Filmweb
 
 

Haram

Innhold
Handlingen
Om filmen
Oppgaver til filmen
Hva læreplanen sier

Handlingen
Norsk-pakistanske Omar lever et dobbeltliv, hvor han på den ene siden er kjæreste med den intetanende Silje og jobber i sitt fars gatekjøkken – og hvor han på den andre siden tjener penger på dophandel, kamuflert som kjøp og salg av biler.

En dag blir det plutselig avslørt at hans søster, Amina, som var antatt død etter et æresdrap som følge av hennes flukt fra et tvangsekteskap, likevel er i live – og at hun i flere år har levd i skjul. Omar og hans fetter Khuram blir utvalgt av familien til å spore henne opp for å gjennomføre drapet.

På sin jakt etter Amina kommer Omar og hans fetter i ulike situasjoner som tvinger dem til å ta stadig nye valg i forhold til hvor kompromissløst de skal gjenopprette sin families ære.
Om filmen
Haram skildrer det norsk-pakistanske undergrunnsmiljøet i Oslo, hvor lovløshet er utbredt. Her ser vi hvordan motsetninger mellom vår egen og utenlandsk kultur blir svært synlige når de møtes på felles arena. Filmen fremhever hvordan fundamentalistiske holdninger til æresbegrep og skamfølelse medfører ekstreme valg. Med andre ord, filmen handler om mennesker som opplever at familiemedlemmer som motsetter seg familiens vilje bør dø for at slekta ikke skal miste ansikt og ære.

Merk, i filmen er det ubetydelige henvisninger til religion som motivasjon bak de ulike karakterers ekstreme handlinger og tenkemåter. Snarere knyttes det hele opp mot kultur og tradisjoner.

Vær varsom når det jobbes med filmens innhold. Unngå en generalisering av de ulike ekstreme (og kriminelle) holdningene som hovedpersonen Omar, og hans familie, uttrykker. Filmens handling er lagt til et lite segment av en del av Norges minoritetsbefolkning.

Regissør, produsent og manusforfatter Ulrik Imtiaz Rolfsen er fra før kjent for Izzat, Varg Veum – Bitre blomster, Den siste revejakta og Taxi. I Izzat (2005), i likhet med i Haram, bygger historien på et norsk-pakistansk undergrunnsmiljø i Oslo. Familie, ære, kriminalitet og mannskultur står i sentrum for disse filmenes tematikk.

Harams hovedrolleinnehaver, tjue år gamle Elias Ali, har ikke tidligere spilt i en spillefilm. Katharina L. Gjesdal, som spiller Omars kjæreste, og Sohail Anwar, som spiller Omars fetter, gjør i likhet med Elias Ali sin spillefilmdebut.

Flere av de øvrige rollene bekles av mer kjente fjes, eksempelvis Kåre Conradi, Petronella Barker og Abubakar "Abu" Hussein.

Se filmens trailer her: http://www.filmweb.no/trailere/article1189750.ece?clip=1
Haram har egen Facebook-side: https://www.facebook.com/haramfilm

Egnethet: Filmens aldersgrense er satt til 15 år. Medietilsynets begrunnelse er en ”gjennomgående grov seksualisert dialog og enkelte brutale voldsskildringer”. På riktige alderstrinn (fra 10.-klasse og oppover i videregående) vil Haram likevel, slik undertegnede ser det, være veldig godt egnet til å skildre et realistisk og virkelig kultursegment i det norske samfunnet. Så på grunn av, snarere enn til tross for, filmens tøffe stil vil den vekke publikum til et engasjement og en debatt som er mer hensiktsmessig enn hva en vagere film vil kunne oppnå.
Oppgaver til filmen
Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.

Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre elementer fra filmens slutt. Disse kan derfor med fordel presenteres først etter at filmen er vist.


A) KARAKTERENE
1) Beskriv Omar. Hva er hans sterke og hva er hans svake sider?

2) Hvilke positive kvaliteter har Omar, som du tror kunne gitt ham et bra liv hvis han hadde valgt bort en kriminell løpebane?

3) Omars søster, Amina, rømte som 16-åring fra sitt eget bryllup i Pakistan. Hun dro til den norske ambassaden i Islamabad for å få beskyttelse. Prøv å beskrive hvilke ulike ting hun måtte vurdere før hun bestemte seg for å ta de valgene hun gjorde. 

4) Hva får vi vite om Amina (som har endret navn til Anne Nerhagen)? Beskriv henne som person.

5) Hvordan synes du Omar og Silje passer sammen som kjærestepar? Hva er de sterke og hva er de svake sidene i forholdet deres?

6) Beskriv Khuram, Omars fetter. Hva er hans sterke og hva er hans svake sider?

7) Hva bygger vennskapet mellom Omar og Khuram på? Hva har de til felles? Hva gjør de to forskjellige?

8A) Beskriv Abbas, Omars far. Forklar hvordan du tror han tenker, for å rettferdiggjøre et drap på sin egen datter.

8B) Hvorfor tror du Abbas i mange år lot alle i familien tro at datteren var drept, selv om han visste hun ikke var det?

9) Hva tror du er årsaken til at Omar i filmens slutt ombestemmer seg i forhold til å ta livet av sin søster? Har han konkrete opplevelser som endrer holdningene hans?

10) Abbas drepte aldri sin datter da hun var 16 år, men han lot Omar (i mer enn 9 år) tro at han hadde gjort det. Hvorfor lot han Omar leve i denne troen?

11) På bakrommet i en kebabsjappe møter Omar en hvit mann (skalla kar i dress). Han gir Omar sparken som dop-dealer fordi han mener Omar er for naiv. Hvem er denne mannen, og hvilken rolle tror du han spiller i det norskpakistanske undergrunnsmiljøet?

12) Hvordan tror du livet til Omar vil bli i forlengelsen av filmens handling? Gi eksempler på utfordringer han vil møte i tiden fremover.
B) KULTURELLE FORSKJELLER
1) Hva er et arrangert ekteskap? Innen hvilke kulturer/tradisjoner finner vi mennesker som praktiserer arrangerte ekteskap?

2) Mange kaller arrangerte ekteskap for tvangsekteskap. Hvorfor? Er det alltid snakk om tvang? Kan et arrangert ekteskap være frivillig? Finn argumenter for og imot denne måten å organisere ekteskap på.

3) Abbas datter rømte fra det bryllupet som var arrangert for henne. Hva menes med at hennes ulydighet gikk ut over familiens ære? Hvor viktig er familiens ære for Abbas, Omar og deres familie?

4) Omar forklarer hvorfor han er villig til å drepe søsteren sin med at ”jeg gjør som familien min vil”. Drøft dette argumentet.

5) Når det blir avslørt at Amina fortsatt er i live, blir Abbas (hennes far) oppsøkt av sine brødre. De sier at det er skam, og at de ikke lengre kan vise ansikt. Hva mener de med disse begrepene?

6) Khuram sier at Aminas barn, som har etnisk norsk far, er skitne. Hva mener han med dette?

7) Hvilket syn på kvinner kommer til uttrykk i samtalene mellom Omar og Khuram? Er de tingene de sier bare noe de virkelig tror og mener, eller er det også andre årsaker til at de snakker på denne måten?

8) Diskuter hvordan det kan være å vokse opp mellom to ulike kulturer. Omars familie kommer fra en helt annen kulturell bakgrunn enn den han vokser opp med i Norge. Mange ungdommer som tilhører minoritetskulturer har det slik. Snakk sammen om fordeler og ulemper med å være i denne situasjonen.

C: SCENER
1) Gjenfortell i grupper hva dere husker fra scenene under. Diskuter hvordan dere tror disse ulike situasjonene påvirker Omar som menneske.

- Da Omar ble anholdt av politiet da Silje var på vei til trening.

- Da han var på treningsstudioet og fikk vite at søsteren var i live.

- Da Omar lovte sin far og sin onkel at han skulle spore opp og drepe søsteren sin.

- Da Omar brøt seg inn i søsterens hus om natten, og oppdaget at hun hadde tatt vare på et bilde av han som barn, som hun hadde stående fremme på en kommode.

- Da Omar fikk sparken fra organisasjonen han har solgt dop for (fordi han var ”for naiv”).

- Da Omar bakte og spiste boller sammen med den britiske, hasjrøykende bakeren.

- Da han for første gang, utenfor dåpsfestlokalet, fikk se Amina sammen med hennes mann og sønn.

- Da Omar møtte Amina i barnedåpen, og hun minte ham om den gangen de lekte sammen som små.

- Da Abbas fortalte sin sønn Omar at «fra og med i dag er du også død for meg».
D) ORD OG UTTRYKK
1) Hva betyr ordet «haram»? Hvilket språk tilhører dette ordet?

2) Det motsatte av «haram» er «halal». Hva betyr det? Har du hørt dette ordet bli brukt i noen dagligdagse sammenhenger? Gi eventuelt eksempler.
3) I filmen refereres det til språket punjabi. Hvor i verden kommer dette språket fra?

4) Hva er en tyster?

5) Hva er en ambassade? (Vi hører Amina rømte fra bryllupet sitt til den norske ambassaden i Islamabad.) Hva slags beskyttelse kan en ambassade gi?

6) Hva betyr uttrykket «som far så sønn» - som Omar får høre i filmen?

7) I filmen hører vi norskpakistanere hilse hverandre med uttrykket «as-salamu alaykum». Hvilket språk er dette, og hva betyr uttrykket?

8) Omar og Khuram snakker om at man kan ende opp med å «brenne i helvete». Hva innebærer dette, og hvor stammer uttrykket fra?

9) Hva betyr kvinnesyn? Gi eksempler på ulike kvinnesyn.

10) Hva vil det si å etterlate seg digitale spor?

11) Hva betyr det at en person «ikke eier skam»?

E) HJELP
1) Ut fra den informasjonen du får i filmen, hvilke ulike typer hjelpeinstanser bidro da Amina bestemte seg for å rømme fra familien sin?

2) Hvis man (av familiemedlemmer eller andre) blir utsatt for ubehag, truet eller psykisk og/eller fysisk krenket på noen som helst måte, hva bør en da gjøre? Hvem kan man kontakte for å få hjelp? Gi ulike eksempler.

 
F: DIVERSE
1) Hvilke ulike typer kjærlighet finner du eksempler på i filmen?

2) Argumenter for og mot filmens aldersgrense på 15 år.

3) Er det noe ved denne filmen som du tror kan inspirere noen typer publikummere til å gjøre kriminelle handlinger? Gi eventuelt eksempler – og begrunn dem.

4) Hvorfor er Omar og Khuram opptatte av at pølsa de kjøpte garantert kun inneholdt kylling – og ikke svin?

5) Vi hører Omar, Khuram og flere bruke uttrykk som «pakkis», «horer» og «søsterknuller» om andre mennesker. Hva er det de som bruker slike ord ønsker å uttrykke?

6) Da Omars far (Abbas) får besøk av sin bror, sier han (onkelen altså) til Omar og Khuran: - Jeg vet hva dere driver med! Hva var det han mente med dette? Hva var det han visste/skjønte?

7) Silje ber Omar, før han skal være med henne på fest, om å kle seg i noe annet enn «gangsterklær». Hva mener hun med «gangsterklær»?  Hva slags antrekk er dette?

G: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL
1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

3) Hvor bra synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

6) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.

7) Hva synes du om måten filmen slutter på? Begrunn svaret ditt.

8) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge m.m.)

9) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.
Hva læreplanen sier
Det faglige arbeidet før og etter visningen av Haram vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet samfunnskunnskap, og kompetansemål etter Vg1/Vg2 innen hovedtemaet individ, samfunn og kultur.

NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene sammensatte tekster/muntlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. (Her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.)

RLE
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet filosofi og etikk.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , RLE-faget , Samfunnsfag
Tema:Helse og rus, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Oppvekst/familie, Likestilling/kjønnsroller, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Haram
Regi:Ulrik Imtiaz Rolfsen
Roller:Elias Ali, Sohail Anwar, Katharina Lindström Gjesdal, Kåre Conradi, Petronella Barker
Manus:Ulrik Imtiaz Rolfsen
Genre:Action / Thriller
Nasjonalitet:Norge
Produksjonsselskap:Curry Film AS
Lengde:1 t. 40 min.
Distribusjon:Curry Film
Produksjonsår:2014
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen