Filmweb
 
 

Raketten

Handlingen

Ti år gamle Ahlo, foreldrene og farmor hans blir tvunget til å flytte fra fjellandsbyen sin i Laos på grunn av utbyggingen av et gedigent damanlegg. På ferden blir familien utsatt for en tragedie, og Ahlo blir fortalt at det er han som bringer ulykke. Uansett hvor familien forsøker å finne seg til rette så får Ahlo, mer eller mindre berettiget, skylden for all motgangen de opplever.

Midt opp disse bebreidelsene, femilietragedien og all elendigheten Laos må slite med i kjølvannet av tidligere kriger, finner Ahlo trøst i sin nye venn, den ni år gamle jenta Kia. Samholdet mellom disse to, og Kias eksentriske onkel Purple, fyller hverdagene med nærhet og spenning - samt en friere livsfilosofi enn det Ahlo tidligere har vært bundet av.

Til slutt ankommer familien en landsby hvor det skal arrangeres en farefull rakettkonkurranse. Ahlo forsøker å lage sin egen rakett, vinne konkurransen og den store pengepremien, og på den måten bevise at han ikke er til forbannelse for familien sin.
Om filmen

Raketten (orig. The Rocket), skrevet og regissert av Kim Mordaunt, er en australsk 2013-produksjon med handling lagt til Laos. Den ti år gamle hovedpersonen Ahlo, utmerket spilt av Sitthiphon Disamoe, tar oss med på en smertefull, men optimistisk reise gjennom Laos, verdens mest utbombede land.

Direkte påvirket av krigsherjingene i nabolandet Vietnam på 1950-tallet – og senere borgerkriger og statskupp – står Laos til et trist bakteppe for filmens handling. Landet er fortsatt fullt av udetonerte bomber og miner, spøkelser fra fortiden som fortsatt sprer frykt og død blant landets befolkning. En kombinasjon av religiøsitet og overtro gjør Ahlos indre reise vel så lunefull som den ytre; han må slåss mot menneskers overbevisning om at han er født med forbannelsen å spre ulykke.

Raketten er en av de første spillefilmene produsert for et internasjonalt publikum, som har blitt filmet i Laos. Laos er i liten grad blitt eksponert for omverdenen i etterkant av Vietnamkrigen. Filmskaperne har hatt unik tilgang til genuine rituelle handlinger, reelle folkefester, samt landets flotte natur. Dette gir filmens publikum en unik innsikt i et land de færreste i verden har sett tilsvarende filmopptak fra.

Raketten har høstet en svært god mottakelse verden over. Den har oppnådd en rekke nominasjoner og priser ved flere filmfestivaler og kåringer, både i Europa, Nord-Amerika og Australia.

I Norge settes den opp på kino 7. november 2014.

Her er fire andre (anbefalte!) filmer hvor hovedpersonene er unge mennesker som vokser opp under helt andre kår enn det man gjør her til lands. Klikk på link for undervisningsopplegg.

Historien om Pi: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1087582.ece

Beasts of the Southern Wild: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1072449.ece

Rebell: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1098969.ece

Den grønne sykkelen: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1110886.ece

Se Rakettens trailer her: http://www.therocket-movie.com/#!trailer/c24vq

Filmens offisielle hjemmeside: http://www.therocket-movie.com

Filmens offisielle Facebook-side: https://www.facebook.com/Therocketmovie

 

Egnethet: Rakettens nedre aldersgrense er satt til 11 år. Medietilsynets begrunnelse er filmens ”urovekkende tematikk og skildringer av flere dramatiske hendelser”. I skolesammenheng kan filmen benyttes fra sjette klasse, uten frykt for at elever som er vant til aldersrelevant TV- og filmunderholdning tar skade av det. En fødsel (handlingens åpningssekvens) og en plutselig dødsulykke utgjør filmens mest dramafylte øyeblikk. Hva faglig egnethet angår, se læreplanhenvisningene nederst i dette dokumentet.
Oppgaver til filmen

Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.

Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre elementer fra filmens slutt. Disse kan derfor med fordel presenteres først etter at filmen er vist.


 

Hva forkunnskaper angår anbefales det å skaffe elevene et innblikk i Laos, både hva geografi, folk og historie angår. Legg gjerne vekt på hvordan landet ble skadelidende under Vietnamkrigen, hvorunder amerikanerne slapp en enorm mengde bomber og miner over landet. Flere av disse er udetonerte den dag i dag, noe som er sentralt i filmens hendelsesforløp. Fortell gjerne også om at det i ulike land i verden utbygges enorme damanlegg som gjør at store mengde mennesker må finne seg et nytt sted å bo – siden landområder med bebyggelse forsvinner under vannmassene ovenfor demningene.
 

A) KARAKTERENE

1) Beskriv Ahlo. Hva er hans sterke og hva er hans svake sider?

2) Beskriv forholdet mellom Ahlos foreldre, Toma og Mali.

3) Ahlo mister moren sin. På hvilke ulike måter i løpet av filmens handling ser vi at han finner trøst?

4) Hvilket førsteinntrykk får du av Kia, når Ahlo møter henne første gang når hun slipper blomster ned på han fra et tre – og når de sammen går til markedet for å selge disse?

5) Beskriv vennskapet mellom Ahlo og Kia? Hva er likheter og ulikheter mellom disse to?

6) Ahlos bestemor, Taitok, tror at det hviler en forbannelse over Ahlo, at han bringer ulykke. Hva er årsaken til at hun tror dette?

7) Beskriv Kias onkel, ”Purple”. Hva er hans sterke og hva er hans svake sider?

8) Hvorfor vil ikke Toma at Ahlo skal være sammen med Kia og hennes onkel?

9) I filmens slutt ser vi ”Purple” dra av gårde uten å si farvel. Han bare vinker til Ahlo fra vogna han reiser avgårde med. Hvorfor tror du han forlater Kia, Ahlo og de andre?

 

B: LAOS

1) Finn Laos på et kart. Merk deg landets beliggenhet. Hva forteller kartet om hvilke ulike typer natur Laos består av?

2) Bruk internett og finn ut om Laos sin rolle under Vietnamkrigen på 50-tallet.

3) Under Vietnamkrigen ble Laos bombet av amerikanerne. Fortsatt den dag i dag finnes det mange udetonerte bomber. I filmen, når Ahlo er i Purples hjemlandsby (”Paradise”), finner de en mine som er laget slik at den ser ut som en halvråtten mango. Andre miner om ble benyttet under Vietnamkrigen kunne ligne på for eksempel sommerfugler eller leker. Diskuter i klassen hvorfor dere tror eksplosiver som dette ble tatt i bruk.

4) Hvilken styreform har Laos? I hvor stor grad har folk flest i Laos mulighet til å påvirke politikken i landet?

5) Valutaen i Laos heter laotiske kip. Premien under rakettkonkurransen er på 10 millioner kip. Bruk internett og finn ut hvor mye penger dette er i norske kroner.

6) På hvilke ulike måter kan vi se Ahlo tjene penger/skaffe mat? Hvordan får du tak i mat? Sammenlign hvordan du og familien din skaffer seg mat sammenlignet med Ahlo og hans familie.

7) Hvilken form for skolegang tror du Ahlo har hatt? Begrunn svaret ditt.

8) Under Vietnamkrigen ble det tatt i bruk barnesoldater. Finn eksempler på andre kriger i verden hvor barn er blitt brukt som soldater. Hva tror du får voksne mennesker til å bruke barn til å drepe andre mennesker?

 

C: OVERTRO/RELIGIØSITET

1) Hva er den mest utbredte religionen i Laos? Snakk sammen i klassen om hva dere kan om denne religionen?

2) I filmen kan vi se noen munker. Hvordan ser disse ut? (De tydeligste kjennetegnene.) Hva er en munk, og hva er hensikten med å være munk?

3) På et gravsted ser vi Ahlo ved et uhell rive overende minnesmerker over døde, og et av dem tar fyr. Etterpå, som hevn, raserer sinte mennesker ”boligen” som Ahlo, faren og bestemora har laget. Hvorfor reagerte de så sterkt? En av de sinte menneskene bruker ordet ”karma” om situasjonen. Hva mener han med dette? Hva er karma?

4) Ahlos bestemor tror (i tråd med laotisk stammeovertro) at hvis et tvillingpar blir født, vil én bringe familien hell, den andre vil bringe ulykke. Hva tror du kan være årsaken til at noen mennesker har begynt å tro dette? (Her er det lov til å bruke fantasien.)

5) Hva er forskjellen på tro og overtro?

6) Finnes spøkelser, gjenferd og ånder? Diskuter i klassen.

7) I mange kulturer gjennom hele menneskehetens historie, har folk bedt og ofret til sine guder for å påvirke været. Gi eksempler på hvordan været kan påvirke liv og død.

8) Tror du det var Ahlos rakett som fikk det til å begynne å regne, eller var det bare en tilfeldighet? Begrunn svaret ditt.

 

D: NATURFAG

1) Det finnes mange menneskeskapte dammer i verden, også i Norge. Hva er hensikten med et damanlegg?

2) Lag en enkel skisse av hvordan et damanlegg fungerer.

3) Gi ulike eksempler på hvordan mennesker kan nyttiggjøre seg vann til energiproduksjon.

4) Vi får høre at Kia har mistet hele sin familie på grunn av malaria. Hva er malaria? Har vi malaria i Norge?

5) Hvilke naturlige farer får vi se og høre at er en del av hverdagslivet i Laos?

6) I Ahlos hjemby hadde de ikke elektrisitet. Gi ulike eksempler på hva du og familien din bruker elektrisitet til. Hvilke av disse tingene anser du som helt nødvendige, og hvilke av disse tingene kunne du klart deg uten, om all elektrisitet en dag forsvant? 

7) Hva må til for å lage en rakett?

8) Hva slags typer mat er du i stand til å få tak i på egen hånd ute i naturen?

9) Hva må til for at jord skal egne seg godt til dyrking av mat?

 

E: SCENER

1) Gjenfortell i grupper hva dere husker fra scenene under. Skriv ned hva dere tror Ahlo tenker i disse ulike situasjonene.

- Når Ahlo om kvelden, etter morens død, ser sin bestemor vaske morens lik i elva.

- Når Ahlo, faren og bestemora blir fraktet bort fra hjemstedet sitt i en lastebil om natta.

- Når de kommer frem til det nye stedet de er blitt lovet å bo, og får beskjed om at husene de skal flytte inn i (med innlagt vann og elektrisitet) ennå ikke er bygd.

- Når folk samles på torget hvor dama som representerer damanleggutbyggingen roper ut informasjon, men blir forstyrret av Purple som spiller på munnharpa si.

- Når Ahlo gir bort morens røde sjal til Kia.

- Når han kjenner de første regndråpene – etter at raketten hans er blitt skutt opp.

 

F: DIVERSE

1) Hva betyr disse ordene: Guano, paradis, offerplass, forbannelse, jordmor.

2) Noen av mangofruktene som Ahlo og moren plukker er fra et 400 år gammelt tre. Skriv et dikt som handler om hva det gamle treet har opplevd i løpet av livet sitt.

3) Hva symboliserer mangofruktene – og det at Ahlo vil finne et nytt sted å så mangofrøene?

4) Når menneskene i Ahlos landsby får vite at de må flytte, får de denne informasjonen av en som går rundt og deler ut lapper. Gi eksempler på måter vi kan spre informasjon på i Norge i dag, som er mer effektive enn å dele ut lapper. I hvor stor grad er eksemplene du gir aktuelle alternativer i fjellandsbyer i Laos?

5) Kias onkel er stor fan av artisten James Brown. Hvilken type musikk er han kjent for?

6) Når Ahlo og hans reisefølge kommer til Purple sin hjemby (”Paradis”) er byen helt tom for folk. Hvorfor tror du folk har flyttet derifra?

7) Hvilke ulike typer flyktninger har vi i verden i dag? Hva er grunnen til at folkegrupper må forlate hjemmene sine og dra på jakt etter nytt sted å bo?

8) Hva er årsaken til at så mange mennesker i fattige land flykter fra landsbygda og inn til storbyer? (… selv om disse byene er fattige, forurensede og overbefolkede.)

9) Hvilke ulike typer kjærlighet finner du eksempler på i filmen?

 

G: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

3) Hvor bra synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

6) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.

7) Hva synes du om måten filmen slutter på? Begrunn svaret ditt.

8) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge m.m.)

9) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.
Hva læreplanen sier

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Raketten vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene utforskeren, geografi og samfunnskunnskap, etter 10. årstrinn innen hovedtemaet samfunnskunnskap, og kompetansemål etter Vg1/Vg2 innen hovedtemaet individ, samfunn og kultur.

NORSK
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. (Her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.)

NATURFAG

Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene fenomener og stoffer og teknologi og design og videregående innen hovedtemaet bærekraftig utvikling.

RLE
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet filosofi og etikk.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn]
Fag: Samfunnsfag , Norsk , Naturfag , Religion, livssyn og etikk
Tema:Helse og rus, Historie, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Miljøvern og naturvitenskap, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:The Rocket
Regi:Kim Mordaunt
Roller:Sitthiphon Disamoe, Loungnam Kaosainam, Thep Phongam, Bunsri Yindi, Sumrit Warin, Alice Kohavong
Manus:Kim Mordaunt
Genre:Eventyr / Familiefilm
Nasjonalitet:Australia
Språk:Lao/Laotisk
Produksjonsselskap:Curious Films, Red Lamp Film, Screen Australia, Screen New South Wales, Curious Film, Ton Enterprises, Ecoventure, McCumsties@Margarietaville Fund, Milsearch, Milsearch Lao
Musikk:Caitlin Yeo
Lengde:1 t. 36 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2013
Aldersgrense:11 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen