Filmweb
 
 

Oliver Twist (2005)

Innhold
Handlingen
Om filmen
Oppgaver til filmen
Hva læreplanen sier

Handlingen
I første halvdel av attenhundretallets England, møter vi ni år gamle Oliver Twist. Han er foreldreløs, og filmen starter med at han blir overført til et barnehjem hvor både mat og omsorg er mangelvare. Han blir så satt i arbeid hos en familie som behandler han som en løshund. Til slutt får Oliver nok og rømmer til London.

Her blir han raskt kjent med en bande unge lommetyver, som alle lever i skjul hos den gamle, grådige og lyssky Fagin. Fagin tar på den ene siden godt vare på disse hjemløse guttene, på den andre siden tjener han godt på deres kriminalitet. Fagin innrullerer raskt Oliver i sine rekker med småskurker.

Ved et lykketreff møter Oliver Twist godhjertede mennesker som ønsker å gi han en trygg og kjærlighetsfull oppvekst. Men hans kjennskap til Fagins virksomhet gjør at det kriminelle miljøet i storbyen raskt innhenter han. Unge Oliver havner nå i en lang rekke vanskeligheter, som inkluderer kidnapping, ran, skuddvekslinger, halsbrekkende fluktruter og kaldhjertet drap.

Om filmen
Oliver Twist er en filmatisering av Charles Dickens berømte roman ved samme navn. Fortellingen ble første gang publisert i perioden 1837-1839, da oppdelt i trykksaker som kun inneholdt et, to eller tre kapitler pr. utgave. 

Historien om Oliver Twist er blitt filmatisert en rekke ganger. Tidligst i 1922, og senest i 2005. I tillegg til spillefilmversjoner er romanen også blitt gjenfortalt som TV-serier, samt at musikalversjonen Oliver! hadde betydelig suksess i mange år.

Filmversjonen som ligger til grunn for dette filmstudiearket er 2005-innspillingen, med den berømte filmregissøren Roman Polanski bak spakene. Imidlertid, flesteparten av oppgavene under vil også kunne la seg koble opp mot andre Oliver Twist-versjoner.

Roman Polanskis Oliver Twist er i sitt formspråk godt egnet på barn/unge i aldersgruppen 11 til 16 år (5. til 10. klassetrinn), hvor humor og varme på den ene siden skaper kontrast mot skildringer av fattigdom, kriminalitet og ondskap.

Roman Polanski er kjent for filmer som blant annet Chinatown, Rosemary’s Baby og Pianisten. Han er av polsk opprinnelse, og erfarte, lik Oliver Twist, å vokse opp uten foreldre.

Blant skuespillerne er det mest fremtredende navnet Sir Ben Kingsley (Gandhi, Shindler’s List, Shutter Island og Hugo). Kingsley spiller den djevelske karakteren Fagin, som både tar hånd om, men også utnytter Oliver.

Tittelrollen spilles av Barney Clark (f. 1993). Hans filmbiografi er relativt beskjeden. Rollen som Oliver Twist er hans mest kjente.

Charles Dickens (1812-1870) er en av de fremste referanseforfatterne innen britisk 1800-tallslitteratur. Det anbefales at elevgruppa får litt forhåndsinformasjon om Dickens og hans univers i forkant av filmvisningen.

Polanskis versjon finnes tilgjengelig på DVD med både engelsk tale og med norsk dubbing. Å vise versjonen med engelsk tale uten å supplere med norske undertekster, vil på grunn av mye bruk av tidsriktig engelsk slang og utdaterte formuleringer, gjøre det vanskelig for mange å få med seg filmens dialog.

Se filmens trailer her: http://www.filmweb.no/trailere/article697514.ece?clip=1

Egnethet:
Filmens aldersgrense er satt til 11 år. Medietilsynets begrunnelse er: ”Denne filmen etter en kjent roman fra 1800-tallet inneholder flere truende situasjoner, og skildringer av drap og dødsulykke, som vil kunne virke skremmende på sjuåringer. Den får derfor 11-årsgrense.
Oppgaver til filmen
Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.

Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre elementer fra filmens slutt. Disse kan derfor med fordel presenteres først etter at filmen er vist.

De siste to spørsmålsbolkene (E og F) er oversatt til engelsk.

A) KARAKTERENE

1) Lag en beskrivelse av Oliver. Hva er hans sterke og hva er hans svake sider?
2) På hvilke måter utvikler Oliver seg i løpet av filmens handling? Hva tror du er den viktigste lærdommen for Oliver i løpet av hans tid i London?
3) Beskriv de voksne ved barnehjemmet (i filmens start) – og deres holdninger overfor barna. Hva ønsker Charles Dickens å få frem ved å skildre de ulike måltidene som spises på barnehjemmet?
4) Hvilke karakterer i filmen (foruten Oliver) likte du minst og mest? Begrunn svaret ditt.
5) Hva er Fagins beste og verste sider, synes du?
6) Fagin sier at utakknemlighet er vedens største synd. Hva har Oliver Twist å takke Fagin for?
7) Fagins filosofi for å rettferdiggjøre lommetyveri er som følger: ”Hvis du ikke stjeler (lommebøker, lommetørklær etc.) gjør noen andre det. Og du har like mye rett til å gjøre det som dem.” Hva synes du om måten han tenker på? Begrunn svaret ditt.   
8) Hvorfor tror du Mr. Brownlow ønskte å hjelpe Oliver?
9) Hvorfor tror du Jack Dawkins (Den listige lurendreier/The Artful Dodger) reagerer slik han gjør overfor Bill Sikes, når han skjønner at Nancy var død?
10) Hvorfor tror du Bill Sikes er blitt så slem? 
11) Skriv et dikt hvor du forteller om hva Fagin tenker når han sitter i fengselscella si og venter på å bli hengt.
12) Velg en av de øvrige karakterene (for eksempel feieren Gamfield, begravelsesagenten Sowerberry, læregutten Noah Claypole, den gamle kona som gir Oliver mat når han går til London eller den prostituerte Nancy). Skriv et dikt om hva du tror han/hun setter mest pris på ved livet.
B) CHARLES DICKENS

1) Finn informasjon om Charles Dickens. (Er han kanskje omtalt i engelskboka di?) Skriv en kort forfatterbiografi, der du får med hvilke type bøker han er kjent for å ha skrevet.
2) Hva tror du har inspirert Charles Dickens til å skrive historien om Oliver Twist?

3) Hvilke andre fortellinger av Charles Dickens er veldig kjente? Er noen av disse blitt filmatiserte?

4) Besøk ditt lokale bibliotek, og se om du kan finne bøker av Charles Dickens. Lån og les! (Både Oliver Twist, En julefortelling, David Copperfield m.fl. finnes også som lydbøker.)

C) SAMFUNNSFORHOLD PÅ DICKENS TID OG I DAG

1) Gi eksempler på store forskjeller på hvordan folk hadde det i Storbritannia på 1700-tallet, og på hvordan du har det i dag.

2) Vet du om land/steder i verden i dag, hvor levevilkårene er like eller verre enn det Oliver Twist opplevde i sin tid? Gi ulike eksempler.

3) Lag en liste over ulike ting som Oliver Twist utsettes for, som er livstruende. Finnes det barn i verden i dag som opplever slike ting?

4) Skaff informasjon om menneskerettighetene. Gi eksempler på ting Oliver Twist opplevde, som i dag ville ha blitt regnet som brudd på menneskerettighetene.

5) Hvordan defineres fattigdom? Gi eksempler på fattige land.

6) Hva er barnearbeid? Hvor utbredt er barnearbeid i dag? Hva er reglene i Norge for hvor gammel man må være for å få lov til å utføre ulikt arbeid?

7) På Dickens tid var det veldig mange som flyttet fra landsbygda og inn til de store byene. Hvorfor?

8) Tenk deg at du er alene og hjemløs i en stor by. Du har ingen penger eller venner. Gi ulike eksempler på hva du ville ha gjort for å få tak i mat og husly.
D: DIVERSE

1) Hele tre sort-hvitt-filmatiseringer av Oliver Twist kan sees i sin helhet på YouTube. 1922-versjonen: http://www.youtube.com/watch?v=Eet9U8kjZas, 1933-versjonen: http://www.youtube.com/watch?v=86VClCodYLA og 1948-versjonen: http://www.youtube.com/watch?v=JA7FtPfwiQw. Titt litt på en eller flere av disse, og sammenlign enkeltscener med de du så i 2005-versjonen. Hva er likt, hva er ulikt?

2) Hvilke ulike typer kjærlighet finner du eksempler på i filmen?

3) Henging var en vanlig henrettelsesmetode i Storbritannia på 1700-tallet? Hvorfor ble de dødsdømte hengt på offentlige steder?

4) Det som på Charles Dickens tid kunne gi barnehjemsbarn et håp om en normal fremtid, var å lære seg et håndverk. (Vi ser eksempelvis at guttene lærte seg ”å plukke drev”.) Gi eksempler på håndverk som du som skoleelev kan lære deg, og som du senere som voksen kan leve av.

5) På 1700-tallet var Storbritannia en betydelig sjøfartsnasjon. Hvilke ulike håndverk og øvrige yrker var involvert i det å være en sjøfartsnasjon? Snakk sammen i klassen og lag en oversikt over de eksemplene dere klarer å tenke dere frem til.

6) På veggen i matsalen på barnehjemmet kan man lese oppslaget ”God is holy – God is truth”. Hva betyr dette, og hva sier dette om de som drev barnehjemmet?

7) Hva vil det si å be aftenbønn og bordbønn? Hvem er det som ber, og hvorfor?

8) Læregutten Noah Claypole hevder han er over Oliver Twist på rangstigen. Hva mener han med dette? Hvem er under Oliver Twist på rangstigen?

9) Hvordan nådde myndighetene i Storbritannia ut til folk med informasjon om at noen var etterlyst, at det skulle holdes en henging eller lignende? Hva er hovedforskjellene på hvordan man spredde informasjon på 1700-tallet og i dag?
E: ORD/UTTRYKK/PÅSTANDER

1) Find the meaning of the following words, used in Oliver Twist:

Gallow, evading, obstinacy, padlock, droop, intoxicate, eccentric, flourish, vulnerable, calamity, stout, ingenious, vague.

2) What is The Old Bailey?

3) In the movie we hear Artful Dodger tell Oliver: ”You may start by japanning my trotter case. In plain English, clean my boots.” Try to make your own translation of this quote into Norwegian.

4) On his way to London by foot, we see Oliver pass a milestone. What is the Norwegian word for this, and how do we use this word to describe other things than just the length of a road?

5) We get to know that Mr. Sikes’ forename is both William and Bill. How come? (Likewise, people named Robert also get to be called Bob. Why is that?)

6) What is a shilling? Are shillings still in use in Great Britain today?

7) Fagin says to Oliver: ”Do you know what I consider the greatest sin in the world, my dear? Ingratitude. That's what you're guilty of. Ingratitude.” Translate this into Norwegian, and find English words on other things that you think could be described as sin.

8) In the movie’s beginning, we get to learn that Oliver (by the time he is nine years old) is ”raised by the parish”. What does this mean?

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) What do you think about the movie? What did you like and what did you dislike about the movie?

2) What kind of emotions did you get from watching the movie? Did any of the scenes make you happy? Sad? Embarrassed? Angry? Did anything make you laugh? Did anything scare you? Compare your reactions with other pupils in your class.

3) How well do you think this film suited your class? Give reasons for your answer.

4) Why do you think the makers of this movie wanted to tell this story?

5) Choose one of the scenes from the film that you enjoyed the most. Explain what made you like this particular scene so well.

6) Retell the movie’s story using 50 words only.

7) What do you think about the way the movie ended? Give reasons for your answer.

8) What different kinds of instruments have the movie makers used to create different kinds of moods? (Keywords: Editing, music, speed, colours, lights/shadows and more.)

9) Write a review of the film. What did you like and what did you dislike? Give reasons for your views.
_______________________________________________________________________________________

Hva læreplanen sier
Det faglige arbeidet før og etter visningen av Oliver Twist vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

ENGELSK
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene språklæring, muntlig kommunikasjon og kultur, samfunn og litteratur.

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene historie og samfunnskunnskap.

RLE
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet filosofi og etikk.

For øvrig, i norskfaget, under hovedtemaet språk, litteratur og kultur nevnes arbeid med film eksplisitt.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/
Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.

 


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn]
Fag: RLE-faget , Samfunnsfag , Engelsk
Tema:Historie, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Litteratur på film, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Oliver Twist
Regi:Roman Polanski
Roller:Sir Ben Kingsley, Barney Clark, Jamie Foreman, Mark Stong, Leanne Rowe, Harry Eden
Manus:Ronald Harwood etter novelle av Charles Dickens
Genre:Familiefilm
Nasjonalitet:England
Språk:Engelsk
Produsent:Roman Polanski, Robert Benmussa,
Produksjonsselskap:ETIC Limited
Lengde:2 t. 10 min.
Distribusjon:Columbia TriStar Nordisk
Produksjonsår:2005
Aldersgrense:11 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen