Filmweb
 
 

Pride

Handlingen
Året er 1984, og hardtarbeidende, britiske gruvearbeidere streiker mot statens trusler om nedleggelse av et stort antall gruver. Statsminister Margaret Thatcher er standhaftig, og streiken bare varer og varer. Dette betyr at stadig flere gruvearbeiderfamilier blir blakke og sulter.

Et gruvesamfunn i Dulais Valley i Wales får uventet krisehjelp når en gruppe homofile aktivister i London bestemmer seg for å samle inn penger til de streikende og deres fagforbund. Det oppstår mye drama og komikk i møtet mellom de homofile fra storbyen og det walisiske gruvesamfunnet.

Menneskene i gruvebyen må ta et standpunkt i forhold til om de ønsker å ta imot hjelp av en gruppe mennesker med en åpen homofil legning, siden dette dengang langt i fra var sosialt akseptert.
Om filmen
Filmens politiske bakgrunnsteppe er gruvearbeiderstreiken i Storbritannia på midten av 1980-tallet. Regjeringen, med statsminister Margaret Thatcher i spissen, foreslo å nedlegge de fleste av landets gruver – og å privatisere de resterende. Gruvearbeiderne (de fleste organiserte i fagforbundet National Union of Mineworkers) svarte med streik, en streik som varte nesten et helt år, og som dermed ble den lengste i landets historie.

Samme tiår begynte homofile miljøer å hevde sitt likeverd i samfunnet. Historisk sett hadde homofili tidligere vært sosialt uakseptert, men utover 80-tallet, spesielt i de store byene, sto langt flere homofile frem – og uttrykte ønske om respekt.

I Pride seg vi en gruppe homofile aktivister ta navnet Lesbian and gays supporting miners. Deres ønske var å uttrykke solidaritet med de streikende gruvearbeiderne, samt samle inn penger til dem. Hovedvekten av filmens drama og komikk bygger på møtet mellom de to veldig ulike kulturene som gruvebysamfunnet og de homofile fra storbyen utgjør.

På 80-tallet ble samtidig de homofile miljøene i søkelyset på grunn av spredningen av HIV og AIDS, to diagnoser som fikk en enorm oppmerksomhet på grunn av sin tilknytning til seksuell aktivitet – og mangelen på kjente medisinske kurer. Pride setter også søkelys på dette.

I begivenhetenes sentrum står tjue år gamle Joe, som holder sin homofile legning skjult for sine foreldre. Vi følger hans observeringer av og deltagelse i Lesbian and gays supporting miners aktive kamp for både sine egne og gruvearbeidernes rettigheter. Flere av de øvrige karakterene vi ser i filmen er basert på faktiske personer fra denne tiden.

Besøk filmens hjemmeside her: http://www.pridemovie.co.uk
Se Prides trailer her: http://www.filmweb.no/trailere/article1183912.ece?clip=1
Pride har også en informasjonsside på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Pride-2014-film/311718025642655

Egnethet: Filmens aldersgrense er satt til 7 år. Medietilsynets begrunnelse for å ikke velge en lavere grense er ”enkelte dramatiske scener”. Imidlertid, i skolesammenheng er filmen best egnet i ungdomsskolen og på videregående. Se også konkrete henvisninger til læreplanmål nederst i dette dokumentet.
Oppgaver til filmen
Oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må velge ut det som passer best for sine elever og fag.

Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende.

Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre elementer fra filmens slutt. Disse kan derfor med fordel presenteres først etter at filmen er vist.

Andre spørsmål/oppgaver henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

A) KARAKTERENE
1) Beskriv Joe. Hva tror du er de ulike grunnene til at han aktivt blir med i Lesbian and gays supporting miners?

2) Tenk deg at du skulle intervjue Mark Ashton (den nord-irske lederen av Lesbian and gays supporting miners). Skriv ned fem spørsmål du kunne ha tenkt deg å stille ham.

3) Walisiske Gethin har ikke møtt sin mor på 16 år. Vi ser at han til slutt bestemmer seg for å besøke henne. Hun åpner opp døra, men så får vi ikke vite noe mer om hvordan dette møtet utarter seg. Samarbeid to og to om å lage et rollespill hvor dere spiller hvordan dere tror samtalen mellom Gethin og mora kunne ha vært.

4) I scenen hvor gamle Cliff (spilt av Bill Nighy) og Hefina (spilt av Imelda Staunton) sitter og lager smørbrød, innrømmer Cliff at han er homofil. Hefina svarer at hun har skjønt det – helt siden 1968. Hvorfor tror du han ikke har fortalt noe om dette tidligere? Hvorfor tror du Hefina har latt være å fortelle han at hun har visst om hemmeligheten hans?

5) Gi eksempler på karakterer som i løpet av filmens handling har lært noe nytt. Hva har de lært, og på hvilke måter har dette forandret vedkommende?

B: KAMP FOR RETTIGHETER
1) Deltar du i noen kamp mot urettferdigheter i samfunnet vårt? På hvilke måter? Hvis ikke: Hvilke urettferdigheter i samfunnet kunne du tenke deg å kjempe mot? Begrunn svaret ditt.

2) Hvilken hensikt har det å gå i demonstrasjonstog? Hvilke saker kjenner du til på ditt hjemsted som folk har gått i demonstrasjonstog for?

3) I filmen, når Mark holder tale for gruvebybeboerne, sier han at gruvearbeidernes kamp og de homofiles kamp har mye til felles. Hva mener han med dette?

4) Hva vil det i arbeidslivet si å streike? Kjenner du til eksempler på streiker i norsk historie?
5) Hva er et fagforbund? Hvilke fordeler får en arbeidstaker ved å organisere seg sammen med andre arbeidere?
C: HOMOFILI
1) Hvorfor tror du at så mange land og samfunn har hatt problemer med å akseptere homofile og lesbiske?

2) Kan man selv velge legningen sin? Ulike grupper argumenterer for og mot hvor vidt det er mulig å få en homofil person til å bli heterofil, ved for eksempel medisinsk behandling, terapi – og bønn. Hva tror du om dette? Utdyp svaret ditt.

3) Bruk internett og finn informasjon om hvor stor del av Norges befolkning som antas å være homofile. Bruk statistikker du kommer over til å regne ut hvor sannsynlig det er at du kjenner mennesker som er homofile. Hva har dette å si for hvordan du uttrykker dine holdninger overfor homofili?

4) Gi eksempler fra filmen på ulike måter å uttrykke at man er homofil/lesbisk på. Hva vil du si at er eksempler på tydelige måter å uttrykke sin legning på? 
5) Hvorfor tror du det er flere åpne homofile/lesbiske fellesskap i storbyer enn på landsbygda?  

6) Kjenner du til noen homofile kjendiser? Hvilken rolle har disse spilt for å gjøre homofili mer akseptert?

7) Har du noen gang hørt ord som ”homo” eller ”lesbe” bli brukt som skjellsord? Hvorfor tror du disse ordene blir valgt av de som skjeller ut? Hvordan tror du det oppleves av en homofil/lesbisk å høre disse ordene blir brukt i nedsettende sammenhenger?

8) Bruk internett og finn informasjon om land i verden i dag hvor det å være homofil/lesbisk er forbudt. Hva er argumentene til myndighetene i disse landene for å forby homofili? Og hva slags straff kan man som homofil/lesbisk få?

9) Hvordan synes du at Joes foreldre burde ha reagert da de oppdaget at han var homofil? Finner du også argumenter for hvorfor deres frustrasjon og skuffelse ble så stor som den ble?

10) For å finne ut mer om det å være homofil, bruk nettsider som www.ung.no/homofil og www.llh.no (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner).

D: STORBRITANNIA
Oppgavene under kan benyttes opp mot skriftlige eller muntlige presentasjoner av geografiske steder, i engelskfaget så vel som i samfunnsfag (samfunnskunnskap/historie/geografi).

1) Finn stoff om Storbritannias nyere historie. Hvilke politiske endringer har preget landets utvikling de siste tretti årene?

2) Hva var Det britiske empire? Sammenlign Storbritannias nyere historie med Det britiske empires gullalder. Hva var bedre den gang, og hva er bedre nå, mener du?

3) Finn stoff om hvor viktig gruvedrift har vært for Storbritannia, med tanke på sysselsetting og inntektskilde.


4) Finn stoff om Margaret Thatcher, som var Storbritannias statsminister i perioden 1979-1990.

5) Finn stoff om Wales. Hva kjennetegner dette landet?

6) Finn stoff om homofile organisasjoner i Storbritannia i dag. Arrangeres fortsatt Gay Pride-marsjer i London og i andre britiske byer? Hvordan tror du det er å være homofil/lesbisk i Storbritannia i dag sammenlignet med på 80-tallet?
E: ORD OG UTTRYKK
1) Ordet homofili er sammensatt av to greske ord. Bruk internett og finn ut av den opprinnelige betydningen.

2) Hva betyr solidaritet? Lag ulike setninger hvor du bruker dette ordet.

3) Hva betyr fordom? Hva vil det si å være fordomsfull?

4) I filmens start, når de homofile marsjerer i gatene, ser vi en eldre dame står med en plakat med påskriften «Burn in Hell». Hva ligger i dette budskapet, brenn i Helvete?

5) Hva er sosialisme? Hvilke ulike symboler kan man se i filmen, som henspiller til sosialistisk tankegang?

6) Uttrykket gay pride, eller homofil stolthet på norsk, er en nå veletablert betegnelse på uttalt/uttrykt homoseksuell legning. Hva tror du homofile legger i begrepet stolthet i denne sammenheng?

F: DIVERSE
1) Hvilke ulike typer kjærlighet finner du eksempler på i filmen?

2) Finn London og Wales på et kart over Storbritannia.

3) Finnes byen Onllwyn i virkeligheten? Hva med Dulais Valley? Bruk er kart.

4) Den britiske pengevalutaen er pund (pund sterling). Hvor mye er pundet verdt sammenlignet med den norske krona?

5) Hvilken rolle spiller pressen i kampen mellom de streikende gruvearbeiderne og myndighetene, og i de homofiles kamp for å bli aksepterte sosialt?

G: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL
1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

3) Synes du denne filmen passet bra for klassen din? Begrunn svaret ditt.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.

6) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge m.m.)

7) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.
Hva læreplanen sier
Det faglige arbeidet før og etter visningen av Pride vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene historie og samfunnskunnskap, og kompetansemål etter Vg1/Vg2 innen hovedtemaene individ, samfunn og kultur, politikk og demokrati og internasjonale forhold.

NATURFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene forskerspiren og kropp og helse, og etter Vg1 innen hovedtemaet ernæring og helse.

ENGELSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene språklæring, muntlig kommunikasjon og kultur, samfunn og litteratur.

RLE
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn og etter Vg3 innen hovedtemaet filosofi og etikk.

NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene sammensatte tekster/muntlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. (Her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.)
 

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: RLE-faget , Norsk , Engelsk , Naturfag , Samfunnsfag
Tema:Helse og rus, Historie, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Pride
Regi:Matthew Warchus
Roller:Bill Nighy, Dominic West, Andrew Scott, Imelda Staunton, Paddy Considine, George MacKay, Joseph Gilgun, Ben Schnetzer, Chris Overton, Faye Marsay, Freddie Fox, Jessica Gunning, Joshua Hill, Lisa Palfrey, Liz White, Monica Dolan, Menna Trussler
Manus:Stephen Beresford
Genre:Komedie / Drama
Nasjonalitet:Storbritannia
Språk:engelsk
Produksjonsselskap:Pathe, BBC Films, Proud Films, BFI, Canal Plus, Cine Plus, Calamity Films
Musikk:Christopher Nightingale
Lengde:2 t.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2014
Aldersgrense:6 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen