Filmweb
 
 

The Imitation Game

Innhold
Handlingen
Om filmen
Oppgaver til filmen
Hva læreplanen sier

Handlingen
Den andre verdenskrig raser, og Storbritannia kjemper en hard kamp mot Hitlers militære ekspansjon i Europa. Britisk etterretning har alt å vinne på å tolke nazistenes kodede radiosignaler, da disse inneholder særdeles viktig informasjon om tyske militærstrategier og det tyske krigsapparatets bevegelser.

Tolkningene av radiosignalene virker umulig, men så setter britiske myndigheter sitt håp til at matematikeren og krypteringseksperten Alan Turing og hans team med kodeknekkere skal makte å avsløre tyskernes hemmeligheter.

Alan Turing har en svært sammensatt personlighet, noe som vanskeliggjør samarbeidet med sine kollegaer og oppdragsgivere. Turing setter imidlertid all sin ære i å løse kodemysteriet, og dermed snu krigsforløpet som i lang tid har vært i Hitlers favør.

Alan Turning er en faktisk historisk person, og The Imitation Game er basert på hans banebrytende vitenskapelige krigsinnsats for å avdekke Nazitysklands hemmelige radiokommunikasjon.
Om filmen
The Imitation Game er en annerledes krigsfilm, der man følger krigsforløpet under Den andre verdenskrig fra innsiden av den britiske etterretningen. Storbritannia, adskilt fra Europas fastland, kjemper en kamp mot klokka, da manglende matforsyninger og enorme materielle tap er i fred med å knekke landet. Der hvor militære aksjoner ikke lykkes tilstrekkelig med å slå Hitlers Nazityskland, er det nødvendig å beherske teknologi som kan avsløre innholdet i tyske radiosignaler.

Her snakker vi om svært avanserte kodesystemer, som tyskerne omprogrammerer én gang pr. døgn. Denne krypteringen ble kalt Enigma-koden, og var i utgangspunktet umulig for mennesker å desifrere. Da den britiske etterretningen fikk fatt i den svært begavede matematikeren og krypteringseksperten Alan Turing nådde de for første gang et vendepunkt i denne kampen mot kodene.

Alan Turings løsning på problemet var å skape en maskin som var enda mer avansert enn nazistenes Enigma-maskin. Sammen med seg hadde han et team av lingvister, sjakkeksperter, studenter og etterretningsagenter. Deres base var den topphemmelige Government Code and Cypher School, Bletchley Park.

Denne filmfortellingen er basert på virkelige historiske hendelser. Alan Turing var en faktisk person, og hans vitenskapelige oppdagelser gjorde det ikke bare mulig å snu krigsforløpet, men maskineriet han oppfant, og som han videreutviklet etter krigen, var intet mindre enn forløperen til vår tids computer.

Alan Turing fikk dessverre begrenset ære for sin krigsinnsats, dette til tross for at hans bidrag sannsynligvis reddet livet til et svært høyt antall mennesker. Hans homofile legning var sosialt uakseptert, og homofil praksis var sett på som kriminalitet. I 1952 ble han dømt til å gjennomgå en hormon-kur (”kjemisk kastrering”) som behandling av sin legning. I 1954 begikk Turing selvmord.

I 2009 ga britiske myndigheter Alan Turner en offisiell unnskyldning for måten han hadde blitt behandlet på, posthum. I 2013 ble han offisielt benådet av dronning Elisabeth II.

Store deler av historien om Turing og hans teams desifrering av Enigma-koden var en godt bevart statshemmelighet i lang tid. Etter offentliggjøringen av dette er det skrevet flere biografier rundt Alan Turing og hans krigsinnsats.

The Imitation Game er regissert av norske Morten Tyldum. Han fikk internasjonal oppmerksomhet for suksessfilmen Hodejegerne (2011). The Imitation Game er hans engelskspråklige debut.


Filmens mannlige og kvinnelige hovedroller er besatt av stjernene Benedict Cumberbatch (Hobbiten, 12 Years a Slave, August: Osage County, Sherlock) og Keira Knightley (King Arthur, Stolthet og fordom, Pirates of the Caribbean, Anna Karenina).

Se filmens trailer her: http://www.filmweb.no/trailere/article1198936.ece?clip=1
Besøk filmens hjemmeside her: http://theimitationgamemovie.com/

Egnethet: Filmens aldersgrense er satt til 11 år. Medietilsynets begrunnelse er ”enkelte dramatiske scener med utrygg stemning og skildringer av krigsangrep.”

I skolesammenheng er filmen best egnet i ungdomsskolen og på videregående. Temaet Den andre verdenskrig er selvskrevet, men den gir også flere innspill til realfagundervisning, spesielt matematikk, hvor fagområdene sannsynlighetsberegning, statistikk og datahåndtering er sentrale. Alan Turings homofile legning, og hans samtids forakt mot denne, er også et tema som kan brukes opp mot RLE-fagets etikkdel og samfunnsfaglige diskusjoner.

Filmen egner seg også godt som tidskoloritt fra de britiske krigsårene, da arkitektur, klær, kjøretøyer, interiør og mye annet er veldig forseggjort fra scenografenes side.

Se også konkrete henvisninger til læreplanmål nederst i dette dokumentet.
Oppgaver til filmen
Oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må velge ut det som passer best for sine elever og fag.

Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende.

Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre elementer fra filmens slutt. Disse kan derfor med fordel presenteres først etter at filmen er vist.

Andre spørsmål/oppgaver henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

A) ALAN TURING
1) Lag en beskrivelse av Alan Turing. Hva var hans sterke og svake sider?

2) Tenk deg at du skulle intervjue Alan Turing etter krigen. Skriv ned fem spørsmål du kunne ha tenkt deg å stille han.

3) Hva tror du Joan Clarke (spilt av Keira Knightley) ble tiltrukket av ved Alan Turing?

4) Alan Turing fremstilles som et menneske med autistiske trekk. Typisk for denne diagnosen er ofte manglende evne til å forstå ironi og overførte betydninger. Selv hører vi Alan uttrykke at han synes det er vanskelig å skjønne folk som mener noe annet enn det de sier direkte. Hvordan bør man best forholde seg til mennesker med denne diagnosen, mener du?

5) Hvordan tror du Alan Turing ville ha blitt behandlet av regjeringen etter krigen, om han ikke hadde vært homofil? Begrunn svaret ditt.

6) Gjenfortell de scenene i filmen som omhandler Turning som tenåring ved Sherborne School, Dorset. Hva var hans sorger og gleder i denne perioden av livet? På hvilke måter tror du disse erfaringene var med på å danne han som voksen?

7) Da rektor ved kostskolen Alan går på skal fortelle at hans venn Christopher er død (av tuberkulose), nekter Alan for at han kjente Christopher særlig godt. Hvorfor tror du han gjorde det? 

8) I løpet av de siste årene har britiske myndigheter offisielt beklaget måten Turing ble behandlet på etter krigen. Han har også, etter sin død, blitt benådet av Storbritannias dronning. Hva har dette å si, etter at Turing er død?

9) Hva har du å takke Alan Turing for i dag?

10) Hvordan tror du verden i dag kunne ha sett ut uten Alan Turings innsats under Den andre verdenskrig?

B) DEN ANDRE VERDENSKRIG
1) Hvilke land var Tysklands fiender under Den andre verdenskrig? Og hvilke land var Tysklands allierte?

2) Hvilke geografiske forhold gjorde Storbritannia spesielt vanskelig for Hitler å innta og beseire?

3) Hvor mange mennesker ble drept under Den andre verdenskrig? Bruk internett.

4) Hvilken rolle spilte Stalins Russland under Den andre verdenskrig? I The Imitation Game skjønner vi at britisk etterretning internt var uenige i hvor vidt Stalins folk skulle få ta del i hemmelig informasjon som kunne brukes mot Tyskland. Forklar dette dilemmaet. 

5) Hvilke kriger som pågår i verden i dag kjenner du til? Hva må til for at en krig skal betegnes som en verdenskrig? Hvor sannsynlig tror du det er at det bryter ut en tredje verdenskrig? Begrunn svaret ditt.

6) Da Joan Clarke får jobben ved Government Code and Cypher School blir hun fortalt at hvis noen som helst får vite sannheten om hva jobben hennes innebærer, kommer hun til å bli henrettet. Hvorfor?

7) Alan Turing skriver et brev til Winston Churchill for å få penger og myndighet til å lage kodeknekkermaskinen sin. Hvem var Winston Churchill?

8) Vi får vite at Turings kodeknekking fikk konsekvenser for utfallet av slag utkjempet i eksempelvis Stalingrad, Ardenne og Normandie. Bruk internett og finn ut hvor betydningsfulle disse tre slagene var for utviklingen av krigen.

9) Hvorfor tror du britisk etterretning fjernet alle spor etter Turings maskin etter at krigen var vunnet?
C: KODER, MATTE OG DATATEKNOLOGI
1) Alan Turings forskning var starten på utviklinga av den moderne datamaskin. Finn mer stoff på internett om det forskningsarbeidet han bedrev. Les blant annet om The Turing Machine og The Turing Test.

2) Filmens tittel refererer til navnet på en test som Turing utviklet for å analysere en maskins evne til å imitere intelligent oppførsel. I 1950 publiserte han artikkelen ”Computing Machinery and Intelligence”, hvor han åpner teksten med ”I propose to consider the question, "Can machines think?" This should begin with definitions of the meaning of the terms "machine" and "think."” Hvor vidt tror du, ut fra ulike definisjoner på ”maskin” og ”å tenke”, at man kan si at enkelte maskiner kan beskrives som intellektuelle?

3) Ikke alle koder er hemmelige, men brukes som åpne kommunikasjonsverktøy der hvor de utgjør en praktisk løsning. Morsekoden for eksempel, består av signaler som i utgangspunktet representerer bestemte bokstaver. Finn ut hvordan morsealfabetet ser ut, og hvordan det blir tatt i bruk.

4) Lag deres egne koder i klassen, som dere skriver korte tekster med, og som dere utfordrer hverandre til å løse. Kodene bør bestå av et system som gjør det mulig å sette sammen hvilke som helst ord.

5) Hvilke ulike jobber kan man ha hvis man utdanner seg til å bli matematiker?

6) Turing publiserer et kryssord i avisa The Daily Telegraph. De som klarer dette kryssordet i løpet av en bestemt tid ville kunne ha muligheten til å bestå opptaksprøven ved Government Code and Cypher School. Dette kryssordet er gjengitt her, for de som ønsker å ta en nærmere titt:

7) Kan gode evner til å løse kryssord si noe om et menneskes intelligens? Begrunn svaret ditt.

8) Filmens offisielle hjemmeside, theimitationgamemovie.com, inneholder også kryssord som, hvis man klarer å løse dem, gir tilgang til eksklusivt hjemmesidemateriale. Ta en titt om du ønsker.  

D: HOMOFILI
1) Nevn ulike årsaker til at Alan Turing skjulte sin homofile legning.

2) Hvorfor tror du at så mange land og samfunn opp gjennom historien har hatt problemer med å akseptere homofile?

3) Kan man selv velge legningen sin? Ulike grupper argumenterer for og mot hvor vidt det er mulig å få en homofil person til å bli heterofil, ved for eksempel medisinsk behandling, terapi – og bønn. Hva tror du om dette? Utdyp svaret ditt.

4) Bruk internett og finn informasjon om land i verden i dag hvor det å være homofil/lesbisk er forbudt. Hva er argumentene til myndighetene i disse landene for å forby homofili? Og hva slags straff kan man som homofil/lesbisk få?

5) For å finne ut mer om det å være homofil, bruk nettsider som www.ung.no/homofil og www.llh.no (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner).
F: DIVERSE
1) Joan Clarke sier:”Sometimes it is the people no one imagines anything of who do the things that no one can imagine.” Hva mener hun med dette? Hvor godt synes du hun beskriver Alan Turing med denne uttalelsen? Kan du gi eksempler på andre personer (kjente eller ukjente) som dette utsagnet passer til?

2A) Filmen er blitt tatt svært godt imot av kritikere og publikum. Den har imidlertid fått negativ kritikk fordi den på flere punkter hevdes å være historisk ukorrekt. Bruk internett, og finn eksempler på denne kritikken.

2B) Hvor viktig synes du som filmpublikummer det er at en underholdningsfilm basert på virkelige personer og hendelser er så korrekt som mulig? Begrunn svaret ditt.

3) Hvilke ulike typer kjærlighet finner du eksempler på i filmen?

4) I filmen hoppes det i tid mellom tre perioder av Alan Turings liv (sent 20-tall, krigsårene, tidlig 50-tall). Hvor viktig synes du at innblikkene i livet hans før og etter krigen er for filmfortellingen?

5) På hvilke måter – og på hvilke arenaer – kjempes det om informasjon i kriger og konflikter mellom land i vår verden i dag?

6) De fleste filmer har en tagline, en kort tekst som skal underbygge filmens tittel og handling – og som får den til å fremstå ekstra interessant. Tagline til The Imitation Game er "The true enigma was the man who cracked the code.” Hva betyr dette, og hva ønsker filmskaperne å formidle med dette?
7) Joan Clarke ønsker først å ikke å ta jobben ved Government Code and Cypher School fordi hun og foreldrene hennes mener det er feil av en 25 år gammel ugift kvinne å flytte hjemmefra for å bosette seg i et mannsdominert miljø. Hva sier dette om 40-tallets syn på ugifte kvinner?

8) Oppgi ulike grunner til at Alan Turing frir til Joan Clarke.

9) Når Alan Turing og hans kollegaer knekker Enigma-koden, må de sørge for at nazistene ikke får mistanke om hva de har oppnådd. Hvilke etiske valg er det britisk etterretning nå må ta for å holde dette skjult? Er du enig i de valgene de tok? Begrunn svaret ditt.

G: ORD/UTTRYKK/PÅSTANDER
1) Hva er en krigserklæring?
2) Hva er et forræderi?
3) Hva er en evakuering?
4) Hva er en pasifist?
5) Hva er en statshemmelighet?
6) Hva er kryptografi?
7) Hva menes i filmen med kjemisk kastrering?
8) Hva er kaudervelsk? (På engelsk: Gibberish)

9) I filmen hevder noen at Alan Turing er en narsissist. Hva betyr dette uttrykket, og fra hvilken sammenheng stammer ordet opprinnelig fra?

H: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL
1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

3) Synes du denne filmen passet bra for klassen din? Begrunn svaret ditt.

4) Flere erfarne skuespillere var med i denne filmen. Kjente du noen igjen? Velg noen av disse skuespillerne og finn ut hvilke filmer/TV-serier disse har spilt i tidligere.

5) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

6) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.

7) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge m.m.)

8) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.
Hva læreplanen sier
Det faglige arbeidet før og etter visningen av The Imitation Game vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene historie, geografi og samfunnskunnskap, og kompetansemål etter Vg1/Vg2 innen hovedtemaene individ, samfunn og kultur, politikk og demokrati og internasjonale forhold.

MATEMATIKK
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk, og kompetansemål etter videregående opplæring innenfor ulike matematiske retninger med temaene tall og algebra, sannsynlighet, kombinatorikk og statistikk.

NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene språk, litteratur og kultur og muntlig kommunikasjon (Her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.)

RLE
Kompetansemål etter 10. årstrinn og etter Vg3 innen hovedtemaet filosofi og etikk.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: RLE-faget , Matematikk , Norsk , Samfunnsfag
Tema:Helse og rus, Historie, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Likestilling/kjønnsroller, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:The Imitation Game
Regi:Morten Tyldum
Roller:Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Mark Strong, Charles Dance, Allen Leech, Tuppence Middleton, Rory Kinnear, Tom Goodman-Hill, Matthew Beard
Manus:Graham Moore
Genre:Drama / Thriller
Nasjonalitet:USA
Språk:Engelsk
Produsent:Nora Grossman, Ido Ostrowsky, Teddy Schwarzman
Produksjonsselskap:Black Bear Pictures, Bristol Automotive
Musikk:Clint Mansell
Lengde:1 t. 54 min.
Distribusjon:SF Norge
Produksjonsår:2014
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen