres i filmfortellingen og hva slags betydning disse får for byggingen av arken?
 6. Hvordan framstiller filmen de andre menneskene  som ikke er Noahs familie?
 7. Hvorfor lar ikke regissøren den andre sønnen til Noah – Sem – få seg en kone?
 8. Hva kommer dette dramaet til å bety for spenningsnivået i filmen?
 9. Kams kone blir gravid og føder tvillingjenter ombord i Arken. Hvorfor må filmens Noah drepe barna?
 10. Står det noe i Første Mosebok, kapittel 6 om denne historien?
 11. I filmen ser vi at etter at vannet har sunket, drikker Noah seg full på vin og sønnene finner ham naken. To av sønnene dekker faren til, men Sem trekker seg unna – og forlater familien sin. Hva står det i bibelen om denne hendelsen?

 

KJØNNSROLLER OG VERDIVALG

Filmen skildrer en tid hvor mennene bygget, sloss og beskyttet og kvinnene viste omsorg og tok vare på barna.

 1. Hvordan skildrer filmen forholdet mellom Noah og kona hans?
 2. Hva er det som fører til at kona til Noah “får nok” og tar avstand fra ham?
 3. Ser man eksempler på at kvinnene i filmen har noen andre funksjoner enn å være fruktbare og føde barn?
 4. Hvordan skildres kvinnene i teksten i Første Mosebok, kapittel 6?
 5. Hvorfor nevner Bibelen kun sønnene, der hvor arverekkene ramses opp?
 6. Hvordan skildrer filmen familien til Noah som en gruppe?
 7. Hva er årsaken til de store konfliktene mellom Noah, hans sønner og familie?
 8. Drøft hvorfor sønnen Sem ikke sviktet sin far likevel – der hvor filmen legger opp til at han skal drepe Noah i et hevnmotiv.
 9. Diskuter hvorfor filmens regissør har lagt inn så mange ulike, personlige drama – både de Noah selv går igjennom og det de andre karakterene må gå igjennom – som ikke står i bibelteksten?
 10. Diskuter Noahs forhold til Skaperen/Gud.
 11. Drøft det ulike synet på Gud i Det Gamle og Det Nye testamentet. Hvorfor endrer dette seg så dramatisk over tid? Stikkord: Den straffende og den kjærlige Gud.

 

FORM OG INNHOLD

Aronofsky er kjent for å ha laget en rekke store, episke og visuelle filmer tidligere. Filmene hans har en del formmessige kjennetegn som:

 1. “Hip hop montage”: Han bruker timelapse (animasjon) og manipulerer hastigheten på filmen for å fortelle effektivt – eller for å visualisere drømmer eller en ruset tilstand.
 2. Toner opp og ned i svart eller hvitt for å synliggjøre hvem som er filmens hovedkarakter. Hovedkarakterens øyne er “publikums” øyne.
 3. Skildrer ofte karakterer som er i besittelse av en sterk pasjon eller besettelse som ofte er  i ferd med å bryte dem ned.
 4. Lange tagninger – episk fortellermåte.
 5. Blander formuttrykk fra ulike filmsjangre
 6. Rytmiske, litt tunge musikkskår.

Hvilke av disse formgrepene kan man finne igjen i Noah ?

 

INNHOLD OG BETYDNING

Med utgangspunkt  i filmens framstilling av den bibelske fortellingen om Noah og hva denne fortellingen skal lære oss mennesker noe om – kan vi si at følgende påstander er riktige – eller gale?

 1. Filmen forteller den samme historien som i Bibelen – på alle punkter er den helt lik. Filmen forteller som i Bibelen at menneskene må dø for sine synder og kan kun få leve videre hvis de adlyder Gud.
 2. Fortellingen om Noah i Bibelen og i filmen skal lære oss mennesker å bli snillere mot hverandre og ta bedre vare på jorda vår.
 3. Filmen baserer seg på en myte om en manns kamp mot de onde kreftene. Ved å være lydig mot Gud og utøve gode gjerninger, får han belønning. Belønningen er nytt liv.

 

AVSLUTNING

 1. Hva står helt til slutt i Første Mosebok, kapittel 6, om hva Gud selv mente om at Gud utryddet menneskene og alt liv? Kom han noen gang til å gjøre det igjen?
 2. Sa filmen noe om dette? Hvis så – på hvilken måte og hvem var “talerøret”?
 3. Hvorfor avslutter filmen med en vakker regnbue? Hva betyr den?


 

Filmstudieark

Forfatter:Ingrid Dokka
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , RLE-faget
Tema:Historie, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Vennskap/respekt, Litteratur på film
 

Fakta

Originaltittel:Noah
Regi:Darren Aronofsky
Roller:Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson, Logan Lerman, Douglas Booth, Anthony Hopkins, Ray Winstone, Kevin Durand, Dakota Goyo, Nick Nolte
Manus:Darren Aronofsky, John Logan
Genre:Drama
Nasjonalitet:USA
Språk:Engelsk
Produsent:Darren Aronofsky, Scott Franklin, Mary Parent
Produksjonsselskap:Paramount, Regency Enterprises, Protozoa Pictures
Lengde:2 t. 17 min.
Distribusjon:United International Pictures
Produksjonsår:2014
Aldersgrense:11 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen