Filmweb
 
 

The Hunger Games : Mockingjay part I

Handlingen

Hunger Games – Mockingjay part 1
er den tredje av fire filmer i Hunger Games-serien.

Den unge Katniss Everdeen har mot alle odds (i de to forrige filmene) overlevd to runder som deltager av det bestialske reality-TV-showet ”Hunger Games”, hvor deltagerne blir tvunget til å kjempe på liv og død mot hverandre.

Dette direktesendte TV-showet ble igangsatt av President Snow, eneherskeren i framtidssamfunnet Panem, hvor hensikten var å bruke grufull underholdning for å trekke innbyggernes oppmerksomhet bort fra de daglige strabaser.

Katniss lyktes ikke bare med å overleve ”dødslekene”, men også med å på mange måter trosse og true President Snow, og ble dermed raskt makthavernes største trussel. På grunn av dette har landets opposisjon og militære motstandsbevegelsen trykket henne til sitt bryst som sitt viktigste våpen, noe denne tredje filmen i rekken bygger sin historie på. Katniss er ikke bare en godt egnet soldat, hun er først og fremst det viktigste frihetssymbolet det kuede folket i Panem har å se opp til.

Med tilnavnet The Mockingjay (Spottekråken) påtar Katniss seg oppgaven å inspirere de ulike distriktene i landet til opprør mot overmakten. Samtidig kjemper hun en personlig kamp for å få sin kjære Peeta tilbake fra hans fangenskap i hovedstadsdistriktet Capitol.
Om filmen

Hunger Games – Mockingjay part 1 er oppfølgeren til The Hunger Games (2012) og The Hunger Games: Catching Fire (2013). Se under for link til filmstudieark til disse.

Alle The Hunger Games-filmene er filmen basert på Suzanne Collins suksessrike ungdomsbokserie, som på norsk har fått titlene Dødslekene, Opp i flammer og Fugl Føniks (utgitt på Gyldendal Forlag). Disse bøkene er blitt en stor internasjonal suksess (mer enn 65 millioner solgte eksemplarer i USA alene), noe filmene også er blitt.

Den siste boka i trilogien er delt inn i to enkeltstående filmatiseringer, Mockingjay part 1 og Mockingjay part 2.

Handlingen er lagt til et (dystopisk) framtidssamfunn hvor den velstående hovedstaden Capitol og tolv fattige distrikter utgjør den totalitære republikken Panem. Her underholder President Snow landets innbyggere med å årlig arrangere Dødslekene. Konkurransen består i at unge mennesker (”tributter”) fra de ulike distriktene blir trukket ut til å kjempe på liv og død om å bli eneste overlevende i en arena med konstruert villmark. Konkurransen vises som direktesendt reality-TV, og den har som hensikt å både straffe befolkningen for tidligere opprør – samt distrahere Panems innbyggere fra sin fattigdom og elendighet.

I den første filmen introduseres vi for den unge Katniss Everdeen. Hun kommer fra distrikt 12, en fattig gruveregion, og må representere denne under ”dødslekene”. I den første filmen ser vi Katniss melde seg frivillig til å være ”tributt” fremfor sin lillesøster, som i utgangspunktet var trukket ut. Katniss går seirende ut av konkurransen.

I bok/film nummer to må Katniss delta på nytt. Hennes følelser for Gale, hennes beste venn hjemme i distrikt 12, og Peeta, en av de andre deltagerne, spiller en viktig rolle i handlingen. Samtidig ser vi at President Snow må ty til stadig kraftigere virkemidler for å slå ned på tendenser til folkeopprør mot den svært så skjeve fordelingen av Panems velstand og goder.

Forfatter Suzanne Collins har ikke skrevet disse bøkene kun for å by på lettbent og overflatisk underholdning. Republikken Panem kan lett sees på som et bilde på vår verden i dag, hvor et rikt mindretall kontrollerer det meste av tilgjengelig rikdom og ressurser, på bekostning av den fattige delen av verdens befolkning.

Historien forholder seg også til underholdningsvold på et metanivå, siden Collins’ publikum lar seg underholde av volden i et oppdiktet samfunn hvor vold brukes som nettopp underholdning.

Hunger Games – Mockingjay part 2
har kinopremiere november 2015. 

Se også filmstudieoppgavene knyttet til de to første Hunger Games-filmene, hvor flere spørsmål tar for seg Suzanne Collins’ forfatterskap, filmsjangertrekk, fortellerstruktur, kjønnsroller, karakterstudier, symbolikk med mer.

Hunger Games: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1012339.ece

Hunger Games – Catching Fire: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1143830.ece

I samme filmsjanger foreligger Divergent med eget filmstudieark:
Divergent: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1166451.ece

Filmens trailer: http://www.filmweb.no/trailere/article1133435.ece?clip=1

Filmens offisielle hjemmeside: http://www.thehungergamesexclusive.com/intl/ww/issue2/1

Filmens offisielle Facebook-side: https://www.facebook.com/HungerGamesNorge?brand_redir=1

Mer informasjon om bøkene og filmatiseringene kan leses her: http://www.thehungergames.co.uk/about_the_author

Film & Kino-skribent Roger Grosvold har forfattet følgende artikkel om ungdomsbøker med actionfylte og dramatiske handlinger lagt til skakkjørte framtidssamfunn (dystopiske samfunn, gjerne postapokalyptiske): 

http://www.kino.no/incoming/article1198486.ece?newsletter=1198283

Egnethet:
Filmens aldersgrensen er satt til 11 år.
Medietilsynets begrunnelse er at filmen ”har en mørk og utrygg stemning, og inneholder voldshandlinger og skremmende skildringer. Disse er relativt kortvarige og lite nærgående framstilt. Filmen får derfor 11-årsgrense. Samtidig har filmen en tematikk og enkelte scener som kan virke urovekkende på barn under aldersgrensen, og den frarådes derfor barn under 11 år.
Oppgaver til filmen

Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.

Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre elementer fra filmens slutt. Disse kan derfor med fordel presenteres først etter at filmen er vist.


FORBEREDELSESOPPGAVER

1) Hvis man fra før ikke har sett de to første filmene i serien (eller lest de to første bøkene), anbefales det å lese om disse i de tilhørende to filmstudieark. (Se link over.) Se gjerne også trailere til disse.
2) I filmen ønsker politikeren President Snow (spilt av Donald Sutherland) og hans allierte å styre befolkningen med væpnet makt. Kjenner du til noen land i verden i dag hvor statslederne bruker militære styrker for å holde kontroll?
3) Hva er en revolusjon? Kan du gi eksempler på ulike revolusjoner fra verdenshistorien?
4) Hva betyr disse ordene? Propaganda, borgerkrig, våpenhvile, benådning, immunitet, lasarett, forræderi, hjernevasking.6) Filmen er basert på en roman av Suzanne Collins. Finnes denne i ditt bibliotek? Lån og les! (Den er oversatt til norsk, utgitt på Gyldendal Forlag.)


ETTERARBEIDSOPPGAVER


A: KARAKTERENE

For karakterstudiespørsmål henvises det til studiearket til den forrige Hunger Games-filmen, Catching Fire: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1143830.ece
Her er noen ekstra spørsmål:
1) I den siste tiden er det kommet flere filmer (basert på suksessrike ungdomsbøker) hvor en ung, sterk kvinnelig hovedrollekarakter, i likhet med Katniss Everdeen, blir heltinne – gjerne i et dystopisk framtidssamfunn. Kjenner du til eksempler på slike? Hvorfor tror du mange slike bøker og filmer er blitt så populære?

2) En del av karakterene har gjennomgått en påfallende forandring fra den forrige filmen til denne, eksempelvis Finnick Odair, Peeta Mellark, Effie Trinket og Haymitch Abernathy. På hvilke ulike måter har disse forandret seg? Gi eksempler på positive og negative personlighetsmessige endringer hos disse fire.

3) Denne filmen introduserer mer enn ti nye karakterer, inkludert President Alma Coin, militærbefalet Boggs og filmteamet bestående av Cressida (den kvinnelige regissøren), Pollux (lydmannen med utskåren tunge) og Messalla og Castor (kameramennene). Velg en av disse. Hvor bra mener du denne karakteren kunne ha fungert som hovedperson i fortellingen, hvis man hadde omskrevet manus og gjort Katniss til en birolle? Begrunn svaret ditt.

4) Opprørene hevder Katniss er deres sterkeste våpen for å lede Panems undertrykte befolkning gjennom en revolusjon. Hun er ”the chosen one” og fremstår under kallenavnet The Mockingjay (Spottekråken) som symbolet på frigjørelse. Selv er hun veldig i tvil om hvor vidt dette er en oppgave hun ønsker å påta seg. Hva er det som til slutt får henne til å bestemme seg for å bli ”The Mockingjay”?


B: SITUASJONEN I PANEM


Under er enkelte av de samme spørsmålene som ble brukt i Catching Fire-studiearket gjengitt på nytt, samt noen flere, nye spørsmål.

1) Hva vil det si at et samfunn er totalitært?

2) Hva er det som gjør det mulig at President Snow og resten av Capitol klarer å ha så mye makt over innbyggerne i de tolv distriktene?

3A) Finnes det noen land i verden i dag hvor de politiske og samfunnsmessige forholdene minner om Panem?

3B) Kan Panem være et bilde på hele vår verden i dag? Hvilke del av Panem er det i så fall som kan symbolisere Norge/Europa?

4) I alle Hunger Games-filmene ser vi eksempler på at President Snow tyr til offentlige avstraffelser og henrettelser, gjerne på åpne plasser/torg slik at alle innbyggerne kan komme og se. Slike metoder har også funnet sted i norsk historie. Hvorfor tror du makthavere ønsker å straffe og å gi dødsstraff til mennesker på offentlige steder? 

5A) Peeta prøver å overbevise Katniss (og de andre revolusjonære) om at de må avslutte opprøret for å forhindre en omfattende borgerkrig som kommer til å kreve veldig mange menneskeliv – samt skape kaos. Capitol argumenterer for at det er det beste for Panem at myndighetene tar ansvar for sikkerhet og stabilitet, og at distriktene bare fortsetter med å utvinne naturressurser på hovedstadens vegne. Kan det argumenteres for at Peeta, President Snow og de andre i Capitol faktisk har rett, at denne måten å organisere et samfunn på faktisk er det beste?

5B) Sammenlign det rike Capitol og de fattige tolv andre distriktene med fordelingen av  verdens ressurser og rikdommene til våre maktpolitiske sentra i verden i dag.

6) Finn eksempler fra verdenshistorien på samfunn som på ulike måter minner om Panem, og kontrastene man her finner mellom et ressursmessig rikt maktsenter og de fattige, underkuede distriktene rundt hvor menneskene i stor grad jobber innen primær- og sekundærnæring.


C: MOCKINGJAY PART 2


1) Hvis du ikke allerede har lest alle bøkene, hva tror du kommer til å skje i den neste filmen? (Mockingjay – part 2) Gi eksempler og begrunn.

2) I de forrige filmene har Katniss stolt på en del mennesker som har vist seg å ikke helt være de hun (eller vi) først har antatt. Tror du det er karakterer i Mockingjay part 1 som i Part 2 vil vise seg å være veldig annerledes enn det de har utgitt seg for å være? Tenk ut eksempler, og begrunn valgene dine.

3) Hvordan tror du det kommer til å gå med Peeta? Kommer han til å bli mentalt frisk igjen? Begrunn svaret ditt.

4) Hvilken rolle tror du katta til Katniss sin søster kommer til å ha i den siste filmen?

5) Hvorfor tror du President Snow så lett lot Peeta og de andre to bli reddet fra sitt fangenskap i Capitol?

6) Hvilke karakterer tror du eventuelt kommer til å dø i løpet av Mockingjay part 2? Begrunn svaret ditt.


D: DIVERSE

Ulike spørsmål i Diverse-seksjonen tilknyttet Catching Fires studieark kan også brukes ved fordypning av Mockingjay part 1. Se over for link.

1) De fleste filmer har en tagline, en kort tekst som skal underbygge filmens tittel og handling – og som får den til å fremstå ekstra interessant. Tagline i film en og to var henholdsvis ”The World Will Be Watching” og ”The Sun Persists In Rising, So I Make Myself Stand.” I Mockingjay part 1 heter det ”Fire Burns Brighter in the Darkness”. Hvor godt synes du disse utsagnene beskriver filmene? Begrunn svaret ditt. 

2) Medietilsynet, som bestemmer hvilken aldersgrense filmer her til lands skal få, har gitt denne filmen 11-årsgrense. Begrunnelsen er at filmen ”har en mørk og utrygg stemning, og inneholder voldshandlinger og skremmende skildringer. Disse er relativt kortvarige og lite nærgående framstilt. Filmen får derfor 11-årsgrense. Samtidig har filmen en tematikk og enkelte scener som kan virke urovekkende på barn under aldersgrensen, og den frarådes derfor barn under 11 år.” Argumenter for og imot Medietilsynets synspunkt til at man må være over 11 år for å se denne filmen.

3) I filmen synger Katniss en sang som opprørere i de ulike distriktene lar seg inspirere av – og som de selv synger for å holde motet oppe. Gi andre eksempler på at musikk har/har hatt en funksjon som skal samle og oppmuntre underkuede mennesker.
4) Hvor vanlig er det å lage propagandakampanjer som en del av en krigføring? Kjenner du til eksempler fra virkeligheten? Hva er propagandaens hensikt?

5) Myndighetene i Capitol besitter mange soldater. Disse har hvite uniformer. Hjelmene er utformet slik at man ikke kan se ansiktene deres. (Kan sammenlignes med Stormtroppene i Star Wars.) Å bekle disse med drakter som gjør det umulig å gjenkjenne mennesket bak – eller å få blikkontakt – er ikke tilfeldig. Hva tror du er tanken bak denne utformingen? 

6) Når Katniss og Gale er på jakt, kommer de tett innpå en stor hjort. Hjorten forholder seg rolig, selv om den er oppmerksom på de to. Gale begrunner det at hjorten ikke er redd med at den ikke er blitt jaktet på før. Finn svakheter ved denne påstanden.

7) Vi ser opprørere som er villige til å dø for å lykkes med å sabotere for Capitol (som når den store demningen utenfor byen sprenges). Kan du gi eksempler på virkelige tilfeller i verdenshistorien hvor folk ofrer livet sitt for en politisk sak. Hvorfor er enkelte mennesker villige til å gjøre dette? Hvilke sak ville du ha vært villig til å ofre livet ditt for?

 

E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?
2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?
3) Synes du denne filmen passet bra for klassen din? Begrunn svaret ditt.
4) Flere erfarne skuespillere var med i denne filmen. Kjente du noen igjen? Velg noen av disse skuespillerne og finn ut hvilke filmer/TV-serier disse har spilt i tidligere.
5) Hva har du lært av å se denne filmen? Gi ulike eksempler.
6) Hva synes du om måten filmen slutter på? Hvorfor tror du den slutter akkurat slik? Begrunn svaret ditt.
7) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.
8) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.
9) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge, spesialeffekter m.m.)
10) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

Hva læreplanen sier

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Hunger Games: Mockingjay part ! vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler: 

NORSK
Kompetansemål etter 7. og 10. trinn og Vg1-3 innen fagområdene skriftlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur.

NATURFAG
Kompetansemål etter 7. og 10. trinn innen fagområdene kropp og helse, fenomener og stoffer, teknologi og design.

RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
Kompetansemål etter 7. og 10. trinn innen fagområdene filosofi og etikk.

SAMFUNNSFAG Kompetansemål etter 7. og 10. trinn innen fagområdene historie og samfunnskunnskap og Vg1-3 innen fagområdene individ, samfunn og kultur og politikk og demokrati.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/


Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!
 

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: RLE-faget , Samfunnsfag , Naturfag
Tema:Eventyr/fantasy, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller, Litteratur på film, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:The Hunger Games: Mockingjay - Part 1
Regi:Francis Lawrence
Roller:Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Jeffrey Wright, Stanley Tucci, Donald Sutherland, Toby Jones, Willow Shields, Sam Claflin, Jena Malone, Mahershala Ali, Elden Henson, Patina Miller, Natalie Dormer
Manus:Danny Strong, basert på romanen av Suzanne Collins
Genre:Action / Drama / Thriller
Nasjonalitet:USA
Produksjonsselskap:Lionsgate, Color Force
Lengde:2 t. 2 min.
Distribusjon:Nordisk Film Distribusjon
Produksjonsår:2014
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen